Aineiston tiedot

Tekijä (t):Juntunen, Keijo
Paso, Juha
Jokikokko, Erkki
Aineiston nimi:Lohi nousee Simojokeen, Kuivajokeen, Kiiminkijokeen ja Pyhäjokee : tuloksia ja päätelmiä vuosien 1999 - 2000 seurannoista
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536454/raportti221.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalakannat, kalanistutus, kalastuksen säätely, kestävä kehitys, Kiiminkijoki, Kuivajoki, lohi, Pyhäjoki, Simojoki, taimen
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:49
ISBN/ISSN:951-776-327-1 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 221 Tässä raportissa esitetään lohen elvytystoimenpiteiden ja seurantojen tuloksia Simojoella, Kuivajoella, Kiiminkijoella ja Pyhäjoella vuosina 1999 ja 2000. Kiiminkijoen osalta tarkastelussa on mukana lisäksi meritaimen. Tornionjoen tulokset on julkaistu erillisessä raportissa (Romakkaniemi ym. 2000 ja Haikonen ym. 2001). Seurantoihin liittyvistä vapakalastustiedustelun tuloksia käsitellään tässä raportissa vain keskeisimmiltä osin. Kyselyjen tulokset Simojoelta, Kiiminkijoelta ja Pyhäjoelta esitetään kokonaisuudessaan erillisissä raporteissa (Kemppainen & Juntunen 2000 ja Juntunen ym. 2001, painossa). Myös seurantoihin liittyvien merkintöjen tulokset raportoidaan pääpiirteissään erikseen. Raportin yhteenveto-osassa tarkastellaan lohikantojen tilaa jokikohtaisesti ja tuodaan esiin niitä kehittämistarpeita, joihin tulisi erityisesti pureutua, jotta lohikantojen elvyttämisessä ja kotiuttamisessa voitaisiin pitkällä tähtäimellä onnistua.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja