Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Könönen, Katriina
Aineiston nimi:Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailuohjelma 2001 - 2005
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536416/raportti260.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Espoo, kalahoitovelvoite, kalasto, kosket, Monikonpuro, pohjaeläimet, purot, sähkökalastus, sähkökoekalastus, taimen, velvoitehoito, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2002
Sivumäärä:9+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-381-6 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 260 Espoon kaupunki sai luvan Leppävaaran läpi kulkevan Monikonpuron osittaiseen siirtämiseen ja pääosin putkessa kulkevan uuden uoman rakentamiseen Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellä vuonna 1999. Alkuvuodesta 2001 6,5 kilometrin pituisen puron uomaa siirrettiin noin 900 metrin matkalla Leppävaaran uuden liikekeskuksen alueella. Noin 500 metriä uudesta uomasta kulkee maanalaisissa tunneleissa ja loput avouomina rakennettuissa koskissa ja kanavissa. Putkeen rakennettiin kalojen kulkua helpottavia ja veden virtausta hidastavia suisteita sekä syvännekaivoja. Avo-osuudet pyritään kiveämään ja soraistamaan mahdollisimman luonnollisiksi ja monimuotoisiksi ja rannoille istutetaan kasvillisuutta uoman varjostamiseksi ja kalojen osittaisena ravintona toimivien maahyönteisten elinpaikoiksi. Vesioikeuden päätös sisälsi lupamääräyksiä, joiden mukaan mm. hankkeen vaikutuksia kalastoon on seurattava viiden vuoden ajan. Tämän pohjalta Espoon kaupunki teetti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella tämän tarkkailuohjelman ja hyväksytti sen Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksella...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja