Aineiston tiedot

Tekijä (t):Orell, Panu
Jaukkuri, Mikko
Van der Meer, Olli
Huusko, Riina
Kanniainen, Timo
Siira, Antti
Laaksonen, Tapio
Mäki-Petäys, Aki
Erkinaro, Jaakko
Laine, Anne
Aineiston nimi:Toimivatko kalatiet? Oulujoen Merikosken kalatietutkimukset v. 2009−2012
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/handle/10024/519922
Aineistolaji:sarjajulkaisu
Asiasanat:kalaportaat → kalatiet, kalatiet, Merikoski (Oulujoki), Oulujoen vesistö, Oulujoki, tutkimus - tutkimukset
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2014
Sivumäärä:43
ISBN/ISSN:978-952-303-094-7
Lehti/sarja ym.:RKTL:n työraportteja
Lisätietoa:4/2014 Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli arvioida Oulujoen Merikosken kalatien toimivuutta ja tunnistaa joen vaelluskalakantojen hoitamisen ja kehittämisen kannalta merkittävimmät ongelmat. Tutkimuksessa selvitettiin merkittyjen lohien ja taimenien hakeutumista Merikosken kalatiehen, kalatiehen hakeutuneiden lohien ja taimenien vaelluskäyttäytymistä, kalatien nousukalamääriä ja nousun ajoittumista sekä lohien koko- ja sukupuolijakaumia.
Sijainti:E-Oulujoen vesistö: Oulujoki: Merikoski