Suomen Kalatalous

Suomen  Kalatalous on julkaisusarja, jonka ensimmäinen numero ilmestyi  vuonna 1912 ja viimeinen numero 1992/1993. Julkaisusarjan kirjoittajat edustivat oman aikansa kalatalouden parasta asiantuntemusta aihealueiden vaihdellessa laajasti. Kalastukseen liittyviä tilastoja oli useissa julkaisusarjan artikkeleissa.

Alla ovat julkaisut listattuna numero-/ilmestymisjärjestyksessä. Otsikot ovat linkkejä julkaisun pdf-versioon ja yksittäisten artikkeleiden lopussa olevat sivumäärät ovat linkkejä ko. artikkelin pdf-versioon (huom! tableteissa ja älypuhelimissa tämä linkki vie koko julkaisun tietoihin). Kaikki julkaisusarjan painetut numerot löytyvät myös Kalakirjaston hyllykokoelmasta ja ovat monipuolisesti haettavissa Kalakirjaston tietokannasta.

Suomen Kalatalous 1 (Nide 1), ilm. 1912
* Suomen Kalastusyhdistyksen säännöt (uudet), sivut 1-3
* Suomen Kalastusyhdistyksen ohjelma ja järjestely, sivut 4-18
* Hellevaara Einari: Tutkimuksia Lounais-Suomen silakasta, sivut 19-59
* Järvi T. H.: Puntarikosken lohenviljelylaitos, sivut 60-70
* Jääskeläinen Viljo: Selonteko Puntarikosken lohenviljelylaitoksen toiminnasta vv.1908-11, sivut 71-87
* Saxlin Th.: Kalastus uudenkirkon V. l. rannikolla, sivut 88-95
* Järvi T. H.: Kaksi tehtaista aiheutunutta kalastollevaurioita tuottanutta veden likaantumistapausta, sivut 96-111
* Brofeldt Pekka: Kalanlihan kemiallinen kokoomus ja kaloriarvo (ravintoarvo), sivut 112-129
* Blomqvist Edv. : Huomattavimmista kalastuslaitteista Kymijoessa ja sen vesistössä, sivut 130-140
* Gottenberg G.: Tutkimus mateen (Lota lota L.) iästä, kudusta ja ravinnosta, sivut 141-158
* Wallenius I. M.: Suomen kalastusyhdistyksen silakkanäyttelyt, niiden tarkoitus, ohjelma, suorittaminen ja tulokset, sivut 159-170
* Kertomus Suomen Kalastusyhdistyksen toiminnasta v. 1911, sivut 171-178

Suomen Kalatalous 2 (Nide 2), ilm.  1913
* Genetz, Arvid Th.: Vieremän kalanviljelylaitos, sivut 1-12
* Arnold, Johann: Makean veden kalojen iän määräämisestä, sivut 13-26
* Järvi, T. H.: Typen kiertokulusta merissä, sivut 27-47
* Saxlin, Th.: Koiviston ja sen ulkosaarien kalastus, sivut 48-58
* Saxlin, Th.: Jäänrepeämät Viipurin läänin rannikolla ja toimenpiteistä niiden tuottamien tuhojen lieventämiseksi, sivut 59-72
* Kertomus Suomen Kalastusyhdistyksen toiminnasta v. 1912, sivut 73-89
* Nummelin, P. A. ja Hellevaara, Einari: Suvisilakkanuotan valmistamisesta Turun ranta- ja sisäsaaristopitäjissä, sivut 90-132
* Jääskeläinen, Viljo: Huomioita Kemijoen kalastosta, sivut 133-203

Suomen Kalatalous 3, ilm. 1914-15
* Tolvanen, Viljo: Oulujärven kalastusoloista, sivut 1-13
* Brofeldt, Pekka: Kalojen sukupuolien väliset lukusuhteet, sivut 14-32
* Järvi, T. H.: Voiko verkkopyynti tuhota muikkukannan? Muikkukannan kokoumusta koskevain tutkimustulosten antama vastaus, sivut 33-67
* Odenwall, E.: Nieriästä sekä mahdollisuuksista levittää sitä laajemmalti vesistöihimme, sivut 68-78
* Järvi, T. H.: Ilamon ja Ruununmyllyn kalanviljelylaitokset (6 liitekuvasivua), sivut 79-87
* Järvi, T. H.: Pielisjoen kalastusoloja valaisevia tietoja (6 liitekuvasivua), sivut 88-105
* Brofeldt, Pekka: Tuusulan järven kaloista ja kalastusoloista sekä ehdoituksia näiden parantamiseksi, sivut 106-124
* Levander, K. M.: Ohjelma järvien tutkimista varten, sivut 125-131
* Nummelin, P. A. ja Hellevaara, Einari: Silakkanuottakalastuksesta Turun saaristopitäjissä (8 liitekuvasivua), sivut 132-159
* S-Hallakorpi, I. A.: Suunitelma Läsäkosken kalanviljelyslaitokseksi, sivut 160-168
* Kertomus Suomen Kalastusyhdistyksen toiminnasta v. 1913, sivut 169-186
* Kertomus Suomen Kalastusyhdistyksen toiminnasta v. 1914, sivut 187-204

Suomen Kalatalous 3, ilm. 1914-15
* Sisältää 12 valokuvaa, sivut 1-12

Suomen-kalatalous 4, ilm. 1916-17
* Hellevaara, E.: Suomen Kalastusyhdistys 25-vuotinen : Selostus yhdistyksen toiminnasta, sivut 1-46 (oma sivunumerointi)
* Könönen, Aulis V. A,: Pohjois-Karjalan kruununkalastukset, sivut 1-46
* Jääskeläinen, Viljo: Eräistä itäsuomalaisista pikkujärvistä kalavesinä, sivut 47-55
* Järnefelt, H.: Tuusulan järven kaloista ja niiden ravinnosta, sivut 56-90
* Juvelius, Einar W.: Silakansaaliin vaihteluista Uudenmaan rannikolla ja saaristossa 17-sataluvun puolivälissä ja sen aiheuttamista toimenpiteistä, sivut 91-108
* Järvi, T. H.: Uitettavien puitten kuoriminen kalavesien suojeluskeinona, sivut 109-138
* Brofeldt, Pekka: Tietoja järviemme kalastosta : Längelmävesi, sivut 139-180
* Järvi, T. H.: Jatketuista muikkututkimuksista : muikkujen vaihteleva kasvunopeus, sivut 181-190
* Gottberg, Gunnar: Hauen kasvusta Ahvenanmaan saaristossa : edeltävä tiedonanto, sivut 191-211
* Sandman, J. Alb.: Pankakosken kalaportaat : erikoisen onnistunut laite (kolme liitettä), sivut 212-216
* Jääskeläinen, Viljo: Pohjois-Laatokan kaloista ja kalastuksista (neljä karttaliitettä), sivut 217-302
* Kertomus Suomen Kalastusyhdistyksen toiminnasta v. 1915, sivut 303-320
* Kertomus Suomen Kalastusyhdistyksen toiminnasta v. 1916, sivut 321-332

Suomen Kalatalous 5, ilm. 1919
* Järvi, T. H.: Muikku ja muikkukannat (Coregonus albula L.) eräissä Suomen järvissä 1: Keitele, sivut 1-284

Suomen Kalatalous 6, ilm. 1920
* Evon kalastuskoeasema : 25-vuotinen toiminta ja tulokset 1892-1917, sivut 1-141

Suomen Kalatalous 7, ilm. 1924
* Järvi , T. H.: Muikku ja muikkukannat (Coregonus albula L.) eräissä Suomen järvissä 2 : Nilakka ja Pielavesi, sivut 1-124 + 24 liitekuvaa

Suomen Kalatalous 8, ilm. 1925
* Brofeldt, Pekka: Hauen käyttämän ravintomäärän suuruus, sivut 1-11
* Brofeldt, Pekka: Simunankosken kalanviljelyslaitos, sivut 12-15
* Brofeldt, Pekka: Kuusankosken kalanviljelyslaitos, sivut 16-18 (sisältää 10 valokuvaa)
* Brofeldt, Pekka: Evon kalastusasemalla tavatuista kalaloisista, sivut 19-22
* Gottberg, G.: Tilastoa hylkeensaalista vv. 1909-1918, sivut 23-34
* Jääskeläinen, Viljo: Katsaus kalastuksiin merenrannikolla ja Laatokalla v. 1924, sivut 35-68

Suomen Kalatalous 9, ilm. 1927
* Valtioneuvoston toimeksiannosta laatinut Hellevaara, E.: Kalastuselinkeinon kohottamisesta : ehdotus niiksi toimenpiteiksi, joihin valtiovallan nykyhetkellä olisi ryhdyttävä, sivut 1-112

Suomen Kalatalous 10, ilm. 1928
* Järvi, T. H.: Über die Arten und Formen der Coregonen s. str. in Finnland, sivut 1-259 + 46 Tafeln

Suomen Kalatalous 11, ilm. 1930
* Jääskeläinen, Viljo: Hiidenvesi kalavetenä, sivut 1-38
* Jääskeläinen, Viljo: Kalastosta ja kalastuksesta Yskjärvessä Karjalan kannaksella : Erikoisesti kalojen joukkokuolemistapauksista järvessä, sivut 39-58
* Jääskeläinen, Viljo: Pyyntitavoista valtion kalavedessä Asilan koskessa, sivut 59-70
* Järnefelt, H.: Tuotantobiologinen yleiskatsaus järvitutkimukseen ja järvityyppeihin, sivut 70-86
* Kanerva, Reino U.: Viipurin rannikon hailikannoista ja kalastuksesta sekä muutamista hailisaaliin runsausvaihteluita aiheuttavista tekijöistä, sivut 87-108
* Brofeldt, P.: Ylä-Vuoksen kalastuksista, sivut 109-120
* Jääskeläinen, Viljo: Talvisilakan saalis rannikoillamme vv. 1928 ja 1929, sivut 121-134
* Jääskeläinen, Viljo: Kalaistutukset maassamme vv. 1928 ja 1929, sivut 135-158
* Tattari, Matti: Siipirysien valmistus ja hoito, sivut 159-194

Suomen Kalatalous 12, ilm. 1938
* Brofeldt, P.: Selostus Kokemäenjoen pato- ja nuottakalastuspaikkojen omistus- ja käyttöoikeudesta = Beskrivning över ägande- och nyttjanderätten till fiskeverken och notvarpen i Kumo älv, sivut 1-92

Suomen Kalatalous 13, ilm. 1938
* Järvi, T. H.: Vaihtelut Itämeren lohikannassa (1921-1935), sivut 1-170

Suomen Kalatalous 14, ilm. 1940
* Järvi, T.H.: Pyhäjärven siikakanta, sivut 1-93 + 38 kuvasivua

Suomen Kalatalous 15, ilm. 1940
* Järvi, T. H.: Tietoja Perämeren taimenista, sivut 1-30 + 8 kuvaa

Suomen kalatalous 16 – Finlands Fiskerier 16, ilm. 1942
* Järvi, T. H.: Die Bestände der kleinen Maräne (Caregonus albula L.) und ihre Schwankungen 1. Pyhäjärvi, (Südkarelien), sivut 1-89 + 13 Tafeln

Suomen kalatalous 17 – Finlands Fiskerier 17, ilm. 1942
* Järvi, T. H.: Die Bestände der kleinen Maräne (Caregonus albula L.) und ihre Schwankungen 2. Ober- und Mittel-Keitele, sivut 1-145 + 18 Tafeln

Suomen Kalatalous 18 – Finlands Fiskerier 18, ilm. 1943
* Järvi, T. H.: Zur Kenntnis der Coregonen-Formen Nord-Finnlands insbesondere des Kuusamo-Gebietes, sivut 1-91+ 28 Tafeln

Suomen Kalatalous 19 – Finlands Fiskerier 19, ilm. 1947
* Järvi, T. H.: Über den kleinmaränenbestand (Coregonus albula L.) in dem see Vesijärvi (Südfinnland), sivut 1-43 + 4 Tafeln

Suomen Kalatalous 20 – Finlands Fiskerier 20, ilm. 1950
* Järvi, T. H.: Die kleinmaränenbestände in ihren Beziehungen zu der Umwelt (Coregonus Albula L.), sivut 1-116 mit 16 Tafeln

Suomen Kalatalous 21 – Finlands Fiskerier 21, ilm. 1953
* 1. Järvi, T. H.: Über den Maränenbestand im Pyhäjärvi, sivut 1-47 + 4 Tafeln
* 2. Järvi, T. H.: Über die Coregonen S. Str. in Päijänne und in einigen anderen Gewässern Mittelfinnlands, sivut 1-33 + 7 Tafeln

Suomen Kalatalous 22 – Finlands Fiskerier 22, ilm. 1955
* Järvi, T. H.: Über eingefuhrte maränenbestände in einigen kleingewässern der gegend von Rovaniemi in Nordfinnland, sivut 1-74 + 7 Tafeln

Suomen Kalatalous 23 – Finlands Fiskerier 23, ilm. 1958
* Järvi, T. H.: Über die lachserträge im Oulujoki in den Jahren 1870-1948, sivut 1-40 + 8 Tafeln

Suomen Kalatalous 24 – Finland Fiskerier 24, ilm. 1959
* Järvi, T. H.: Über die lachserträge im Oulujoki in den Jahren 1870-1948 (2. osa – Zweiter Abschnitt), sivut 1-31

Suomen Kalatalous 25 – Finlands Fiskerier 25, ilm. 1966
* Sjöblom, Veikko: Rannikkomme syyskutuinen silakka vuonna 1964 ja sen runsauteen vaikuttavista tekijöistä, sivut 1-23

Suomen Kalatalous 26 – Finlands Fiskerier 26, ilm. 1966
* Sjöblom, Veikko: Rekisteröityjen kalastusalusten toiminta-alue ja kalastuspaikkojen valinnan ekologiset perusteet, sivut 1-26

Suomen Kalatalous 27 – Finlands Fiskerier 27, ilm 1966
* Sjöblom, Veikko: Meriveden kumpuaminen ja Porkkalan niemi, sivut 1-12

Suomen Kalatalous 28 – Finlands Fiskerier 28, ilm. 1967
* Hintikka, Niilo:  Kalansaalis, kalastajat ja kalastuksessa käytetyt veneet sekä pyynti rekistöröidyillä aluksilla Suomessa vuosina 1964 ja 1965, sivut 1-28

Suomen Kalatalous 29 – Finlands Fiskerier 29, ilm. 1967
* Hurme, Seppo: Lounais-Suomen lohi- ja taimenjoet, sivut 1-17

Suomen kalatalous 30 – Finlands Fiskerier 30, ilm. 1967
* Airaksinen, Kari J.: Varmavirran muikku, sivut 1-32

Suomen Kalatalous 31 – Finlands Fiskerier 31, ilm. 1967
* Ahlgren, Simo: Kalastus Näsijärvellä, sivut 1-54

Suomen Kalatalous 32 – Finlands Fiskerier 32, ilm. 1967
* Silvo, Olavi E. J.: Alustavia tutkimuksia eräiden herbisidien myrkyllisyydestä nuorille karpin poikasille (Cyprinus carpio L.), sivut 1-28

Suomen kalatalous  33 – Finlands Fiskerier 33, ilm. 1968
* Sjöblom, Heikki: Helsingin edustan vedet ennen jätevesien johtamista saaristoon (1962-63) ja ensimmäisenä keväänä (1964) Finnånlahden jätevesijohdon käyttöönoton jälkeen, sivut 1-53

Suomen-Kalatalous 34 – Finlads Fiskerier 34, ilm. 1968
* Silvo, Olavi E. J.: Vesikasvien torjuntaan käytettävän parakvatin vaikutus kaloihin, kasviplanktoniin ja veden happipitoisuuteen sekä sen häviäminen vedessä. Sammandrag: Effekten på fisk, växtplankton och och syrehalt i vattnet av för vattenvegetationsbekämpning använt paraquat samt dettas försvinnande ur vattnet. Summary: The influence of paraquat, a herbicide used in aquatic weed control, upon fish, phytoplankton and the oxygen content of water, and its disappearance from the water, sivut 1-20

Suomen-Kalatalous 35 – Finlands Fiskerier 35, ilm. 1968
* Silvo, Olavi E. J.: Tutkimus parakvatin akuutista myrkyllisyydestä kirjolohen (Salmo gairdneri Richardson) poikasille. Sammandrag: En undersökning angående akut toxicitet av paraquat för unga regnbågsforeller (Salmo gairdneri Richardson) ; Summary: A research on the acute toxicity of paraquat to young rainbow trout (Salmo gairdneri Richardson), sivut 1-9

Suomen Kalatalous 36 – Finlands Fiskerier 36, ilm.1968
* Häsänen, Erkki ; Sjöblom, Veikko: Kalojen elohopeapitoisuus Suomessa vuonna 1967. Sammandrag: Kvicksilverhalt i fisk i Finland år 1967 ; Summary: Mercury content of fish in Finland in 1967, sivut 1-24

Suomen kalatalous  37 – Finlands Fiskerier 37, ilm. 1969
* Nieriä (Salvelinus Alpinus) ja sen kalataloudellinen merkitys Suomessa.  Sammandrag: Rödingen (Salvelinus alpinus L.) och dess fiskeriekonomiska betydelse i Finland ; Summary: Char (Salvelinus alpinus L.) and its fishing industrial importance in Finland, sivut 1-75

Suomen Kalatalous 38 – Finlands Fiskerier 38, ilm. 1969
* Seppovaara, Ossi: Ison-Saimaan kalat ja kalastus. Sammandrag: Fiskar och fiske i Stora Saimen ; Summary: Fish and fishing in the Lake Iso-Saimaa, sivut 1-84

Suomen kalatalous 39 – Finlands Fiskerier 39, ilm. 1969
* Hurme, Seppo: Oulujärvi lohivetenä. Sammandrag: Ule träsk som laxförande vattendrag ; Summary: Oulujärvi as a salmonoid lake, sivut 1-26

Suomen kalatalous 40 – Finlands Fiskerier 40, ilm. 1969
* Westman, Kai ; Sumari, Olli ; Laine, Jorma J.: Comparative dry diet feeding experiment on rainbow trout (Salmo gairdneri Richardson) in floating net-containers. Yhteenveto: Kuivarehuilla verkkoaltaissa suoritettu kirjolohen (Salmo gairdneri Richardson) vertaileva kasvatuskokeilu ; Sammandrag: Jämförande torrfoderförsök med regnbågslax (Salmo gairdneri Richardson) i flytane nätkassar, sivut 1-46

Suomen Kalatalous 41 – Finlands Fiskerier 41, ilm. 1969
* Hintikka, Niilo: Kalansaalis, kalastajat, kalastuksessa käytetyt veneet, pyynti rekistöröidyillä aluksilla sekä kotimaisen kalan jalostus ja kauppa Suomessa vuonna 1966. Sammandrag: Fiskfångsten, fiskarna, de vid fisket använda båtarna, fångsten ombord på registrerade fartyg samt förädlingen av och handeln med inhemsk fisk i Finland år 1966 ; Summary: Catch of fish, fishermen, boats used in fishing with the registered vessels and processing and commerce of domestic fish in Finland 1966, sivut 1-45

Suomen Kalatalous 42 – Finlands Fiskerier 42, ilm. 1969
* Silvo, Olavi E. J. ; Sjöblom, Veikko: Jatkotutkimuksia parakvatin vaikutuksista ja kulkeutumisesta vedessä. Sammandrag: Fortsatta undersökningar över effekterna av paraquat och dessa vandringsvägar i vattnet ; Summary: Further studies on the effects and movements of paraquat in the water, sivut 1-30

Suomen Kalatalous 43 – Finlands Fiskerier 43, ilm. 1969
* Sumari, Olli ; Westman, Kai: Haukikantojen hoito. Sammandrag: Världen av gäddbestånden ; Summary: The management of northern pike (Esox lucius L.) populations, sivut 1-24

Suomen kalatalous 44 – Finlands Fiskerier 44, ilm. 1970
* Tuunainen, Pekka: Relations between the benthic fauna and two species of trout in some small Finnish lakes treated with rotenone, (julkaistu eripainoksena: Ann. Zool. Fennici 7), sivut 67-120

Suomen Kalatalous 45 – Finlands Fiskerier 45, ilm. 1970
* Westman, Kai: Hemoglobin polymorphism and its ontogeny in sea-running and landlocked Atlantic salmon (Salmo salar L.), (julkaistu eripainoksena: Ann. Acad. Sci. fenn. A, IV Biologies : 170), sivut 1-28

Suomen Kalatalous 46 – Finlands Fiskerier 46, ilm. 1972
* Toivonen, Jorma: Konneveden tutkimus. (Summary: Research on Lake Konnevesi), sivut 1-2
* Tuunainen, Pekka: Konneveden yleiskuvaus sekä veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. (Summary: On the hydrological, physical and chemical conditions of Lake Konnevesi, Central Finland), sivut 3-10
* Granberg, Kaj: Konneveden kasviplankton ja perustuotanto vuonna 1970. (Summary: Phytoplankton and primary production of Lake Konnevesi, Central Finland, in 1970), sivut 11-19
* Hakkari, Lasse: Konneveden eläinplanktonin merkityksestä muikun ravintona. (Summary: The role of zooplankton as food for vendace (Coregonus albula) in Lake Konnevesi, Central Finland), sivut 21-28
* Särkkä, Jukka: Konneveden pohjaeläimistö. (Summary: Bottom fauna of Lake Konnevesi), sivut 29-37
* Toivonen, Jorma: Konneveden kalasto. (Summary: The fish fauna of Lake Konnevesi), sivut 39-44

Suomen Kalatalous 47 – Finlands Fiskerier 47, ilm. 1974
* Lehtonen, Juhani U. E.: Ravustuksesta Suomessa 1800-luvulla. Sammandrag: Om kräftfångsten i Finland på 1800-talet ;
Abstract: Crayfish catching in Finland in the 19th century, sivut 1-6
* Klapuri, Kalevi J. ; Vänttinen, Tapani: Vaelluskalan rysäpyynnin kannattavuudesta Kemijokisuulla vuosina 1935-1957. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 7-18
* Silvo, Olavi E. J.: Alustavia tutkimuksia dioktylftalaatin (DOP) akuutista myrkyllisyydestä kirjolohelle (Salmo gairdneri Richardson) ja sen vaikutuksista kasviplanktoniin sekä veden happitalouteen. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 19-25
* Kalastus vuonna 1962-1973 = Fisket år 1962-1973 = Fishing in 1962-1973, sivut 26-49

Suomen Kalatalous 48 – Finlands Fiskerier 48, ilm. 1978
* Kalastus vuonna 1974, (Fisket år 1974, Fishing in 1974), sivut 1-4
* Tuunainen, Pekka: Harjuksen, Thymallus thymallus (L.), kasvu, ravinto ja kannan ikärakenne Näätämönjoen vesistön latvaosissa. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 5-20
* Nylund, Viljo ; Westman, Kai: Ravun valkopyrstötaudin (Thelohania contejeani Henneguy) esiintyminen Suomessa. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 21-24
* Lehtonen, Hannu: Rannikon sisävesikalojen kalastus vuonna 1976. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 25-40
* Lehtonen, Hannu ; Salojärvi, Kalervo: Kotitarve- ja virkistyskalastus Suomessa vuonna 1975. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 41-55
* Kalastus 1975-1977 = Fisket år 1975-1977 = Fishing in 1975-1977, sivut 56-61

Suomen Kalatalous 49 – Finlands Fiskerier 49, ilm. 1983
* Sumari, O ; Virtanen, H. ; Soivio, A.: Formaliini-, suola-, malakiittivihreä- ja kaliumpermanganaattihoidon vaikutuksesta taimenen (Salmo trutt L.) kasvuun ja kuntoon. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 1-8
* Kaitaranta, J. ; Vuorela, R. ; Linko, R. R.: Muikun mädin säilyvyydestä. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 9-16
* Lehtonen, H.: Silakan, kilohailin ja muikun troolipyynnin sivusaaliit. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 17-25
* Toivonen, J. ; Heikinheimo-Schmid, O.: Kalastus Tenojoen vesistössä Suomen puolella. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 26-48
* Soivio, A. ; Nikinmaa, M.: Kirjolohen fysiologisesta tilasta kuljetuksen ja sitä seuraavan toipumisen aikana. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 49-56
* Virtanen, E. ; Westman, K. ; Soivio, A.: Lohen luonnonpoikasten ja viljeltyjen poikasten fysiologinen tila ja vaellusvalmius. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 57-73
* Kalanviljely 1978-1979 = Fiskodling år 1978-1979 = Fish culture in 1978-1979, sivut 74-77
* Kalastus vuonna 1978 = Fisket år 1978= Fishing in 1978, sivut 78-79

Suomen Kalatalous 50 – Finlands Fiskerier 50, ilm. 1983
* Ranta, Marketta & Vänttinen Tapani & Puranen, Heikki: Ammattikalastuksen kannattavuus Suomessa vuonna 1973. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 1-20
* Ranta, Marketta: Kalan käyttö Suomessa vuosina 1953-1977. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 21-29
* Lehtonen, Hannu ; alojärvi, Kalervo: Kotitarve- ja virkistyskalastus Suomessa vuonna 1978. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 30-72
* Rantala, Anneli: Valtakunnallinen kalansaalistilasto Suomessa vuosina 1979-1981. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 73-83
* Kalastus vuonna 1979-1981 = Fisket år 1979-1981 = Fishing in 1979-1981, sivut 84-89
* Ikonen, Erkki ; Kokko, Ulla ; Tuunainen, Pekka ; Auvinen, Heikki: Nahkiaisen pyynti Suomessa vuonna 1982, sivut 90-98
* Eskelinen, Unto: Kalanviljely Suomessa vuosina 1980 ja 1981. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 99-101
* Kalanviljely vuonna 1980-1981 = Fiskodling år 1980-1981 = Fish culture 1980-1981, sivut 102-105

Suomen Kalatalous 51 – Finlands Fiskerier 51, ilm. 1983
* Tuunainen, Pekka: Katsaus Suomen kalataloustutkimuksen historiaan. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 3-16
* Sjöblom, Veikko: Suomen kalavarat. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 19-26
* Valokuvasivut 27-28
* Toivonen, Jorma: Lohi tutkimuksen, hyödyntämisen ja hoidon kohteena. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 29-39
* Valokuvasivu 40
* Parmanne, Raimo ; Sjöblom, Veikko: Silakkakantojen tila Suomen rannikolla 1973-82. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 41-48
* Valokuvasivut 49-50
* Salojärvi, Kalervo: Siian luonnonravintolammikkoviljely ja kesävanhojen poikasten istutusten tulokset Pohjois-Suomen sisävesissä. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 51-66
* Lehtonen, Hannu: Virkistys- ja kotitarvekalastus ja sen merkitys Suomessa. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 67-74
* Westman, Kai: Rapu ja ravustus : raputaloutemme tulevaisuus. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 75-90
* Viitanen, Mikko: Kalastuksen taloudellinen merkitys. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 91-96

