Suomenlahti kirjallisuutta 1971-1978

List of Litterature Concerning Fish, Fishing and Fish Culture in The Gulf of Finland 1971-1978

list-of-litterature-concerning-fish-fishing-and-fish-culture-in-the-gulf-of-finland

The Stock of Salmon in the Gulf of Finland

Suomenlahden lohi-istutukset Toivonen 1973

 

Suomenlahti (viroksi Soome laht, ruots. Finska viken, ven. Финский залив, Finski zaliv) on Itämeren itäisin lahti Suomen ja Viron välissä. Suomenlahden itäosat kuuluvat Venäjälle. Suurimmat Suomenlahden rannikolla sijaitsevat kaupungit ovat Pietari, Helsinki ja Tallinna.

Suomenlahden pinta-ala on 29 500 neliökilometriä. Pituutta sillä on 428 kilometriä, ja sen suurin leveys on 120 kilometriä. Leveys Suomenlahden suulla on 75 kilometriä ja Porkkalasta Tallinnan edustalla sijaitsevaan Rohuniemeen 52 kilometriä. Itäpäässään Suomenlahti kapenee 22 kilometrin pituiseksi ja 15 kilometrin levyiseksi Nevanlahdeksi. Toisin kuin monissa muissa Itämeren osissa, Suomenlahtea ei erota muusta Itämerestä mikään geologinen kynnys tai muu raja. Käytännössä länsireunana pidetään linjaa Hankonimen kärjestä Osmussaareen. Suurin lahti pohjoisrannikolla on Viipurinlahti, etelärannikolla Narvanlahti. Suomenlahden keskiulapan suurimmat saaret ovat Suursaari, Tytärsaari, Lavansaari ja Seiskari.  Suomenlahden keskisyvyys on 38 metriä ja suurin mitattu syvyys 123 metriä. Syvimmät osat ovat Suomenlahden suulla, jossa on 80–100 metrin syvänne, ja Viron rannikolla Tallinnasta koilliseen. (Lähde : Wikipedia)

 

Virolaisille ammattikalastajille suurin saalis Suomenlahdelta

Virolaiset ammattikalastajat kalastavat suurimman saaliin. Vuonna 2012 virolaiset ammattikalastajat saivat Suomenlahdelta saaliikseen 15 miljoonaa kiloa kilohailia ja 5 miljoonaa kiloa silakkaa (yhteensä 20 miljoonaa kiloa), kun suomalaisten ammattikalastajien sekä kilohailisaalis että silakkasaalis oli 4 miljoonaa kiloa (yhteensä 8 miljoonaa kiloa). Suomalaiset ammattikalastajat kalastavat Suomenlahdelta virolaisia ammattikalastajia enemmän ns. makean veden lajeja eli kuhaa, ahventa ja siikaa

http://www.suomenlahti.info/tietoiskut/virolaisille-ammattikalastajille-suurin-saalis-suomenlahdelta.html

 

Suomenlahden lohi- ja meritaimenistutukset

istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään vahvistamaan lohen ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kantojen lisääntymistä luonnossa.

9 000 Ingarskilanjoen meritaimenen vaelluspoikasta
Mustionjoki

10 000 nevanlohen vaelluspoikasta
Kymijoki

94 000 nevanlohen vaelluspoikasta

http://www.suomenlahti.info/tietoiskut/kalaistutuksilla-elvytetaan-uhanalaisia-kalakantoja.html

 

Itämeri bibliografia

http://www.baltic.vtt.fi/