Världens mest sällsynta fiskebok?

Att avgöra vilken fiskebok som är den mest sällsynta i världen är inte den lättaste uppgiften. Antalet befintliga böcker och deras ålder är viktiga enskilda faktorer med hjälp av vilka man kan uppskatta detta. Ju äldre en bok är, ju färre exemplar av den finns vanligtvis bevarade.

När det är fråga om riktigt gamla böcker från 1500-talet kan man självklart tala om verkliga rariteter. Sådana går dock att hitta. Den äldsta kända fiskeboken är A treatyse of fysshynge wyth an Angle som utkom 1496 och allmänt anses vara skriven av Dame Juliana Berners. Den mest kända gamla fiskeboken är självklart Waltons The Complete Angler som först trycktes 1653.

 

 

Det finns dock en fiskebok som inte har fått så stor uppmärksamhet. Det är den 1577 utkomna The Arte of Angling. Orsaken till varför boken inte har blivit allmänt känd är inte överraskande. Det finns bara en enda bevarad kopia av den, vilket i sig är anmärkningsvärt, och även detta exemplar var undangömt från världen under en lång tid. Chalmers Hallaman, som samlade på böcker om fiskar och naturen, köpte boken av bokhandlaren Ted Lowe 1953. Han hade fått tag på boken när ett litet hus hade lagts ut till salu någonstans i West Midland.

Boken är inte fullständig och saknade minst tre blad, bland dem titelbladet, så i början hade man ingen aning om titeln eller författaren. Den enda ledtråden var i slutet av boken där följande text fanns: ”Imprinted at London in Fleetestreate at the Sign of Faulcon by Henry Middleton, Anon 1577”. Mycket detektivarbete krävdes således för att få mer uppgifter om den här lilla fiskeboken. Detta var inte lätt, men några lyckliga sammanträffanden hjälpte till.

Först tog Hallaman boken till British Museum där man fastställde dess äkthet. Bokens författare och titel var dock fortfarande en gåta. Mr. D. E. Rhodes publicerade en artikel om hur boken hade hittats i serien ”Bibliographical notes” (Fifth Serie, X, No 2 123–125, June 1955), med namnet A New Line for Angler 1577. Han skrev också att boken inte är känd i några register eller bibliografier. Vi behöver få tag på titelbladet och då kommer gåtan att lösas, fortsatte han.

Boken hamnade så småningom i Amerika, i Princeton-universitetets bibliotek. Gåtan till bokens författare fick sin lösning när historikern Thomas P. Harrison från universitetet i Texas läste en kopia av Edward Topsells bok The History of Serpents. I den fanns en kommentar om en liten fiskebok som nämnde dess författare, men inte bokens titel. Harrison lyckades dock till slut att få fram boktiteln. De fullständiga uppgifterna om boken publicerade han i en akademisk tidskrift i oktober 1960. Denna information blev dock känd enbart hos en liten cirkel. Den stora publiken fick kännedom om boken 1975 när en artikel om den publicerades i American Fly Fisher (vol. 2, nr. 2).

Boken är ännu mer intressant då den innehåller en diskussion mellan en jägare och en fiskare, på ett liknande sätt som i den världskända boken Den fulländade fiskaren, skriven av Walton. Användningen av dialog under den här perioden var vanligt, men var det ett sammanträffande att dialogen var mellan en jägare och en fiskare? Även andra paralleller till Waltons bok hittades i verket. Waltons bok gavs ut 1653, det vill säga betydligt senare än The Arte of Angling. Man har även antytt att Walton använde den här boken som mall för sitt mästerverk eller åtminstone som sitt referensverk. Naturligtvis kommer man aldrig att få ett definitivt svar på detta.

Det rör sig således om världens näst äldsta fiskebok, i ett enda ofullständigt exemplar, så det blir svårt att hitta något som är sällsyntare. Boken har återutgivits 1958 (Princeton University Press) och innehåller en introduktion av Otto V. Kienbusch om bokens historia. Boken är på modern engelska och innehåller dessutom faksimil av den ursprungliga texten. Boken är inte översatt till finska; det skulle man kunna kalla för gediget kulturarbete.

Ari Savikko

Forskningsmästare, fackboksförfattare

www.suomenkalakirjasto.fi