Suomen Kalatalous 52 – Finlands Fiskerier 52, ilm. 1986
* Rantala, Anneli ; Parmanne, Raimo ; Lehtonen, Hannu ; Ikonen, Erkki ;  Aro, Eero: Kalastus Suomessa vuonna 1983 = Fisket i Finland år 1983. (Abstract: Fishing in Finland in 1983), sivut 1-15
* Viitanen, Mikko ;  Salmi, Pekka ;  Jäntti-Huhtanen, Nanna: Valtakunnallinen ammattikalastuksen kannattavuustutkimus vuonna 1983 = Yrkefiskets lönsamhet år 1983. (Abstract: The profitability of professional fishing in Finland in 1983), sivut 16-28
* Eskelinen, Unto: Kalanviljely Suomessa vuonna 1983 = Fiskodling i Finland år 1983. (Abstract: Fish farming in Finland in 1983), sivut 29-31
* Vihervuori, Aune: Kalan ulkomaankauppa ja käyttö Suomessa vuosina 1978-1983 = Fisk – utrikeshandel och användning i Finland åren 1978-1983. (Abstract: Imports, exports and consumption offish in Finland in 1978-1983), sivut 32-41
* Kalataloudelliset tilastot vuodelta 1983 = Statistik över fiske och fiskodling i Finland år 1983 = Statistics on fishing and fish farming in Finland 1983, sivut 42-135

Suomen Kalatalous 53 – Finlands Fiskerier 53, ilm. 1988
* Parmanne, Raim0: Silakan kalastuksen sivusaaliit vuonna 1984. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 1-13
* Lodenius, Martin: Hämeenkyrön kalojen elohopeapitoisuudet vuosina 1971-1986. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 14-20
* Vuorinen, Pekka J. ; Lehtonen, Hannu: Strontium-85:n käyttö hauen poikasten merkitsemiseen. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 21-30
* Lehtonen, Hannu ; Salojärvi, Kalervo ; Leinonen, Kalevi ; Bakker, Birgitta: Virkistys- ja kotitarvekalastus Suomessa vuonna 1981. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 31-110
* Virtanen, Erkki ; Soivio, Antti ; Westman, Kai ; Forsman, Lena: Lohen luonnonpoikasten fysiologinen tila ja vaellusvalmius Simojoella. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 111-133
* Soivio, Antti ;  Virtanen, Erkki ; Bäckström, Monica ; Söderholm-Tana, Lena ; Forsman, Leena: Lohi-istukkaiden ja kunnon ja vaellusvalmiuden seuranta. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 134-152
* Kallio-Nyberg, Irma: Lohikalalajien hoito ja suojelu geneettisen tietämyksen pohjalta. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 153-164
* Kalastus vuonna 1982 = Fisket år 1982 = Fishing in 1982, sivut 166-167
* Kalanviljely vuonna 1982 = Fiskodling år 19820 = Fish culture in 1982, sivut 168-169

Suomen Kalatalous 54 – Finlands Fiskerier 54, ilm. 1988
* Rantala, Anneli ; Parmanne, Raimo ; Lehtonen, Hannu ; Ikonen, Erkki ; Aro, Eer0 ; Partanen, Heikki: Ammattikalastuksen saalis Suomessa vuonna 1984 = Fångsten vid det yrkesmässiga fisket i Finland år 1984. (Abstract: The commercial fish catch in Finland 1984), sivut 1-14
* Leinonen, Kalevi ; Lehtonen, Hannu: Virkistys- ja kotitarvekalastus Suomessa vuonna 1984 = Fritids- och husbehovsfisket i Finland år 1984. (Abstract: Recreational and subsistence fisheries in Finland 1984), sivut 15-28
* Jäntti-Huhtanen, Nanna ; Löf, Finn ; Partanen, Heikki ; Salmi, Pekka ; Viitanen, Mikko: Ammattikalastuksen kannattavuus Suomessa vuonna 1984 = Yrkesfiskets lönsamhet i Finland år 1984. (Abstract: The profitability of professional fishing in Finland in 1984), sivut 29-38
* Eskelinen, Unto: Kalanviljely Suomessa vuonna 1984 = Fiskodling i Finland år 1984. (Abstract: Fish farming in Finland in 1984), sivut 39-40
* Vihervuori, Aune: Kalan ulkomaankauppa ja käyttö Suomessa 1984 = Fisk – utrikeshandel och användning år 1984 (Abstract: Imports, exports and consumption of fish in Finland in 1984), sivut 41-48
* Kalataloudelliset tilastot vuodelta 1984 = Statistik över fiske och fiskodling i Finland år 1984 = Statistics on fishing and fish farming in Finland 1984, sivut 49-165

Suomen kalatalous 55 – Finlands Fiskerier 55, ilm. 1989
* Partanen, Heikki ; Aro, Eero ; Ikonen, Erkki ; Lehtonen, Hannu ; Parmanne, Raimo ; Tuunainen, Anna-Liisa: Ammattikalastuksen saalis Suomessa vuonna 1985 = Yrkesfisket i Finland 1985 (Abstract: The commercial fish catch in Finland in 1985), sivut 1-11
* Salmi, Pekka ; Löf, Finn ; Viitanen, Mikko ; Partanen, Heikki: Ammattikalastuksen kannattavuus Suomessa vuonna 1985 = Yrkesfiskets lönsamhet i Finland år 1985. (Abstract: The profitability of professional fishing in Finland in 1985), sivut 12-21
* Eskelinen, Unto: Kalanvilvely Suomessa vuonna 1985 = Fiskodling i Finland år 1985. (Abstract: Fish farming in Finland in 1985), sivut 22-25
* Vihervuori, Aune: Kalan ulkomaankauppa ja käyttö Suomessa vuonna 1985 = Fisk utrikeshandel och användning i Finland år 1985. (Abstract: Imports, exports and consumption of fish in Finland in 1985), sivut 26-33
* Kalataloudelliset tilastot vuodelta 1985 = Statistik över fiske och fiskodling i Finland år 1985 = Statistics on fishing and fish farming in Finland 1985, sivut 34-137

