Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto

Tiedonantoja on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Kalantutkimusosaston tuottama julkaisusarja, jonka ensimmäinen numero ilmestyi 1974 ja viimeinen numero 1986.

Alla julkaisut ovat listattuna numero-/ilmestymisjärjestyksessä. Pääotsikot ovat linkkejä julkaisun pdf-versioon ja yksittäisten artikkeleiden lopussa olevat sivumäärät ovat linkkejä ko. artikkelin pdf-versioon (huom! tableteissa ja älypuhelimissa tämä linkki vie koko julkaisun tietoihin). Kaikki julkaisusarjan painetut numerot löytyvät myös Kalakirjaston hyllykokoelmasta ja ovat monipuolisesti haettavissa Kalakirjaston tietokannasta.

 

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 1/1974

* Sjöblom, Veikko:
Itämeren kalastussopimus, sivut 1-27
* Sjöblom, Veikko:
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) sääntömääräinen kokous Lissabonissa 30.IX-10.X.1973, sivut 28-32
* Sjöblom, Veikko:
“Kalastusraja – Islannin kohtalonkysymys” : Kiistan kalastusbiologinen tausta, sivut 33-36
* Westman, Kai:
Uljuan tekoaltaan rakentamisen vaikutukset alapuolisen Siikajoen rapukantoihin v. 1969, sivut 37-55
* Bhaktish, Chandra Mathur:
Intian merikalastus, sivut 56-61
* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston henkilökunnan julkaisutoiminta vuosina 1971-1973, sivut 62-79

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 2/1974

* Toivonen, Jorma:
Kemijoen vaelluskalojen istutustarpeen laskentaperusteista, sivut 1-21
* Sjöblom, Veikko ; Tuunainen, Pekka ; Toivonen, Jorma ; Westman, Kai ; Sumari, Olli ; Simola, Osmo ; Salojärvi, Kalervo:
Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen perusteella Suomen osalle tuleva lohenistutusvelvollisuus = The salmon stocking estimated for Finland in accordance with the convention on fishing and conservation of the living resources in the Baltic Sea and the Belts, sivut 22-52

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 3/1974

* Westman, Kai:
Uhanalaiset kalalajimme ja kalakantamme sekä niiden suojelu ja säilyttäminen, sivut 1 -24
* Sumari, Olli:
Kertomus Laukaan keskuskalanviljelylaitoksen toiminnasta vuonna 1972, sivut 25-67

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 4/1975

* Tuori, H.:
Aluevesi-, mannerjalusta- ja kalastusrajat Suomea ympäröivillä merialueilla = Boundaries of territorial waters and continental shelf, and fishing limits in the coastal waters of Finland, sivut 1-14
* Sjöblom, Veikko:
Kalastusbiologiset edellytykset naapurivaltioiden oikeudelle harjoittaa kalastusta Suomen kalastusvyöhykkeellä = Fishery biological premises for the right of neighbouring countries to fish inside the Finnish fishing zone, sivut 15-29
* Sjöblom, Veikko:
Itämeren kansainväliset kalastussäännöt = International rules for Baltic Sea fisheries, sivut 30-39
* Sjöblom, Veikko ; Tuunainen, Pekka ; Toivonen, Jorma:
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 62. sääntömääräinen kokous Kööpenhaminassa 30.9. – 9.10.1974 = The 62nd statutory meeting of the international Council for the Exploration of the sea (ICES) in Copenhagen 30.9. – 9.10.1974, sivut 40-47
* Sjöblom, Veikko ; Pettersson, Magnus ; Parjanne, Raimo:
Ohjelmarunko kalataloustutkimuksen kehittämiseksi = Outline of program for development of fisheries research, sivut 48-55
* Lehtonen, Hannu:
Titaanidioksiditeollisuuden jätevesien kalataloudellisista vaikutuksia Porin edustan merialueella = On the effects of the titanium diokside industry on the fishery of the coastal area off Pori, the Gulf of Bothnia, sivut 56-62
* Sumari, Olli:
Kalojen kaasukuplatauti ja sen torjunta = Gasbubble disease in fish and its prevention, sivut 63-75
* Hurme, Seppo:
Harjus Keski-Suomen vesissä = Grayling. Thymallus thymallus (L.),  sivut 76-80

