Wilhelm von Wright Skadinaviens fiskarwrigth

Maalari Wilhelm von Wrigtht pääteos on vv. 1836–38 kymmenenä vihkona ilmestynyt, 60 kuvalehteä sisältävä ”Skandinaviens fiskar”, jolla tieteelliseen tarkkuuteen ja erinomaiseen esitystapaan nähden ei ole vieläkään vertaistaan. V. 1836 W. muutti erään sukulaisensa mukana Bohuslääniin, jossa hän sai kalastuksenkaitsijan toimen ja jonne hän asettui lopuksi ikäänsä asumaan. ”Skandinaavian kalojen” alkuperäiskuvat ovat osaksi Societas pro fauna et flora fennica” seuran, .ja osaksi Ruotsin tiedeakatemian hallussa.

Wilhelm von Wight maalasi Ruotsissa kaloista kertovan suurteoksen SKANDINAVIENS FISKAR, målade efter lefvande exemplar och ritade på sten kuvittamisen, mikä vihkopainoksena alkoi ilmestyä vuonna 1836. Kuvat valmistettiin kivipainossa ja väritettiin itse. Wilhelmin kuvittaman teoksen tekstien laatijoina toimivat Riksmuseetin professori B.F.Fries, rovasti C.U.Ekström sekä professori C.Sundevall. Viimeinen, kymmenes vihko ilmestyi vasta vuonna 1857. Kalankuvasivuja oli kaikkiaan 60, jotka yhtä lukuun ottamatta olivat väritettyjä. Kalalajeja oli kuvattu 63. Vihkopainoksen suuruus oli vain 500 kappaletta.

Vaikka Wilhelm von Wrightin piirtämät Skandinaviens Fiskar -teoskuvitus oli aikanaan taiteellisesti huippuluokkaa kansainvälisestikin mitattuna, se jäi Pohjoismaiden ulkopuolella paljolti huomioimatta. Syynä saattoi olla kirjan korkea hinta ja pieni painos. Myöhemmin teos on arvostettu yhdeksi upeimmista kalakirjoista, joita ylipäätään on painettu.

Skandinavians Fiskar -teoksesta otettiin Wilhelm von Wrightin kuoleman jälkeen toinen, ns. Smittin laitos vuosina 1892 – 1895, missä kokonaisuus painettiin kolmeksi sidotuksi kirjaksi. Kirjoihin lisättiin Carl Erdmannin piirtämiä kuvia, sekä kivipiirroksina että sinkkipiirroksina, joten se oli alkuperäistä teosta laajempi. kansainvälisen laajemman levikin saamiseksi osa painoksesta painettiin englanniksi..

 

Varsinkin ensimmäinen laitos Wilhelm von Wrightin kalakirjoista on erityisen vaikeasti saatavissa oleva bibliofiilinen kohde, mutta professori Smittin toimittamaa ja 1800 -luvun loppupuolella julkaisemaa toista laitosta on saatavilla toisinaan varsin kohtuullisella hinnalla.

 

Kirja on digitoitu Kansalliskirjastossa ja se löytyy osoitteesta  http://www.doria.fi/handle/10024/59045

 

 

W kuva