T. I. Itkonen: Suomen lappalaiset vuoteen 1945 I-II

 

Toivo Immanuel Itkonen (20. tammikuuta 1891, Pulkkila – 5. joulukuuta 1968, Helsinki) oli suomalainen kieli- ja kansatieteilijä, joka tunnetaan erityisesti saamen kielen ja saamelaiskulttuurin tutkijana. Hän teki yhdeksän tutkimusmatkaa Lappiin ja kirjoitti useita teoksia saamelaisista. Itkonen työskenteli 1919–1955 eri tehtävissä Muinaistieteellisessä toimikunnassa.

http://www.samimuseum.fi/anaras/tutkimus/titkonen.html

 

T. I. Itkonen. Kuva: Museovirasto

 

Suomen lappalaiset vuoteen 1945 I-II

T.I. Itkosen valistuksellinen teos Suomen lappalaiset vuoteen 1945 on ikään kuin retki Ruotsin vallan aikaiseen menneisyyteen, mutta samalla myös todellisuuden niihin ilmiöihin, joissa alkoi erottautua myös tulevaisuuden idut aina nykyhetkeä myöten. Sivistysajatuksen kannalta on olennaista panna merkille millaisen historiallisen merkityksen Itkonen antaa saamelaiskulttuurin eri tekijöille. Hänen näkemyksensä ei kuitenkaan ole epähistoriallinen ja nostalginen, vaan on paljon realistisempi ja historiallisesti suhteellisen tajuisempi kuin eräiden romantikkojen.

Teosta laatiessaan Itkonen joutui tunnustamaan löytyneet todisteet saamelaisten varhain kehittyneestä kulttuurista. Teoksesta näkyy miten Itkonen on huolellisesti perehtynyt keskusteluun lappalaisten muinaishistoriasta ja miten hän tunsi suurta kiinnostusta sitä kohtaan. Kirjan kuvaus osoittaa kansatieteelistä ja historiallista paikkanasapitävyyttä. Kirjalle on luonteenomaista siinä laajuuden ja yhtenäisyyden yhdistäminen toisiinsa rikastuttamalla ja syventämällä näkemystä saamenkansan rikkaasta kulttuurista. Itkosen teoksesta syntyvä käsitys todellisuudesta, kansasta ja sen yksilöistä muisituttaa uushumanistisia ajatuksia. Muodostuu kokonaiskuva lappalaisten tilasta, olosuhteista ja arjen elämismaailmasta. (Jouni Kitti)

http://jounikitti.fi/suomi/ihmiset/itkoset.html

 

T. I. Itkosen opas Pekka Saijets, “Nuoran-Pekka”, Nellimistä perämiehenä veneessä. Kuva: Museovirasto

 

 

Kalastusta koskeva osuus

T.I. Itkonen Suomen lappalaiset kalastus

 

Linkkejä:

http://wikikko.info/wiki/Kirjat:Suomen_Lappalaiset_vuoteen_1945

http://www.vihti.fi/wp-content/uploads/Itkonen-Lauri.pdf

 

T. I. Itkosen muita teoksia:

Venäjänlapin konsonanttien astevaihtelu : Koltan, Kildinin ja Turjan murteiden mukaan, väitöskirja. 1916
Lappalais-suomalaisia sanavertailuja. Suomalais-ugrilainen seura 1916–1920
Inarinlappalaista kansantietoutta, A. V. Koskimiehen aineiston pohjalta koonneet ja julkaisseet A. V. Koskimies ja T. I. Itkonen. Suomalais-ugrilainen seura 1917, 2. uudistettu p. 1979
Lappalaisten ruokatalous. Suomalais-ugrilainen seura 1921
Suomensukuiset kansat. Tietosanakirja, Helsinki 1921
Suomen tasapohjaiset ruuhimuodot. Suomen muinaismuistoyhdistys 1923–1926
Lappalaiset. 1928
Koltan- ja kuolanlappalaisia satuja. Suomalais-ugrilainen seura 1931
Lappische Lehnwörter im Russischen. Suomen tiedeakatemia 1932
Suenjel : kuvia kolttalappalaisten maasta. Gummerus 1936 (yhdessä Karl Nickulin kanssa)
Karhusta ja sen pyynnistä. 1937
Pyhämaan vanhoja rakennuksia. 1937
Elämänviisautta Inarin Iijärveltä. Kalevalaseura 1937
Tunturilappalaisten kansantietoa Inarista. 1938
Inarin tunturilappalaisten leikkejä. 1941
Lappalaisten leikit ja ajanvietot. Lapin sivistysseuran julkaisuja n:o 9 1941
Suomen ruuhet : 1-, 2-, 3- ja monipuiset sekä lautaruuhet kivikaudesta vuoteen 1940. Suomen muinaismuistoyhdistys 1941–1942
Lappalaisten vanhat henkilönnimet. Lapin sivistysseuran julkaisuja n:o 10 1942
Suomen lappalaisten kosinta- ja häätavat. Lapin sivistysseuran julkaisuja n:o 12 1943
Lapin verotus ja kauppa ennen vanhaan. Lapin sivistysseuran julkaisuja n:o 13 1944
Suomen lappalaiset vuoteen 1945, osat 1 ja 2. WSOY 1948, 2. p. 1984
Lappi ja lappalaiset vanhoissa kansanrunoissamme. Lapin sivistysseuran julkaisuja n:o 20 1955
Koltan- ja kuolanlapin sanakirja osat 1–2. Suomalais-ugrilainen seura 1958
Lappalaisia paikannimiä 1500-luvulla. Suomalais-ugrilainen seura 1966
Kronikkaa suvusta ja muustakin. julk. Terho Itkonen 1991
Lapin-matkani. WSOY 1991