Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Könönen, Katriina
Aineiston nimi:Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailu vuonna 2002
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536643/raportti277.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Espoo, kalahoitovelvoite, kalasto, kosket, Monikonpuro, pohjaeläimet, purot, sähkökalastus, sähkökoekalastus, taimen, velvoitehoito, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:22+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-402-2 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 277 Vuonna 2002 sähkökoekalastusaloja oli 10. Kaikilla liikekeskuksen alueella sijaitsevilla aloilla ei koekalastuksia voitu tehdä normaalisti siellä tehtävien rakennustöiden tai poikkeuksellisen kuivuuden takia. Tarkkailun edellyttämät tutkimustyöt saatiin kuitenkin tehdyksi. Kevätkutuisten kalojen nousuaikana toukokuussa liikekeskuksen alueelle rakennettujen putkiosuuksien läpi oli noussut runsaasti kolmipiikkejä, särkiä ja seipiä. Rakennetuista tekokoskista tavattiin myös muutamia taimenen poikasia. Syyskuussa samalla alueella kalastoon kuuluivat ahven, salakka, seipi, särki, kolmipiikki, ja kymmenpiikki. Kalalajisto ja kalojen tiheydet olivat normaalit. Myös ylimääräisellä koealalla Vermon rumputyömaan kohdalla kalasto oli normaali. Puron yläosaan oli syntynyt jo toisena vuonna peräkkäin voimakas taimenen poikasvuosiluokka. Poikastiheydet olivat parhailla koealoilla noin 100 poikasta/100 m2. Taimenia esiintyi nyt laajemmalla alueella kuin aikaisemmin. Myös pohjaeläimet olivat alkaneet kotiutua toimenpidealueen uusiin koskiin, mutta pohjaeläinten biomassat, lajirunsaus sekä diversiteetti olivat edelleen selvästi alhaisempia kuin toimenpidealueen yläpuolisissa ja alapuolisessa vertailukoskissa...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja