Aineiston tiedot

Tekijä (t):Huusko, Riina
Orell, Panu
Jaukkuri, Mikko
Sutela, Tapio
Van der Meer, Olli
Lahti, Markku
Erkinaro, Jaakko
Mäki-Petäys, Aki
Aineiston nimi:Lohikalojen alasvaellus Iijoessa : tutkimustuloksia ja alasvaellusreittien yleissuunnitelma
Verkko-osoite:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-624-7
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:alasvaellus, Iijoki, jokikunnostukset, kalanpoikaset, kalaportaat → kalatiet, lohi - salmo salar, vaellus, vaelluskalat
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2018
Sivumäärä:43
ISBN/ISSN:978-952-326-623-0 ; 2342-7647
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus
Lisätietoa:nro 45/2018 Pohjois-Pohjanmaan liiton johdolla toteutetun Iijoen otva -hankkeen tavoitteena oli yhteen sovittaa Iijoen eri käyttömuotoja sekä elvyttää vesistön vaelluskalakantoja. Hankkeen yhtenä tärkeänä osana ja erityiskysymyksenä oli lohen vaelluspoikasten alasvaellusreittien yleissuunnitelmien laadinta Iijoen pääuoman viidelle voimalaitokselle. Yleissuunnittelussa alasvaellusreitin katsottiin koostuvan kahdesta osasta: yläkanavaan sijoitettavasta ohjausrakenteesta sekä sen jatkeeksi tulevasta alasvaellusväylästä. Tässä raportissa esitellään lohen vaelluspoikasten alasvaellusreittien yleissuunnitelmat kaikille viidelle Iijoen pääuoman voimalaitokselle, perustuen voimalaitosten yläkanavien 3Dvirtausmallinnuksiin, Haapakosken yläkanavassa toteutetun lohen vaelluspoikasten akustisen telemetriaseurantatutkimuksen tuloksiin sekä maailmalta saatavissa olevaan kirjallisuuteen alasvaellusratkaisuista. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut ilmestymisjärjestyksessä: https://www.suomenkalakirjasto.fi/luke-luonnonvara-ja-biotalouden-tutkimus/ Luonnonvara- ja biotalouden tutkimussarjan julkaisut tietokannassa: https://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjasto/haku.php?lang=fi&publication=Luonnonvara-+ja+biotalouden+tutkimus+%2F+Luke+Luonnonvarakeskus ISBN 978-952-326-623-0 (Painettu) ISBN 978-952-326-624-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-624-7
Sijainti:F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6) ; H-Vesistökunnostukset: Joet (avokotelo 3)