Aineiston tiedot

Tekijä (t):Keinänen, Marja
Iivari, Juha
Juntunen, Esa-Pekka
Kannel, Risto
Heinimaa, Petri
Nikonen, Soili
Pakarinen, Tapani
Romakkaniemi, Atso
Vuorinen, Pekka J.
Aineiston nimi:Lohen tiamiinin puutos M74 on estettävissä
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519813/rkts2014_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Itämeri, kalakannat, kalataudit - kalasairaudet, lohi - salmo salar, M74, tiamiini - B-vitamiinit
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2014
Sivumäärä:41
ISBN/ISSN:978-952-303-182-1 ; 1799-4764
Lehti/sarja ym.:Riista- ja kalatalous, Tutkimuksia ja selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:14/2014 M74-oireyhtymä ilmenee Itämeressä syönnöstäneiden lohien jälkeläisten kuolemisena ruskuaispussivaiheessa. Ilmiö on kuvattu vuonna 1974 ja lienee esiintynyt lievänä ajoittain ennen voimistumistaan äkisti 1990-luvun alussa. Tuolloin se vaaransi Itämeren lohikantojen luontaisen lisääntymiskierron ja on heikentänyt lohien lisääntymistä myös sen jälkeen. 1990-luvulla kalanviljelyssä luonnonlohen haudonnanaikainen kuolleisuus kasvoi jopa 90 % aiemmasta ja suurin osa Itämeren lohien luonnonpoikasista kuoli M74-oireyhtymän takia. Jo 1980-luvun voimakkaan kalastuksen takia heikentyneiden Perämeren jokien luonnonlohikantojen säilyminen turvattiin Suomessa tiukentamalla rannikkokalastuksen rajoituksia ja istuttamalla alkuperäistä kantaa olevia poikasia. M74 hidasti luonnonkantojen elpymistä 1990-luvulla huomattavasti, koska silloin vielä vähälukuisten kudulle päässeiden emolohien jälkeläisistä kuoli suuri osa luonnossa. M74-oireyhtymässä ruskuaispussipoikaset kuolevat tiamiinin puutteeseen...
Sijainti:F-RKTL Tutkimuksia ja selvityksiä ; I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 3)