Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kause, Antti
Kettunen, Anne
Mäntysaari, Esa
Paananen, Tuija
Eskelinen, Unto
Ritola, Ossi
Aineiston nimi:Kirjolohen tie fileeksi: geneettiset tunnusluvut
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/440204/raportti212.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:genetiikka, kirjolohi
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:19
ISBN/ISSN:951-776-312-3 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 212 Tässä tutkimuksessa selvitimme kirjolohen valintajalostuspopulaation geneettisiä ominaisuuksia kvantitatiivisen genetiikan menetelmin. Mittaamalla samojen perheiden yksilöitä sekä makeassa vedessä että merellä tutkimme kuinka paljon additiivista geneettistä vaihtelua kirjolohen kasvussa on ja onko kasvussa genotyypin ja ympäristön yhdysvaikutusta, joka merkitsevästi hidastaisi valintajalostusohjelman edistymistä. Lisäksi valinnan kohdistuessa kirjolohen kasvunopeuteen on mahdollista, että lihan laadussa tapahtuu korreloituneita geneettisiä vasteita. Estimoimalla additiivisen geneettisen vaihtelun määrää kasvussa (paino kolmen kasvukauden jälkeen) ja kalan koostumuksessa (suolistorasvan määrä, vatsaliepeen rasvareunan massa, fileen rasva-, vesi-, tuhka- ja proteiinipitoisuus sekä väri) ja laskemalla geneettiset korrelaatiot ominaisuuksien välille tutkimme minkä suuntaisia korreloituneita geneettisiä vasteita populaatiossa mahdollisesti tapahtuu. Analyysimme osoittaa, että kasvussa ja monissa kalan koostumusta kuvaavissa ominaisuuksissa on additiivista geneettista vaihtelua, joka mahdollistaa ominaisuuksien muuttamisen valinnan avulla...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja