Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Keskinen, Tapio
Ojanen, Hannu
Paloheimo, Aurora
Aineiston nimi:Taimenmerkinnät apuna kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa : malliratkaisuja Suomenlahdelta ja Päijänteeltä
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544747/luke-luobio_64_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalanmerkintä, käyttö- ja hoitosuunnitelmat, Päijänne, Suomenlahti, taimen
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2019
Sivumäärä:25
ISBN/ISSN:978-952-326-827-2 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 64/2019 Kalamerkintätietokannasta vesialuekohtaisesti poimittuja merkkipalautustietoja voidaan hyödyntää kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa. Paikkatietoihin perustuvien pdf-pohjaisten havainnekarttojen avulla voidaan havainnollistaa esim. alamittaisten taimenten pyyntipaikkoja ja -aikoja. Luonnonvarakeskuksen kalamerkintätoimisto toimittaa tietokantapoimintoja tilauksesta (kalamerkit@luke.fi). Tietojen luotettavuus riippuu merkkipalautusten määrästä. Tätäkin voidaan arvioida yhdessä merkintätoimiston kanssa... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-326-827-2 (Painettu) ISBN 978-952-326-828-9 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-828-9
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)