Aineiston tiedot

Tekijä (t):Vehanen, Teppo
Lahti, Markku
Aineiston nimi:Aikuisen kuhan liikkeet ja elinympäristönvalinta Oulujoen Pyhäkosken patoaltaassa
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536451/raportti224.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kuha, Oulujoki, patoaltaat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2001
Sivumäärä:19
ISBN/ISSN:951-776-332-8 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 224 Vielä 1960-luvun alussa kuha oli yksi tärkeimmistä kalastettavista lajeista Oulujärvellä ja sitä esiintyi myös Oulujoessa. Kuhakanta kuitenkin taantui nopeasti 1960-luvulla. Kuha on kuitenkin palannut Oulujoen vesistöalueelle 1980-luvulla aloitettujen kesänvanhojen poikasten istutusten myötä. Kuhaa on esitetty yhdeksi potentiaaliseksi hoitolajiksi myös suurten rakennettujen jokien kalanhoitoon, kuten Oulujärven alapuoliseen Oulujokeen. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää aikuisen kuhan liikkeitä ja elinympäristönvalintaa Oulujoen Pyhäkosken patoaltaassa. Yhteensä 20 aikuista kuhaa merkittiin radiolähettimillä ja niiden liikkeitä seurattiin vuoden ajan. Vuoden seurannan jälkeen Pyhäkosken patoaltaassa liikkui neljä 20:stä vapautetusta kuhasta, kuusi kuhaa liikkui alapuolisissa patoaltaissa ja neljä oli todennäköisesti laskeutunut tarkkailualueen alapuolelle kohti merialuetta. Kaksi kuhista kalastettiin tutkimusjakson aikana ja kolme kuoli laskeutuessaan Pyhäkosken voimalaitoksesta alavirtaan. Yhden kuhan kohtalo jäi epäselväksi. Kuhat liikkuivat kesällä aktiivisesti eri puolilla Pyhäkosken patoallasta, mutta talvella liikkeet vähenivät selvästi ja keskittyivät pääosin suppealle alueelle altaan järvimäiseen osaan. Kuhat suosivat pääasiassa alhaisia virrannopeuksia ja suhteellisen syvää vettä. Talvella preferenssi siirtyi alhaisempiin virrannopeuksiin ja syvempään veteen muihin vuodenaikoihin verrattuna.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja