Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto

RKTL_tiedonantoja_1972_2_nide1

RKTL_tiedonantoja_1974_1

RKTL_tiedonantoja_1974_2

RKTL_tiedonantoja_1974_3

RKTL_tiedonantoja_1975_4

RKTL_tiedonantoja_1976_5

RKTL_tiedonantoja_1976_6

RKTL_tiedonantoja_1976_7

RKTL_tiedonantoja_1976_8

RKTL_tiedonantoja_1977_9

RKTL_tiedonantoja_1977_10

RKTL_tiedonantoja_1978_11

RKTL_tiedonantoja_1978_12

RKTL_tiedonantoja_1979_13

RKTL_tiedonantoja_1979_14

RKTL_tiedonantoja_1980_15

RKTL_tiedonantoja_1981_16

RKTL_tiedonantoja_1981_17

RKTL_tiedonantoja_1981_18

RKTL_tiedonantoja_1982_19

RKTL_tiedonantoja_1982_20

RKTL_tiedonantoja_1983_21

RKTL_tiedonantoja_1983_22

RKTL_tiedonantoja_1985_23

RKTL_tiedonantoja_1986_24

 

Alustavia tuloksia 1-kesäisten siikojen merkintämenetelmien kokeiluista –
Eskelinen, Unto; Sumari, Olli
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 15, s. 27-39 (1980)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 67. sääntömääräisen kokouksen päätökset ja suositukset –
Sjöblom, Veikko; Parmanne, Raimo; Tuunainen, Pekka; Toivonen, Jorma
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 15, s. 1-4 (1980)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) yhteisen ankeriastyöryhmän kolmas kokous Charlottenlundissa, Tanskassa 20.-22.3.1079 –
Pursiainen, Markku
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 15, s. 9-11 (1980)

Likaantumisen vaikutukset Suomenlahden kalakantoihin ja kalastukseen –
Lehtonen, Hannu; Hildén, Miikael
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 15, s. 12-26 (1980)

Merilohen ravinnosta syyspyyntikauden aikana itäisellä Suomenlahdella –
Andersson, Esko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 15, s. 40-47 (1980)

Silakan ja kilohailin saaliskiintiöt 1980 ja muutokset Itämeren kansainvälisiin kalastussääntöihin –
Sjöblom, Veikko; Niskanen, Pekka; Parmanne Raimo; Toivonen, Jorma
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 15, s. 5-8 (1980)

Virkistys- ja kotitarvekalastuksen sosiaalinen ja taloudellinen arvo –
Dill, William A.
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 15, s. 48-60 (1980)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston tutkimus-, palvelu-, tiedotus- ja julkaisutoiminta vuonna 1978 –
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 14 (1979)

Ehdotus Koutajoen vesistön taimenkannan hoitosuunnitelmaksi Suomen puolella –
Toivonen, Jorma; Heikinheimo-Schmid, Outi
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 13, s. 37-50 (1979)

Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) 10. istunnon ja kalojen ravitsemusta ja rehuteknologiaa käsitelleen symposiumin päätökset ja suositukset –
Tuunainen, Pekka; Westman, Kai
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 13, s. 1-12 (1979)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 66.sääntömääräisen kokouksen päätökset ja suositukset –
Sjöblom, Veikko; Parmanne, Raimo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 13, s. 17-20 (1979)

Meritaimenen sopivuus Kemira Oy:n Vuorikemian tehtaiden velvoiteistutuksiin –
Lehtonen, Hannu; Sundman, Karl
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 13, s. 29-36 (1979)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston henkilökunnan julkaisutoiminta vuonna 1977 –
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 13, s. 51-57 (1979)

Silakan ja kilohailin saaliskiintiöt 1979 –
Sjöblom, Veikko; Niskanen, Pekka; Parmanne, Raimo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 13, s. 13-16 (1979)

Silakan rysäkalastuksen muuttuminen Helsingin-Espoon edustalla 1950-1978 –
Sjöblom, Veikko; Parmanne, Raimo; Lehtonen, Hannu
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 13, s. 21-28 (1978)

Muikun talvinuottaus; nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet työllisyyden, jalostuksen ja kaupan kannalta –
Klapuri, Kalevi J.; Vänttinen, Tapani; Talonen, Maija
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 12 (1978)

Bogskäriä ympäröivää kalastusvyöhykettä on levennetty –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 11, s. 25-26 (1978)

Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) 9. istunnon ja biologista seurantaa sekä ankeriastutkimusta ja ankeriaskantojen hoitoa käsitelleiden symposiumien päätökset ja suositukset –
Westman, Kai; Tuunainen, Pekka
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 11, s. 1-12 (1978)

FAO:n kalastuskomitean (COFI) 11. istunnon päätökset –
Niskanen, Pekka; Sjöblom, Veikko; Airaksinen, Kari
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 11, s. 27-31 (1978)

Ilmaston vaihteluiden osuus kevät- ja syyskutuisen silakan vuorottelussa –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 11, s. 32-40 (1978)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 65. sääntömääräisen kokouksen päätökset ja suositukset –
Sjöblom, Veikko, Toivonen, Jorma
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 11, s. 19-24 (1978)

Näytteenottomenetelmien kehittäminen kalakantojen arvioimista varten –
Tuunainen, Pekka; Jurvelius, Juha
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 11, s. 13-14 (1978)

Siian kalastus Pohjanlahdessa ja suositus siikakantojen suojelemiseksi troolipyynnillä –
Lehtonen, Hannu
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 11, s. 41-48 (1978)

Silakan, kilohailin ja turskan saaliskiintiöt vuonna 1978 –
Sjöblom, Veikko, Niskanen, Pekka; Parmanne, Raimo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 11, s. 15-18 (1978)

Suomessa tavatut rapujen loiset ja taudit –
Westman, Kai; Nylund, Viljo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 11, s. 49-69 (1978)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston henkilökunnan julkaisutoiminta vuonna 1976 –
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 10, s. 57-64 (1977)

Suomalainen lohta ja meritaimenta käsittelevä kirjallisuus –
Toivonen, Jorma; Heikkola, Kaarina
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 10, s. 1-33 (1977)

Suomalainen rapua ja täplärapua käsittelevä kirjallisuus –
Westman, Kai; Järvenpää, Teuvo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 10, s. 1-33 (1977)

Itämeren kalojen mäti- ja poikastutkimuksia kävittelevän työryhmän kokous Lysekilissä 3.-6.5.1976 –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 9, s. 10-12 (1977)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 64. sääntömääräinen kokous Kööpenhaminassa 4.-13.10.1976 –
Sjöblom, Veikko; Parmanne, Raimo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 9, s. 18-22 (1977)

Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) 14. vuosikokous Estorilissa, Portugalissa 1.-9.7.1976 –
Niskanen, Pekka
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 9, s. 23-25 (1977)

Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) ylimääräinen kokous Lontoossa 21.-25.11.1976 –
Niskanen, Pekka
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 9, s. 26-27 (1977)

Lokan tekojärven kalataloustutkimuksen tulokset sekä kalastusta ja kalakantojen hoitoa koskeva suunnitelma –
Sundbäck, Klaus
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 9, s. 68-89 (1977)

Porttipahdan tekojärven kalataloustutkimuksen tulokset sekä kalastusta ja kalakantojen hoitoa koskeva suunnitelma –
Sundbäck, Klaus
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 9, s. 90-105 (1977)

Ranskan raputaloudesta –
Westman, Kai
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 9, s. 1-9 (1977)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston toiminnan kehittäminen –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 9, s. 28-67 (1977)

Vuonna 1976 esitetyt lisäykset Itämeren kansainvälisiin kalastussääntöihin –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 9, s. 13-17 (1977)

Euroopan sisävesikalastuskomissio (EIFAC). Synty ja toiminnan suuntaviivat –
Kaartotie, T.
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 8, s. 1-14 (1976)

Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) toiminnasta –
Westman, Kai
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 8, 15-22 (1976)

Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) toiminta tarttuvien kalatautien leviämisen estämiseksi –
Sumari, Olli; Valtonen, Matti
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 8, s. 42-49 (1976)

Eurropan sisävesikalastuskomission (EIFAC) toimeenpanema sisävesien kalakantojen arviointiin liittyvä näytteenottomenetelmien tutkimus –
Tuunainen, Pekka
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 8, s. 50-51 (1976)

Järvien ja suurten jokien kalavarojen tutkimus-, seuranta- ja arviointimenetelmiä käsitellyt symposiumi, Aviemore, Skotlanti 2.-4.5.1974 –
Tuunainen, Pekka; Westman, Kai; Jurvelius, Juha
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 8, s. 28-41 (1976)

Kalavarojen arviointimenetelmiä käsitellyt symposiumi ja Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC) 8. istunto Aviemoress, Skotlannissa 2.-10.5.1974 –
Westman, Kai; Tuunainen, Pekka
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 8, s. 23-27 (1976)

FAO:n kalastuskomitean (COFI) 10. sääntömääräinen kokous Roomassa 3.-10.6.1975 –
Sjöblom, Veikko; Niskanen, Pekka
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 7, s. 18-27 (1976)

FAO:n kalastuskomitean (COFI) 9. sääntömääräinen kokous Roomassa 15.-22.10.1974 –
Niskanen, Pekka; Sumari, Olli
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 7, s. 13-17 (1976)

Kansainvälinen mädin ja poikasten tutkimuksen kurssi –
Nissinen, Toivo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 7, s. 1-12 (1976)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 63. sääntömääräinen kokous Montrealissa 29.9.-8.10.1975 –
Sjöblom, Veikko; Toivonen, Jorma
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 7, s. 28-33 (1976)

Kansainvälisen yhteistoiminnan kalataloustutkimukselle asettamat velvoitteet –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 7, s. 34-45 (1976)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston henkilökunnan julkaisutoiminta vuonna 1975 –
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 7, s. 52-60 (1976)

Silakan, kilohailin ja turskan saaliskiintiöt vuonna 1976 –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 7, s. 46-51 (1976)

