Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kallasvuo, Meri
Lappalainen, Antti
Veneranta, Lari
Aineiston nimi:Kalojen lisääntymisaluekartoitukset rannikolla : VELMU-inventointiohjelman loppuraportti
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/537544/luke-luobio_61_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:elinympäristö, Itämeri, kutupaikat
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2016
Sivumäärä:18
ISBN/ISSN:978-952-326-315-4 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 61/2016 Valtakunnallista vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU) toteutettiin eri hallinnonalojen yhteistyönä vuosina 2004–2015. Kalojen osalta ohjelmassa kehitettiin toimivia ja kustannustehokkaita maastokartoitus- ja mallinnusmenetelmiä rannikon kalojen lisääntymisalueiden ja poikastuotannon selvittämiseen, toteutettiin kartoituksia tärkeimmiksi katsottujen lajien ja alueiden osalta sekä tuotettiin karttamuotoista tietoa tärkeistä kalojen lisääntymisalueista. Tässä raportissa esitetään tiivistetysti VELMU-ohjelman kalaosion sekä muiden aiheeseen liittyvien hankkeiden keskeiset tulokset. Lajihavainnot sekä mallinnetut lajien poikastuotantoa tai lisääntymistodennäköisyyttä kuvaavat kartat on julkaistu kuvarajapinnoin avoimeen käyttöön... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN: 978-952-326-315-4 (Painettu) ISBN: 978-952-326-316-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-316-1
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)