Aineiston tiedot

Tekijä (t):Sarjamo, Hilkka
Jääskö, Outi
Ahvonen, Anssi
Aineiston nimi:Inarin kunnan vesien kalakantojen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536912/inarin_kunnan_vesien_kalakantojen_kaytto_ja_hoitosuunnitelma_nro_96.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Inari, Inarijärvi, kalakannat, käyttö- ja hoitosuunnitelmat (KHS), Paatsjoen vesistö
Kustantaja:RKTL, Kalantutkimusosasto
Painopaikka:Inari
Vuosi:1989
Sivumäärä:187+liitteet
ISBN/ISSN:951-8914-29-X ; 0358-4623
Lehti/sarja ym.:Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto
Lisätietoa:nro 96
Sijainti:F-RKTL Monistettuja julkaisuja ; E-Paatsjoen vesistö: Monistettuja julkaisuja