Suomen kalojen ensiesiintymiä Ruotsin vallan aikana + satunnaista kalastussanastoa (vuoteen 1809)

Raimo Jussila 12.4.2012

 

ahven                1637 Schroderus

aina                    1745 Juslenius (= verkon paula)

ahvena              1644 Variarum Rerum Vocabula Latina

ankerias            1593 asetus

hauenkutu       1767 almanakka (”Hauwin-Cudusta”)

hauki                  1593 asetus

hailakala           1644 Variarum Rerum Vocabula Latina (”haidacala” = haili)

haili                    1745 Juslenius

havas                 1648 Kollanius (= verkkokudos)

häivä                  1745 Juslenius (= kalakoukku)

ina                       1745 Juslenius (= kierrenuotta)

jata                     1745 Juslenius (= jokin verkkopyydys)

johde                 1745 Juslenius (= pyydyksen johdeaita)

johdeaita         1786 Ganander

järvikala            1644 Variarum Rerum Vocabula Latina

järvikalanpyyntö                        1762 asetus (= järvikalastus)

järvikalastaminen                     1766 asetus (= järvikalastus)

kala                     1543 Agricola (”Cala pytä”)

kala-alkuisia sanoja nelisen sivua Vanhan kirjasuomen sanakirjassa II (1994; teosta on isoissa kirjastoissa)

kala-arkku        1642 Biblia

kalamies           1544 Agricola

kalastaa            1745 Aspegreen

kalastaja           1766 asetus

kalaverkko       1642 Biblia

kampela           1745 Juslenius

kapahauki        1786 Ganander

kapakala           1762 asetus

karppi                1644 Variarum Rerum Vocabula Latina (”carpi”; vrt. ”Karppo” 1637 Schroderus)

katiska               1570- Martti

kiiski                  1745 Juslenius

kiiskinen          1637 Schroderus

kivennuoliainen                        1745 Juslenius

kouri                  1637 Schroderus (= ruutana)

kouru                 1678 Florinus (= ruutana)

kuha                   1637 Schroderus

kulle                   1770- Kreander (”Kullet” = eräs nuotta)

kullekunta       1786 Ganander

kuore                 1678 Florinus

lahna                  1637 Schroderus

lahnanpaso     1800- Canstrén (= lahnanpasuri)

lana                    1678 Florinus (= rysä)

launi                   1648 Kollanus (= kalakoukku)

lohenpyydys   1766 asetus

lohi                     1593 asetus

maariankala    1637 Schroderus (= kampela)

made                 1637 Schroderus (”madet”)

maiva                 1745 Juslenius (= jokin pikkukala)

matikka             1786 Ganander

makrilli             1637 Schroderus (”Makril”)

merikala           1644 Variarum Rerum Vocabula Latina

muikku              1743 asetus

muje                  1770- Porthan (”mujet”)

mutu                  1654 Rajalenius

mätikala           1786 Ganander

nahkiainen      1644 Variarum Rerum Vocabula Latina

nieriä                 1745 Juslenius

nieriäinen       1745 Juslenius

onki                    1548 Agricola

onkia                  1544 Agricola

pallas                 1787 Ganander (= kampela)

paso                   ks. lahnanpaso

pola                    1787 Ganander (= verkonmerkki)

pyöriäinen       1637 Schroderus

reimi                  1745 Juslenius (= ongensiima)

ruutana             1770- Porthan

rysä                     1744 Calamnius

salakka              1678 Florinus (huom. 1637 Schroderus ”saback” ?painovirhe)

sampi                 1637 Schroderus

seipi                   1745 Juslenius

siika                    1637 Schroderus

silahka               1601 Ljungo

silakka               1593 asetus

silli                      1570- Martti

silmu                  1745 Juslenius (= nahkiainen)

siula                   1770- Porthan (= verkon osa)

sorva                  1637 Schroderus (= Rubellus)

suutari               1745 Juslenius

säkiä                   1770- Porthan (vrt. ”Säke” 1771 Gadd =Silurus)

särki                   1637 Schroderus

särysverkko     1787 Ganander

säynäjä              1637 Schroderus

säynäs               1678 Florinus

taimen              1743 asetus

toutain              vrt. 1745 Juslenius ”Touda-, -an” = karppi

turpa                  1745 Juslenius

turska                1637 Schroderus

turskakala        1787 Ganander

uistin                 1745 Juslenius

valas                   1797 Rinman

vata                    1637 Schroderus (= pieni nuotta)

verkko               1544 Agricola

vimpa                1649 Petraeus