Aineiston tiedot

Tekijä (t):Juntunen, Keijo
Vatanen, Sauli
Niemitalo, Vesa
Paasimaa, Marko
Aineiston nimi:Kiiminkijoen, Kuivajoen ja Pyhäjoen kalastus vuonna 2003 = Fishing in the rivers Kiiminkijoki, Kuivajoki and Pyhäjoki in 2003
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536699/raportti327.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ahven, harjus - harri, hauki - hauet, kalastus, kalastusmatkailu, Kiiminginjoen vesistö, Kiiminkijoki, Kuivajoki (Iin kunta), kyselytutkimus, lohi - salmo salar, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pyhäjoki (Pohjois-Pohjanmaa : joki), taimen
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:47+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-463-4 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 327 Kiiminkijoella kalasti vuonna 2003 yhteensä noin 1 500 henkilöä. Heistä yli 60 % oli ulkopaikkakuntalaisia. Kalastus oli enimmäkseen vapapyyntiä. Kokonaissaalis, noin 10 900 kiloa. Eniten saatiin haukea, ahventa, taimenta ja harjusta. Lohta saatiin arviolta 700 kiloa, enimmäkseen pieniä kosseja. Useimmat kalastajat olivat tyytymättömiä saaliiseensa. Kiiminkijoen kalastukseen käytettiin rahaa yhteensä noin 213 000 euroa. Kuivajoella ja sen edustan merialueella kalasti vuonna 2003 yhteensä noin 100 luvan lunastanutta. Noin puolet heistä oli ulkopaikkakuntalaisia. Joesta saatiin saalista noin 2 000 kiloa ja jokisuun edustan merialueelta noin 3 700 kiloa. Lohta kalastettiin joesta noin 235 kiloa ja mereltä noin 142 kiloa. Jokialueella useimmat kalastivat vavalla. Merialueella yleisimpiä pyydyksiä olivat rysät, loukut ja siikaverkot. Kuivajoella kalastukseen käytettiin rahaa yhteensä noin 17 000 euroa. Merialueen pyyntiin kului noin 38 000 euroa. Pyhäjoella kalasti alle 1 000 ja sen edustan merialueella noin 200 henkilöä. Enemmistö joella kalastaneista ja kaikki merellä kalastaneet olivat paikkakuntalaisia. Jokialueen kalastus oli pääasiassa vapapyyntiä...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Pohjanmaa: Pohjois-Pohjanmaa: Kiiminginjoen vesistö