Hakutulokset

Valitse kaikki   Poista valinnat
Valittu Tekijä (t)Aineiston nimiVerkko-osoiteAineistolajiAsiasanatKustantajaPainopaikkaVuosiSivumääräISBN/ISSNLehti/sarja ym.LisätietoaSijainti
AvaaErkinaro, Jaakko
Laine, Anne
Mäki-Petäys, Aki
Karjalainen, Timo P.
Laajala, Esa
Hirvonen, Arto
Orell, Panu
Yrjänä, Timo
Restoring migratory salmonid populations in regulated rivers in the northernmost Baltic Sea area, Northern Finland - biological, technical and challengeslinkkiartikkelilohi - salmo salar, lohikalat, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstely, vesistöjen säännöstely20108Eripainos: J. Appl. Ichthyol. ...I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 10)
AvaaHirvonen, Arto
Laine, Anne
Vaelluskalat palaavat iijokeen 2008-2010linkkimonisteIijoen vesistö, Iijoki, kalanistutus, kalatiet, vaelluskalat, vesistöjen säännöstely, ylisiirrot (kalat)Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus20106Taitettava esiteE-Iijoen vesistö: Iijoki
AvaaKamula, Riitta toim.
Laine, Anne toim.
Foredrag fra Nordisk symposium om fiskepassasjer = Proceedings of the Nordic Conference on Fish Passage. Oslo 9.-11.September 1998kirjakalaportaat → kalatiet, kalatiet, kokoukset, konferenssitDirektoratet for natusforvaltningOslo1999169+liitteet82-7072-316-9 ; 0802-1546H-Vesivoimalaitokset: Vesistökunnostukset (avokotelo 1)
AvaaKamula, Riitta
Laine, Anne
Laajala, Esa
Kalahissit meillä ja muuallaartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki20100039-5528Suomen Kalastuslehti2010: Nr 5, s. 24-25
AvaaKamula, Riitta
Viitala, Jukka
Laine, Anne
Hooli, Jussi
Kalatietutkimukset Keminmaan Isohaaran kalatiellä : Alustava raportti vuoden 1994 tutkimuksista ja tutkimussuunnitelma vuodelle 1995, Luonnos 6.10.1994monisteIsohaara (vesivoimalaitos), kalaportaat → kalatiet, kalatiet, Kemijoen vesistö, Kemijoki, Keminmaa19948+liiteE-Kemijoen vesistö: Kemijoki: Keminmaan Isohaara
AvaaKamula, Riitta
Laine, Anne
Menetelmät kalojen alasvaelluksen estämiseksi Kemijärvessä = Fish screening alternatives at the Lake Kemijärvimonistealasvaellus, kalaesteet - esteaidat, Kemijoen vesistö, Kemijärvi, vaellusOulun yliopisto200027951-42-5823-1 ; 1456-3770Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan laboratorion julkaisuja ; A 15E-Kemijoen vesistö: Kemijärvi ; H-Vesistökunnostukset: Järvet (avokotelo 1)
AvaaKamula, Riitta
Laine, Anne
Pohjamo, Timo
Hooli, Jussi
Siikajoen Pöyryn kalatien tutkimus ja seuranta : Yhteenvetoraportti vuosien 1989-91 tutkimuksista = The research in the Pöyry fisway of the river Siikajoki, Finland : Summary reportkirjakalaportaat → kalatiet, kalatiet, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, seuranta, Siikajoki (Pohjois-Pohjanmaa : joki), tutkimus - tutkimuksetOulun yliopisto, Vesitekniikan laboratorioOulu199255+6 liitettä951-42-3344-1 ; 0781-934X Julkaisu / Oulun yliopisto, vesitekniikan laboratorio. Sarja A, ISSN 0781-934X ; 49E-Pohjanmaa: Pohjois-Pohjanmaa: Siikajoki
AvaaLaine, Anne
Inarin Kirakkakönkään kalatiemallit. [Artikkeli] / Anne Laine, Olli-Matti TervaniemiartikkeliInari, kalaportaat → kalatiet, kalatietKalatalouden KeskusliittoHelsinki1987Suomen Kalastuslehtis. 9-12
AvaaLaine, Anne