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 5/1976

* Westman, Kai ; Holmberg, Kaj-Erik ; Toivonen, Jorma ; Mielonen, Matti:
Montan kalanviljelylaitokselta suoritettujen merkittyjen lohen vaelluspoikasten istutusten tutkimusohjelma = Program for investigating stocking with tagged salmon smolts from Montta Fish Culture Station, sivut 1-23
* Niskanen, Pekka:
Valtamerien kalavarat, niiden hyväksikäyttö ja oikeudenmukainen jakaminen = The fish resources of the oceans, their exploitation and equitable division, sivut 24-37
* Westman, Kai ; Niskanen, Pekka:
FAO:n kalastuskomitean (COFI) 8. sääntömääräinen kokous Roomassa 10-17.4.1973 = The 8th statutory session of the FAO Committee on Fisheries (COFI) in Rome 10-17.4.1973, sivut 38-42
* Nissinen, Toivo:
Puolan sisävesien kalantuotanto ja siika- ja muikkuvesien kalastuksen hoito = Production and management of the whitefish and vendance fisheries in Polish inland waters, sivut 43-54
* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston henkilökunnan julkaisutoiminta vuonna 1974 = Publications by the staff of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute in 1974, sivut 55-63

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 6/1976

* Lehtonen, Hannu:
Tutkimus Kemira Oy:n Porintehtaiden jätevesien kalataloudellisista vaikutuksista sekä kalataloudellinen tarkkailu- ja hoitosuunnitelma
– teksti suomeksi, sivut 1-261 ; kirjallisuuslähteet + liite 1, sivut 274-292
–Sammandrag, sivut 262-267 ; Summary, sivut 268-273

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 7/1976

* Nissinen, Toivo:
Kansainvälinen mädin ja poikasten tutkimus kurssi = International training course on fish egg and larval studies, sivut 1-12
* Sumari, Olli ; Niskanen, Pekka:
FAO:n kalastuskomitean (COFI) 9. sääntömääräinen kokous Roomassa 15.-22.10.1974 = The 9th statutory session of the FAO Committee on Fisheries (COFI) in Rome 15.-22.10.1974, sivut 13-17
* Sjöblom, Veikko ; Niskanen, Pekka:
FAO:n kalastuskomitean (COFI) 10. sääntömääräinen kokous Roomassa 3.-10.6.1975 = The 10th statutory session of the FAO Committee on Fisheries (COFI) in Rome 3-10.6.1975, sivut 18-27
* Sjöblom, Veikko ; Toivonen, Jorma:
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 63. sääntömääräinen kokous Montrealissa 29.9.-8.10.1975 = The 63rd statotory meeting of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) in Montreal 29.9.-8.10.1975, sivut 28-33
* Sjöblom, Veikko:
Kansainvälisen yhteistoiminnan kalataloustutkimukselle asettamat velvoitteet = Work required of fisheries research in international cooperation, sivut 34-45
* Sjöblom, Veikko:
Silakan, kilohailin ja turskan saaliskiintiöt vuonna 1976 = Catch quotas for herring, sprat and cod in 1976, sivut 46-51
* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston henkilökunnan julkaisutoiminta vuonna 1975 = Publications by the staff of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute in 1975, sivut 52-60

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 8/1976

* Kaartotie, Tauno:
Euroopan sisävesikalastuskomissio (EIFAC). Synty ja toiminnan suuntaviivat = European Inland Fisheries Advisory Comission (EIFAC). Creation and general direction of activities, sivut 1-14
* Westman, Kai:
Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) toiminnasta = Activities of the European Inland Fisheries Advisory Comission (EIFAC), sivut 15-22
* Westman, Kai ; Tuunainen, Pekka:
Kalavarojen arviointimenetelmiä käsitellyt symposiumi ja Euroopan sisävesikalastuskommission (EIFAC)8. istunto Aviemoressa, Skotlannissa 2.-10.5.1974 = Symposium on appraisal of fishery resources and 8th session of the European Inland Fisheries Advisory Comission (EIFAC), Aviemore, Scotland 2.-10. May 1974, sivut 23-27
* Tuunainen, Pekka ; Westman, Kai ; Jurvelius, Juha:
Järvien ja suurten jokien kalavarojen tutkimus-, seuranta- ja arviointimenetelmiä käsitellyt symposiumi, Aviomore, Skotlanti 2.-4.5.1974 = Symposium on methodology for the survey, monitoring and appraisal of fishery resources in lakes and large rivers, Aviemore, Scotland 2.-4- May 1974, sivut 28-41
* Sumari, Olli ; Valtonen, Matti:
Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) toiminta tarttuvien kalatautien leviämisen estämiseksi = Activities of the European Inland Fisheries Advisory Comission (EIFAC) in controlling the spread of communicable fish diseases, sivut 42-49
* Tuunainen, Pekka:
Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) toimeenpanema sisävesien kalakantojen arviointiin liittyvä näytteenottomenetelmien tutkimus = The intercalibration exercise of fish sampling methods by the European Inland Fisheries Advisory Comission (EIFAC), sivut 50-51