Tutkimus Kemira Oy:n Porin tehtaiden jätevesien kalataloudellisista vaikutuksista sekä kalataloudellinen tarkkailu- ja hoitosuunnitelma –
Lehtonen, Hannu
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 6 (1976)

FAO:n kalastuskomitean (COFI) 8. sääntömääräinen kokous Roomassa 10.-17.4.1973 –
Westman, Kai; Niskanen, Pekka
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 5, s. 38-42 (1976)

Montan kalanviljelylaitokselta suoritettujen merkittyjen lohen vaelluspoikasten istutusten tutkimusohjelma –
Westman, Kai; Holmberg, Kaj-Erik; Toivonen, Jorma; Mielonen, Matti
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 5, s. 1-23 (1976)

Puolan sisävesien kalatuotanto ja siika- ja muikkuvesien kalastuksen hoito –
Nissinen, Toivo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 5, s. 43-54 (1976)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston henkilökunnan julkaisutoiminta vuonna 1974 –
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 5, s. 55-63 (1976)

Valtamerien kalavarat, niiden hyväksikäyttö ja oikeudenmukainen jakaminen –
Niskanen, Pekka
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 5, s. 24-37 (1976)

Aluevesi-, mannerjalusta- ja kalastusrajat Suomea ympäröivillä merialueilla –
Tuori, H.
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 4, s. 1-14 (1975)

Harjus Keski-Suomen vesissä –
Hurme, Seppo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 4, s. 76-80 (1975)

Itämeren kansainväliset kalastussäännöt –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 4, s. 30-39 (1975)

Kalastusbiologiset edellytykset naapurivaltioiden oikeudelle harjoittaa kalastusta Suomen kalastusvyöhykkeellä –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 4, s. 15-29 (1975)

Kalojen kaasukuplatauti ja sen torjunta –
Sumari, Olli
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 4, s. 63-75

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) 62. sääntömääräinen kokous Kööpenhaminassa 30.9.-9.10.1974 –
Sjöblom, Veikko; Tuunainen, Pekka; Toivonen, Jorma
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 4, s. 40-47 (1975)

Ohjelmarunko kalataloustutkimuksen kehittämiseksi –
Sjöblom, Veikko; Pettersson, Magnus; Parmanne, Raimo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 4, s. 48-55 (1975)

Titaanioksiditeollisuuden jätevesien kalataloudellisista vaikutuksista Porin edustan merialueella –
Lehtonen, Hannu
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 4, s. 56-62 (1975)

Kertomus Laukaan keskuskalanviljelylaitoksen toiminnasta vuonna 1972 –
Sumari, Olli
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 3, s. 25-67 (1974)

Uhanalaiset kalalajimme ja kalakantamme sekä niiden suojelu ja säilyttäminen –
Westman, Kai
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 3, s. 1-24 (1974)

Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen perusteella Suomen osalle tuleva lohen istutusvelvollisuus –
Sjöblom, Veikko; Tuunainen, Pekka; Toivonen, Jorma; Westman, Kai; Sumari, Olli; Simola, Osmo; Salojärvi, Kalervo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 2, s. 22-52 (1974)

Kemijoen vaelluskalojen istutustarpeen laskentaperusteista –
Toivonen, Jorma
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 2, s. 1-21 (1974)

Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston julkaisuja 1.1.1924-28.2.1971 –
Sundbäck, Klaus; Lindholm, Arja
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 2, Nide 1 (1972)

Hauen kasvusta, vaelluksista ja kalastuksesta Oulujärvellä suoritettujen merkintäkokeiden valossa –
Nissinen, Toivo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s. 6-16 (1971)

Hauen suomu iänmäärityksessä –
Sundbäck, Klaus
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s.17-21 (1971)

Intian merkikalastus –
Bhaktish, Chandra Mathur
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s. 56-61 (1974)

Itämeren kalastussopimus –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s. 1-27 (1974)

Kalastusraja – Islannin kohtalonkysymys. Kiistan kalastusbiologinen tausta –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s. 33-36 (1974)

Kalat kestävät korkeitakin happipitoisuuksia –
Anttila, Risto
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s. 22-23 (1971)

Kalojen kasvusta Helsingin merialueella –
Seppänen, Pertti
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s. 24-36 (1971)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) sääntömääräinen kokous Lissabonissa 30.IX-10.X.1973 –
Sjöblom, Veikko
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s. 28-32 (1974)

Meritaimenmerkintä Oulujoen suulle v. 1962 –
Toivonen, Jorma
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s. 1-5 (1971)

Mätitiheys ja mädin eloonjääminen muikun kutupaikoilla Puruvedessä ja Oulujärjessä –
Nissinen, Toivo
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, Nide 1 (1972)

Rapuruton esiintymisalueet Suomessa vuosina 1893-1972 –
Westman, Kai; Sutela, Jukka; Kitti, Jouni; Sumari, Olli
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, Nide 2 (1973)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosaston henkilökunnan julkaisutoiminta vuosina 1971-1973 –
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s. 62-79 (1974)

Uljuan tekoaltaan rakentamisen vaikutukset alapuolisen siikajoen rapukantoihin v. 1969 –
Westman, Kai
Tiedonantoja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto nro 1, s. 37-55 (1974)