Kalakirjaston arkiston yleisesittely

Evon kalastajakoulu Evon kalastuskoeasema
Kaihuan kalanviljelyslaitos Kalataloussäätiö
Kalatutkija Jorma Toivonen Käylän kalanviljelylaitos
Perhomestari Lauri Sälevä T. H. Järven aineistoa
Leustojärven kalanviljelylaitos – Tornionjoen kalanviljelylaitos
Suomen Kalastusyhdistys – Kalatalouden Keskusliitto

Suomen Kalastusyhdistys – Kalatalouden Keskusliitto: Esittely

Nimi
Suomen Kalastusyhdistys – Fiskeriföreningen i Finland 1891-1978
Kalatalouden Keskusliitto – Centralförbundet för Fiskerihushållning 1978 →

Toimintavuodet
1891→

Toiminta-alue
Suomi

Historia
Suomen Kalastusyhdistyksen perustava kokous pidettiin 27.4.1891 ja säännöt hyväksyttiin 10.5.1891 Helsingissä. Ensimmäinen toimintakertomus tarkastettiin varsinaisessa vuosikokouksessa 19.3.1892. Tarkoituksena oli kalastuselinkeinon edistäminen kehittämällä kalastajia ja kalavesien omistajia kalan pyydystämisessä, käsittelemisessä ja myymisessä.

Kalastusyhdistyksen valistustoimintaa tukemaan perustettiin 1892 kaksi kalastusalan lehteä: Suomen Kalastuslehti ja Fiskeritidskrift för Finland, jotka ilmestyivät 1911-1913 nimillä Kalastaja ja Fiskaren. Lehdet ilmestyvät edelleen.

Kalastusyhdistyksen aloitteesta Suomeen saatiin 1920 uusi kalastuslainsäädäntö, jonka määräyksestä perustettiin kalastuskuntia ja kalastuksen hoitoyhdistyksiä. Kala-alan järjestäytyminen laajeni ja Kalastusyhdistys muotoutui vuosien kuluessa henkilöyhdistyksestä kalatalousneuvonnan keskusjärjestöksi, joka kalastusasioiden ja -olosuhteiden parantamiseksi ja kehittymiseksi antoi lausuntoja, ehdotti muutoksia sekä teki aloitteita useisiin kalalakeihin, asetuksiin ja säännöksiin sekä toiminnallaan edesauttoi kala-alan tunnetuksi tekemistä ja kehittymistä.

Kalastusyhdistykseen ja jäsenjärjestöihin palkatut konsulentit ja kalatalousneuvojat huolehtivat Suomen kalatalousneuvonnasta monin tavoin sekä välittivät saamaansa alueellista tietoa Kalastusyhdistyksen toimihenkilöille.

Vuosien varrella Kalastusyhdistys järjesti itsenäisesti sekä yhteistyössä eri jäsenjärjestöjensä kanssa lukuisia tapahtumia ja huolehti useista toimeksiannoista kalataloudellisten asioiden eteenpäinviemiseksi. Kalastusyhdistyksen toimihenkilöt hakivat rahoitusta, suunnittelivat, tutkivat, kehittivät, raportoivat ja toteuttivat käytännössä kalastusalan monenlaisia tehtäviä.
Tapahtumissa valistettiin niin kalastajia kuin kalan myyjiä ja kuluttajia kotimaisen kalan pyyntimahdollisuuksista, kalastustekniikoista ja -pyydyksistä, pyydysten hoidosta, kalan saatavuudesta, laadusta ja käytöstä. Näiden asioiden levittämiseksi järjestettiin neuvontatilaisuuksia, kursseja, opintomatkoja, näyttelyitä, markkinoita, arpajaisia ja kilpailuja. Kalastusyhdistys lanseerasi tarkastusleiman silakkanäyttelyihin kalan kulutusta edistämään ja kalan laadun vakuudeksi sekä näyttelyihin tuotujen tuotteiden arvosteluluokituksen ja tuotemitalin.
Tapahtumissa ja toimeksiannoissa tuotiin esille kalastusalan uutuuksia Suomesta ja maailmalta, kerrottiin kalastajien olosuhteista, kalavesien omistusoikeuksista, hoidosta, käytön suunnittelusta ja ohjauksesta, kalanjalostuksesta, kalanistutuksesta ja -viljelystä tai kalastusväen mahdollisuuksista järjestäytymiseen.

Kalastusyhdistys on kouluttanut toimihenkilöitään järjestämällä heille neuvojapäiviä luentoineen ja kursseineen sekä myöntämällä opinto- ja matkastipendejä rahastoistaan. Järjestö on huolehtinut osaltaan myös kala-alan koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä julkaissut lukuisia alan opaskirjoja ammattilaisten ja harrastelijoiden käyttöön. Kalastusammattilaisuuden kehittämiseksi ja avuksi järjestö on ollut mukana luomassa lakisääteisiä tehtäviä mm. kalansaaliin hinnoittelua, kalakauppaa, kalastustoiminnan lainoitusta tai veneiden ja pyydysten vakuuttamista kalastusvakuutusyhdistysten kautta.

Suomen Kalastusyhdistyksen nimi vaihtui uudelleenjärjestäytymisen ja sääntömuutosten yhteydessä Kalatalouden Keskusliitoksi 10.10.1978. Toiminta jatkuu edelleen.

Yllä mainittujen työntäyteisten vuosien, monipuolisten työtehtävien ja tapahtumien säilynyt kirjallinen muisti on arkistoitu Suomen Kalastusyhdistyksen – Kalatalouden Keskusliiton aineistoon, jonka asiakirjat suurimmaksi osaksi käsittelevät vuosia 1891-1960.

Arkistotunnus
3

Aineiston laajuus
3,9 hm = 41 (+41a) koteloa, erillisinä kahdeksan kirjaa ja kaksi virka- ja postikorttialbumia

Sijoituspaikka
Hylly H
Hylly L: Virka- ja postikorttialbumit

Luovuttaja
Kalatalouden Keskusliitto 2018-2019

Käyttö
Aineisto on käytettävissä Kalakirjastossa ja haettavissa Kalakirjaston tietokannasta.
Asiakirjoista voi tehdä myös tietopalvelupyynnön Kalakirjastolle.

Kuvailutiedot
Suomen Kalakirjaston arkistosihteeri Päivi Sahlman 12.2.2021

Lähteet
Suomen Kalastusyhdistyksen ja Kalatalouden Keskusliiton arkistoidut asiakirjat
Hellevaara, E.: Suomen Kalastusyhdistys 25-vuotinen, 1916
Järvi, T. H.: Suomen Kalastusyhdistys 1891-1941, 1941
Myllylä, Markku ; Kostiainen, Rauno: Kalatalouden Keskusliitto – 100 vuotta kalatalousneuvontaa, 1991
Kilpinen, Kari: Tsaarin ajasta EU-aikaan – 125 vuotta Kalatalousneuvontaa, 2016

Julkaisut
Suomen Kalatalous -sarjan julkaisut 1912-1993
Suomen Kalastusyhdistys -sarjan julkaisut 1895-1978

 

Suomen Kalastusyhdistys – Kalatalouden Keskusliitto: Luettelo

Aineistovuodet 1891-2016

Diaarit (A) Kahdeksan isokokoista kirjaa
1904-1937
Kopiokirjat
1904-1908 kirja nro 4 (12/1903-1/1908)
1908-1909 kirja nro 5 (2/1908-7/1909)
Kirjediaarit (kirjoja, yhteensä 6 kpl)
1908-1909, 1912, 1913, 1914, 1915-1916, 1917-1921

Kotelo 3.1 (41)

A. Haapalan lähettämät kirjeet 1927 (diaarisivuja)
Lähetetyt postiennakkolähetykset 15.12.1937 (lähetyslistakopioita)

Luettelot (B)
1895-1982
Jäsenluettelot
Jäsen- ja asiamiesluettelot, lähetettyjen lehtien luettelo
189?, 1895, 1898-1900, 1900, 1903-1907 (yhteensä kuusi kirjaa)

Kotelo 3.2 (41)

Edustajiston jäsenet
Erovuoroiset 1929-1930
Erovuoroiset 1940-1942
Erovuoroiset 1945-1947
Erovuoroiset 1947-1949
Erovuoroiset 1951-1953

Osoiteluettelot
Yrjö Wuorentauksen osoitekirja
Yksityiset 1905
Kalastuskunnat 1950
Kalatalouden kenttämiesten osoitteita 1950-luku
Kalastusyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen kalatalousneuvojat 1960-luku
Kalastusyhdistyksen jäsenjärjestöt 1960-luku
Maatalouskeskukset 1960-luku
Kalataloudellista tutkimusta seuraavat laitokset ja kirjastot 1960-luku
Uudenmaan Maatalouskeskuksesta eronneet kalatalousyhteisöt 1960
Rannikon jäsenjärjestöjen jäsenistö 1961
Suomen Kalastusyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen osoiteluettelo 1964
Uudenmaan Maatalouskeskuksen jäsenkalatalousyhteisöt 1971
Suomen Kalastusyhdistyksen ja maakunnallisten järjestöjen osoiteluettelot 1975, 1976, 1977
Suomen Kalastusyhdistyksen osoiteluettelo 1978
Kalatalouden Keskusliiton osoiteluettelot 1979-1982
Lapin läänin Maatalouskeskuksen kalastuskunnat 1980
Mistä kalastuslupa? Kalastusmahdollisuuksista kertovien toimihenkilöiden ja viranomaisten yhteystietoja
Yksityisten, kalastusseurojen, kalastuskuntien ja maanviljelysseurojen osoitteita vuosien varrelta

Kalakauppiaat, kalakaupat, kalanjalostuslaitokset, tukku- ja vähittäisliikkeet
Kalakauppiaitten ja -kauppojen tietoja 1929-1930, sisältävät saapuneita kirjeitä
Kalanjalostuslaitoksia, tukku- ja vähittäisliikkeitä 1971 ja 1974
Kalanviljely- ja kalankasvatuslaitoksia 1974

Muut luettelot
Luettelo Kalastusyhdistyksen kirjastossa olevasta aineistosta, vuosikertoja 1869-1904
Luettelo havaintovälineinä käytettävistä näytteistä 1940-luku
Varjokuvaluettelo 1940-luku
Suomessa esiintyvät kalat, kuvaluettelo
Luettelo Kuopion läänin jakokunnista
Tutkitut vedet Hämeen-Satakunnan maanviljelysseuran alueella 1915-1934, luettelo tehty 1945
Luettelo tutkittavista järvistä
Luettelot puuttuvista lehdistä 1899-1911, 1922-1939, 1923-1969
Myytävien tuotteiden hinnasto 1960-luku, 1974, 1979
Vesistöjen varsilla olevien siirtokuntien sijoituspaikat 1930-luku
Luettelo ehdotuksesta Kalatalouden Keskusliiton julkaisuiksi kalatalousteknikkotutkinnon erikoistöistä 1985
Ulkomaan markkinointiin sopivia kalastuskohteita 1979
Kalatalouskohteet ja turistinähtävyydet
Suomen Kalamiesten Keskusliitto ry: Matkailijain kalastusmahdollisuuksista Suomessa
Kalanruokamerkintöjä
Kuvaluettelo, sisällysluettelo

Kokousten pöytäkirjat ja pöytäkirjaotteet (C)
1891-1977
Kokouspöytäkirjoihin on arkistoitu aikajärjestyksessä yhdistyksen edustajiston, hallituksen, johtokunnan, hoitovaliokuntien, jaostojen ym. kokousmateriaalit alkuperäisinä, puhtaaksikirjoitettuina tai luonnoksina. Joukossa on pöytäkirjoja, joissa on liitteenä kaikki ne asiakirjat, jotka ovat saapuneet kokoukseen käsiteltäviksi asioiksi. Osa aineistosta on puutteellista – tallella on vain esim. kokouskutsu.
Asiakirjoissa voi olla esim. pöytäkirjoja, esityslistoja, kokouskutsuja, läsnäololistoja, käytettyjä puheenvuorokirjoituksia, saapuneita kirjeitä, pyydettyjä lausuntoja tai alustuksia, toimintasuunnitelmia, toimintakertomuksia, talousarvioita tai tilintarkastuksia.

Kokouksissa käsiteltyjen asioiden asiakirjoja on myös muissa sarjoissa mm. saapuneissa kirjeissä. Osa kokouksessa käsiteltävistä asiakirjoista on irronnut alkuperäisestä asiayhteydestään ja ne on lajiteltu arkistokaavan mukaan omiin sarjoihin.

Yhdistyksen pöytäkirjat liitteineen (Ca)
1891-1962
1891-1893 Oscar Nordqvistin ja J. Alb. Sandmanin laatimia alkuaikojen koollekutsumisia ja perustamisasiakirjoja
1891-1893 Protokoll-kirja nro 1
– sisältää kaksi lehtileikettä 8.4.1891 ja 24.4.1891
– A. Lillen ja O. Nordqvistin allekirjoittama kutsu keskustelemaan kalastusyhdistyksen perustamisesta, kutsuttujen nimiluettelo
– kokouspöytäkirjojen ja kirjoitusten toisteet 27.4.1891-2.10.1893

1898
11.3.1898
16.4.1898
– näyttelytoimikunnan kokous, 2. yleinen kalastusnäyttely Savonlinnassa
21.4.1898
10.5.1898
21.5.1898
30.9.1898

1901
7.2.1901 ; 2.3.1901 ; 31.5.1901

1902
24.3.1902 ; 3.7.1902 ; 22.9.1902 ; 30.9.1902 ; 9.10.1902 ; 25.10.1902 ; 20.11.1902 ; 1.12.1902

1903
5.1.1903 ; 2.2.1903 ; 28.3.1903 ; 25.5.1903 ; 11.9.1903 ; 30.9.1903 ; 5.10.1903

1904
17.2.1904 ; 29.3.1904 ; 31.3.1904 ; 5.4.1904 ; 3.5.1904 ; 3.6.1904 ; 28.9.1904 ; 12.10.1904

1905
6.2.1905 ; 24.3.1905 ; 19.5.1905 ; 28.9.1905
1902-1905 Protokoll-kirja nro 2
– kokouspöytäkirjojen ja kirjoitusten toisteet 24.3.1902-31.3.1905
– sisältää kaksi lehtileikettä

1906
19.1.1906 ; 28.2.1906 ; 28.5.1906 ; 28.9.1906

1907
23.3.1907 ; 27.3.1907 ; 26.4.1907 ; 25.9.1907 ; 20.-21.10.1907

1908
4.3.1908 ; 27.3.1908 ; 30.3.1908 ; 29.9.1908 ; 30.9.1908

Kotelo 3.3 (41)

1909
25.1.190929.3.190924.4.190927.9.190930.9.19099.11.190917.12.1909

1910
4.2.1910 ; 16.3.1910 ; 30.3.1910 ; 31.3.1910 ; 21.4.19109.5.191028.5.19105.9.1910 ; 29.9.1910 ; 30.9.1910

1911
31.1.1911 ; 9.3.1911 ; 11.3.1911 ; 16.3.1911 ; 6.4.1911 ; 8.4.1911 ; 8.5.1911 ; 18.5.1911 ; 28.9.1911 ; 30.9.1911 ; 14.10.1911 ; 30.10.1911

1912
Käsiteltävien aiheiden luettelo vuodelle 1912
8.1.1912 ; 17.1.1912 ; 19.1.1912 ; 20.1.1912 ; 1.3.1912 ; 7.3.1912 ; 30.3.1912 ; 31.3.1912 ; 18.12.1912

Kotelo 3.4 (41)

Pöytäkirjat vuodelta 1912-kirja
– kirja sisältää edellisten lisäksi seuraavat päivätyt pöytäkirjatoisteet
31.10.1911
17.-18.1.1912 ; 29.3.1912 ; 29.4.1912 ; 18.6.1912 ; 7.9.1912 ; 14.10.1912 ; 19.12.1912

1913
8.1.1913 ; 20.2.1913 ; 21.2.1913 ; 10.3.1913 ; 12.3.1913 ; 13.3.1913 ; 15.3.1913 ; 8.4.1913 ; 24.4.1913 ; 28.-29.8.1913 ; 15.9.1913 ; 9.-10.10.1913 ; 13.-14.11.1913 ; 11.12.1913 ; 19.12.1913

Rahavaliokunnan kokoukset 1913
8.1.1913 ; 20.2.1913 ; 31.3.1913 ; 24.4.1913

Valiokuntien asialuettelosivuja 1912-1913

Hoitovaliokunnan kokous 1914
7.1.1914

Luettelokirja 9/1912-4/1915
– hoitovaliokunnassa käsiteltävien, välitoimista riippuvien, pitempiaikaisten asioiden käsittelyluettelo
– kirjan välissä irtosivut: huonekaluja, päätetyt asiat, keskeneräiset asiat

Pöytäkirjakopiot 1911-1913 sekä pöytäkirja- ja esityslistakopioita ja -luonnoksia 1914,1915

Kotelo 3.5 (41)

1928
31.10.1928

1929
23.2.192927.2.192924.3.192925.3.19298.5.192918.9.192918.11.192927.11.192928.11.1929
Irralliset muistiinpanot 1929

1930
13.2.193026.3.193027.3.19309.4.1930 ; 16.5.1930 ; 9.9.1930 ; 12.11.1930 ; 9.12.1930 ; 13.12.1930

1931
9.1.193130.1.19315.2.193128.2.193111.3.193129.4.19318.5.1931 ; 29.5.1931 ; 7.9.1931 ; 29.9.1931 ; 2.11.1931 ; 16.12.1931

1932
14.1.1932 ; 24.2.1932 ; 16.3.1932 ; 17.3.1932 ; 16.4.1932 ; 28.5.1932 ; 4.6.1932 ; 17.9.1932 ; 19.9.1932 ; 27.10.1932
Tilintarkastuskertomus vuodelta 1932

1933
Kokousehdotuksia edustajiston kokoukseen
19.4.1933 ; 3.5.1933 ; 16.9.1933 ; 19.12.1933 ; 20.12.1933

1934
19.2.1934 ; 26.3.1934 ; 27.3.1934 ; 24.4.1934 ; 26.4.1934 ; 23.5.1934 ; 29.8.1934 ; 30.8.1934 ; 10.10.1934 ; 19.12.1934

1935
2.3.1935 ; 29.3.1935 ; 30.3.1935 ; 23.5.1935 ; 16.10.1935

1936
15.2.1936 ; 25.2.1936 ; 5.3.1936 ; 26.3.1936 ; 27.3.1936 ; 2.4.1936 ; 8.5.1936 ; 29.5.1936 ; 17.6.1936 ; 19.11.1936

1939
6.9.1939
Tilintarkastuskertomus vuodelta 1939

1940
3.4.1940 ; 3.-4.4.1940 ; 30.4.1940 ; 31.5.1940 ; 1.6.1940 ; 9.7.1940 ; 1.8.1940 ; 9.9.1940 ; 28.10.1940 ; 9.11.1940 ; 17.12.1940

1941
10.1.1941 ; 16.1.1941 ; 14.3.1941 ; 17.4.1941 ; 10.5.1941 ; 17.5.1941 ; 16.6.1941 ; 19.9.1941
Tilintarkastuskertomus vuodelta 1941

1942
9.4.1942 ; 18.12.1942 ; 31.12.1942

1943
16.3.1943 ; 14.4.1943 ; 16.6.1943 ; 20.10.1943

1944
10.3.1944 ; 12.4.1944 ; 13.4.1944 ; 27.4.1944 ; 1.9.1944

1945
10.3.1945 ; 9.4.1945 ; 10.4.1945 ; 9.-10.4.1945 ; 31.12.1945

1946
23.1.1946 ; 6.3.1946 ; 16.3.1946 ; 8.4.1946 ; 30.11.1946

1947
28.2.1947 ; 15.4.1947 ; 14.10.1947
Tilintarkastuskertomus vuodelta 1947
Kalastusmessut 11.-19.10.1947
– näyttelytoimikunnan kokouspöytäkirjat liitteineen on arkistoitu sarjaan Hc, kotelo 3.25

1948
17.4.1948 ; 19.4.1948 ; 12.10.1948

1949
11.2.1949 ; 7.4.1949 ; 11.10.1949 ; 16.12.1949

Kotelo 3.6 (41)

1950
20.3.1950 ; 29.3.1950 ; 14.4.1950 ; 28.12.1950

1951
7.4.1951 ; 9.4.1951 ; 30.5.1951

1952
15.4.1952 ; 6.9.1952 ; 27.10.1952 ; 20.11.1952 ; 12.12.1952

1953
3.3.1953 ; 15.4.1953 ; 20.5.1953

1960-luku
14.3.1961
– edustajiston kokous, jäsenseurat ja edustajat -luettelo
4.7.1961 ; 13.10.1961 ; 14.12.1961
3.5.1962
– sisävesi- ja merikalastusjaoston yhteinen kokous
23.3.1966 ; 17.5.1966

1970-luku
15.-16.6.1970
29.12.1976
13.10.1977 ; 12.12.1977
5.4.1979
Tilintarkastuskertomus vuodelta 1975

1980-luku
25.3.1980
27.4.1981
20.3.1984

Merikalastuksen ja Laatokan kalastuksen asiantuntijakunnan kokouspöytäkirjat
9.2.1928 ; 29.2.1928 ; 1.3.1928 ; 3.3.1928 ; 5.3.1928 ; 4.4.1928

Merikalastusjaoston kokouspöytäkirjat
11.11.1948
31.1.1949 ; 3.-4.11.1949
20.10.1951 ; 13.12.1951
14.11.1952
30.3.1954
14.3.1961
– lippuäänestyksen tulokset johtokunnan paikoista
30.6.1962 ; 3.10.1962
Sisävesi- ja merikalastusjaoston yhteinen kokous 3.5.1962 on arkistoitu 1960-luvun pöytäkirjoihin.

Muiden pöytäkirjat liitteineen (Cb)
1902-1993
Kalavaltuuskunta ja kalavaltuuskunnan työjaosto
16.9.1942 ; 25.9.1942 ; 6.10.1942 ; 13.10.1942 ; 14.10.1942 ; 5.11.1942 ; 2.12.1942
kirjoituksia

Kalataloudellinen neuvottelukunta/Kalatalousneuvottelukunta
25.2.1941 ; 28.2.1941 ; 3.3.1941 ; 5.3.1941 ; 10.3.1941 ; 12.3.1941 ; 13.3.1941 ; 7.4.1941 ; 24.4.1941 ; 14.5.1941 ; 19.8.1941 ; 13.11.1941
12.1.1942
– lehtileike kalastuskamppailusta 1941

Kalataloudellinen toimikunta
21.8.1945 ; 22.10.1945
12.12.1946
18.-24.7.1949
– tutustumiskäynti Perämeren lohenkalastuspaikoille, muistiinpanot neuvottelutilaisuuksista
30.1.1952

Kalastajakokoukset/Kalastajainkokoukset
13.2.1908 tai 1909
30.6.1928 ; 19.9.1928
14.10.1947
– sisältää Yrjö Wuorentauksen avauspuheenvuorokirjoituksen
28.12.1948
29.12.1949
28.11.? Fiskarmöte i Åbo

Maanviljelysseurat
Hämeen-Satakunnan Maanviljelysseura
23.4.1946
Kuopion Maanviljelysseura
18.6.1929
Länsi-Karjalan Maanviljelysseura
20.3.1950
Satakunnan Maanviljelysseura
1947 Järvialueiden kokoukset – useiden kokousten tiedot
17.3.1948
21.1.1950
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura
28.3.1938
28.9.1945 ; 11.11.1945
Viipurin läänin Maanviljelysseura
4.1.1930
Kalatalouspäivien 1934 järjestelyihin liittyvät maanviljelysseurojen pitämät kokoukset koottuna yhteen
1.-8.12.1942 maanviljelysseurojen yhteinen kokous Kalle Hinkkasen raportoimana

Liitot
rajavuodet 1928-1979
14 kpl

Seurat, yhdistykset, kalastuskunnat, kalavesijakokunnat, kalanviejät
rajavuodet 1902-1985
33 kpl

Sekalaiset
3.11.1941 Kokouspöytäkirja, jossa on käsitelty sillinkalastusta Petsamonvuonossa liitteineen
1949 Kalastusseuroja perustettu Oulun läänin Talousseuran alueella – useiden kokousten tiedot
18.9.1973 Maatalouskeskusten kalatalousvaliokuntien puheenjohtajien ja johtokuntien kalatalousedustajien kokouspöytäkirja
26.5.? Tri H. Tallgrenin säilytysmenetelmän tuloksien tarkastuskokous
7.12.1993 Kansainvälisten maatalousasiain neuvottelukunnan kalastusjaoston kokous

Puutteelliset
Asiayhteydestään irronneet asiakirjat sekä kokouksiin käsiteltäväksi aiottuja asioita

Kotelo 3.7. (41)

Lähteneet asiakirjat (D)
Kirjeet (Da)
1893-1985
Lähteneet kirjeet on mahdollisuuksien mukaan arkistoitu aikajärjestykseen (diaarikirjat) tai vastaanottajien mukaan.
Lähteneitä kirjeitä on arkistoitu myös muihin sarjoihin, että ko. asiakokonaisuus säilyisi ehjänä tai kirjeessä on käsitelty vain tiettyä asiaa esim. järjestettyjä arpajaisia.
Kirjeiden joukossa on myös luonnoksia ja keskeneräisiä kirjeitä.
Kirjeitä ovat lähettäneet yhdistyksen ja jäsenjärjestöjen toimihenkilöt kollegoille, viranomaisille, yksityisille, ammatinharjoittajille, toimittajille, yrityksille, alan järjestöille, muille seuroille ja yhdistyksille sekä kouluille.
Kirjeiden aiheet käsittelevät kala-alaa laajasti. Toimihenkilöt ovat vastanneet saapuneisiin tiedusteluihin esim. julkaistuista kalaoppaista, kalojen esiintyvyydestä tietyissä vesistöissä tai kalaruokaohjeista. Yhdistys on tarjonnut asiantuntemustaan mm. kursseille ja opintoretkille. Toiminnan järjestämiseen tai tukemiseen on anottu apurahoja eri tahoilta. Yhdistys on lähettänyt kokouskutsuja ja lausuntoja, opastanut kala-alan eri toimijoita monissa asioissa ja ottanut kantaa kalatalouden sääntö- ja lakiesityksiin, riita-asioihin ja kalatalousalan henkilöstö- ja palkkauskysymyksiin.
Kirjeissä on käsitelty myös henkilökohtaisia asioita ja kirjoituksiin on tallentunut kunkin aikakauden muitakin tapahtumia.

1899 1 kpl
1908 1 kpl
1911 2 kpl
1915 5 kpl
1916 1 kpl

1909, 1910, 1912, 1913, 1918, 1919 ja 1920
Näiden vuosien lähteneissä kirjeissä on säilytetty tai pyritty järjestämään alkuperäinen arkistointitapa diaarivuosikirjojen numeroinnin mukaan.

Kotelo 3.8 (41)

Viranomaisille lähteneet kirjeet
Jordbruksexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland 1893, 1 kpl ja luonnos
Maataloushallitus 1928-1971, yhteensä 21 kpl

  • Kalatalousosasto 1931-1971, 6 kpl
    – Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n raha-anomus 23.12.1931 liitteineen
    – Raha-anomus suolasilakan tarkastus- ja leimaustoiminnasta aiheutuneiden kulujen peittämiseen 7.11.1960 liitteineen
  • Tilitoimisto 1940 ja 1945, 2 kpl

Kansanhuoltoministeriö 1946, 1947, 1948 ja ?, 5 kpl
Maatalousministeriö/Maa- ja metsätalousministeriö 1928-1985, 38 kpl
Muut hallitukset ja ministeriöt 1901, 1942, 1947, 1958 ja ?, 6 kpl
Valtioneuvosto 1947, 1961 ja ?, 4 kpl
Eduskunta 1949, 1951, 1958 ja 1961, 6 kpl
Kaupunkien, kuntien ja läänien viranomaiset sekä edustukset 1897, 1899, 1901, 1904, 1911, 1920, 1928, 1940, 1943, 1944 ja ?, 13 kpl
Nimetyille viranomaisille
Keisari- ja suuriruhtinas 1800-1900 -lukujen vaihde, luonnoksia ja kirje 6 kpl
Kalastuksentarkastaja 1899, 1 kpl
Maataloudellisen Rajaseututoiminnan Ylijohtaja 1931, 1 kpl
Hallitussihteeri Veikko Pohjanpelto 1941 ja 1945, 2 kpl
Maatalousministeri J. Raatikainen 1949, 1 kpl
Kalastusneuvos P. Brofeldt/Maataloushallitus 1945, 1 kpl
Ministeri Martti Miettunen/Maatalousministeriö 1968, 1 kpl
Ministeri Toivo Yläjärvi 1985, 1 kpl
Herra Maatalousministerille ?, luonnos 1 kpl
Kansanedustajille 1951 ja ?, 2 kpl

Jäsenjärjestöille, seuroille, yhdistyksille, liitoille, säätiöille ja kouluille lähteneet kirjeet
1920-luku 17 kpl
1930-luku 24 kpl
1940-luku 20 kpl
1950-luku 58 kpl
1960-luku 32 kpl
1970-luku 10 kpl
1980-luku 18 kpl
1994 2 kpl
? 5 kpl

Kalatalousneuvojille/kalatalousmiehille/neuvojakunnalle lähteneet yleiskirjeet
1920-luku 1 kpl
1930-luku 12 kpl
1940-luku 21 kpl
1950-luku 35 kpl
1960-luku 8 kpl
1985 1 kpl
? 4 kpl

Yksityisille, kalastajille ja toimihenkilöille lähteneet kirjeet
1924-1971 36 kpl

Toimittajille ja lehdille lähteneet kirjeet ja kirjoitukset
1947-1985 11 kpl

Yrityksille lähteneet kirjeet
1919-1978 22 kpl

Painetut yleis- ja kiertokirjeet
1902 2 kpl
1903 1 kpl
1919 1 kpl
1896 2 kpl

Lähteneet postikortit
1910-1920 12 kpl

Puutteelliset

Kokouskutsut (Db)
1920, 1930, 1940-, 1950- ja 1970-luvuilta
Kokouskutsuja, joissa on mainittu myös kokouksessa käsiteltävät asiat ja päivän muu ohjelma, 21 kpl
Kokouskutsuja on myös sarjassa C

Kotelo 3.9 (41)

Toimintasuunnitelmat (Dc)
Suomen Kalastusyhdistyksen ohjelma ja järjestely 1912
Suomen kalataloudellinen tutkimus- ja suunnittelutyö 1945-1946
Toimintasuunnitelmaa vuodelle 1949
Suomen Kalastusyhdistyksen toimintasuunnitelma 1958, 1959, 1963, 1978, 1979, 1981,1983, 1984, 1985 ja 1987

Toimintakertomukset, vuosikatsaukset ja toimintavuoden/-vuosien tapahtumat (Dd)
Painetut
1907, 1913, 1927-1929, 1933-1935, 1939, 1942, 1944, 1945, 1952, 1959-1975

Kotelo 3.10 (41)

1976-1980, 1985, 1986

Skrifter 1951
Skrifter 1955

Muut
– Osa on puutteellisia, luonnoksia tai kirjoituksia vuoden ja vuosien tapahtumista 1894, 1898 (sisältää saapuneen kirjeen), 1906 (sisältää tilintarkastuskertomuksen), 1909, 1913, 1932, 1934, 1940-1941, 1942, 1945, 1947-1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1958
– Täydennys Kalastusyhdistyksen jäsenjärjestöjen v.1969 toimintakertomukseen
– Katsaus Kalastusyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen suorittamaan kalatalouden neuvonta- ja edistämistoimintaan 1972
– Toimintatietoja 1974
– Poimittuja tietoja Suomen Kalastusyhdistyksen jäsenjärjestöjen toiminnasta 1977
– Katsaus perusjärjestöjen toimintaan 1978
– Suomen Kalastusyhdistys 40 vuotta kirjoitus
– Suomen Kalastusyhdistyksen 60 vuotiskauden toiminnasta kaksi kirjoitusta

Kotelo 3.11 (41)

Saapuneet asiakirjat (E)
1892-1994
Kirjeet (Ea)
1892-1995
Saapuneet kirjeet on arkistoitu lähettäjien mukaan aakkos- ja/tai aikajärjestykseen.
Niitä on arkistoitu myös muihin sarjoihin, että ko. asiakokonaisuus säilyisi ehjänä tai kirjeen sisältö on ollut käsiteltävänä esim. Kalastusyhdistyksen kokouksessa tai kirjeessä on käsitelty vain tiettyä asiaa esim. näyttelyä koskevaa.
Saapuneisiin kirjeisiin on arkistoitu lähettäjän mukaan myös tiedoksi tai Kalastusyhdistyksen käsiteltäväksi haluttuja asiakirjoja, jotka käsittelevät kalatalousalaa jonkun muun asianomaisen kautta.
Kirjeitä on saapunut toimihenkilöiltä, kalastusneuvojilta, viranomaisilta, yksityisiltä, ammatinharjoittajilta, yrityksiltä, alan seuroilta, yhdistyksiltä ja liitoilta, muun alan seuroilta ja yhdistyksiltä sekä oppilaitoksilta, kirjastoilta ja museoilta.
Kirjeet on voitu osoittaa eri aikakausina johtokunnalle, hallitukselle, hoitovaliokunnalle, toimihenkilölle, Kalastusyhdistyksen tai sitä tarkoittavan nimelle.
Kirjeiden aiheet käsittelevät kalatalousalaa hyvin laajasti – pienten yksityiskohtien pohdiskelusta suuriin kannanottoihin. Saapuneissa kirjeissä on myös mm. jäsenyys-, vesialue- tai raha-anomuksia ja seurojen perustamisilmoituksia. Kirjeissä on käsitelty myös henkilökohtaisia asioita ja niihin on tallentunut kunkin aikakauden muitakin tapahtumia.

Viranomaisilta saapuneet kirjeet
Jordbruksexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland 1892-1912, 12 kpl
Kalastustentarkastaja 1912 ja 1913, 4 kpl
Kalastushallitus 1919, 2 kpl
Maataloushallitus 1928-1961, yhteensä 74 kpl
– Kalatalousosasto 1928-1961, 53 kpl
– Kalataloudellinen tutkimustoimisto 1944-1953, 6 kpl
– Tilitoimisto 1941-1945, 5 kpl
Kansanhuoltoministeriö 1940-1948, yhteensä 17 kpl
– Hinnanmuodostuksen valvontaosasto 1940, 1 kpl
– Yleinen osasto 1943, 1 kpl
– Kalataloudellinen toimikunta 1943-1947, 5 kpl
– Tekstiiliosasto 1944, 1 kpl
– Hintatiedotuksia 1943-1944, 4 painettua tiedotetta
Kalataloudellinen Neuvottelukunta 1941-1947, 21 kpl
Maatalousministeriö/Maa- ja metsätalousministeriö 1941-1985, 13 kpl
Muut ministeriöt, valtion virastot ja liikelaitokset 1898-1981, 42 kpl
– mm. L. Mechelinin lähettämä kirje 22.7.1898 koskien yhteistyötä Pariisin maailmannäyttelyssä
– Suomen pääministeri Jukka Rangellin kiitoskirje 31.3.1942
Kaupunkien, kuntien, läänien, maakuntien ja lähetystöjen viranomaiset 1904-1951, 50 kpl

Toimikunnat, komiteat
– Elinkeinotoiminnan säännöstelytoimikunta 1944, 1 kpl
– Helsingin Kalastajaseurojen Neuvottelukunta 1950, 1 kpl
– Maatalousjärjestöjen radiotoimikunta 1943 ja 1946, 2 kpl
– Maatalousjärjestökomitea 1931, 2 kpl
– Maatalousviikkotoimikunta 1927 ja 1936, 2 kpl
– Teollisuuden ja kotitalouden yhteistyövaliokunta 1953, 1 kpl
– Valtioneuvoston asettamat toimikunnat: Pientilatoimikunta, Saaristokomitea, Liikevaihtoverokomitea 1949, 1951 ja 1952, 3 kpl
– Vuoksen vesistön lohi- ja taimentoimikunta 1970, 1 kpl

Itä-Karjalan Sotilashallinto, 4 kpl
– lehtitilaus 1941
– Käskylehti 1942
– fil. tohtori Maija Rajaisen selvitys Sergei Gerdin käsikirjoituksista 1942
– todistus rajan yli vietävästä teoksesta 1944
Päämajan huoltopäällikön esikunta 1942, 1 kpl
– puuhiili-, puupilke- ja karbiidikaasuttimien käyttöohjeistus

Maanviljelysseuroilta saapuneet kirjeet
Saapuneissa kirjeissä on lähetetty mm. kutsuja kokouksiin, kurssi- ja kalapäiville ilmoittautumisia, kirjoituksia, ilmoituksia sää- ja kalastusolosuhteista, kalastuslehden tilauksia, pyyntöjä ja tiedusteluja kalanviljelyksestä, pyydyksistä ja muista kalastustarvikkeista, näyttelyaineistoista, esitelmien pitäjistä, lähetettyjen laskujen kuiteista ja palkoista.
Etelä-Karjalan Maanviljelyseura 1969, 1 kpl
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura 1908-1951, 46 kpl
Hämeen läänin Maanviljelysseura 1907-1953, 28 kpl
Hämeen-Satakunnan Maanviljelysseura 1911-1952, 58 kpl
Itä-Hämeen Maanviljelysseura 1908-1969, 22 kpl
Itä-Karjalan Maanviljelysseura 1910-1942, 28 kpl
Kajaanin Maanviljelysseura 1908-1969, 48 kpl
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura 1911-1969, 39 kpl
Keski-Suomen Maanviljelysseura 1909-1950, 16 kpl
Kuopion Maanviljelysseura 1910-1969, 67 kpl
Kymenlaakson Maanviljelysseura 1946, 1962 ja 1986, 3 kpl
Laatokan-Karjalan Maanviljelysseura 1942 ja 1944, 2 kpl
Lounais-Suomen Maanviljelysseura 1909-1931, 31 kpl
Länsi-Karjalan Maanviljelysseura 1946-1956, 20 kpl

Kotelo 3.12 (41)

Läntisen Wiipurin läänin Maanviljelysseura 1911, 1913 ja 1920, 4 kpl
Mikkelin läänin Maanviljelysseura 1910-1969, 56 kpl
Peräpohjolan Maanviljelysseura 1908-1969, 79 kpl
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura 1910-1967, 50 kpl
Satakunnan Maanviljelysseura 1910-1966, 80 kpl
Uudenmaan läänin Maanviljelysseura 1909-1952, 20 kpl
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura 1931-1950, 39 kpl
Viipurin läänin Maanviljelysseura 1910-1945, 77 kpl
Kokonaisuus 1913: Itä-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Lounais-Suomen ja Pohjois-Karjalan maanviljelysseurojen avustusluettelot

Kotelo 3.13 (41)

Liitoilta saapuneet kirjeet
Kirjeissä on käsitelty maakuntien kalamiesten kuulumisia: huolia tai tyytyväisyyttä, parannusehdotuksia toimintojen toteuttamiseen, kalajärjestöjen uudelleen järjestäytymiseen, kalastajien kalastusolojen kehittämiseen ja toimeentulon turvaamiseen.

Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto 1946-1961, 19 kpl
Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliitto 1949, 1 kpl
Karjalan Liitto 1947, 2 kpl
Kotimaisen Työn Liitto, Viipurin osasto 1913, 1 kpl
Laatokan Kalastajaliitto ry 1940-1944, 10 kpl
Laatokan Kalastajaseurojen Liitto 1929-1944, 51 kpl
Lapin läänin Kalastuskuntain Liitto 1941-1952, 8 kpl
Lounaisrannikon kalastajaliitto 1939, 1 kpl
Läntisen Viipurin läänin Kalastajaliitto 1930-1931, 6 kpl
Maa- ja kotitalouden erikoisyhdistysten liitto 1985, 1 kpl
Oulun läänin Kalastuskuntien Keskusliitto 1930-1949, 29 kpl
Perämeren Kalastajain Keskusliitto 1940-1975, 47 kpl
Pohjanmaan Kalastusseurojen Liitto/Pohjanmaan Kalastajaseurojen liitto 1929-1975, 315 kpl
– tähän on arkistoitu myös Kalastusyhdistyksen merikalastuskonsulentti Janne Heusalalta saapuneet kirjeet
Suomalainen Marttaliitto ?, 1 kpl
Suomalaisuuden Liitto 1932, 1 kpl
Suomen Kalakauppiaitten Liitto 1947-1991, 5 kpl
Suomen Kalamiesten Keskusliitto 1958, 1 kpl
Suomen Kalastajajärjestöjen Keskusliitto 1930, 1 kortti
Suomen Maatalousseurojen Keskusliitto (Maatalousseurojen Keskusliitto) 1911-1961, 65 kpl
Suomen Maatalousseurojen Neuvojainliitto 1912, 1 kpl
Suomen Maataloustuottajain Keskusliitto 1920, 3 kpl
Suomen Teollisuusliitto 1935, 1 kpl
Suomen Ulkomaankauppaliitto 1942-1943, 3 kpl
Varsinais-Suomen Kalastajaliitto 1950-1995, 4 kpl
Viipurin läänin Merikalastajain Liitto 1932-1945, 41 kpl

Kotelo 3.14 (41)

Yhdistyksiltä, seuroilta, osuuskunnilta, kalastuskunnilta, kalanviljelylaitoksilta, uittoyhdistyksiltä, valtuuskunnilta ja säätiöiltä saapuneet kirjeet Suomesta ja ulkomailta
Andelslaget Fisk m.b.t. 1951, 1 kpl
Bornholms og Christianses Fiskeriforening 1907, 1 kpl
Dansk Fiskeriforening 1908-1913, 4 kpl
Deutscher Seefischerei-Verein 1909, 1 kpl
Eräjärven Maamiesseura 1912, 1 kpl
Evon kalastuskoeasema ja kalastajakoulu 1910-1939, 9 kpl
FAO 1949-1984, 21 kpl
Finlands Svenska Andelsförbund 1946 ja 1951, 2 kpl
Fischerei-Verein für die Provinz Brandenburg 1907 ja 1912, 2 kpl
Fischerei-Zentrale/Kiel 1931, 1 kpl
Fisheries Research Board of Canada 1951, 1 kpl
Halikonlahden Kalastajaseura 1940, 1 kpl
Hangö Fiskargille 1948, 1 kpl
Heinäveden Pohjoinen Maamiesseura, 1919, 1 kpl
Helsingfors Fiskargille 1946, 1 kpl
International Association of Limnology 1953, 1 kpl
Itäisen Suomenlahden Kalastajien Kalaosuuskunta 1941, 1 kpl
Jaalan ja Palojärven kalastuskunta 1944, 1 kpl
Kaihuan kalanviljelyslaitos 1929-1951, 6
Kalamiehet ry 1939-1962, 14 kpl
Kalataloussäätiö 1949, 1951 ja 1968, 3 kpl
Kalatalousteknikot-Fiskeriteknikerna ry 1970, 1 kpl
Kalavaltuuskunta 1943, 7 kpl
Karkun kylän Kalastajainseura 1947, 1 kpl
Kaukialan Kalastajainseura 1931, 1 kpl
Kaunissaaren Kalastusseura 1912, 1918 ja 1920, 3 kpl
Keinälänniemen III kalastuskunta 1966, 1 kpl
Kejserliga Finska Hushållningssällskapet / Finska Hushållningssällskapet 1901-1940, 22 kpl
Kemi Älfs Flottningsförening 1912, 3 kpl
Kemijoen Uittoyhdistys 1940-1945, 6 kpl
Kokemäenjoen vesistön uittoyhdistys/Porlan kalanviljelyslaitos 1941-1945, 3 kpl
Kotimainen Työ ry 1932, 1 kpl
Kuivaniemen kalastajain seura ry 1944, 1 kpl
Kuivasen Kalastuskunta 1953, 1 kpl
Kuoreveden Maamiesseura 1912, 1 kpl
Käpysalon Kalastuskunta kt. 1930 ja 1948, 2 kpl
Laatokan Kalastusvakuutusyhdistys 1930-1932, 3 kpl
Lapin Maatalousseura 1912-1963, 21 kpl
Lemlands Fiskaregille 1930, 1 kpl
Lohtajan Kalastusseura 1929 ja 1930, 2 kpl
Lyökin Kalastajaseura 1931, 1 kpl
Norges jeger- og fisker-forbund 1942, 1 kpl
Nurmijärven Maalaisseura 1919, 1 kpl
Nylands Fiskareförbund / Nylands Firskarförbun, 1911-1952, 15 kpl
Nylands och Tavastehus läns Lantbrukssällskap 1911-1943, 7 kpl
Nylands Svenska Lantbrukssällskap 1978, 1 kpl
Nyländska avdelningen 1912, 1 kpl
Osuuskunta Karjapohjola rl 1942 ja1943, 2 kpl
Oulujoen Uittoyhdistys 1952, 1 kpl
Oulun läänin Talousseura 1903-1969, 105 kpl
Pellervo-Seura 1902-1952, 13 kpl
Petsamon kalanmyyntiosuuskunta 1932-1944, 5 kpl
Pohjaslahden Kalastuseura 1948, 1 kpl
Pohjois-Kustavin Kalastajaseura 1912, 2 kpl
Punkaharjun Maamiesseura 1913, 1 kpl
Raahen Kalastusseura 1931, 1 kpl
– sisältää Raahen kaupunginhallituksen kirjeen
Rauman seudun Kalastajainseura 1931, 1 kpl
Reichsverband der Deutschen Fischerei 1941, 1 kpl
Reposaaren ympäristön kalastajaseura ja Rankkuun kalastuskuntain yhtymä 1941, 2 kpl
Satakunnan rannikon kalastajainseura 1948, 1 kpl
Selskapet for de norske Fiskeriers Fremme 1919, 1 kpl
Simojoen Uittoyhdistys 1945, 1 kpl
Sipasten (?) kalastuskunta 1947, 1 kpl
Skärgårdsfiskarenas andelslag 1911, 1 kpl
Suomen Merimiesunioni 1965 ja 1966, 2 kpl
– Merimies-Unioni ry /Kalastajajaosto 1964-1965
Suomen Metsästysseura 1903, 1 kpl
Suomen Riistanhoito-Säätiö 1953, 1 kpl
Suomenlahden Itäosan Kalastajien Avustusseura 1912-1919, 5 kpl
Svenska Insjöfiskarenas Försäljninsförening 1940, 2 kpl
Svenska Landtbrukssällskapens i Finland förbund 1912-1933, 5 kpl
Svenska Ostkustfiskarenas Centralförbund 1946, 1 kpl
Säkylän Kalastusseura 1949, 1 kpl
Södra Sveriges Fiskeriförening 1913 ja 1932, 2 kpl
Terijoen kalastajain avustusseura 1929, 1 kpl
Tiurinsaaren Kalastajaseura 1920, 1 kpl
Uppsala läns Hushållningssällskap 1906, 1 kpl
Uuraan saariston Kalastajain seura 1932, 1 kpl
Vanhankaupungin Kalastuskilta ry 1947, 2 kpl
Vasa läns landtbrukssällskap 1903, 1 kpl
Vasanejdens Fiskandelslag 1951, 1 kpl
Vihdin Kalastusseura ry 1949, 2 kpl
Vitikkalan Kalastusseura 1953, 1 kpl
Västra Korpo Fiskargille 1930, 1 kpl
Västra Nylands Landtbruksvänner 1907, 3 kpl
Vääksyn kalanviljelyslaitos 1920, 1 kpl
Åbolands Fiskarförbund r.f. 1930-1973, 22 kpl
Ålands Fiskarförening rf 1930-1946, 5 kpl
Ätsärin Maalaisseura 1909, 1 kpl
Österbottens Fiskarförbund 1930-1995, 40 kpl
Österbottens Svenska Landtbrukssällskap 1907-1945, 9 kpl
Österbottens Yrkesfiskares Fackförbund 1979, 1 kpl

Muun alan yhdistyksiltä ja seuroilta saapuneet kirjeet
1907-1972, 27 kpl

Kouluilta, kirjastoilta ja museoilta saapuneet kirjeet
Kalastusyhdistyksen konsulentit ja kalatalousneuvojat on toivotettu tervetulleiksi pitämään tarjottuja luentoja, kursseja ja neuvontatilaisuuksia. Kalastusyhdistykselle on tehty lehti- ja opaskirjatilauksia.
Koulut 1903-1956, 56 kpl
Kirjastot 1913-1963, 15 kpl
Museot 1907 ja 1909, 2 kpl

Kotelo 3.15 (41)

Yrityksiltä saapuneet kirjeet
1898-1987, 313 kpl
Pienet sekä suuret koti- ja ulkomaiset yritykset ovat lähestyneet Kalastusyhdistystä lähettämällä hinnastojaan ja toimitusehtojaan, tietoja tuotteistaan esim. pyydyksistä, puuvillalangasta, värjäysaineista, säilytysastioista, kalastusveneistä, moottoreista tai vakuutuksista ja maistiaisia miedosti suolatusta silakasta. Yritykset ovat lähettäneet vastauksia ja kysymyksiä kalastuskursseista, työntekijöistä, lehti- ja kirjatilauksista, paino- ja ilmoitustöistä, yritysten fuusioista, jäseneksi liittymisestä, kalanviljelylaitoksen perustamisesta ja toiminnasta, apuraha-anomuksista, kalastuslakiasioista ym.

Toimihenkilöiltä saapuneet kirjeet
– Fredrik Forsell, merikalastuskonsulentti 1924-1954, rajavuodet 1930-1951, 27 kpl
– Kalle Hinkkanen, sisävesikonsulentti 1929-1947, rajavuodet 1929-1947, 157 kpl
– Gustaf Öhman, rajaseutuneuvoja 1930-1933, rajavuodet 1930-1931, 66 kpl
– Arvo Risu, merikalastuskonsulentti 1930-1936, rajavuodet 1930-1936, 1951, 58 kpl
– Reino Kanerva, opetuskonsulentti 1931-1932, rajavuodet 1931-1932, 13 kpl
– Janne Heusala, merikalastuskonsulentti 1937-1957, rajavuodet 1931-1953 kirjeet on arkistoitu Pohjanmaan Kalastusseurojen Liitolta saapuneisiin kirjeisiin

Kotelo 3.16 (41)

Yksityisiltä saapuneet kirjeet
Yksityisiltä saapuneissa kirjeissä on myös Kalastusyhdistyksen toimihenkilöiltä saapuneita kirjeitä.
Kirjeissä on tiedusteltu vahinkoeläinten pyydystämisen korvauksia, kalalajien sopivuutta tiettyyn vesistöön, tuotteiden hintoja tai kalastuskuntasäädöksiä, ilmoittauduttu kursseille ja näyttelyihin, annettu palautetta radio-ohjelmista ja lehden sisällöstä, ohjeistettu kalastusolojen uudelleen järjestämisestä ym.
1898 ja 1899, 29 kpl
1901-1909, 373 kpl
– vuosi 1905 puuttuu
1910-1919, 247 kpl
– vuodet 1911, 1914-1917 puuttuvat
1920-1929, 18 kpl
– vuodet 1921-1925 puuttuvat

Kotelo 3.17 (41)

1930-1939, 249 kpl
– vuosi 1938 puuttuu
1940-1949, 290 kpl
1950-1959, 73 kpl
– vuodet 1954, 1955, 1957 ja 1959 puuttuvat
1960 -luku, 7 kpl
1985, 1 kpl
?, 8 kpl

Saapuneet virka- ja postikortit
Albumit on sijoitettu hyllyyn L
1896-1911 152 kpl, albumi nro 1 (2)
1912-1972 yhteensä 358 kpl, albumi nro 2 (2)
– 1912-1966 253 kpl
– kiitos- ja kutsukortit onnitteluista tai osanotoista 1931-1972 17 kpl, kuusi kirjekuorta
– Kalastuslehdelle saapuneet 1902-1961 89 kpl, kaksi kirjekuorta

Saapuneet stipendimatkakertomukset
Jääskeläinen Osmo 26.12.1911, havaintoja pidetyistä silakkanäyttelyistä ja kalastajakursseista
Kanerva Reino 9.11.1930, Puruvedellä suoritetut tutkimukset

Saapuneet sähkösanomat
1898-1947, 23 kpl

Kotelo 3.18 (41)

Saapuneet kirjekokonaisuudet (Eb)
Asiakirjat käsittelevät sodan aikana tuhoutuneiden pyydysten korvaamista
– Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura on lähettänyt Kalastusyhdistykselle saatekirjeen 6.8.1940, seuralle tulleet yksityisten anomukset (32 kpl) sekä niistä laaditun yhteenvedon
– Oulun läänin Talousseura on lähettänyt kolme kirjettä asiaan liittyen
– Peräpohjolan Maanviljelysseuralta on tullut yksi kirje
– Kuusamon verkkotilauslista
Edustajiston kokouksen siirtämispyyntöön vastanneet 1941
Akma Oy:n toimeksiannosta Lahosuoja-kyllästysaineen soveltuvuudesta pyydyksiin on lähetetty neljä käyttökokemuskirjettä 1948
Maanviljelysseurojen vastauksia Kalastusyhdistyksen kirjeessä 10/1951 esittämään kyselyyn 1952 voimaantulevan uuden kalastuslain asetuksista
– vastauksia on lähettänyt kymmenen maanviljelysseuraa

Saapuneet toimintakertomukset (Ec)
1912-1996
Toimihenkilöiden toimintakertomukset
Ahrner Valdemar: 1958
Bants V.: 1929
Haapala A.: 1928
Kanerva Reino U.: 1931
Risu Arvo: 1928, 1930, 1931, 1933-1935
Öhman Gustaf: 1930, 1931
Olander Ilmari ja K.J. Valle: 1919 omat toimintakertomukset ja yhteinen kooste
Forsell Fredrik: 1928-1931, 1933-1935, 1939-1941, 1942, 1944, 1946, 1948-1952
Heusala Janne: 1940-1946, 1948-1952
Hinkkanen Kalle: 1929-1935, 1939-1946
Toimintakertomus vuodelta 1912, puuttuu sivuja ja tekijä
Kaksi muistiinpanoasiakirjaa toimihenkilöiden toiminnasta 1934? ja 1944?
Toimihenkilöiden toimitusmatkoja kesällä 1940
Toimintoja vuodelta 1948

Jäsenjärjestöjen toimintakertomukset ja toimintavuoden tapahtumat
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura 1912
Hämeen läänin ja Hämeen Satakunnan Maanviljelysseurojen kalatalousneuvontasuunnitelma 1935
Itä-Satakunnan kalastuskuntain yhtymä, vuosi?
Kaarlelanseudun Kalaosuuskunta 1974
Keski-Suomen Maatalouskeskus 1969
Kungl. Lantbruksstyrelsen, Drottningholm 1945
Lohjan Kalastusseuran toimintaa
Mikkelin läänin Maatalouskeskus 1983
Nylands Fiskarförbund toimintaa
Paltaniemen-Jormuan kalastuskunta 1984
Perämeren Kalastajain Keskusliitto 1945, 1964
Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto 1960, 1972
Pohjanmaan Kalastusseurojen Liitto 1929, 1930
Pohjanmaan Kalastusvälinevakuutusyhdistys 1970, 1971, 1973
Selskapet for de Norske Fiskeries Fremme 1946, 1950/1951
Varsinais-Suomen Kalastajaliitto 1952, 1966
Vuolijoen kalastustekninen koeasema 1981-1984
Åbolands Fiskarförbund 1942, 1963
Fisket i Åboland år 1949
Ålands Skärgårdskomitte toimintaa
Österbottens Fiskarförbund 1946, 1996
Kokonaisuus 1974: Etelä-Pohjanmaan Maatalouskeskus, Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto, Hämeen läänin Maatalouskeskus, Itä-Hämeen Maatalouskeskus, Kainuun Maatalouskeskus, Keski-Suomen Maatalouskeskus, Kuopion läänin Maatalouskeskus, Kymen läänin Maatalouskeskus, Lapin läänin Maatalouskeskus, Mikkelin läänin Maatalouskeskus, Nylands Fiskarförbund, Oulun Maatalouskeskus, Perämeren Kalastajain Keskusliitto, Pirkanmaan Maatalouskeskus, Pohjanmaan Kalastajaseurojen liitto, Pohjois-Karjalan Maatalouskeskus, Satakunnan Maatalouskeskus, Uudenmaan Kalastuskuntien ja -seurojen Liitto, Uudenmaan Maatalouskeskus, Varsinais-Suomen kalastajaliitto, Åbolands Fiskarförbund, Ålands Fiskarförbund ja Österbottens Fiskarförbund

Kotelo 3.19 (41)

Maaseutukeskuksilta/Kalatalouskeskuksilta/Muilta saapuneet asiakirjat (Ed)
Maaseutukeskuksilta saapuneet kirjeet
Etelä-Karjalan Maaseutukeskus 1994, 1 kpl liitteineen
Pohjois-Savon Maaseutukeskus 1993, 1 kpl liitteineen
Maaseutukeskuksilta/Kalatalouskeskuksilta saapuneet muut asiakirjat
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus 1993
Etelä-Karjalan Maaseutukeskus 1995
Hämeen Kalatalouskeskus 1993-1994
Kymenlaakson Maaseutukeskus 1994
Lapin Maaseutukeskus 1994
Oulun Kalatalouskeskus 1993
Pohjois-Karjalan Maaseutukeskus/Kalatalouskeskus 1993
Sekalaisia 1985

Viranomaisilta saapuneet päätökset (Ee)
Maatalousministeriön päätösjäljennökset 1928-1960, 28 kpl
Helsingin lääninkanslian päätös siitoskuhien pyydystämisestä Hiidenveden osassa 31.5.1912
Muille menneitä päätösilmoituksia ja tiedonantoja
– koskettavat Kalastusyhdistystä
– arkistoitu lähettäjien mukaan
– Petsamon asioita
– Silakan jäädyttäminen

Saapuneet valtakirjat ja pöytäkirjaotteet (Ef)
Jäsenjärjestöjen edustajien kokousvaltakirjat sekä pöytäkirjaotteet kokouksiin valituista edustajista rajavuosilta 1911-1953
– asiakirjoja on myös kokouspöytäkirjojen liitteinä sarjassa C
Muut saapuneet valtakirjat ja pöytäkirjaotteet rajavuosilta 1897-1988

Saapuneet suomunäytelähetykset (Eg) saatekirjeineen
Lohi, Kaskinen 16.5.1939
Kuha, Köyliön järvi 17.5.1942
Hauki, Rauma 7.7.1942
Kuore, Rauma 18.4.1945
Ahven, Eno 13.2.1948
Kaksi näytettä ilman kirjettä: tammakko, Sulkajoki 30.7.1928 ja säynäs, Pellinkiselkä? 12.5.1938

Kirjeistö (F)
1910-1985
Diaarijärjestyksen mukaan arkistoidut
Sisäiset
1918-1964 35 kpl
Yhdistyksen, kalastusneuvojien ja jäsenjärjestöjen kirjeenvaihtoa mm. silakkanäyttelyistä, hautomojen toiminnasta, laskutusasioista, kuhan rauhoituksesta meressä ja kalatalousneuvoja E. Muhojärven asia.
Viranomaiset
1920-1957 19 kpl
Aiheina ovat olleet esim. suolasilakan tarkastus- ja leimausjärjestelyt, kalastusalan työriita, kalatalousalan ammattiopetus ja kuivatun kalan tukipalkkiot kalastajille.
Muut
1910-1985 32 kpl
Yhdistyksen, yksityisten, yritysten ja koulujen kirjeenvaihtoa mm. kurssien- ja luentojen järjestämisestä, kalastusoloista ja -oikeuksista, nuottapyynnistä, lehtiartikkeleista tai kalankäsittelyvälineiden muotoilusta.

Muut
Päivittäinen kalavarasto, kalojen myynti- ja ostohinnat sekä talvikuljetusasiat 1903-1904
Kalapaikkaopas-julkaisun myyminen 1966-1967

Kotelo 3.20 (41)

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat (H)
Hallintoasiakirjat (Ha)
1893-1985
Säännöt
Asiakirjat ovat alkuperäisiä, jäljennöksiä, luonnoksia tai ehdotuksia, jotka on painettu, kirjoitettu käsin tai koneella.

Suomen Kalastusyhdistyksen sääntökirjat ja sääntöjen muutosehdotukset
13 kpl

Eri kalastusseurojen, -yhdistysten, -säätiöiden, -kuntien ja -osuuskuntien sääntökirjoja
Brattnäs, Krogsnäs, Kråkö och Kurböle Fiskelag i Borgå socken
Finby fiskförsäljningsandelslag
Fiskarlaget Östra Skärgården
Helsingfors Mjölkcentral
Hiidenveden kalastusosuuskunta
Lapin läänin Maatalouskeskus ry:n kalatalousosaston ja -valiokunnan ohjesääntö
Kalamainos ry
Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys ry
Kalavesisäätiön Kannatusyhdistys ry
Kilpisjärven Kalastusseura ry
Kotalammen Kalastusosuuskunta
Kuusamon Kalastushoitoyhdistys ry
Kyrösjärveen osallistuvain kalastuskuntain ja niiden yhtymän
Köyliönjärveen osallistuvien kalastuskuntain
Lohjan Kalastusseura ry
Meskelän Kalastuskunta
Oulujärven kalastuskuntayhtymä
– sisältää kirjeenvaihdon, pöytäkirjaotteita ja lähetepäätöksiä
Petsamon Kalastusvakuutusyhdistys
Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto
Suomen Kalakauppiaitten Liitto
Valkjärven Kalastusseura ry
Varsinais-Suomen Maanviljelysseuran kalatalousosasto
Vihdin Kalastusseura ry
Viipurin läänin Merikalastajain Liitto
Österbottens Fiskeriförsäkringsförening
Österbottens Kustfiskarförbund

Yleisiä sääntöohjeita ja niihin liittyviä lomakepohjia
Mm. Kalastusseuran säännöt, Ohjeita kalastuskuntia perustettaessa, Asiamiesten velvollisuudet, Ehdotus yhdistysten kalanpyyntiä varten, Luonnos kalastusseuran säännöiksi, Ehdotus ohjeiksi tukipalkkion maksamiseksi kalastajille kuivatusta tai jauhetusta kalasta 1950, Ehdotus kalastusvakuutusyhdistysten järjestelysuunnitelmaksi ja Kalastuskuntien sääntöjen uudistaminen

Puutteelliset

Sopimukset
Vuokrasopimus 1914
Sähkösopimus 1914
Valtion lohenkalastusvuokraukset Oulun läänissä, vuokrakaudet 1927-1939
Puijo-Valkeisenlammen kalastusoikeussopimus 1938
Kalastusyhdistyksen ja Lyhytelokuvatuottaja J.A. Salon yhteistyösopimus 1962
Kalastuspaikkaoppaan julkaiseminen1966, Suomen Kalastusyhdistys ja Suomen Kalamiesten Keskusliitto
Kalastusyhdistyksen ja toimittaja Seija Lehdon Kalapaikkaopas-ilmoitusmyyntisopimus
Kalastusyhdistyksen ja Oiva Mäkelän Agentuuritoimiston ilmoitushankintasopimus 1967
Kalatalousalan järjestötoiminnan voimavarojen uudelleen organisoiminen 1978, Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Kalastus- ja Jakokuntien Keskusliitto
ja Maatalouskeskusten liitto

”Korppaan liiton” -asiakirjat

Annetut lausunnot
1903-1983
Lausuntoja on pyydetty esim. suoritetuista vesistötutkimuksista, vesistöjen kalastusoloista, kalataloustoiminnan järjestämisestä tai kalojen pyynnistä tietyssä vesistössä.

Muut asiakirjat
Sähkömittarin lukema 1902
Talokirjaote 1946, isännöitsijä Asunto-O.Y. Sopusointu
Testamenttilahjoitus Kalastusyhdistykselle Ivar Roschierin rahastosta 1949
Lainauskuitti Oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimistosta 1950
Lainauskuitti Suomen Kalamiesten Keskusliitolle 1967
A. Taskinen & Co Ky:n tarjous ja piirros kotimaisen ruokakalan tunnetuksi tekemisestä 1979
Helsingin yliopiston kysely suomalaisten organisaatioiden toiminnasta ja kalastusyhdistyksen vastaus 1972
Yrjö Wuorentauksen henkilökohtaisia asiakirjoja kirjekuoressa 2 kpl, 1921 ja 1943

Muiden asiakirjoja
Oulun Kalastusseuran ilmoittaminen yhdistysrekisteriin, hakemus ja asiakirjatoisteet 1947
Kiiminginjoen alajuoksun jokikalastajain Kalahoitoyhdistyksen ilmoittaminen yhdistysrekisteriin, alkuperäiset hakemusasiakirjat 1948

Kalastuslait, kalastuslainsäädännöt, asetukset (Haa)
Kalastuslakitoimikunta, Kalastuslakikomitea, Kalataloudellinen toimikunta, Kalakauppajaosto, Lohitoimikunta
Yhdistyksen käsiteltävänä olleet asiakirjat, ovat koteloissa 3.20 ja 3.21
1908, 1948-1985
– Maataloushallituksen esityksiä laeiksi ja asetuksiksi mm. uusi kalastuslaki, jokamiehen kalastuslaki, väliaikaisen kalastamisen laki, pilkkilaki ja vesilaki
– Kalastusyhdistyksen vastineita ja muutosehdotuksia lakiesityksiin sekä kirjoituksia, aloitteita, luonnoksia ja muistiinpanoja ko. asioihin liittyen
– Valiokunnilta saapuneita kutsuja tulla kuulluksi lakiesityksistä ja eduskunnalle esitetyistä aloitteista
– Kalastuslakitoimikunnalle lähtenyt kirje 3.4.1957 asiana pilkkikalastuksen rinnastaminen onkimiseen
– Kalastuslakikomitealta saapunut kirje 8.9.1958 asiana siian kalastusta koskeva säännös
– Kalastusyhdistyksen lisäysehdotus kuljettajankirjasta Merenkulkuhallituksen asetukseen kalastusaluksista

Kotelo 3.21 (41)

Kalastuslakitoimikunnan Veikko Pohjanpellon asiakirjat
Rajavuodet 1934-1957
Lähteneet kirjeet
– kirje vesilakikomitealle 1957
– kiertokirjeet 1955-1956, yhteensä 11 kpl
Saapuneet kirjeet
– 1953, 1955 ja 1956 yhteensä 5 kpl
Päätös Satakunnan Kalastusvälinevakuutusyhdistyksen vakuutusehtomuutoshakemukseen 1947
Kirjeistö
– 1950-1951 Vaelluskalatoimikunnan kokoonpanoasiakirjoja
– 1956-1957 Kalastusalusten ja veneiden lukumäärien tiedustelu- ja vastausasiakirjoja
– 1956-1957 Kalastusvälinevakuutusyhdistyksen ja kalastusvakuutuslain käsittelyasiakirjoja
Asiakirjoja 1934, 1952-1955 valtiolle kuuluvien kalavesien kalastamisoikeuksista
Kalastuslakitoimikunnan käsiteltäväksi siirrettyjen asioiden muistiinpanoja, lausuntoja, aloitteita, ehdotuksia ja selvityksiä
Sekalaisia asiakirjoja: osoiteluettelo, maatalousministeriön kalastusvakuutuslomake, kaksi kalastusvakuutusyhdistyksen vakuutuskirjalomaketta, Veikko Pohjanpellon metsästyslippu 1948 ja valtion työntekijäin eläkeasetusvihkonen

1949 P.Brofeldtin lähettämä aineisto Veikko Pohjanpellolle lohitoimikunnan käytettäväksi.
– Aineistossa on seitsemän kalanviljelylaitoksen tilastotaulukkokopiota vuosilta 1921-1949.

Kalataloudellinen toimikunta ja Kalakauppajaosto
Asiakirjat 1945-1951

Kotelo 3.22 (41)

Henkilöstö (Hab)
1893-1976
Hakemukset toimiin, stipendeihin, apurahoihin ja palkkioihin
Asiakirjat sisältävät useimmiten hakemuksen, virkatodistuksen, koulu-, työ- ja mainetodistuksia sekä suosituksia
– Yhdet hakemukset kalastusneuvojaksi 1906, harjoittelijaksi Hiiskulan kalansiitoslaitokselle 1909, laivamieheksi 1919, harjoittelijaksi kalanviljelyslaitokselle 1931 ja hakemus työntekijäksi vuosi?
– Kymmenen hakemusta sihteerin toimeen 1913, kaksi hakemusta kalastuskonsulentiksi ja kolme hakemusta opetus- ja sisävesikalastuskonsulentiksi 1929, kaksi hakemusta kalatalousneuvojaksi ja kaksi hakemusta rajaseutukalastuksenneuvojaksi 1930 sekä yksi hakemus apulaisjohtajan toimeen 1952
– 32 hakemusta Kalastusyhdistyksen neuvojalle annettavaan opintomatkastipendiin 1906
– Apurahahakemukset maanviljelijä I.E. Roschierin lahjoitusrahastosta: yksi vuodelta 1928, kolme vuodelta 1930, neljä vuodelta 1932, yksi vuodelta 1940 ja yksi vuodelta 1945
– J. Alb. Sandmanin säätiön apuraha-asiakirjat 1961
– Kymmenen Kalastushallitukselle osoitettua kalanistutuksiin (istutuksia on tehty rajavuosina 1879-1915) liittyvää yksityisten palkkiohakemusta liitteineen 1923-1925, yksi osoitettu Kuopion läänin maaherralle 1919
– 25 asiayhteydestään irronnutta hakemuksiin liittyvää virka-, koulutodistus ja ansioluettelojäljennöstä rajavuosilta 1893-1950

Hakemus
– Professori Toivo Henrik Järvelle on haettu Maatalousseurojen Keskusliiton suurta kultaista ansiomitalia 20.3.1942

Todistukset, työsopimukset ym.
– Työsopimus Alma Forssellille 1903
– Hämeen läänin Maanviljelysseuran työhönottoilmoitus koskien Antti Pennasta 1953
– Toimiin valittujen nimiä
– Työtodistukset Edv. Saarenpäälle 1934, K. Hinkkaselle 1951, Arvo Risulle 1953 ja Erkki Korhoselle 1963
– Kymmenen Kalastusyhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Maatalouskeskuksen antamaa kalatalouskurssitodistusta 1976
– Todistustilaukset erävalvontakurssista 1975
– Irtisanoutumiset A. Malin 1902, K? Wihtor Lumme 1908 ja Valdemar Ahrner 1970
– Loma-anomus P. Tynkkynen 1909 ja kalastusloma-anomukset Hugo Klausille 1942 ja 1943
– Anomus maksamattomista kirjoituspalkkioista Alex Theslöf 1912
– Palkankorotuspyyntö Kalle Hinkkanen, J. Heusala ja Fredrik Forsell 1941
– Mielipide-ero asioita
– Palkka-, eläke-, työehto- ja toimenkuva-asiakirjoja
– Nimilista ?

Onnittelu- ja muistokirjoitukset
– Yrjö Wuorentaus 60-vuotias
– Prof. T.H. Järvi 70 vuotta
– Julkinen tunnustus Eemeli Kokolle
– Muistokirjoitukset Edvart Elorannalle, Eemel Johannes Tiinoselle ja Reino Kanervalle

Suomen Kalastuslehti – Fiskeritidskrift för Finland (Hb)
1892-1985
Lehteä koskevia asioita on käsitelty myös Suomen Kalastusyhdistyksen muissa asiakirjoissa. Tähän sarjaan arkistoidut asiakirjat on osoitettu Suomen Kalastuslehdelle tai Fiskeritidskrift för Finland -lehdelle tai asiakirjoissa on käsitelty vain lehteä koskevia asioita.
Pöytäkirja
Kalastuslehden toimikunnan kokous 12.12.1935
”Intoilua kalastusasioiden kustannuksella” kirjoituksen käsittelyasiakirjat sekä lehtitilausten keräyspalkkioiden myöntäminen.

Lähteneet kirjeet
1892 yksi ilmoituskirje postihallitukselle lehden ilmestymismäärästä ja hinnasta 1893
1915 yleiskirje toimituksille
1919 yksi ilmoituskirje postihallituksen sanomalehtikonttorille lehden ilmestymispaikasta ja -numeroista, tilaushinnasta, painosta ja lähetystavasta
1920 yksi yrityksille lähetetty mainoskirje, jossa tarjotaan mahdollisuutta lehti-ilmoitteluun
1926 yksi painettu yleiskirje kalastajille ja kalastusalan harrastajille lehden tilaamisesta ja asiamieheksi ryhtymisestä
1945 yleiskirje kalakauppaa harjoittaville liikkeille
1946 ja 1947 kuusi asiakirjaa kansanhuoltoministeriölle paperimäärän tarkastukseen liittyen

Saapuneet asiakirjat
Päätökset
– 12.3.1910 Painoasiain Ylihallituksen myönteinen päätös Suomen Kalastuslehden ja Fiskeritidskrift för Finland -lehden painattamiseen Helsingin Kauppakirjapainossa.
– 27.2.1912 Painoasiain Ylihallituksen myönteinen päätös Suomen Kalastuslehden ja Fiskeritidskrift för Finland -lehden ilmestymiseen nimellä Kalastaja ja Fiskaren sekä Kalastaja-lehden painattamiseen Kirjapaino-osakeyhtiö Sanan kirjapainossa ja Fiskaren-lehden painattamiseen J.A. Salmisen kirjapainossa.

Kirjeet
1902-1958, 1979
Saapuneissa kirjeissä käsitellään mm. lehtien tilauksia, osoitteenmuutoksia ja ilmoitusasioita, tarjotaan kirjoituksia omista tai toimituksen pyytämistä aiheista, tiedustellaan kirjoituspalkkioita ja kuljetusmaksuja, ilmoittaudutaan jäseneksi sekä kysellään kirjoituskilpailun tuloksia. Toimitukselta on pyydetty tietoja tai annettu juttuaiheita kaloista, kalastusoloista ja kalaelinkeinosta.
Kirjeitä ovat lähettäneet viranomaiset, yksityiset, yritykset, kirjapainot, kustantajat, muut lehdet, jäsenjärjestöt, muut seurat ja yhdistykset.
* Lehden näytenumerotilaus Joutsenosta 4.4.1903
* Lehtijuttutarjous Kaunissaaren kalastusoloista 6.1.1908
* Työpaikkailmoitus kalastusneuvojan toimeen 9.11.1913
* Kirjapainotöiden hinnantarkastusilmoitus Helsingin Uudesta Kirjapainosta 11.4.1939
* Pula-ajan opaslehtisen ”Miniän mainiota ja 63 muuta hyvää perunasta” palstatilapyyntö 14.11.1940

Kotelo 3.23 (41)

Ilmoitukset, painotyöt
1912-1955
Kalastuslehden palstatilaa ovat käyttäneet yksityiset ilmoittajat sekä pienet ja suuret yritykset.
Asiakirjoissa on ilmoitusmääräyksiä, -ehdotuksia, -ohjeita, -tarkennuksia, -korjauksia ja -peruutuksia sekä kuvalaattoja. Ilmoitusasiakirjoissa on myös saapuneita kirjeitä.
Tutustuttavaksi ja ostettavaksi on tarjottu mm. kalatuotteita, kalastustarvikkeita, pyyntivälineitä, kalastuskirjallisuutta sekä lisukkeita ruuanlaittoon. Ilmoittajat ovat muistuttaneet kala-alan alkavista koulutuksista ja hakeneet työntekijöitä.
* Werner Söderström Osakeyhtiö: Kalastuskirjanpitokirja 1934. Asiakirjoissa on ilmoituspiirros, korjattu ilmoitus, saatekirjeet ja kirja.
* Huhtamäki-yhtymä Oy, Turku: P.J. hedelmämaustekastike mainos 1945. Asiakirjoissa on Mainostoimisto Ponsi Oy:n ilmoitustilaus, ilmoituspiirros sekä valmis mainos.
* Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki: Levanto, Erkki ja Ylänne Yrjö: Kalamiehen käsikirja, Pätevä ja laaja kalastusopas 1948. Asiakirjoissa on ilmoitusmääräys, kirjakuvailu sekä ilmoituspiirros.
* Urheilu Oy, Lahti: Amerikkalainen uutuus Stormy Weather -kyllästysneste! 1951. Julkaistava ilmoitusluonnos ja saatekirje.
* Myrskylän kunnan, Myrskylän jakopiirin Kalastuskunnan tiedoituksia -kirjoitus, painotyö 1945.

Kalastusyhdistyksen omat lehti-ilmoitukset
Toimiston aukioloaika kesällä 1912, Toimi haettavana -ilmoitus 1913, Kalastajain kokousilmoitus, Ilmoitus Suomen Kalastusyhdistyksen toiminnanjohtajan ja kalastuskonsulentin paikasta, Stipendin hakuilmoitus sekä Kaulakauppaa harjoittaville liikkeille yleiskirjeilmoitus

Lehteen tarjotut kirjoitukset
1892-1951
Lisää kirjoituksia on Kalastusyhdistyksen asiakirjoissa sarjassa Uc, kotelot 3.38, 3.39 ja 3.40

– Suomen Kalastuslehti – Fiskeritidskrift för Finland 1893-1923, 30-vuotias aikakauslehti
– Putkonen, Henry/Heikki: Chinook-lohi, 1931
– Koisaari, Terho: Outoa kirjoittelua asioista tietämättömille t.l. lukijoille sekä Yrjö Wuorentauksen vastine, 1939
1940-luku
– Liuksia/Satakunnan Maanviljelysseura: Jokamiehen tervanpolttoa, pakina 1942
– Oy Merikala Ab: Pilaantuneet ahvenet, 1942
– Wuorentaus, Yrjö: Oikaisuja kirjoitukseen ”Kalastajan luotava oma keskusjärjestö”, 1946
– Sandberg: Kolmivarvaslakki nähty Reposaarella, 1946
– ?: Silakkaa vähän Ruotsin itärannikolla, 1948
– Neuvontajärjestöistä kalatalous heikoimmin tuettu/Ajankohtaisia kalatalouskysymyksiä käsiteltävänä, 1949
1940-luku, ilman vuosilukua
– Aalberg, A.F.: Ohjeita onkimiehille
– Aalberg, A.F.: Kalan tuoreena säilyttäminen lämpimänä aikana
– Nila, Lauri: Huomioita ja ajatuksia silakasta ja kalastuksesta
– Nikkilä, Olavi E.: Lohenkalastusta Alaskassa
– Nikkilä, Olavi E.: International Fish Symposium Göteborgissa
– Heusala, Janne: Kalapäivät
– Heusala, Janne: Loppuuko hylkeenpyynti?
– Liuksia, S.V.: Kyykäärme hauenpoikasten kimpussa
– Källström, Arvi: Kuhan pyynti siimalla
– Hintikka, Veikko: Ajoverkkokalastuksessa ulkomerellä
– Sandberg: Reposaaren kalastusasioita
– Asiasta kiinnostunut: Kysymys Suomen kalastusammattimiehillemme
– J. Valle?: Hauenviljelyksestä
– ?: Kalastuslain selvittelyä
– ?: Pieni pätkä Rauman kalastusoloista
1950-luku
– Liedes, Lauri: Kalastuskorttitilaston tuloksista, 1951
– Y. Ws.: Kalastuskunnan ja kunnan oikeudet kalaveteen, 1951
– Wuorentaus, Yrjö: Kesän kalastuskaudesta, 1953
– Rödlin, Yrjö: Perämeren lohenkalastuksesta, 1953
– ?: Läsäkosken kalahautomon toiminnasta, 1951
– ?: Kaloilla tukehtumisvaara, 1951
– ?: Lohen kalastuksesta, 1952
– ?: Kalamiesten neuvottelupäivä Porissa, 1953
1950-luku, ilman vuosilukua
– ?: Kalaston kokoonpano 1950-1951 meressä Helsingin alueella
– ?: Kalastajan kannanotto kalankulutusta edistävään mainostoimintaan
– ?: Emokalojen siirtoja Uudellamaalla
1930-1950-luvuilta?
– T.H. Järvi.: Muikkukantojen tila eräissä Keski- ja Itä-Suomen järvissä viimeksi kuluneella pyyntikaudella
– T.H. Järvi: Uutta ja vanhaa ankeriaasta – varsinkin poisvaeltavista
– E. Levanto: Vähän vastinetta
– Yrjö H. Kesti: Vielä kerran lohen puolesta
– Martti Elv: Suomen kalavesien rappiollisuus
– A.A.: Suolasilakan leimauksesta
– Merikalastaja: Lohen katoamisesta ja siian rauhoitusajasta
– ?: Lohen noususta Kala- ja Lestijokeen

