Valtion lohiregaali

Juha Joona on pureutunut uudessa kirjassaan mielenkiintoiseen ja paljon keskustelua aiheuttaneeseen kysymykseen valtion regaalioikudesta loheen. Torniojoen elpyminen merkittäväksi lohijoeksi on lisännyt paineita asian tutkimiselle. Tämä on laajin ja perusteelisin tutkimus lohiregaalista joka maassamme on tehty.

 

joona

 

Tutkimuksesta on julkaistu painettu versio, jota voi tiedustella suoraan Juha Joonalta.

http://www.arcticcentre.org/EN/CONTACTS/Staff/Joona,-Juha

 

Valtion regalekalastuksen historia

Lohiregaali Tornionjoen vesistössä

Lohiregaali on säädellyt Tornionjoen kalastusta jo 1700-luvun puolivälistä lähtien. Maa- ja metsätalousministeriö tilasi oikeustieteen emeritusprofessori Erkki Hollolta selvityksen siitä, kuinka hyvin tämän päivän lainsäädäntö lohiregaalia noudattaa. Nyt selvitettiin erityisesti, kuinka Ruotsin vallan jälkeinen lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ovat vaikuttaneet regaalin toteutumiseen.
Myös tutkija Juha Joona on aiemmin selvittänyt perusteellisesti lohiregaalin historiallisia vaiheita. Professori Hollo on arvioinut selvityksessään, mikä merkitys historialliselle käsitykselle annetaan nykyisessä oikeudellisessa tarkastelussa.
Selvityksen johtopäätös on, että oikeustila sekä Suomessa että Ruotsissa tunnustaa jossain muodossa sen, että regaalioikeus on valtiolle historiallisesti muodostunut erityisperuste, jolla valtio määrää lohenkalastuksesta. Oikeuskäytäntö on tunnustanut lohiregaalin viimeistään Kustaa Vaasan ajoista eli 1700-luvulta lähtien. Selvityksessä todetaan, ettei lainsäädännön kehitys Suomessa ole vuoden 1809 jälkeen irtisanoutunut Ruotsin vallan aikaisen lainsäädännön kannoista. Valtiolle kuuluva erityisperuste mainitaan nimenomaisesti myös Suomen kansallisessa lainsäädännössä, lainvalmisteluaineistossa ja oikeuskäytännössä. Jos lohiregaalista haluttaisiin luopua, asiasta pitäisi selvityksen mukaan säätää lailla tai asetuksella.
Maa- ja metsätalousministeriö selvittää yhdessä Lapin ELY-keskuksen kanssa, mihin kalastusoikeudellisiin ja muihin kysymyksiin lohiregaalilla on yhteyksiä Tornion-Muonionjoella. Maa- ja metsätalousministeriö selvittää eri osapuolten näkemyksiä regaliin liittyvistä hyödyistä ja haitoista järjestämällä avoimen kyselyn syksyn 2017 aikana.

Hollo Lohiregaali

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_41+2016.pdf

Pohjois-Suomen erityisperusteiset kalastusoikeudet ja lohiregaali : Nykytilanne ja mahdollisten muutostarpeiden arviointi

Selvityksessä tarkastellaan Pohjois-Suomen erityisperusteisia kalastusoikeusia ja lohiregaalia osana voimassaolevaa lainsäädäntöä. Lisäksi arvioidaan eduskunnan kannan mukaisesti sitä, liittyykö erityisesti lohiregaaliin lainsäädännön uudistamistarpeita. Lohiregaalilla tarkoitetaan Ruotsin vallan ajoista lähtien säilynyttä valtion oikeutta lohen- ja meritaimenen kalastukseen Pohjanlahteen laskevissa suurissa virroissa ja Perämerellä. Kalastusoikeudet ovat vuosien saatossa muotoutuneet Pohjois-Suomessa kerrokselliseksi kokonaisuudeksi, mikä on vaikeuttanut kokonaistilanteen hahmottamista.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161889/MMM_2019_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Kuva: Ari Savikko

 

Tuore selvitys tuo eväitä lakimuutosharkintaan: Valtion luopuminen lohenkalastuksen yksinoikeudesta hyödyttäisi vain vesialueiden omistajia – esimerkiksi Tornionjoen tilanne on hyvin mutkikas