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 9/1977

* Westman, Kai:
Ranskan raputaloudesta = Crayfish fisheries in France, sivut 1-9
* Sjöblom, Veikko:
Itämeren kalojen mäti- ja poikastutkimuksia käsittelevän työryhmän kokous Lysekilissä 3.-6.5.1976 = Meeting of the working group on surveys of fish eggs and larvae in the Baltic, Lyselil 3-6 May 1976, sivut 10-12
* Sjöblom, Veikko:
Vuonna 1976 esitetyt lisäykset Itämeren kansainvälisiin kalastussääntöihin = Supplements to the international rules for the Baltic Sea fisheries proposed, sivut 13-17
* Sjöblom, Veikko ; Parmanne, Raimo:
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 64. sääntömääräinen kokous Kööpenhaminassa 4.-13.10.1976 = The 64th statutory meeting of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen 4-13 October 1976, sivut 18-22
* Niskanen, Pekka:
Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) 14. vuosikokous Estorilissa, Portugalissa 1.-9.7.1976 = The 14th annual meeting of the North-East Atlantic Committee, Estoril, Portugal 1-9 July 1976. sivut 23-25
* Niskanen, Pekka:
Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) ylimääräinen kokous Lontoossa 21.-25.11.1976 = The extraordinary meeting of the North-East Atlantic Committee, London 21-25 November 1976Fishing , sivut 26-27
* Sjöblom, Veikko:
Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnan kehittäminen = Plan for the activities of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute, sivut 28-67
* Sundbäck, Klaus:
Lokan tekojärven kalataloustutkimuksen tulokset sekä kalastusta ja kalakantojen hoitoa koskeva suunnitelma = Results of research on the fisheries of Lokka reservoir and plan for fishing and management of the fish stocks, sivut 68-89
* Sundbäck, Klaus
Porttipahdan tekojärven kalataloustutkimuksen tulokset sekä kalastusta ja kalakantojen hoitoa koskeva suunnitelma = Results of research on the fisheries of Porttipahta reservoir and plan for fishing and management of the fish stocks, sivut 90-105

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 10/1978

* Westman, Kai ; Järvenpää, Teuvo:
Suomalainen rapu- ja täplärapukirjallisuus = Finnish litterature on the crayfish (Astacus astacus) and American crayfish (Pacifastacus leniusculus), sivut 1-33
* Toivonen, Jorma ; Heikkola, Kaarina
Suomalainen lohta ja meritaimenta käsittelevä kirjallisuus = Finnish litterature on the salmon and sea trout, sivut 34-56
* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston henkilökunnan julkaisutoiminta vuonna 1976 = Publications by the staff of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute in 1976, sivut 57-64

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 11/1978

* Westman, Kai ; Tuunainen, Pekka:
Euroopan sisävesikalastuskommission (EIFAC) 9. istunnon ja biologista seurantaa sekä ankeriastutkimusta ja ankeriaskantojen hoitoa käsitelleiden symposiumien päätökset ja suositukset = the resolutions and recommendations of the 9th session of the European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC) and of the symposia on bilogical monitoring and eel research and eel stock management, sivut 1-12
* Tuunainen, Pekka ; Jurvelius, Juha:
Näytteenottomenetelmien kehittäminen kalajantojen arviointia varten = Improvment of sampling methods in appraisal of fish stocks, sivut 13-14
* Sjöblom, Veikko ; Niskanen, Pekka ; Parmanne, Raimo:
Silakan, kilohailin ja turskan saaliskiintiöt vuonna 1978 = Catch quotas for herring, sprat and cod 1978, sivut 15-18
* Sjöblom, Veikko ; Toivonen, Jorma:
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 65. sääntömääräisen kokouksen päätökset ja suositukset = The resolutions and recommendations of thr 65th statutory meeting of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), sivut 19-24
* Sjöblom, Veikko:
Bogskäriä ympäröivää kalastusvyöhykettä on levennetty = The fishing zone around Bogskär extended, sivut 25-26
* Niskanen, Pekka ; Sjöblom, Veikko ; Airaksinen, Kari:
FAO:n kalastuskomitean (COFI) 11. istunnon päätökset = The resolutions of the 11th session of the FAO Committee on Fisheries (COFI), sivut 27-31
* Sjöblom, Veikko:
Ilmaston vaihteluiden osuus kevät- ja syyskutuisen silakan vuorottelussa = The role of climatic variation in the alternation of spring- and autumn spawning herring, sivut 32-40
* Lehtonen, Hannu:
Siian kalastus Pohjanlahdessa ja suositus siikakantojen suojelemiseksi troolipyynniltä = The whitefish fishery in the Gulf of Bothnia and recommendation for protection of whitefish stocks from trawl fishing, sivut 41-48
* Westman, Kai ; Nylund, Viljo:
Suomessa tavatut rapujen loiset ja taudit = Crayfish parasites and diseases in Finland, sivut 49-69