Kalamiehen kirjoituksia
– Kokemäenjoen vesistön kalanviljelys, 1941
– Keksintöjä kalastusalalla 1950-luku
– Teollisuus pyrkii ohjaamaan kalataloustoimintaamme
Kalatalousneuvoja Otto Korhosen kirjoituksia/Kuopion Maanviljelysseura
– Särkimerran tiheys tai olisiko syytä tihentää särkimertaa?, 1930
– Rautalammin kalastusoloista, 1932
– Kalatalousneuvojat koolla Vääksyn kanavalla, 1941
– Vesannon Vesamäen kalastuskunnan kokous, 1942
– Kalavesiosakasten kokous pidetty Kiuruveden Osmangilla, 1942
– Kalastuskuntain kokouksia pidetty Maaningalla, 1943
– Kalastuskuntakokouksia pidetty Lapinlahden Karvasalmella, 1943
– Kalastuskuntien kokouksia pidetty Kuopion mlk. ja Maaningalla, 1944
– Kalastuskuntain kokouksia pidetty Lapinlahdella, 1944
– Karvasalmella pidetty kalastuskuntien kokous, 1945
– Kalastuskuntain kokouksia Maaningalla, 1947
– Kalastajain kokous pidettiin Iisvedellä H. Peura Oy:n huoneistossa, 1947
– Kalanviljelystoimintaa Iisalmessa, 1947
– Ravut ja vesilinnut eivät kuulu jokamiehen kalastukseen

Tilitysasiakirjat/Tilastot/Luettelot
1892-1985
1892-1917 tilaushintoja
1920? ilmoitushintoja
1923-1952 asiakirjoihin on kirjattu mm. kalastuslehden asiamiesten toimittamia lehtien tilausmääriä, kirjoituspalkkioiden saatavia, ilmoitusten saatavia, maksettujen ja maksamattomien lehtien ja kirjojen tilaustietoja sekä perintäasioita
1927 ilmoitusten tilitystietoja
1938-1945 Akateemisen Kirjakaupan tilaukset
1938-1945 Kirjavälitys Oy:n tilaukset
1979-1980 Laskelmia lehtituloista ja -menoista
1983-1985 Sivu- ja ilmoitusmäärien kehitys
Välitettyjä lehtitilauskuponkeja kirjekuorissa 1948-1956
– Akateeminen kirjakauppa, Kirjavälitys Oy, Kirjatukku Oy, Rautatiekirjakauppa Oy

Kuvat
Lehden kuvitusta (piirroksia, valokuvakopioita ja karttoja) 1940- ja 1950-luvuilta

Lomakepohjat

Luokittelemattomat
– Suomen Kalastuslehti 7/1985, Talvikuvasto 8B/1985, Vuosikerta 1986 – päätoimittaja Markku Aron muistiot ja liitteet
– Neuvottelu Suomen Kalastuslehden toimituksen ja RKTL:n edustajien kanssa 1985 – M. Myllylän kooste
– Fiskeritidskrift för Finland 1985: Henrik Backmanin kirjoitus
– Lehden sisällysluettelo 1956 ja kolme tiedonantoa?
– Luetteloa sidotuista lehdistä 1925-1952

Kotelo 3.24 (41)

Lehtitilaukset
Tilauslistoja vuosilta 1898, 1903 (kirja, joka on kotelossa 3.23), 1904, 1909, 1936, 1941-1944, 1946-1949, 1951-1955, 1958-1961
Tilauksissa on myös saapuneita kirjeitä.
Tilauslistat ja kirjeet sisältävät tilauksen tehneen nimen, osoitteen ja tilausmäärän sekä tiedonantoja osoitteenmuutoksista, maksuista, laskuista ja saapumatta jääneistä lehdistä.
Lehtitilauksia ovat tehneet ja toimittaneet mm. kalatalousneuvojat, kalaseurat, maanviljelysseurat, kirjakaupat ja yksityiset.

Kotelo 3.25 (41)

Näyttelyt, kalapäivät ja kilpailut, yleisölle järjestetyt (Hc)
1896-1971
Näyttelyihin, kalapäiviin ja kilpailuihin liittyviä asioita on käsitelty myös muissa sarjoissa, pääasiassa sarjoissa D ja E

Lähteneet kirjeet
– Kaksi yleiskirjettä, joista toisessa pyydetään näytteilleasettajia osallistumaan näyttelyyn ja toisessa ilmoitetaan Rautatiehallituksen päätöksestä alentaa junalipun hintaa näyttelyyn osallistuville 1896
– Ilmoitus ja kuulutuspyyntö Suomen kolmannesta yleisestä kalastusnäyttelystä Turussa 1901 sekä kolme kirjettä (luonnoksia)
– Kirjoituskilpailun julkaiseminen ohjeineen 1.1.1914. Kilpailussa kaivataan kalan valmistus- ja säilytysmenetelmiä
– Tiedote Tampereen kalapäivistä 1931 ja Oulun kalapäivistä 1933
– Yleiskirje ulkomaiden kalastusyhdistyksille Helsingin Messuhallissa järjestettävästä näyttelystä 1947
– Kalaruokien valmistusohjeita koskevan kilpailun julistaminen. Saatekirje ja ohjeistus jäsenjärjestöille 24.9.1971 sekä kaksi lehtileikettä
– Ohjekirje näyttelyaineiston tarvitsijoille 23.6.1960
– Kutsu avoimien ovien päivään 8.10.1980
– Viisi puutteellista tiedotetta kalapäivistä ja näyttelyistä
– Neljä kutsukorttia

Saapuneet kirjeet
1898-1950
1898 8 kpl, 1901 1 kpl, 1903 5 kpl, 1910 4 kpl, 1912 13 kpl, 1913 6 kpl, 1914 2 kpl, 1919 1 kpl, 1930 3 kpl, 1931 6 kpl, 1932 8 kpl, 1934 2 kpl, 1945 1 kpl, 1947 1 kpl, 950 1 kpl, ? 3 kpl
Kirjeitä ovat lähettäneet viranomaiset, yksityiset, yritykset, näyttelytoimikunnat ja jäsenjärjestöt.
Kirjeissä yhdistyksen toimihenkilöitä on pyydetty osallistumaan järjestettävään näyttelyyn, laatimaan osastoja, tulemaan palkintotuomariksi, pitämään esitelmiä, selostuksia ja tietoiskuja, toimittamaan kuvia, karttoja ja tilastoja. Yhdistykseltä on anottu rahallista avustusta näyttelyn järjestämiseen ja toivottu raha- tai lahjapalkintoja.
Yhdistyksen osastolle on ilmoitettu tuotavan esim. pyydyksiä, koneita ja tuotteita. Näytteillepanijat ovat tarjonneet pidettäväksi työnäytöksiä sekä ilmoittaneet tuovansa kilpailuihin suolattua ja/tai maustettua kalaa.
* 28.4.1898 Vastaus ja liitteet Kalastusyhdistyksen tekemään anomukseen näyttelyesineiden kuljettamisesta rahtivapaasti valtionrautateillä Savonlinnassa pidettävään näyttelyyn
* 5.8.1898 Oskar Nissinen Sortavalasta on voittanut Savonlinnan Kalastusnäyttelyssä toisen palkinnon kalastajaveneestään ja hän ilmoittaa haluavansa palkinnon mieluummin mitalina kuin rahana
* 26.3.1912 Pohjois-Karjalan Maanviljelyseura kutsuu yhdistyksen toimihenkilöitä seuran 25-vuotisjuhlaan ja näyttelyyn. Kirjeen mukana on kutsukirje juhlaan 13.8.1912 (toiste), kutsukortti juhlaillalliselle ja painettu vihkonen: Kutsumus Pohjois-Karjalan Maanviljelysseuran 25-vuotisjuhlaan ja Maanviljelysnäyttelyyn Joensuussa elokuun 23.-25. päivänä 1912
* Lounais-Suomen maanviljelysseuran kalatalouskilpailun ohjesääntö ja arvostelupisteytys 1913

Kirjekokonaisuus
Kalastusyhdistyksen näyttelytoimikunta on pyytänyt jäsenjärjestöiltään tietoja vuoden 1946 toiminnasta tulevaa kalastusnäyttelyä varten.
Saapuneissa kirjeissä (6/1947 13 kpl) on annettu vastauksia mm. kalatalousneuvojien, jäsenien, kalastuskuntien, kalahautomoiden ja kalanviljelylaitosten lukumääristä, pidetyistä esitelmistä, kursseista, näyttelyistä ja kalapäivistä sekä suoritetuista kalavesitutkimuksista.

Kirjoitukset
– Merijaoston asioita 1929
– Aalberg: Kalataloudellinen näyttelytoiminta, 1930-luku
– Urho R. Merilinna: Helsingissä 22.-23. päivänä lokakuuta 1941 pidetyistä suolakalamarkkinoista ja erinäisiä ajatuksia niiden vastaiseen järjestelyyn nähden -selostus
– A. H.: Kuluvana syksynä pidetyt silakkanäyttelyt ja myyntipäivät
– Silakkanäyttelytoiminnasta
– T-P. H.: Tamperelaisten jokamieskalastajain onginta- ja avannontekokilpailut -kertomus

Kalastus- ja silakkanäyttelyiden palkintoluettelot ja -pöytäkirjat
Turun näyttely 1901, 1 kpl
Kuolemajärvi Lautaranta 1913, 1 kpl
Seiskari 1913, 2 kpl
Sortanlahti 1913, 1 kpl
Pori 1913, 1 kpl
Lounais-Suomen maanviljelysseuran alue 1920, 1 kpl
Oulun kokous 1930, 1 kpl ja kaksoiskappale
Hamina 1930, 1 kpl
Vaasa 1930, 1 kpl ja kaksoiskappale
Turun kokous 1930, 1 kpl
Pori 1930, 1 kpl
Helsinki 1947/Suomen Messut
– kalastusmessujen näyttelytoimikunnan kokouspöytäkirjat, osaston pohjapiirros, lähtenyt kirje, kirjoitukset ja kirjoitusluonnokset
Puutteelliset 10 kpl

Painotuotteet
1896-1971
* Suomen ensimmäinen yleinen kalastusnäyttely 18.9.-4.10.1896 Helsingissä, ohjelmat ja luettelot
* Suomen toinen yleinen kalastusnäyttely 22.-31.7.1898 Savonlinnassa, ohjelmat ja luettelot
* Suomen kolmas yleinen kalastusnäyttely 15.-29.9. 1901 Turussa, ohjelmat ja luettelot

Yhdistyksen ja jäsenjärjestöjen kalastus-, silakka- ja maatalousnäyttelyiden sekä kalapäivien kirjepohjia, ilmoituslomakkeita, ohjelmia ja julisteita, 30 kpl
Ohjeita suolatun silakan tarkastusta ja leimaamista varten sekä kotimaisen silakan arvostuksen lisäämiseksi painettu juliste ja kirjansulkijamerkki, 11 kpl
Kalankäsittely- ja ruokaohjeet 1919-1970, 23 kpl

* Aino Artukka: Enkla fiskrätter, 1919. Sisältää Artukalta 29.7.1918 saapuneen kirjeen, jossa ilmoitetaan ruokareseptien tarkastukset ja korjaukset

Luokittelemattomat
– Silakkanäyttely Helsingissä näyttelyohjeistus 2.10.1928
– Erikoismääräykset näyttelyesineiden luovuttamiseen 1932
– Näyttelyosastoluettelo 1932 (näyttely?), osastosuunnitelmia
– Silakat keskustelevat – Helsingin Esplanaadinkappelissa silakkamarkkinapäivinä, havaintoesitysaikataulu ja -ohjelma
– Ohjeita laatutarkastuksen arvostelujärjestelmän soveltamiseen 1958
– Suolatun sillin laatu- ja leimausarviointi

Neuvoja-, neuvonta- ja neuvottelupäivät, kalapäivät, kurssit, koulutus, opetus, matkat (Hd)
1904-1992
Kalatalousopetus
Suunnitelma kalatalousoppikirjaksi
Suunnitelma kalatalouskurssiksi kiertävää yhdistettyä Maamies- ja kalastajakoulua varten
Kalataloudelliset kurssit, opetustoimet, kokeilut ja näyttelyt -kirjoitus
Ehdotus Saariston kalastajien ammatillisen koulutuksen järjestämiseen 31.3.1904
Ammattikoulu Suomen merikalastajille 1904/1911 -suunnitelma
A. Väylä: Kalatalousopetus merikalastuksen kannalta, 1932
K. Hinkkasen alustus: Kalatalousneuvonnan ammatillisen ohjauksen uudelleen järjestäminen, 1934
Maatalousseurojen Keskusliiton havaintovälinetoimikunnan mietintö: Maataloudellisen neuvonta- ja opetustyön havainnollistuttaminen, 1937
Kalatalousopetusta antavia oppilaitoksia 1944
Kalamiehet r.y.: Ehdotus kalatalousopetuksen ja -koetoiminnan uudistamiseksi, 1945 sekä Kalataloudellisen toimikunnan työvaliokunnan vastine
Satakunnan rannikolle kalastajakoulu -kirjoitus
Kalatalousalan opistoasteen opetuksen suunnittelun projektityöryhmän asiakirjoja
1976-1977
Heikki Pitkäsen arviointia Eljas Hakkaraisen teknikkotyöhön: Muikusta, sen levinneisyydestä, ekologiasta ja taloudellisesta merkityksestä
Muistiinpanoja

Kotelo 3.26 (41)

Neuvoja-, neuvonta- ja neuvottelupäivät, kurssit ja seminaarit, henkilöstölle tarkoitetut
Neuvojapäivien aineistoa on myös sarjassa C, E ja U

Kalastushallituksen painettu tiedote: Kalastuksenneuvojia varten syksyllä 1910 järjestettävät luentokurssit
– Föreläsningskurser för fiskeriinstruktörerna hösten 1910
26.-28.3.1929 kalatalousalan toimihenkilöiden 5. neuvojapäivät
– kurssiohjelma, raportti, osallistujaluettelo, pidettyjä alustuksia ja pöytäkirjoja
10.-12.12.1930 neuvojapäivät
– ohjelma ja kolme pöytäkirjaa sekä Otto Korhosen alustus ”Uitto- ja liikenneväylien perkauksessa ja patoamisessa huomioon otettavia seikkoja”
Sekalaisia ja puutteellisia asiakirjoja neuvottelupäivistä sekä kursseilta vuosien varrelta
– kaksi kirjoitelmaa kurssille osallistumisesta 1909 ja 1951 sekä osallistujalistoja, ohjelmia ja kutsuja
Kalastusyhdistyksen ja Maatalousseurojen Keskusliiton järjestämän neuvontapäivien luentomateriaali 1964?
Neuvontapäivät 3.12.1974
– Risto Vainion luento “Aatteellisen yhdistyksen kirjanpito uuden kirjanpitolainsäädännön mukaan”
Kalatalouden neuvontapäivät 1.-2.12.1981
– raportti
Kalatalouden neuvontapäivät 28.-29.1985
– ohjelma, osallistujaluettelo, lehdistötiedote, julkilausuma, Hannele Pokan avauspuhe, esitelmät ja muistiinpanoja
Kalatalouden neuvontapäivät 27.-28.10.1986
– ohjelma, lehdistötiedote, kutsukirjeet, Hannele Pokan avauspuhe, esitelmät ja muistiinpanoja
Kalatalouden neuvontapäivät 26.-27.10.1987, kokouskutsut 26.10.1987 ja 27.10.1987
– ohjelma, osallistujaluettelo, kutsukirjeet, Hannele Pokan avauspuhe, esitelmät, arviointikysely ja yhteenveto sekä muistiinpanoja
Kalatalouden neuvontapäivät 24.-25.10.1988
– ilmoittautumisia ja esitelmiä
Kalatalouden neuvontapäivät 25.-26.1.1989
– muistio kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnittelun kurssi- ja neuvottelupäiviltä
Kalatalouden neuvontapäivät 22.-23.10.1990
– ohjelma, osallistujat, kutsut ja muistiinpanoja
Kalatalouden neuvontapäivät 26.-27.10.1992 neuvontapäivät ja edustajakokous
– ohjelma, osallistujat, kutsut, tarjoukset

Kotelo 3.27 (41)

Järjestöseminaari 13.-15.1.1981, Kalatalouden Keskusliitto ja Pellervo-Seura
Järjestöseminaarit 15.2.-23.3.1982, Kalatalouden Keskusliitto ja Pellervo-Seura
Järjestökurssi 23.-24.3.1987
Kehittämisseminaari 10.-11.2.1988
Kalastusaluepäivät 11.-12.2.1991
– raportti

Kalaviikko – Fiskveckan
Mm. muistiota, kokouspöytäkirjoja, kutsuja, osallistujalistoja, ohjelmia, tarjouspyyntöjä ja -vastauksia, esitelmien koosteita
1986
23.-26.3.1988, Espoo
28.-31.3.1990, Helsinki

Kotelo 3.28 (41)

