Valtioneuvoston päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen−Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen−Saaristomeren−Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen−Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon−Näätämöjoen−Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022−2027

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat valmistelleet laajapohjaisena yhteistyönä valtakunnallisen ohjeistuksen pohjalta vesienhoitosuunnitelmien ehdotukset. Vesienhoitosuunnitelmat perustuvat EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin 2006/60/EY ja sen perusteella annetun kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoon pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) perusteella valtioneuvosto hyväksyy Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2022−2027. Päätös olisi täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Kuva: Ari Savikko