Suomen Kalatalous 56 – Finlands Fiskerier, ilm. 1990
* Westman, Kai: Jorma Toivonen 60 vuotta, pääkirjoitus + valokuva
* Tuunainen, Pekka ; Westman, Kai: Jorma Toivonen – 35 vuotta tutkijana ja kalanviljelijänä, mukana useita valokuvia, sivut 1-14
* Jorma Toivosen julkaisut, sivut 15-18
* Ryder, R. A.: Convergent Ideas from Discrete Observations : a Tribute to Jorma Toivonen, sivut 19-26
* Ikonen, Erkki ; Pruuki, Veijo: Itämeren lohikannat ja lohenkalastus. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 27-39
* Jutila, Eero: Simojoen lohi tutkimuksen ja hoidon kohteena. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 40-48
* Saura, Ari ; Mikkola, Jukka: Lohen ja meritaimenen palauttaminen Vantaanjokeen ja Kymijokeen. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 49-57
* Forsman, Leena ; Muona, Marja ; Soivio, Antti: Isojoen ja Iijoen taimenkannan (Salmon trutta L.) smolttiutuminen laitosoloissa. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 58-65
* Piironen, Jorma: Saimaan järvilohen ja nieriän viljely ja hoito. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 66-73
* Mutenia, Ahti ; Salojärvi, Kalervo: Inarijärven säännöstelyn kalatalousvahinkojen kompensointi istutuksin ja niiden vaikutus saaliiseen. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 74-81
* Auvinen, Heikki ; Huusko, Ari ; Jurvelius, Juha ; Lehtonen, Hannu ; Mutenia, Ahti ; Valkeajärvi, Pentti ; Vuorimies, Oili: Suomen muikkututkimuksen tavoitteet ja painopistealueet. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 82-95
* Lehtonen, Hannu: Kuhatutkimus Suomessa. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 96-100
* Rask, Martti ; Ruuhijärvi, Jukka: Pienten järvien kalatutkimukset. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 101-115

Suomen Kalatalous 57 – Finlands Fiskerier 57, ilm.1991
* Tuunainen, Pekka ; Vuorinen, Pekka J. ; Rask, Martti ; Järvenpää, Teuvo ; Vuorinen, Marja ; Niemelä, Eero ; Lappalainen, Antti ; Peuranen, Seppo ; Raitaniemi, Jari: Happaman laskeuman vaikutukset kaloihin ja rapuihin : loppuraportti. (Sammandrag på svenska, Abstract in English), sivut 1-44

Suomen Kalatalous 58 – Finlands Fiskerier 58, ilm. 1991
* Partanen, Heikki ; Parmanne, Raimo ; Tuunainen, Anna-Liisa: Ammattikalastus Suomessa vuonna 1986 = Yrkesfisket i Finland år 1986. (Abstract: Professional fishing in Finland in 1986), sivut 1-12
* Leinonen, Kalevi ; Lehtonen, Hannu : Hildén, Mikael: Virkistys- ja kotitarvekalastus Suomessa vuonna 1986 = Fritids- och husbehovsfisket i Finland år 1986. (Abstract: Recreational and subsistence fisheries in Finland in 1986), sivut 13-17
* Setälä, Jari ; Salmi, Pekka ; Halonen, Osmo ; Löf, Finn: Ammattikalastuksen kannattavuus Suomessa vuonna 1986 = Yrkesfiskets lönsamhet i Finland år 1986. (Abstract: The profitability of professional fishing in Finland in 1986), sivut 18-30
* Eskelinen, Unto: Kalanviljely Suomessa vuonna 1986 = Fiskodling i Finland år 1986. (Abstract: Fish farming in Finland in 1986), sivut 31-35
* Vihervuori, Aune: Kalan ulkomaankauppa ja käyttö Suomessa vuonna 1986 = Fisk utrikeshandel och användning i Finland år 1986. (Abstract: Imports, exports and consumption of fish in Finland in 1986), sivut 36-46
* Kalataloudelliset tilastot vuodelta 1986 = Statistik över fiske och fiskodling i Finland år 1986 = Statistics on Fishing and fish farming in 1986, sivut 47-136