23.-28.3.1992, Tampere
7.-8.4.1994, Turku

Muiden järjestämät kurssit
Maatalouskeskusten Liiton järjestämä johdon neuvottelupäivä 1980, Lauri Liedeksen muistiinpanoja ja neuvottelupäivien aineistoa
Kainuun Maatalouskeskuksen kalatalouspiirin kehittämistilaisuus Ristijärvellä
5.-6.11.1981: Tiivistelmä tilaisuuden tuloksista ja kaksi työkirjaopasta
Suomen Lohenkasvattajain Liiton järjestämä Kalaterveys- ja Lohipäivät 1985, Markku Aron aineistoa

Matkat
Matkakertomukset
– Kalastajat opintomatkalla Pohjanmaan lohikalastuspaikoilla
– Merikalastajain opintoretkeily Suomenlahden rannikolle 1928
– Päijänteen-Vanajaveden retkeily
– Kansainvälinen neuvottelukokousmatka Kööpenhaminaan 1952/FAO
– Yhdistyneiden kansakuntain elintarvike- ja maatalousjärjestö/Laajennettu teknillinen avunanto-ohjelma opintomatkan loppuraportti 1954
K. Hinkkanen: Retkeilytoiminnan järjestäminen ja sen johto
Nylands Fiskarförbundin matkasuunnitelma Tukholman saaristoon 1937
Viiden vuorokauden kalastusretkeily Ruotsiin 1947, tiedote ja osallistujalista
Sekalaisia asiakirjoja retkeilyistä vuosien varrelta

Maataloushallituksen myöntämän määrärahan käyttäminen kalataloudellisiin luentoihin ja havaintoesityksiin 1950-1951 asiakirjat
Kaksi Maataloushallitukselta saapunutta kirjettä
Kaksi Maataloushallitukselle lähtenyttä kirjettä (toinen on loppuraportti)
Kuusi jäsenjärjestöille lähtenyttä asiakirjaa
12 jäsenjärjestöiltä saapunutta kirjettä
20 muuta asiakirjaa: tiliasiakirjoja, kurssiehdotuksia ja muistiinpanoja

Kotelo 3.29 (41)

Hiiskulan kalastuskoeasema (He)
1893-1909
Kalastusyhdistyksen perustama koeasema, joka sijaitsi Vihdin pitäjässä Hiiskulan kartanon mailla Lappojärven rannalla.
– Tilan omistajan hovineuvos Wilhelm Brummerin ja Suomen Kalastusyhdistyksen sihteerin J. Alb. Sandmanin allekirjoittama sopimus kalastuskoeaseman perustamisesta
– Hiiskulan kalastuskoeaseman järjestyssäännöt 1908
– Viisi irtosivua aseman toiminnasta 1908-1909
– Siika- ja taimenmätitilastointia W. Brummerin harjoittamasta kalanviljelyksestä syksy/1893 – kevät/1894, kolme irtosivua
– 1907 kalastuksenneuvojan tilikirja (kirja) ja neljä irtosivua 1908
– 1908 kalastuskirjanpitosivuja (kuukausi-ilmoituksia) 9 kpl
– 1909 tilikirja (kirja) ja kolme irtosivua
– 11/1908-10/1909 kalasaalistilastoja (hauki, särki, ahven) kolme irtosivua
– Lumenkorkeusmittauksia lammikko- ja piha-alueella 1909 neljä irtosivua
– 1909 kalastuskirjanpitosivuja (kuukausi-ilmoituksia) 9 kpl
– 1909 kalastuspäiväkirja
– 12 irrallista asiakirjaa mm. kuitteja, meno- ja tulolaskelmia

Kodin onneksi -arpajaiset (Hf)
1959
Yksi lähtenyt kirje arpojen myyjille aiheena lopputilitys
Saapuneet kirjeet (23 kpl) sisältävät arpajaistilityksiä ja kommentteja arpojen myynnin sujumisesta
– kirjeitä ja niiden mukana tulleita tilityksiä ovat lähettäneet Hämeen läänin Maanviljelysseura, Keski-Suomen Maanviljelysseura, Kuopion Maanviljelysseura, Lapin läänin kalastuskuntain liitto, Lapin Maatalousseura, Pohjanmaan Kalastajaseurojen liitto, Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura, Satakunnan Maanviljelysseura, Varsinais-Suomen Kalastajaliitto ja Åbolands Fiskarförbund
Nippu tilitysasiakirjoja ja arpajaisvoittojen palkintokuitteja
Arpajaisyhdistyksen arpojen tilityskirja, joka sisältää yksityisten, seurojen, yhdistysten ja liittojen saadut, palautetut, myydyt ja tilitetyt arpatiedot (kappaleet ja summat)
– kirjan sisälle on jätetty alkuperäisen järjestyksen mukaisesti arpojen lähetyslippuja ja myyntipalkkiokuitteja

Kotelo 3.30 (41)

Suolasilakan tarkastus- ja leimaustoiminta (Hg)
1961
Määräraha-anomus Maataloushallituksen Kalatalousosastolle leimaustoiminnasta aiheutuneiden kulujen peittämiseksi. Liitteinä kahden jäsenjärjestön laskelmat sekä tarkastettavaksi ja leimattavaksi tuotujen kalaerien pöytäkirjat ja arvioinnit.
1962
Määräraha-anomus Maataloushallituksen Kalatalousosastolle leimaustoiminnasta aiheutuneiden kulujen peittämiseksi. Liitteinä kahden jäsenjärjestön laskelmat sekä tarkastettavaksi ja leimattavaksi tuotujen kalaerien pöytäkirjat ja arvioinnit.
1963
Määräraha-anomus Maataloushallituksen Kalatalousosastolle leimaustoiminnasta aiheutuneiden kulujen peittämiseksi sekä tarkastettavaksi ja leimattavaksi tuotujen kalaerien pöytäkirjat ja arvioinnit.
1964
Etelä-Suomen Merikalastajain Liiton ja Ålands Fiskarförbundin laskelmat leimaustoiminnasta. Tarkastettavaksi ja leimattavaksi tuotujen kalaerien pöytäkirjat ja arvioinnit.
1965
Ålands Fiskarförbundin laskelma leimaustoiminnasta. Tarkastettavaksi ja leimattavaksi tuotujen kalaerien pöytäkirjat ja arvioinnit.
1966
Laskutus Maataloushallituksen Kalatalousosastolle leimaustoiminnasta aiheutuneiden kulujen peittämiseksi sekä Ålands Fiskarförbundilta saapunut kirje. Tarkastettavaksi ja leimattavaksi tuotujen kalaerien pöytäkirjat ja arvioinnit.
1967
Laskutus Maataloushallituksen Kalatalousosastolle leimaustoiminnasta aiheutuneiden kulujen peittämiseksi sekä tarkastettavaksi ja leimattavaksi tuotujen kalaerien pöytäkirjat ja arvioinnit.
1968, 1969
Laskutus Maataloushallituksen Kalatalousosastolle leimaustoiminnasta aiheutuneiden kulujen peittämiseksi.
1971
Saapunut ilmoitus 1970 kulujen maksamisesta. Laskutus Maataloushallituksen Kalatalousosastolle leimaustoiminnasta aiheutuneiden kulujen peittämiseksi. Nylands Fiskarförbundilta saapunut kirje.
1972
Laskutus Maataloushallituksen Kalatalousosastolle leimaustoiminnasta aiheutuneiden kulujen peittämiseksi.

Suolasilakan laatutarkastus- ja leimaustoiminnan järjestelyohje 1950-luvulta.

Kotimaisen kalankulutuksen edistämiskampanja 1971-1972 (Hh)
Maa- ja metsätalousministeriön kalastus- ja metsästysosaston kotimaisen kalan markkinointiin ja kulutusta edistäviin toimenpiteisiin myöntämän määrärahan asiakirjat.
Lähtenyt kirje 6.5.1971
Sopimus 14.6.1971
Toimintakertomus ja tilitysasiakirjat liitteineen 31.1.1972
– liite 1. pöytäkirja muutoksista ja lisäyksistä
– liite 2. tilitys määrärahan käytöstä
Lähtenyt kirje 31.1.1972
– liitteenä lehti-ilmoitusten suunnitelma ja budjetti
Liikekonsultit Oy:n mainonnallisen osuuden asiakirjat
– suunnitelma, kustannusarvio ja kuvakopio
Kirjoitusluonnoksia, kalareseptejä, kokousmuistioita ja muistiinpanoja

Muuta kalan ruokakäyttöön liittyvää
Terveellistä kalaa Perämerestä, saapunut kirje 10.5.1971
Gallup Oy:n kysymysehdotukset 1949

Tutkimukset (Hi)
1899-1948
Vesistö- ja kalataloudelliset tutkimukset
1912-1948
Tutkimuksia ja tutkimustuloksiin perustuvia lausuntoja ovat tehneet yhdistyksen ja jäsenjärjestöjen konsulentit ja kalatalousneuvojat Suomen vesistöistä.
Suoritettujen tutkimusten perusteella on laadittu vesistöjen hoitosuunnitelmia ja annettu lausuntoja eri kalalajien soveltuvuudesta istutuksiin. Tutkimustulokset on annettu kalavesien omistajille ja toivottu ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamista.
Vesistöistä on otettu näytteitä, tutkittu ja mitattu mm. järven leveys, pituus ja syvyys, veden laatu, happipitoisuus, pohja-aines, pohjaravinto, kalakanta sekä tehty havaintoja rannoista ja ympäröivästä maastosta.

Kalastusta vahingoittavien eläinlajien ravinnon tutkiminen
– kuusi saapunutta asiakirjaa 1899, 1902 ja 1904

Kalastustentarkastaja Anders Johan Malmgrenin (1834-1897) asiakirjoja 1860-1880 -luvuilta (Hj)

Kotelo 3.31 (41)

Tiliasiakirjat (G)
1892-1980
Arkistoinnissa on pyritty säilyttämään alkuperäinen kirjanpitojärjestys. Kuittijärjestystä eikä säilyneiden kuittien määrää ole verrattu menokirjauslistojen tietoihin. Irrallaan olleet tositteet on järjestetty ja arkistoitu vuosien mukaan ja liitetty vuosikokonaisuuksien loppuun omaan suojalehteensä. Irralliset tilaus-, osoitus-, maksu- ja postiennakkokupongit 1910-1960-luvuilta on arkistoitu omiin pusseihinsa.
Suurin osa kirjauksista on menotositteita.
Asiakirjat sisältävät myös saapuneita kirjeitä ja Suomen Kalastuslehden tositteita.
Säilyneissä asiakirjoissa on tietoja palkoista, kirjoitus-, luento-, käännös- ja toimituspalkkioista, siivous- ja vahtimestaripalkkioista, tilintarkastuspalkkioista, matkalaskuista, vakuutusmaksuista, puhelin-, posti- ja kirjapainolaskuista, vuokrista, toimisto- ja hallintomenoista, neuvojan päivien menoista, muuttokustannuksista sekä kalapäivien tuote-, ohjekirja- ja taulukkomaksuista.

Tilitysasiakirjat ja tositteet (Ga)
1892-1980

Tilikirja 1895 (menot), muutamia merkintöjä vuosilta 1898 ja 1899
– on kotelossa 3.34

Asiakirjoja vuosilta 1892-1948
Maksetut palkkiot tapetuista saukoista 1892-1898
Willmanstrandin kirjanpito 1895-1897
Vahinkoeläinpalkkiot 1902, 1904
Tiliote Tammion kalastusseuran kesäjuhlasta 18.7.1920
Kuopion Maanviljelysseuran kalatalousosaston kiinteä- ja irtainomaisuus 1921
Puntarikosken kalastuksenvuokraajalle suoritetut korvaukset 1921-1929
Kalastaja Magnus Johannes Boströmin kirjanpitoa 1921-1926
Kuitteja, laskuja, rahtikirjoja ja matkalaskuja vuosilta 1899-1941
Jaetut apurahat 1948
Tiliselvitysjäljennös Helsingin sairaalan ja Saltsjö Fiskeri -seuran välisistä asioista 1754-1796

Kirjanpitoasiakirjat vuodelta 1934, joitakin asiakirjoja vuodelta 1935

Apurahatositteet 1939
– opintoretkeily
– mainostoiminta

1940-luku
1940-1949 kaikki kuukaudet
Vuosilta 1942 on säilynyt viisi tositetta, 1944 seitsemän tositetta ja 1949 kolme tositetta
Opastuskurssitositteet 1940-1941
– sisältävät saapuneita tiliasiakirjoja ja kirjeitä maanviljelysseurojen järjestämistä kalastuskursseista, havaintoesityksistä ja neuvontatilaisuuksista
Turskan talvikalastuksen neuvonta-apuraha Vilhelm Stenstrandille -kirjanpitotositteet 1940-1941
Vääksynkanavan kalatalousneuvojapäivän kirjanpitotositteet 1941

Kotelo 3.32 (41)

1944-1949

1950-luku
1950 3 tositetta
1951 6 tositetta
1951 6 tositetta
1952 4 tositetta, postimerkkiostostositteita sekä vuoden kirjanpito
1953 vuoden tositteet sekä kirjanpito tammi-, helmi- ja maaliskuulta
1954 1 tosite
1955 4 tositetta
1956 5 tositetta
1957 vuoden tositteet
1958-1979 13 tositetta, ilman vuosilukuja 4 tositetta

Kotelo 3.33 (41)

Kirjanpito vuodelta 1957 alkuperäisen arkistointitavan mukaan

Kotelo 3.34 (41)

Tilikirja 1895
Tilaus-, osoitus-, maksu- ja postiennakkokupongit sekä tiliotteet neljässä kirjekuoressa 1910-, 1940-, 1950- ja 1960-luvuilta sekä vuosilta 1943, 1946 ja 1947

Talousarviot, toteutuneet tulot ja menot sekä taloudellinen asema (Gb)
Osa tämän sarjan asiakirjoista löytyy pöytäkirjojen liitteistä.
Talousarviot
1908, 1928-1936, 1939, 1940, 1942-1953, 1966, 1972, 1973, 1978
Tulot ja menot sekä taloudellinen asema
1907, 1928, 1931, 1933, 1935, 1939, 1940, 1942-1951

Luokittelemattomat (Gc)
Tulo- ja menolaskelmia ja kirjauksia eri asioista mm. matkarahoista, perittävistä laskuista, jäsenmaksuista, valtionavuista sekä ehdotuksia määrärahojen käytöstä.

