Tornionlaakson kesäsiika – Tornedalens sommarsik

Tornionlaakson Kesäsiika -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Tornionlaakson ainutlaatuisten perinnekalastuskulttuurien vetovoimaisuutta. Tavoitteena on myös lisätä tietämystä kalasta ja kulttuurisista erityispiirteistä alueen kalastajien, asukkaiden, yrittäjien ja erityisesti nuorten parissa. Hankkeen avulla luodaan edellytyksiä elävää kalastuskulttuuria tukevan Tornionjoen siikakannan kestävälle hoidolle.

Tornionlaakson Kesäsiika on ainutlaatuinen rajat ylittävä ja luonteva kokonaisuus Tornionlaakson luonnonvarojen tutkimusta, kalastusperinteen tallentamista sekä niiden hyödyntämistä. Hanke tukee kestävällä tavalla jokivarren elävöittämistä sekä sen tunnistamista maailmanperintölistan potentiaaliseksi kohteeksi. Matkailun kehittäminen, perinteiden ylläpitäminen ja kalakannan kestävä hoito kulkevat käsi kädessä. Samalla modernit teknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia sekä kalantutkimukseen että perinteiden tallentamiseen ja hyödyntämiseen kuin myös tietämyksen lisääntymiseen.

Paikallisista tarpeista lähteneen hankkeen valmistelu on toteutettu Prosiika ry:n vetämänä talkootyönä yhdessä siian vaellusalueen kalastajien, asukkaiden ja yritysten sekä asiantuntijakumppanien kanssa. Hankkeen päähakija on Lapin ammattikorkeakoulu, jonka hakijakumppaneina ovat Suomen Luonnonvarakeskus (Luke), Norrbottens Länsstyrelsen/ fiske-enhet, Tornedalens Folkhögskola, Kukkolan Kalastusmuseo ja Haaparannan kaupunki sekä Tornion kaupunki. Hankkeen yhteistyökumppaneina on Prosiika ry:n lisäksi laaja joukko jokivarren kalastuskuntia, kyläyhdistyksiä ja matkailuyrityksiä molemmin puolin rajaa sekä Tornionlaakson maakuntamuseo, Norrbottens museum, Maaseudun sivistysliitto ja Rajajokikomissio, Tornionlaakson neuvosto, Övertorneå ja Ylitornio

https://kesasiika.wordpress.com/

Uutiskirjeet

kesasiika_uutiskirje_3_2016

Tornionlaakson kesasiika uutiskirje 12_2016_web

Tornionlaakson kesasiika uutiskirje 01_2017 web FIN