Suomen Kalatalous 59 – Finland Fiskerier 59, ilm. 1993
* Useita kirjoittajia: Rautalammin reitin taimen-symposio Jyväskylä 4.-5.4.1991, sivut 1-149
*
Pentti Valkeajärvi: Rautalammin reitin taimen -symposio Jyväskylässä 4-5.4-1991 : Esipuhe
*
Takkunen, Timo: Emotaimenten istutukset taimenkantojen hoitokeinona, sivut 3-10
*
Takkunen, Timo: Järvitaimenen (Salmo trutta m.lacustris) kutupesien lukumäärä ja kutuympäristö Rautalammin reitin koskilla vuosina 1986-1989, sivut 11-19
*
Bagge, Pauli ; Takkunen, Timo ; Valkeajärvi, Pentti: Rautalammin reitin luusuankoskien kalasto ja taimenen poikastiheydet vuosina 1983-1990, sivut 21-31
*
Partti-Pellinen, Kirsi ; Takkunen, Timo ; Hakumäki, Martti: Voidaanko taimenten kutukuopista saaduista mätimunista selvittää mitokondrioDNA-tyyppi restriktioanalyysilla?, sivut 33-36
*
Eskelinen, Päivi: Rautalammin reitin järvitaimenen viljely, sivut 37-41
*
Valkeajärvi, Pentti: Taimenen kutukanta, kalastus ja verkkojen Jämsä, Aulis ; Bagge, Pauli ; Valkeajärvi, Pentti
Taimenen ravinto, kunto ja kasvu Konnevedessä ja Päijänteessävalikoivuus Konnevedessä, sivut 43-56
*
Valkeajärvi, Pentti: Taimenistutusten tuloksellisuus sekä istukkaiden vaellukset ja kasvu Rautalammin reitillä, sivut 57-71
*
Valtonen, Tapani ; Vaittinen, Sirpa: Miten kuolivat tiheään istutetut järvitaimenet?, sivut 73-83
*
Niva, Teuvo ; Juntunen, Keijo: Järvitaimenistutusten tuloksellisuus Kitkajoen Jyrävän yläpuolisella joki-ja järvialueella vuosina 1986-1990 Carlin-ja kuonomerkintämenetelmillä arvioituna, sivut 85-101
*
Turunen, Timo: Järvitaimenistukkaiden toipuminen troolipyynnin rasituksesta, sivut 103-107
*
Eloranta, Anssi: Virkistyskalastus Laukaan Simunankoskessa v. 1910-1990, sivut 109-124
*
Jämsä, Aulis ; Bagge, Pauli ; Valkeajärvi, Pentti: Taimenen ravinto, kunto ja kasvu Konnevedessä ja Päijänteessä, sivut 125-137
*
Bagge, Pauli: Taimenen ravinto Rautalammin reitin luusuakoskissa, sivut 139-149

Suomen kalatalous 60 – Finlands Fiskerier 69, ilm. 1992
* Useita kirjoittajia: Evon kalastuskoeasema ja kalanviljelylaitos 100 vuotta, sivut 1-307
*
Kirjavainen, Jorma ; Westman, Kai: Evon kalastuskoeasema ja kalanviljelylaitos 100 vuotta, sivut 1-69
*
Tuunainen, Pekka ; Leinonen, Kalevi ; Tuunainen, Anna-Liisa: Sisävesien kalatalous, sivut 70-90
*
Sarvala, Jouko: Ravintoverkot ja energiavirrat : kalat vesiekosysteemin osana, sivut 91-109
* Rask, Martti: Ihminen muuttaa kalojen elinympäristöä. sivut 110-120
* Eskelinen, Unto ; Mäkinen, Timo ; Ruohonen, Kari: Kalanviljelyn kehitys kokeilusta elinkeinoksi ja kalakantojen suojeluksi, sivut 121-131
* Siltamaa, Erkki ; Westman, Kai: Valtion kalanviljelyn alkutaipaleelta, sivut 132-141
* Virtanen, Erkki: Mitä kala tarvitsee syödäkseen – ja onko se sitä mitä se syö?, sivut 142-147
* Hakala, Ilpo: Pääjärven ekologinen tutkimus, sivut 148-158
* Ranta, Esa ; Lindström, Kai: Järvikohtaisen kalansaaliin ennustamisesta, sivut 159-174
* Karjalainen, Juha ; Viljanen, Markku: Muikun ja siian poikasten ravinnon kulutuksen ja ravintovarannon arvioiminen, sivut 175-182
* Horppila, Jukka ; Peltonen, Heikki: Tehokalastuksen vaikutus tiheään särkikantaan – kalaston hoito osana vesien suojelua, sivut 183-190
* Sarvala, Jouko ; Helminen, Harri ; Ripatti, Juha-Pekka ; Pruuki, Veijo ; Ruuhijärvi, Jukka: Tehokalastuksen vaikutus Evon Syrjänalusen särkikantaan, sivut 191-205
* Aaltonen, Raija ; Muhonen, Jukka: Hämeen kalatalous 2000-luvulle, sivut 206-221
* Ruuhijärvi, Jukka ; Salminen, Matti: Kuhanviljelyn ja kuhaistutusten historiaa ja näkymiä, sivut 222-233
* Salojärvi, Kalervo: Siika (Coregonus lavaretus L.s.l.) pienten järvien hoitokalana, sivut 234-245
* Tulonen, Jouni ; Pursiainen, Markku: Tuolonen, Jouni ; Pursiainen, Markku: Ankeriasistutukset Evon kalastuskoeaseman ja kalanviljelylaitoksen vesissä, sivut 246-261
* Westman, Kai ; Kirjavainen, Jorma ; Savolainen, Riitta ; Pursiainen, Markku ; Erkamo, Esa ; Tulonen, Jouni: Ravun ja täpläravun kasvu Etelä-ja Keski-Suomessa, sivut 262-284
* Kirjavainen, Jorma ; Tulonen, Jouni ; Westman, Kai: Rapujen viljelyn kehittäminen Evon kalastuskoeasemalla ja kalanviljelylaitoksessa, sivut 285-296
* Arvola, Lauri ; Järvinen, Marko ; Rask, Martti ; Ruuhijärvi, Jukka ; Verta, Matti ; Kairesalo, Timo ; Salonen, Kalevi: Evon järvet ja ympäristötutkimus, sivut 297-307

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx