Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kärnä, Markku
Pokki, Heidi
Valve, Joonas
Setälä, Jari
Aineiston nimi:Kalatalouden toimialakatsaus 2020
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546419/luke_luobio_75_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:barometrit, kalakauppa, kalanjalostus, kalatalous, rannikkokalastus, toimintakertomus - toimintakertomukset, vesiviljely (kalatalous)
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2020
Sivumäärä:26
ISBN/ISSN:978-952-380-067-0 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 75/2020 Kalatalouden toimialakatsauksessa kuvataan suomalaisen merikalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, kalatukkukaupan ja kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan taloudellista tilaa. Katsaus perustuu kalatalouden yritysten viimeisimpiin tilasto- ja tilinpäätöstietoihin vuosilta 2018 ja 2019. Katsaus ei toistaiseksi sisällä sisävesikalastuksen taloudellisia tietoja... Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN: 978-952-380-067-0 (Painettu) ISBN: 978-952-380-068-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN: http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-380-068-7
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6)