Kalakirjaston arkiston yleisesittely

Evon kalastajakoulu Evon kalastuskoeasema
Kaihuan kalanviljelyslaitos Kalataloussäätiö
Kalatutkija Jorma Toivonen Käylän kalanviljelylaitos
Perhomestari Lauri Sälevä T. H. Järven aineistoa
Leustojärven kalanviljelylaitos – Tornionjoen kalanviljelylaitos
Suomen Kalastusyhdistys – Kalatalouden Keskusliitto

T. H. Järven aineistoa: Esittely

Henkilöesittely ja kirjallinen tuotanto
Pintaa syvemmältä: Toivo Henrik Järvi kalatutkija vailla vertaa
T. H. Järven julkaisut Kalakirjaston tietokannassa

Aineiston rajavuodet
1882-1961

Aineiston tietosisältö
Suomen Kalakirjaston arkisto sisältää T. H. Järven käsiteltäväksi saapuneita valtion kalastuspaikoilta kalastaneiden kalastuspäiväkirjoja, suomunäytepöytäkirjoja ja T. H. Järven niistä laatimia tutkimustuloksia, tilastoja ja luetteloita.
Aineistossa on myös T. H. Järven muisti- ja matkakirjoja sekä muita henkilökohtaisia asiakirjoja.

Arkistotunnus
5

Aineiston laajuus
0,65 hm = viisi koteloa, muisti- ja matkakirjat, julkaisuja

Sijoituspaikka
Hylly M, päätyvitriini

Luovuttajat
RKTL 2016
Atso Romakkaniemi 2018
Terhen Järvi-Kääriäinen 2019

Käyttö
Aineisto on käytettävissä Kalakirjastossa ja haettavissa Kalakirjaston tietokannasta.
Asiakirjoista voi tehdä myös tietopalvelupyynnön Kalakirjastolle.

Kuvailutiedot
Suomen Kalakirjaston arkistosihteeri Päivi Sahlman 25.3.2021

 

T. H. Järven aineisto: Luettelo

Aineistovuodet 1882-1961

Kotelo 5.1 (5)

T. H. Järvelle/Kalastushallitukselle/Maataloushallituksen Kataloudelliselle tutkimustoimistolle saapuneet kirjeet
1914-1955, 25 kpl

Kirjeissä 22.11.1914 ja 16.5.1918 on mukana lohimerkit.
Joitakin saapuneita kirjeitä on myös asiakirjojen liitteinä, mikä on mainittu ko. asiakirjan yhteydessä.

T. H. Järvelle/Kalastushallitukselle/Maataloushallituksen Kalataloudelliselle tutkimustoimistolle saapuneet kalastuspäiväkirjat, joissa on ilmoitettu kalastuspaikkojen saalismääriä
Saalismäärien yhteenvetoasiakirjoja
1882-1957
Kalastuspäiväkirjoja ovat lähettäneet vuokrasopimusten mukaan valtion kalastuspaikoissa vuokralla olleet yksityiset, ammatinharjoittajat, yhdistykset, seurat ja yritykset sekä kalastuksenvartijat.
Kalastuspäiväkirjoissa on ilmoitettu kalojen, useimmiten lohien, mutta myös siikojen ja taimenien saalismääriä kappaleittain ja saalispainoja kilottain.
Joidenkin alueiden ja vuosien päiväkirjamerkinnöissä on kappaleiden ja kilojen lisäksi kirjattu ilman lämpötila, sää- ja tuuliolosuhteet sekä veden korkeus joessa (ko. asiakirjan lopussa on sana tarkka).
Päivittäisiä kalastusmerkintöjä on yleensä tehty vuosittain kesä-, heinä-, elo- ja syyskuukausilta, jonkin verran myös touko-, loka- ja marraskuukausilta.

Abbosfossin kalastuspaikka 1921
Larsmo socken 1954-1957

Iijoki
Iin pitäjä
– Laitakari, Venäjänkari, Haukka, Illi, Pöydänpään letto 1925
– Venäjänkari, Haukka, Illi 1932
– Illinkoski, Antinmatalan pohjoispuoli, Maakaapri ym. 1955, 1956
– Letanmatala Lännensija 1957

Kemijoki
Kemin pitäjä
– Kilo/Korva 1925, 1932
– Ajoskrunni 1956
Lautinsaaren pitäjä
– Ajoskrunni 1925
Rovaniemen pitäjä
– Muurolan lohipato 1925, 1932
Tervolan pitäjä
– Könkäänpato 1925, 1932, 1933
Kemin puoli
– Isohuituri/Korkealetto/Iltti 1955 ja 1956
Yhteenvetoa lohen ja taimenen kappale- ja kilomääristä:
– Könkään pato 1921-1947
– Muurolan pato 1921-1944
– Korvan pato 1921-1932

Kokemäenjoki
Porin maaseurakunnan pitäjä/Porin maalaiskunta/Ulvilan pitäjä
– Lukkarinsanta 1925, 1932, 1933

Kokkolanjoki
Hiitolan pitäjä
– Asila 1933

Kymijoki (Kyminjoki)
Pyhtään ja Ruotsinpyhtään pitäjä
– Ahvenkoski 1912-1919, 1922, 1923
Anjalankosken lohipato 1922, 1923
Kymin pitäjä
– Ränninkoski ja Siikakoski 1925
– Ränninkoski ja Siikasaarenkoski 1932
– Ränninkosken Munkholman kalastuspaikka 1933
Langinkoski 1925, 1932, 1933
Langinkoski, nippu A
– lohi 1888-1891, 1894-1900, 1903, 1906, 1908-1920
– siika 1888-1891, 1894-1900, 1903, 1906, 1908-1920
– taimen 1896, 1897, 1899, 1910, 1914, 1915, 1920
– lohi, siika, taimen 8/1906
Langinkoski, nippu B (tarkka)
– lohi- ja siikakalastus 1896-1920
Sinetöity kalastuskirjanpitokirja Venäjän tsaarin Langinkosken kalastusmajalla rajavuosilta 1901-1910
Yhteenvetoa lohi- ja siikasaaliista:
– Siikasaarenkoski ja Ränninkoski 1896-1906, 1908, 1910, 1914, 1915, 1921-1924, lohi
– Siikasaarenkoski, Ränninkoski ja Langinkoski 1921-1923, lohi ja siika
– Ahvenkoski 1921-1923, lohi
– Anjalankoski 1923, 1923, lohi

Oulujoki
Oulujoen pitäjä
– Maijala 1923, 1924, 1925, 1933
Muhoksen pitäjä
– Hietaniemi, Niukkala, Leppiniemi, Hykkyri, Waarangari 1925
– Hietaniemi, Leppiniemi, Huoseusniemi 1932, 1933
Oulun pitäjä
– Waarankari 1933
Muhoksen ja Raatin lohipato 1882, 1884 nippu C
Muhos 1879-1911, 1914-1919
Raatti 1887-1889, 1891-1919
Yhteenvetoa, joissa on myös keskipainoja, painoluokkien yhteispainoja ja prosenttiosuuksia:
– Raatti ja Muhos 1870-1919, lohi
– Maijalan apaja 1924, lohi
– Leppiniemi, Niukkala, Hykkyri, Louhikko, Olli, Varvikko 1920-1924, lohi
– Korvan/Kilon kalastuspaikka 1921-1922, lohi
– Raatti ja Muhos 1907-1919, lohi, kossi, taimen ja siika
Yhteenvetoa:
– Leppiniemi 1921-1930
– Niukkala 1921-1929
– Nykyrin apaja 1922-1929
– Hykkyri 1921, 1924, 1925, 1928, 1929
– Hietaniemi 1924-1930
– Louhikko 1921-1923
– Varvikko 1922, 1924
– Maijala 1924-1927

Tornionjoki
Alatornion pitäjä
– Sumisaari 1925, 1932
– Kiviranta 1925, 1932, 1933
Karungin pitäjä
– Matkakoski 1925
– Kukkolankoski ja Matkakoskela 1925
– Mustansaari, “Wonkanniska lippous”, Maasaari, Kallioisen niemi, Selkäsaari, Paasin pato ym. 1932
Kolarin pitäjä
– ei kalastusta 1932
Turtolan pitäjä
– Ruhaniemen pato 1932
– useita ilmoituksia kalastamattomuudesta 1932
Ylitornion pitäjä
– Koskenalusta, Nivanniska, Marjasaari, Karjasaari, Aatun korva 1932
Yksi hylätty päiväkirja

Meri
Alatornion pitäjä
– Pikku-Huituri ym., Herakarinkrunni 1925, 1932, 1933
– Pensaskari 1933
Alatornion ja Kemin pitäjä
– Iso- ja Wähähuituri 1932, 1933
Haukiputaan pitäjä
– Pensaskari, Konikari, Kropsu, Hoikkahiekka 1925, 1932, 1933
Iin pitäjä
– Mustankivi, Antin matala, Ulkokaapri, Petäjäluoto, Maakaapri, Tukkikari, Laitakari ym. 1925, 1932, 1933
Kemin pitäjä
– Huiturin eteläpää, Korkia, Pitkäletto, Pihlajakari, Murhaniemi, Kallio, Sarvi ym. 1925, 1932, 1933 (sis. saapuneen kirjeen)
Kuivaniemen pitäjä
–  Haukikallio, Siikamatala, Kuivaniemi, Halttulanmatala, Kuivanmatala, Hietankalla ym. 1925, 1932 (sis. saapuneen kirjeen), 1933, 1955, 1956
Simon pitäjä
– Maakarvo, Vatunki, Tiurasen Kekosenniemi, Koivuluoto, Röyttä, Ykskuusi, Maksniemi, Halttari ym. 1925, 1932, 1933, 1955, 1956, 1957
Tornion pitäjä
– Inakari ja Pensaskari 1925

Kotelo 5.2 (5)

Suomunäytepöytäkirjat
1914-1944
Asiakirjoissa on ilmoitettu päivämäärä, suomupussin numero, kalan pituus, paino, sukupuoli ja ikä sekä tulosten keskiarvoja ja näytteen lähettäjä.
Niput on arkistoitu alkuperäisinä kokonaisuuksina.
Suomunäytepöytäkirjoista on myös kopioita ja ne ovat omassa vaippalehdessään sarjan lopussa.

Lohi
Kemi
– Valkeakari 1936-1940
– Pensaskari 1943
Kemijoki
– Köngäs 1936, 1939, 1941-1944
– Könkään pato 1937, 1938, 1940
– Muurola 1937-1944

Kokemäenjoki
– Lukkarinsanta, Reposaari ym. 1914
– Useita vesistöjä 1916, 1917 (sis. saapuneen kirjeen)
– Lukkarinsanta 1925-1935, 1937, 1938, 1940, 1941 (sis. saapuneen kirjejäljennöksen), 1943 (sis. saapuneen kirjejäljennöksen)
– Kokemäenjoki 1936, 1939, 1942 (Lukkarinsanta?)

Kymijoki
– Säikän matalikko 1915
– Ahvenkoski 1920, 1921
– Langinkoski 1921-1939, 1943
– Siikasaarenkoski, Ränninkoski 1925-1931
– Kaihua 1929
– Ränninkoski 1932-1934, 1936, 1938
– Maksniemi 1934
– Rännin- ja Munkholmankoski 1935, 1937
– Munkholmankoski 1939
– merestä Ii-joen suulta 1942
– Simoniemi, Montaja 1943
– Ii-joki 1944

Oulujoki 1917-1944
– Raatti 1917-1919
– Pyhäkoski, Sotkakoski 1920
– Muhos 1921-1929, 1932-1935, 1937-1940
– Oulujoki 1930, 1931 (Muhos?)
– Pyhäkoski 1936 (sisältää saapuneen kirjeen)
– Maijalan ja Varvikon apajat 1934-1938
– Maijalan apaja 1939, 1940
– Merikoski 1941-1944

Taimen
Kemi
– Valkeakari 1929, sisältää alkuperäistä aineistoa kirjaan T. H. Järvi: Tietoja Perämeren taimenista (Salmo trutta). Maataloushallituksen tiedonantoja nro 270, Suomen kalatalous, nide 15. Valtioneuvoston kirjapaino 1940.

Harjus
Inari
– Saukkokoski, Haapaniva 1925
Ounasjoki 1935

Kotelo 5.3 (5)

Suomunäytepöytäkirjojen kopioita

Luettelot merkityistä kaloista
1913-1951
Asiakirjoissa on ilmoitettu vaihtelevasti päivämäärä, järjestysnumero, merkintänumero, pituus, paino, sukupuoli sekä merkintöjen lähettäjä.
Niput on arkistoitu alkuperäisinä kokonaisuuksina.

Huopana, Keitele 1913-1917
Kemijoki
– mm. Pikkukylä, Autti, Säpsä, Jaatila, Elinko (yhteensä 32 paikkaa) 1931-1934
Kymijoki
– Ahvenkoski 1921 (sis. saapuneen kirjeen)
– Rännin- ja Siikakoski, Merikoski ja Uuspyki 1920
– Ränninkoski ja Siikasaarenkoski 1921
– Ränninkoski 1922 (sis. saapuneen kirjeen), 1923
Läsäkoski 1913-1916 (1916 sis. saapuneen kirjeen)

Kemijoen Isohaaran voimalaitospadon yli siirretyt ja merkityt lohet ja taimenet kesällä 1951
– yksi alkuperäinen ja viisi ruotsinkielistä tilastokopiota kirjekuoressa
– kolme suomenkielistä tilastokopiota kirjekuoressa
– ruotsalaisten tekemiä muistiinpanoja lohien siirrosta ym. Isohaaran voimalaitoksella (Vaelluskalatoimikuntien neuvottelut 7.-10.7.1951), kaksi suomennosjäljennöstä kirjekuoressa

Sekalaiset tilastot
1911-1954
Kapteeni G. Höglundin “Ylä-Keitele” -laivan lohikauppa avovesikausilta 1911-1923

Eri-ikäisten lohien nousuaikoja Suomen jokiin
– Kemi, Valkeakari 1929, 1931, 1932
– Kemijoki, Korva 1925-1927, 1929, 1930, 1932
– Tornionjoki, Kiviranta 1930-1935
– Tornionjoki, Sumisaari 1930-1935

Perämerestä valtion kalastamoilta saatu lohisaalis 1945-1948, kolme sivua

Yrityksiltä saapuneet tilastotiedot kalakaupasta ja -jalostamisesta merkinnällä salaisia, vain tilastokäyttöön
– Huhtamäki-yhtymä Oy, säilyketehdas JALOSTAJA, 1953 ja 1954 Turku, 3 kpl
– Osuuskauppa Seppo r.l., 1953, Jämsä, 1 kpl

Sekalaiset luettelot
Valtion kalastusalueet ja niiden vuokraajat 1946-1953
Valtion kalastuspaikat 1945-1948, kaksi luetteloa
Kalastajat valtion kalastuspaikoilla 1949
Kalastuspäiväkirjojen lähettäjät 1950-1954

Suomuvalokuva- ja luettelokopiot
1920-1933
Kemi, Valkeakari 1931, 1932, 2 kuvaa
Kemijoki 1923-1926, 1930, 1932, 1933, 23 kuvaa
Kokemäenjoki, Lukkarinranta 1926-1928, 1931, 1932, 9 kuvaa
Langinkoski 1922, 1925-1929, 1931-1933, 25 kuvaa
Langinkoski, Ahvenkoski 1920-1922, 1924, 16 kuvaa
Oulujoki 1923-1927, 1929, 1931-1933, 33 kuvaa
Ränninkoski 1926, 1932, 5 kuvaa
Siikasaarenkoski 1925, 4 kuvaa
Tornio, Talja 1924, 1 kuva
Tornionjoki 1930-1933, 18 kuvaa
Tornionjoki, Kiviranta 1933, 9 kuvaa
Tornionjoki, Sumisaari 1933, 8 kuvaa
Neljä luettelokopiosivua

Kartat
Alatornion pitäjä
Kemin pitäjä
Simon pitäjä
Kuivaniemi-Simo-Kemi-Haaparanta -rannikko

Sekalaiset, luokittelemattomat ja puutteelliset asiakirjat

Kotelo 5.4 (5)

Lohiaineistoa
Alkuperäisiä muistiinpanoja, kirjoituksia, taulukoita ja tilastoja suomeksi, englanniksi ja saksaksi. Aineisto liittyy kirjoihin:
– T. H. Järvi: Fluctuations in the Baltic Stock of Salmon (1921–1935)
– T. H. Järvi: On the periodicity of Salmon reproduction in the Northern Baltic area and its causes
Tilastojen apupapereita rajavuosilta 1859-1922
Muistiinpanoja, apupapereita, taulukoita ym. vuosilta 1915-1935

T. H. Järven muisti- ja matkakirjat
Seitsemän kirjaa tai vihkoa ja yksi nuottivihko (ovat irrallisina vitriinissä)
1908-1920: Virkamatkat 1908-1921, kesävietot 1887-1930, ministerilista 1918-1937
1920
1920-1924
1925-1934
1935-1948
1948-1959
Vieraskirja 1937-1958, sisältää seitsemän irtonaista henk.koht. asiakirjaa
Nuottivihko

Kotelo 5.5 (5)

T. H. Järven henkilökohtaiset asiakirjat
Saapuneet kutsut ja kirjeet rajavuosilta 1915-1955
– Sisältää Tasavallan Presidentin kutsun Professori ja Rouva Järvelle illanviettoon Linnaan 6.12.1948 (kehystettynä  T. H. Järvi -huoneessa)
Matkustustodistukset, kuitit, marssikortti ja pääsyliput rajavuosilta 1910-1941
Sotavuosien aikaiset elintarvikesäännöstelyn ostokupongit ja -kortit
Promootiotilaisuuden ilmoitukset, 4 kpl
Surunvalitteluadressit ja -sähkösanomat Toivo Henrik Järven muistolle 9.7.1960
Helfrid Helena Järven muistotilaisuuden ohjelma 14.5.1961