Tenojoen vesistön lohiseuranta- ja tutkimustyöryhmän raportti 2015

Viimeksi kuluneiden neljän viime vuoden aikana (2011–2014) lohikannan tila oli huono seitsemässä kymmenestä arvioidusta kannasta . Lohikannan tila oli paras Utsjoessa ja sen jälkeen Váljohkassa ja Akujoessa. Kaikissa näistä sivujoista kalastus on vähäistä joko osassa jokea (Utsjoki) tai koko joessa (Akujoki ja Váljohka). Lohikannan tila oli huonoin yläjuoksin suurissa latvajoissa Kárášjohkassa, Iešjohkassa ja Inarijoessa, joissa kaikissa tavoitteen saavuttamisaste ja hyödynnettävissä oleva ylijäämä olivat pieniä.

http://mmm.fi/documents/1410837/1801204/Tenojoen+lohikantojen+tila+2015.pdf/d600c1f5-ccbc-4792-b857-b982c1328c2e

Suomi ja Norja sopivat Tenojoen kalastuksesta Maa- ja metsätalousministeriö 8.12.2015 10.00

http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-ja-norja-sopivat-tenojoen-kalastuksesta

Tietoa Tenojoen kalastuksesta löytyy myös tuolta

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalastus-tenojoella#.Vtr9df1f3PY

 

lohi hyppää

Kuva: Ari Savikko