Aineiston tiedot

Tekijä (t):Vasama, Arja
Sulkava, Pekka
Ohenoja, Antti
Tynys, Saara
Rautiainen, Siiri
Tolonen, Siiri
Huhtamella, Jarmo
Aineiston nimi:Käsivarren erämaa-alueen ja Ánnjaloanjin suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
Verkko-osoite:https://www.metsa.fi/wp-content/uploads/2020/03/Kasivarsi_hks_vahvistettavaksi-1.pdf
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Enontekiö, Kilpisjärvi (Enontekiö), käyttö- ja hoitosuunnitelmat, Lappi, Tunturi-Lappi
Kustantaja:Metsähallitus
Painopaikka:
Vuosi:2019
Sivumäärä:176
ISBN/ISSN:1796-2943
Lehti/sarja ym.:Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja
Lisätietoa:MH 6325/2018/05.00.02 Erämaalain mukaan erämaa-alueille on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka ympäristöministeriö vahvistaa. Hoito- ja käyttösuunnitelma tehdään 10 – 20 vuodeksi kerrallaan ja siinä määritellään toimenpiteet alueen perustamistavoitteiden toteuttamiseksi. Käsivarren erämaa-alueen ensimmäinen hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu 1990-luvun lopulla ja vahvistettu vuonna 2008. Suunnittelualue sisältää vuonna 1991 perustetun Käsivarren erämaa-alueen, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon osana aluetta Käsivarren erämaa. Suunnittelualueeseen sisältyy myös alueita erämaaaluerajauksen ulkopuolelta ja erämaa-alueen sisään jäävä Ánnjaloanjin suojelualue. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 221 270 hehtaaria ja se sijaitsee kokonaisuudessaan Enontekiön kunnan alueella
Sijainti:avoin