Heikkinen, Kaisa
Sutela, Tapio
Incubation success of brown trout (Salmo trutta) eggs in boreal humic rivers affected by peatland drainageartikkelimeritaimen, taimen200117Eripainos: Arch. Hydrobiol. 15...I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 7)
AvaaLaine, Anne
Kalojen nousukäyttäytyminen Kirakkakönkään kalatiemalleissa : Vuoden 1985 tuloksetkirjakalaportaat → kalatiet, kalatiet, kalojen käyttäytyminen, Kirakkaköngäs, Paatsjoen vesistö, tulokset - tutkimustuloksetOulun yliopisto, Vesitekniikan laboratorioOulu198672951-42-2227-X ; 0781-934XOulun yliopisto, Vesitekniikan laboratorio. Sarja Ajulkaisu 22E-Paatsjoen vesistö: Vesistökunnostukset: Kalatiet: Kirakkaköngäs
AvaaLaine, Anne
Kalojen uiminen ja siihen vaikuttavat tekijät Inarin Kirakkakönkään kalatiemallissakirjaInari, Inarijärvi, kalahissit → kalatiet, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, Kirakkaköngäs, Paatsjoen vesistö, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostusOulun yliopisto, Vesitekniikan laboratorioOulu1990107951-42-2939-8 ; 0781-934XOulun yliopisto, Vesitekniikan laboratorio : Sarja A Seriesjulkaisu 41 publication The...E-Paatsjoen vesistö: Vesistökunnostukset: Kalatiet: Kirakkaköngäs
AvaaLaine, Anne
Kalojen uintikäyttäytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät virtaavassa vedessä ja kalatiessä : The swimming behaviour of fish and factors affecting it in flowing water and fishwaysartikkelikala - kalat, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, virtavedetOulun yliopisto, Vesitekniikan laboratorioOulu199383+liitteet951-42-3690-4 ; 0781-934XOulun yliopisto, Vesitekniikan laboratorio : Sarja A Series ; julkaisu 53 publicationH-Vesistökunnostukset (avokotelo 5)
AvaaLaine, Anne
Kansainvälinen kalatieyhteistyö tiivistyy. [Artikkeli] artikkelikalaportaat → kalatiet, kalatietKalatalouden KeskusliittoHelsinki1997Suomen Kalastuslehtis. 24-26
AvaaLaine, Anne
Heinimaa, Petri
Pohjamo, Timo
Kirakkakönkään kalatien virtaustutkimukset ja kalaseuranta : raportti vuodelta 1992 sekä suositukset kalatien käytöstä, muutostöistä ja jatkoseurannastamonisteInari, Inarijärvi, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, Kirakkaköngäs, Paatsjoen vesistö, seuranta, virtaamatiedot19938+liitteetE-Paatsjoen vesistö: Vesistökunnostukset: Kalatiet: Kirakkaköngäs
AvaaLaine, Anne
Kirakkakönkään kalatietutkimuslinkkimonistejokikunnostukset, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, Kirakkaköngäs, koski - kosket, taimen, tutkimus - tutkimukset, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostusSuomen itsenäisyyden juhlavuoden1967 rahastoHelsinki198573+3951-563-175-0 ; 0355-1970Suomen itsenäisyyden juhlavuoden1967 rahasto. Sarja ANro 79E-Paatsjoen vesistö: Vesistökunnostukset: Kalatiet: Kirakkaköngäs
AvaaLaine, Anne
Kokemuksia Pöyryn ja Kärnäkosken kalateistä. [Artikkeli] / Anne Laine, Tuomo Ylinärä, Jaakko HeikkiläartikkeliKalatalouden KeskusliittoHelsinki1990Suomen Kalastuslehtis. 300-301
AvaaLaine, Anne
Lohen palauttaminen Oulu-ja Lososinkajokiin : projektitiedote 1monistelohi - salmo salar, Oulujoen vesistö, Oulujoki, toipuminen - palautuminen20064+liitteetE-Oulujoen vesistö: Oulujoki
AvaaLaine, Anne toim.
Ylitalo, Jaakko toim.
Lohi ja rakennetut joet, yhteenveto ja materiaali : Kansainvälinen kalatiekonferenssi Rovaniemellä 3.-4.5.2007monistejoki - joet, kalahissit → kalatiet, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, kokoukset, konferenssit, lohi - salmo salar, RovaniemiLapin liittoRovaniemi2007Useita sivujaksojaSisältää yhteenvetoja konfe...H-Vesistökunnostukset: Joet (avokotelo 6)
AvaaLaine, Anne
Kamula, Riitta
Viitala, Jukka
Pohjamo, Timo
Hooli, Jussi
Lohi matkalla jokea ylös : raportti Kemijoen Isohaaran kalatietutkimuksesta = Salmon on the way up : Summary report of the research at the Isohaara fishway in the River Kemijokikirjakalaportaat → kalatiet, kalatiet, Kemijoen vesistö, Kemijoki, lohi - salmo salar, tutkimus - tutkimukset, vesivoimalat - vesivoimalaitoksetOulun yliopisto vesitekniikan laboratorioOulu198842+liitteet951-42-4322-6 ; 0781-934XVesitekniikan laboratorion julkaisuja / Oulun yliopisto. Sarja A ; 63Salmon on the way up: Summary...E-Kemijoen vesistö: Kemijoki, Isohaara ; H-Vesistökunnostukset: Joet (avokotelo 3)
AvaaLaine, Anne
Lohi nousee Kemijokeen - kokemuksia Isohaaran kalatiestä. [Artikkeli] / Anne Laine, Riitta Kamulaartikkelikalaportaat → kalatiet, kalatiet, Kemijoki, lohi - salmo salarKalatalouden KeskusliittoHelsinki1996Suomen Kalastuslehtis. 8-9
AvaaLaine, Anne
Lohikalojen poikasten kasvu heikentynyt turvetuotatoalueiden alapuolisissa koskissa. [Artikkeli] / Anne Laine, Tapio Sutela, Kaisa Heikkinenartikkelilohi - salmo salarKalatalouden KeskusliittoHelsinki1997Suomen Kalastuslehtis. 28-29
AvaaLaine, Anne toim.
Palaako lohi Oulujokeen? : Loppuraportti Oulu- ja Lososinkajoilla tehdyistä selvityksistä 2006-2007linkkikirjaelinympäristö - habitaatti, jokikunnostukset, kalatiet, lohi - salmo salar, Oulujoen vesistö, Oulujoki, telemetria - kaukomittaus, vaelluskalatPohjois-Pohjanmaan ympäristökeskusOulu2008167978-952-11-2888-2 ; 1238-7312Suomen ympäristö5/2008 * Lohi ja pohjoisen ...E-Oulujoen vesistö: Oulujoki ; I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 1)
AvaaLaine, Anne
Pohjoismainen konferenssi pohti kalojen kulkua. [Artikkeli] / Anne Laine, Riitta KamulaartikkeliPohjoismaat - SkandinaviaKalatalouden KeskusliittoHelsinki1998Suomen Kalastuslehtis. 31-33
AvaaLaine, Anne
Restoring Salmonid Stocks in Boreal Rivers : Problems of Passage at Migratory Obstructions and Land-Derived Loading in Production Areasopinnäytejoki - joet, kalakannat, kalakantojen hoito, lohikalat, vaelluskalat, väitöskirjatUniversity of OuluOulu200135951-42-5952-1Acta Universitatis Ouluensis. A: Scientiae Rerum NaturaliumNo: 361 5 Liitettä.I-väitöskirjat
AvaaLaine, Anne
Ylinärä, Tuomo
Heikkilä, Jaakko
Hooli, Jussi
Siikajoen Pöyryn kalatien tutkimus ja seuranta : Raportti vuodelta 1989 ja tutkimussuunnitelma vuodelle 1990kirjakalaportaat → kalatiet, kalatiet, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, seuranta, Siikajoki (Pohjois-Pohjanmaa : joki), tutkimus - tutkimuksetOulun yliopisto, Vesitekniikan laboratorioOulu199048+4 liitettä951-42-2954-1 ; 0781-934XJulkaisu / Oulun yliopisto, vesitekniikan laboratorio. Sarja A, ISSN 0781-934X ; 43Sisältää kaksi julkaisua: ...E-Pohjanmaa: Pohjois-Pohjanmaa: Siikajoki / Viitasaaren Kärnänkoski
AvaaLaine, Anne
Turvetuotannon kalastovaikutuksia selvittävä tutkimus käynnistymässä. [Artikkeli] / Anne Laine, Kaisa Heikkinen, Jukka Nyrönenartikkelikutu, kutupaikatKalatalouden KeskusliittoHelsinki1991Suomen Kalastuslehtis. 230-231
AvaaOrell, Panu
Jaukkuri, Mikko
Van der Meer, Olli
Huusko, Riina
Kanniainen, Timo
Siira, Antti
Laaksonen, Tapio
Mäki-Petäys, Aki
Erkinaro, Jaakko
Laine, Anne
Toimivatko kalatiet? Oulujoen Merikosken kalatietutkimukset v. 2009−2012linkkisarjajulkaisukalaportaat → kalatiet, kalatiet, Merikoski (Oulujoki), Oulujoen vesistö, Oulujoki, tutkimus - tutkimuksetRKTLHelsinki201443978-952-303-094-7RKTL:n työraportteja4/2014 Tämän tutkimuksen ...E-Oulujoen vesistö: Oulujoki: Merikoski
AvaaSutela, Tapio
Karjalainen, Timo P.
Mäki-Petäys, Aki
Laine, Anne
Tammi, Jouni
Koivurinta, Mikko
Orell, Panu
Louhi, Pauliina
Kalatiestrategian taustaselvityksetlinkkikirjakalahissit → kalatiet, kalakannat, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, kyselytutkimus, vaelluskalatMaa- ja metsätalousministeriöHelsinki201282978-952-453-730-8 ; 1236-7222Maa- ja metsätalousministeriön Kala- ja riistahallinnon julkaisuja nro 90 (1-2012) Tämän sel...F-Kala-ja riistahallinnon julkaisuja ; I-Tutkimus, isokokoiset ; H-Vesistökunnostukset (avokotelo 4)
AvaaViitala, Jukka
Laine, Anne
Vaelluskalojen elvyttämismahdollisuudet Kemijoessakirjaelvytys - elvyttäminen, Kemijoen vesistö, Kemijoki, vaelluskalatMaa- ja metsätalousministeriöHelsinki199954+4 liitettä951-53-2017-8 ; 1236-7222Kala- ja riistahallinnon julkaisuja / Maa- ja metsätalousministeriönro 7/1999 F-Kala- ja riistahallinnon julkaisuja ; E-Kemijoen vesistö: Kemijoki
AvaaViitala, Jukka
Laine, Anne
Vaelluskalojen elvytysmahdollisuudet Kemijoessa : nousukas Kemijokeen projektin loppuraporttimonisteKemijoen vesistö, Kemijoki, rakennetut vesistöt, vaelluskalatLapin TE-keskus kalatalousyksikkö199969E-Kemijoki
Viiteluettelo: Kaikki Valitut Tämä sivu Lisätietoa