Kotelo 3.35 (41)

Kartat ja piirustukset (I)
Kartat (Ia)
– Kartta Etelä-Karjalan alueelta (Kirkkosaari, Kattelussaari…)
– Kartta Inkoon seurakunnan ja Uudenmaan läänin verotettavista vesialueista 1915
– Frihultsbäckenin kartta ja diagrammi
– Käsin piirretty aluekartta, jossa jakomerkintöjä ja tilanumeroita
– Kaksi karttaa, joissa merkintöjä, mutta ei selitystä merkinnöille eikä vuosilukuja

Piirustukset (Ib)
– Kalahautomo, J. Alb. Sandman 1895
– Piirros canthocamptus sp. 1913
– Kiutakönkään kalatie, J. Kankaanpää 1936
– Halkileikkaus paikoilleen asetetusta tervapadasta putkineen
– Suursaarelaiset venemallit, Emil Elenius 1934, 1935, sisältää kirjallisen selostuksen
– Turojen piirroksia, Kirtelä 1938
– Luonnoksia kalastuslehden kanneksi, piirrokset ja kirjeenvaihto 1954-1956
– Pienoiskenttähautomon kaaviopiirrokset ja tarveaineluettelo hauen ja lahnan mädin hautomista varten 1962, Aimo A. Jahnsson/Kuopion Maanviljelysseura
– Savustamon piirustus
– Verkkoteline, M. Nyberg?, sisältää kirjallisen selostuksen
– Kokoonpantava siimalaatikko, T. Salminen, sisältää kirjallisen selostuksen
– Pohjanmaan iso siikarysä
– Rysänmalli, A. Smirnoff
– Piirustus Vilppulassa pyydystetystä ahvenesta: paino 1,7 kg, pituus 48 sm, leveys 7 sm
– Jäähuoneen piirustukset ja selostus

Tilastoasiakirjat (K)
1896-1993
Jäsenet ja jäsenjärjestöt
1924-1932, 1934
1960-1983
Maanviljelyseurojen jäsenkalatalousyhteisöt 1964, 1968, 1977
Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran alueella olevat kalastuskunnat 1950

Jäsenjärjestöjen toiminta, kalavesien käyttö ja hoito, kalaistutukset
1962-1967, 1969, 1970 -luku, 1971?, 1973-1975, 1979-1983

Kalanviljelylaitokset, merikasvattamot, luonnonravintolammikot
Jäsenjärjestöjen omistamat kalanviljelylaitokset sekä järjestöjen hoidossa olevat kenttähautomot, 1960-luvun alku
Valtion kalanviljelylaitokset, velvoitelaitokset, yhteisöjen kalanviljelylaitokset, yksityisten ja yritysten sisävesilaitokset sekä yksityisten ja yritysten merikasvattamot 1987,1988, 1989,1991, 1992 ja 1993
Yhteisöjen ja yksityisten luonnonravintolammikot 1987, 1991, 1992 ja 1993

Rannikon pää- ja sivuammattikalastajien määrät 1974, 1976 ja 1983
– Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Kalantutkimusosaston pyytämät ja Kalastusyhdistyksen rannikon kalastajaliitoilta keräämät tiedot ja kirjeenvaihto

Kotelo 3.36 (41)

Silakkakalastus
1909-1912
14 Suomen Kalastusyhdistyksen tilastoarkisto -asiakirjaa, joihin on kerätty tietoa mm. kalastajasta, kalastusalueesta, säästä, veneestä, saaliista ja kalojen myynnistä

Kalaistutukset
Kyrösjärveen istutetut siiat 1926-1931
Kala- ja rapuistutukset Suomessa 1946
Kalanpoikasistutukset Oy Myllypuron kalanviljelylaitokselta 1946
Kalanpoikasistutukset 1975
Kalanistutukset 1980
Oulun 1. talousseuran rapuistutukset 1926-1945

Saalistilastot
Lohensaalistilasto Kemijokisuulta 1924-1937 (piirros)
Joensuussa myydyt kalat 1930-luku?
Saalis Laatokalla 1934
Petsamon Kalanmyyntiosuuskunnan kalastajilta ostamat lohet 1938
Helsinkiin tuodut kalat 1942-1945
Pietarsaaren kalaosuuskunnan siikapunnitukset 1951-1968
Saksan merikalastuksen tilastotietoja 1938-1934

Sekalaiset
– Kalamerkintöjä 1904
– Kuolemajärven merikalastuksen tilastoa 1908-1909
– Kauttuan asemalta lähetetyt kalat 1915-1916
– Kuusamon järvien tilastotietoja 1916-1917
– Hautomoon? saadut siianmädit ja siianpoikaset 1926-1940
– Puutoskosken kalanviljelyslaitoksen tietoja haudotusta mädistä ja toimitetuista istutuksista 1930 ja 1931, sisältää saapuneen kirjeen
– Tietoja silakan koostumuksesta 1934
– Kiinalaisen villakouraravun löytöpaikat ja määrät Suomessa 1933-1939
– Arviolaskelma Mikkelin läänin maanviljelysseuran alueella tarvittavasta kalastuslankamäärästä 1943
– Norjan kalastustietoja 1948
– Kalanviljelys Porlassa 1950
– Kalanviljelylaitosten ja -hautomoiden kalalajit ja kasvuluokat 1950-luvulta
– Petsamon turskan tietoja, vuosi?
– Viipurin läänin maanviljelysseuran alueen kalastuskuntien pyydys- ja saalismäärät vuosilta 1939 ja 1943
– Kalan käyttö rajaseudulla, sisältää saapuneen kirjeen, Hakasuo 12.4.1948
– Luettelo sisävesien koe- ja tutkimustoiminnassa tarvittavista välineistä 1960-luku
– Satakunnan alueen pyydystilasto, vuosi?
– Ruotsin lohenviljelylaitosten tuotanto ja Ruotsin Itämeren puoleisten jokien lohenpoikastuotanto, vuosi?
– Asiamiesten lukumääriä kunnissa, joissa lasketaan kalansaaliita, vuosi?
– Kalanruokamerkintöjä
– Yritysten astiatuotanto
– Sekalaisia tilastoja mm. tuonnista ja viennistä, kalasaaliista ja maaseutuväestön ravinnosta.

Ennätyskalat
Rajavuodet 1896-1966

Nils Hagman: Kalankuljetukset valtion rautateillä
Selonteko sekä tilasto 1913-1915

Painotuotteet (O)
1902-1971
Kirjeensulkijatarramerkit kalan kulutuksen edistämiseksi ja huomion kiinnittämiseksi kalaan
– sisältää lähetetyn kirjeen jäsenjärjestöille 29.6.1971
Kuvasarja kotimaisen kalansaaliin markkinoimiseksi ja kalan kulutuksen edistämiseksi
– Kalastusyhdistys on painattanut lehtien toimitusten käyttöön kuvasarjan
– sisältää lähteneen kirjeen 12.7.1971
Silakka-astian hoito-ohjeita
Kalastuskirjanpitokirja
Lounais-Suomen maanviljelysseuran Kalastajan päiväkirja
Muiden painotuotteita
– saapuneita kuvastoja, hinnastoja ja lehtiä

Lomakkeiden mallikappaleet (P)
Kalastusyhdistyksellä käytössä olleita yhdistyksen laatimia kirje- ja lomakepohjia ohjeineen sekä viranomaisten lomakkeita. Yhdistyksen lisäksi lomakkeet ovat olleet käytössä kalastusseuroilla ja -järjestöillä eri kunnissa ja kalastusalueilla.
Kirje- ja postikorttipohjia
Tilasto-, kysely-, ilmoitus- ja tilauslomakkeita
– lomakkeilla on kerätty tietoja vuosikertomuksia ja tilastoja varten, esim. kerääjän saalismerkintöjä tietyltä ajalta -lomake tai pyydysten käyttö -kaavake, ilmoituslomakkeita petoeläinvahingoista sekä veneitten ja kalanpyydysten vahingoittumisista tai katoamisista, ilmoituslomake Suomen ensimmäiseen yleiseen kalastusnäyttelyyn Helsingissä, opaskirjasten tilauslomake, hakemus- ja kyselylomakkeita esim. kalastajaliiton toiminnasta, pöytäkirjalomake kalansäilytyksen vertailuun
Henkilöstöä varten laadittuja lomakkeita
– henkilötieto- ja matkalaskulomakkeita, todistuspohja Kajaanin erävalvontakurssista 1975
Kuitti- ja laskulomakkeita
– esim. kuitti kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta vuodelta 1952
Suomen Kalastusyhdistyksen kunniakirjapohja ja yhdistyksen hopeisen ansiomerkin pohja

Kotelo 3.37 (41)

Muut asiakirjat (U)
1891-2016
Esittelyt ja organisaatiokaaviot (Ua)
Suomen Kalastusyhdistyksen, Kalatalouden Keskusliiton ja jäsenjärjestöjen hallinnon, neuvonnan, kenttätyön, kalavesien omistuksen, kalastusoikeuksien, kalastusammattien, vapaa-ajankalastuksen ym. esittelykirjoituksia, esitelmiä, luentoja ja organisaatiokaavioita. Joissakin asiakirjoissa on koottuna jäsenten, kalastajien sekä kalasaaliiden määriä.

Juhlavuodet (Ub)
1891-2016
25 vuotta 1891-1916
Kaksi I.M. Walleniuksen kirjettä Kalastusyhdistyksen hoitovaliokunnalle juhlasuunnitelmista
Einar Hellevaaran laatima luettelo Suomen Kalastuslehdessä 1892-1911 olleista kirjoituksista, joissa kerrotaan Suomen Kalastusyhdistyksestä ja sen toiminnasta
– aineisto on koottu 25-vuotishistoriikkia varten
E. Hellevaara: Suomen Kalastusyhdistys 25-vuotinen – selostus yhdistyksen toiminnasta, 1916

50 vuotta 1891-1941
T. H. Järvi: Suomen Kalastusyhdistys 1891-1941, 1941

90 vuotta 27.4.1981, 1891-1981
90-vuotisjuhlakokous- ja illalliskutsu
Kiitoskortti

100 vuotta 18.-19.10.1991, 1891-1991
Painetut kutsut ja kiitokset
– Kansainvälinen Itämeren Kalastuskongressi 18.10.1991 (kutsu sisältää ohjelman), Kalatalouden Keskusliiton 100-vuotisjuhlakokous 19.10.1991 (kutsu sisältää ohjelman) ja Illalliskutsu 19.10.1991 sekä kaksi Oikeusministeriöstä lähtenyttä kutsua kalatalousneuvonnan 100-vuotisjuhlavastaanotolle
Kongressiin, juhlakokoukseen ja illalliselle ilmoittautuneet
– luetteloita ilmoittautuneista ja majoitusvarauksia tehneistä
– juhlakokouksen tervehdysten ajanvarausluettelo
– luettelo kutsuttavista?
Istumajärjestys pöytäkunnittain
Juhlatoimikunnan asiakirjat
Lähteneet ja saapuneet asiakirjat
– Asiakirjat sisältävät kutsuja, vastauksia kutsuihin, ilmoittautumisia, tiedotteita, tarkennuksia järjestelyistä, tarjouksia ja esitteitä
Muistiinpanoja ja kirjoituksia
– juhlajärjestelyjen sekalaisia muistioita ja luonnoksia
– Pekka Tuunaisen kongressiesitelmä: Itämeren lohi
100-vuotismitali
– asiakirjoissa on kirjeitä, tarjous ja sopimus Kalatalouden Keskusliitto/Jari Mäenpää/Merkkikeskus Sorsa Oy
– valokuvia mitalista ja sen valmistamisesta
Kala-aiheinen erikoispostimerkki
– anomus ja myönteinen päätös postimerkkien julkaisemisesta
– kirjeenvaihto asiaan liittyen
– piirrosehdotukset postimerkeiksi
Viiden juhlapostimerkin sarja kuorineen, jossa ensipäivän leimaukset 20.3.1991.
– sijainti hylly L

100-vuotishistoriikin asiakirjat
– asiakirjoissa on kirjeitä, määräraha-anomus, kustannustarjous, suunnitelma kirjoituksesta, sopimus ja kustannussopimuksen irtisanominen Kalatalouden Keskusliitto/Maa- ja metsätalousministeriö/Kirjayhtymä Oy/Teuvo Suominen
Kirjat
– Myllylä, Markku ; Kostiainen, Rauno: Kalatalouden Keskusliitto, 100 vuotta kalatalousneuvontaa. Kalatalouden Keskusliitto, 1991
– Myllylä, Markku ; Kostiainen, Rauno ; Lundqvist, Gunnar: Centralförbundet för Fiskerihushållning, Fiskerirådgivning i 100 år. Centralförbundet för Fiskerihushållning, 1991

125 vuotta
Kilpinen, Kari: Tsaarin ajasta EU-aikaan – 125 vuotta kalatalousneuvontaa. Kalatalouden Keskusliitto, 2016
– sijainti hylly I
Juhlauistin
– sijainti Kalakirjastossa

Kotelot 3.38 (41), 3.39 (41) ja 3.40 (41)

Kirjoitukset (Uc)
Tähän sarjaan aineisto on arkistoitu yleisluontoisesti. Kirjoitukset sisältävät muistiinpanoja, lausuntoja, esityksiä, kannanottoja, alustuksia, esitelmiä, muistioita, selvityksiä, havaintoja, ohjeita, tutkimuksia ja artikkeleita, joita ovat kirjoittaneet mm. toimihenkilöt, konsulentit ja kalatalousneuvojat. Kirjoituksia on laadittu esim. kokouksiin, kursseille, neuvontapäiville, näyttelyihin, radioon, omaan lehteen ja muille lehdille.
Kirjoituksia on arkistoitu myös Kalastuslehden aineistoon sarjaan Hb, kotelo 3.23.

Kirjoituksia, joissa on vastaanottaja tiedossa.

Kirjoituksia, joiden aihealue on hyvin laaja, mm.
organisaatioiden ja toimintojen kehittäminen ja järjestäytyminen, kalanviljelys, kalakauppa, kalateollisuus, kalastajien toimeentulo ja olosuhteet, vesistöjen tilanne ja järvitutkimukset, kalan käsittely, kalan kulutuksen lisääminen, kalastuksen suhde maatalouteen, mädin selviytyminen kutupaikoilla, tullitariffi, kalankuivausuunin rakenneselostus, havaintoja turskakalastuksesta talvella ja turskan liikkumisesta…

Kirjoituksia, jotka ovat muistiinpanon omaisia.

Kirjoituksia, joista puuttuu sivuja tai lause on jäänyt kesken.

Kotelo 3.41 (41)

Lehtileikkeet (Ud)
1896-2012
Lehtiartikkeleita on otettu talteen suomen- ja ruotsinkielisistä sanoma-, aikakaus- ja erikoislehdistä ympäri Suomen – valtakunnan, maakuntien ja alueen lehdistä. Kirjoittajina ovat olleet lehtien toimittajat, Kalastusyhdistyksen toiminnanjohtajat, sihteerit, puheenjohtajat, konsulentit, kalastusneuvojat, jäsenseurojen edustajat sekä yksityiset.

Kirjoituksissa on käsitelty kalastusalaa monipuolisesti ja jokaisen aikakauden ajankohtaiset kala-asiat ovat saaneet julkisuutta, mm.
* 1920-luku
– Pohjois-Savo: Kalavesien hoito ja kehittäminen läänissämme. Neuvontatyötä tehostettava. Kalahautomo ehdottomasti saatava. Maalaisväestö asiaan innostunutta.
– Uusi Aura: Turun silakkanäyttely. Osanottajia vähänlaisesti, tuotteet keskinkertaisia.
* 1930-luku
– Kaleva: Onko Pyhäkosken kalanviljelylaitoksesta tullut “susi”?
– Yhteishyvä: Tuoretta silakkaa eri tavoin valmistettuna.
– Keskisuomalainen: Kalatalouspäivät alkoivat eilen Jyväskylässä. Yleisöä runsaasti läsnä sekä kaupungista että maakunnasta. Kalanäyttely monipuolinen ja onnistunut.
– Ilta-Sanomat: 1000 kalastajaa pyydysti viime talvena Kannaksen rannikolla “isoa kalaa”. Viipurin puolen silakkakalastuksessa sen sijaan täydellinen katovuosi. Turkuun talvella tuotu silakkamäärä 3,437 kuormaa. Viime talven jääsuhteet vaikeuttivat silakan pyyntiä.
– Helsingin Sanomat: Vaatimattoman väen hiljaisen kiitoksen hetki. Inon hukkuneiden kalastajien perheiden avustamiseksi Hels. Sanomain välityksellä koottujen varojen jako toimitettu.
* 1940-luku
– Helsingin Sanomat: 1000 kalastajavenettä kulkee ensi syksynä puukaasulla. “Häkäveneitä” nyt vain muutamia kymmeniä. Pienimmät moottorit karbidikäyttöisiksi.
– Länsi-Uusimaa: Lähes 4,5 milj. kalanpoikasta on Porlasta istutettu sen toiminta-aikana
– Savo: Työvoiman ja pyydyksien puutteesta huolimatta on talvikalastus Pohjois-Savossa tuottanut kohtalaisen hyviä tuloksia.
* 1950-luku
– Suomen Sosiaalidemokraatti: Silakan hinnan tasoittaminen kuluttajan etu
– Salmetar: Ylä-Savon Kalastusseura perustettu edistämään kalavesiemme hoitoa ja lisäämään kalakantaa seudullamme
– Liitto: Kalastuksen rajoittamista silakan kutuaikana harkitaan
– Länsi-Uusimaa: Lohjanjärven kuhakanta nykyisin erinomainen
* 1960- ja 1970-luvut
– Åland: Nu är åländska fiskarena glada: Tull och oms på stillahavslaxen
– Uudenkaupungin Sanomat: Kalavaarin juttuja
– Kaleva: Tuotekehittelyä kalajalostukseen
* 1980-, 1990- ja 2000-luvut
– Helsingin Sanomat: Kalantutkimus esittäytyy
– Helsingin Sanomat: Rajajokien aidat estävät kalan nousun
– Inarilainen: Tuulomajoen vesistöön tarvitaan yhteinen kalastussääntö

Kotelo 3.41a (41)

Lehti-ilmoituksia elintarvikkeiden torihinnoista Suomessa 1911-1912
– lähettäjänä ilmoitustoimisto Hermes Oy
Tukholman kalahallin markkinahintoja 1911-1912
– lähettäjänä Provisoriska Fiskhallen, Stockholm