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 12/1978

* Klapuri, Kalevi J. ; Vänttinen, Tapani ; Talonen, Maija
Muikun talvinuottaus; nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet työllisyyden, jalostuksen ja kaupan kannalta ; Sammandrag på svenska, sivut 1-61

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 13/1979

* Tuunainen, Pekka ; Westman, Kai:
Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) 10. istunnon ja kalojen ravitsemusta ja rehuteknologiaa käsittelleen symposiumin päätökset ja suositukset = The resolutions and recommendations of the 10th session of the European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC) and of the symposium on finfish nutrition and feed technology, sivut 1-12
* Sjöblom, Veikko ; Niskanen, Pekka ; Parmanne, Raimo:
Silakan ja kilohailin saaliskiintiöt 1979 = Catch quotas for herring and sprat in 1979, sivut 13-16
* Sjöblom, Veikko ; Parmanne, Raimo:
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 66. sääntömääräisen kokouksen päätökset ja suositukset = The resolutions and recommendations of the 66th statutory meeting of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), sivut 17-20
* Sjöblom, Veikko ; Parmanne, Raimo ; Lehtonen, Hannu:
Silakan rysäkalastuksen muuttuminen Helsingin-Espoon edustalla 1950-1978 = Change in trap net fishing for Baltic herring off the coast of Helsinki and Espoo in 1950-1978, sivut 21-28
* Lehtonen, Hannu ; Sundman, Karl:
Meritaimenen sopivuus Kemira Oy:n Vuorikemian tehtaiden velvoiteistutuksiin = The suitability of sea trout for stocking required of the titanium dioxide plant, Kemira Oy, sivut 29-36
* Toivonen, Jorma ; Heikiheimo-Schmid, Outi:
Ehdotus Koutajoen vesistön taimenkannan hoitosuunnitelmaksi = Proposal for the management plan of the brown trout stock of the Koutajoki watercourse, sivut 37-50
* Riista-ja kalatalouden tutkimislaitoksen kalantutkimusosaston henkilökunnan julkaisutoiminta vuonna 1977 = Publications by the staff of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute in 1977, sivut 51-57

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 14/1979

* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston tutkimus-, palvelu-, tiedotus- ja julkaisutoiminta vuonna 1978 = Research service and information work, and publications of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute in 1978, sivut 1-71

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 15/1980

* Sjöblom, Veikko ; Parmanne, Raimo ; Tuunainen, Pekka ; Toivonen, Jorma
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 67. sääntömääräisen kokouksen päätökset ja suositukset = The resolutions and recommendations of the 67th statutory meeting of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), sivut 1-4
* Sjöblom, Veikko ; Niskanen, Pekka ; Parmanne, Raimo ; Toivonen, Jorma:
Silakan ja kilohailin saaliskiintiöt 1980 ja muutokset Itämeren kansainvälisiin kalastussääntöihin = Catch quota for herring and sprat in 1980 and changes in the international rules for the Baltic Sea fisheries, sivut 5-8
* Markku Pursiainen:
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) yhteisen ankeriastyöryhmän kolmas kokous Charlottenlundissa, Tanskassa 20.-22.3.1979 = The third meeting of the working group on the eel constituted by the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) and the European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC), Charlottenlund, Denmark, 20-22 March 1979, sivut 9-11
* Lehtonen, Hannu ; Hildén, Mikaei:
Likaantumisen vaikutukset Suomenlahden kalakantoihin ja kalastukseen = The effects of pollution on the fish stocks and fishery of the Gulf of Finland, sivut 12-26
* Eskelinen, Unto ; Sumeri, Olli:
Alustavia tuloksia 1-kesäisten siikojen merkintämenetelmien kokeiluista = Preliminary results of experiments with tagging methods for 1-summer-old whitefish (Coregonus muksun Pallas), sivut 27-39
* Andersson, Esko:
Merilohen ravinnosta syyspyyntikauden aikana itäisellä Suomenlahdella = Food of the Atlantic salmon (Salmo salar L.) during the autumn fishing season in the eastern part of the Gulf of Finland, sivut 40-47
* Dill, William A.:
Virkistys- ja kotitarvekalastuksen sosiaalinen ja taloudellinen arvo = The social and economic value of sport fishing, sivut 48-60

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 16/1981

* Salojärvi, Kalervo ; Heikinheimo-Schmid, Outi ; Jutila, Eero:
Oulujoen kala-, nahkiais- ja rapukannoille aiheutuneet vahingot ja niiden kompensointi = Damage to the fish, lamperey and crayfish stocks of the River Oulujoki and compensation for the damage, sivut 1-76

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 17/1981

* Munne, Pentti ; Salojärvi, Kalervo ; Lehtonen, Hannu ; Tuunainen, Olli:
EIFACin järjestämä kalavarojen jakoa käsitellyt teknisluonteinen asiantuntijaneuvottelu Vichyssä Ranskassa 20.-24.4.1980 = Technical consultation on the allocation of fishery resources arranged by the European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC), Vichy, France, 20-24 April 1980, sivut 1-8
* Sjöblom, Veikko ; Niskanen, Pekka ; Parmanne, Raimo ; Toivonen, Jorma:
Silakan ja kilohailin saaliskiintiöt 1981 ja muutokset Itämeren kansainvälisiin kalastussääntöihin = Catch quotas for herring and sprat in 1981 and changes in the international rules for the Baltic Sea fisheries, sivut 9-11
* Toivonen, Jorma ; Tuunainen, Pekka ; Auvinen, Heikki:
Verkkojen alimman silmäkoon määrittäminen Inarinjärven kalastuksessa = Selection of the minimum mesh size for gill nets in the fishery of Lake Inarinjärvi, sivut 12-30
* Toivonen, Jorma ; Antere, Irmeli ; Lehtonen, Hannu:
Kuhan esiintyminen Suomessa = The occurrence of pike-perch (Stizostedion lucioperca L.) in Finland, sivut 31-50
* Kännö, Sakari ; Mutenia, Ahti:
Lokan tekojärven yläpuolisten jokivesistöjen kalakannan muutoksista = Changes in the fish stocks of the river systems draining to the Lokka reservoir, sivut 51-63
* Parmanne, Raimo ; Axell, Maj-Britt:
Vuoden 1979 öljyonnettomuuden vaikutus kilohailin lisääntymiseen varsinaisen Itämeren pohjoisosassa = Effects of the oil accident in 1979 on the reproduction of sprat in the northern part of the Baltic proper, sivut 64-71
* Mononen, Jarmo ; Toivonen, Jorma ; Ikonen, Erkki ; Pelkonen, Johannes:
Saaristomeren meritaimensaalis 1978 = Catch of the sea trout (Salmo trutta L.) in the Archipelago Sea in 1978, sivut 72-90

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 18/1981

* Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston tutkimus-, palvelu-, tiedotus- ja julkaisutoiminta vuonna 1979 = Research service and information work, and publications of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute in 1979, sivut 1-64

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 19/1982

* Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston tutkimus-, palvelu-, tiedotus- ja julkaisutoiminta vuonna 1980 = Research service and information work, and publications of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute in 1980, sivut 1-118

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 20/1982

* Sjöblom, Veikko ; Parmanne, Raimo:
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES ) 68. sääntömääräisen kokouksen päätökset ja suositukset = The resolutions and recommendations of the 68th statutory meeting of the International Council for the Exploration of the sea (ICES), sivut 1-4
* Sjöblom, Veikko ; Parmanne, Raimo ; Ikonen, Erkki:
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 69. sääntömääräisen kokouksen päätökset ja suositukset = The resolutions and recommendations of the 69th statutory meeting of the International Council for the Exploration of the sea (ICES), sivut 5-8
* Niskanen, Pekka:
FAO:n kalastuskomitean 14. kokouksen suositukset = The recommendations of the 14th meeting of the FAO Committee on Fisheries (COFI), sivut 9-13
* Sjöblom, Veikko ; Niskanen, Pekka ; Parmanne, Raimo ; Toivonen, Jorma:
Silakan ja kilohailin saaliskiintiöt 1982 ja muutokset Itämeren kansainvälisiin kalastussääntöihin = Catch quotas for herring and sprat in 1982 and changes in the international rules for the Baltic Sea fisheries, sivut 14-17
* Hildén, Mikael ; Ahonen, Ilkka:
Helsingin merialueen kotitarve- ja virkistyskalastus vuonna 1979 = Subsistence and recreational fishing in the Helsinki sea area in 1979, sivut 18-35
* Hildén, Mikael ; Hudd, Richard ; Lehtonen, Hannu:
Ympäristömuutosten vaikutukset kalastukseen ja kalakantoihin Saaristomeressä ja Pohjanlahden Suomen puoleisessa osassa = The effects of human activities on the environment to fisheries and fish stocks in the Finnish side of the Gulf of Bothnia and Archipelago Sea, sivut 36-59
* Hildén, Mikael:
Yksinkertainen taskulaskinohjelma Rickerin saalisyhtälölle = A simple calculator program for the Ricker model of equilibrium yield per recruitment, sivut 60-66

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 21/1983

* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kalantutkimusosaston tutkimus-, palvelu-, tiedotus- ja julkaisutoiminta vuonna 1981 = Research, service and information work, and publications of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Researc Institute in 1981, sivut 1-121

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 22/1983

* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Kalantutkimusosaston tutkimus-, palvelu-, tiedotus- ja julkaisutoiminta vuonna 1982 = Research service and information work, and publications of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute in 1982, sivut 1-127 + liite

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 23/1985

* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toimintakertomus vuodelta 1985 = Report on the activities of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute in 1983, sivut 1-11
* Sjöblom, Veikko ; Parmanne, Raimo ; Aro, Eero ; Ikonen, Erkki ; Hudd, Richard:
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 71. sääntömääräisen kokouksen kalataloutta koskevat päätökset ja suositukset = The resolutions and recommendations of the 71rd statutory meeting of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), sivut 12-19
* Sjöblom, Veikko ; Parmanne, Raimo ; Aro, Eero : Ikonen, Erkki ; Rantala, Anneli ; Suuronen, Petri:
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 72. sääntömääräisen kokouksen kalataloutta koskevat päätökset ja suositukset = The resolutions and recommendations of the 72rd statutory meeting of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), sivut 20-27
* Sjöblom, Veikko ; Niskanen, Pekka ; Parmanne, Raimo ; Ikonen, Erkki ; Aro, Eero:
Silakan ja kilohailin saaliskiintiöt 1985 ja muutokset Itämeren kansainvälisiin kalastussääntöihin = Catch quotas for herring and sprat in 1985 and changes in the international rules for the Baltic Sea fisheries, sivut 28-32
* Tuunainen, Pekka ; Westman, Kai ; Heikinheimo-Schmid, Outi ; Pursiainen, Markku ; Salojärvi, Kalervo:
Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) 13. istunto ja sen yhteydessä pidetty symposiumi “Ympäristömuutokset ja sisävesien kalatalous” = The 13th session of the European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC) and the Symposium on Habitat Modification and Freshwater Fisheries, sivut 33-51

RKTL: Tiedonantoja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto ;
No 24/1986

* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toimintakertomus vuodelta 1985 = Report on the activities of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute in 1984, sivut 1-28
* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toimintakertomus vuodelta 1985 = Report on the activities of the Fisheries Division of the Finnish Game and Fisheries Research Institute in 1985, sivut 29-68
* Sjöblom, Veikko ; Parmanne, Raimo ; Aro, Eero ; Ikonen, Erkki ; Jutila, Eero ; Niemelä, Eero ; Valle, Eija
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 73. sääntömääräisen kokouksen kalataloutta koskevat päätökset ja suositukset = The resolutions and recommendations of the 73rd statutory meeting of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), sivut 69-77

No 4/1986 viimeinen julkaisu ei ole saatavilla fyysisenä eikä pdf:nä
* Sjöblom, Veikko ; Niskanen, Pekka ; Parmanne, Raimo ; Ikonen, Erkki ; Aro, Eero:

Silakan ja kilohailin saaliskiintiöt 1986 ja muutokset Itämeren kansainvälisiin kalastussääntöihin = Catch quotas for herring and sprat in 1986 and changes in the international rules for the Baltic Sea Fisheries, sivut 78-80