Suomen kalastusyhdistys ja Kalatalouden Keskusliitto julkaisijana

Suomen Kalastusyhdistys perustettiin 27. huhtikuuta 1891. Kalastusyhdistyksen alkuaikoina kalatalouden parissa työskenteli yksi ainoa virkamies, kalastustentarkastelija Oscar Nordqvist, joka toimi yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana. Yhdistyksen tarkoituksena oli kalastuselinkeinon edistäminen opettamalla kansaa kalastamaan järkevällä tavalla.

 

 

Kalatalouden Keskusliitto muodostettiin vuonna 1978 yhdistämällä vuonna 1891 perustettu Suomen Kalastusyhdistys ja Suomen Kalastus- ja jakokuntien keskusliitto. Kalatalouden keskusliitto linjaa tehtäväkseen yhdessä jäsenjärjestöjensä ja sidosryhmien kanssa edistää kaikkien kalastajaryhmien ja kuluttajien mahdollisuuksia saada korkealaatuista ja puhdasta kotimaista kalaa sekä kalastukseen liittyviä luontoelämyksiä.

Julkaisu toiminta on ollut tärkeää ja vilkasta heti Kalastusyhdistyksen perustamisesta asti. Ensimmäinen julkaisu, Neuvoja kalastuksen hoidosta. Pienempien kalavesien omistajille sekä kalastajille, ilmestyi 1895. Oppaan on kirjoittanut Carl Cederström.

 

Suomen kalastusyhdistyksen johtokunta 1941. Kuva: Pietinen/musovirasto

 

Kirjat ja oppaat ovat olleet alusta lähtien valistavia ja neuvovia, ne tarkoitettu kaikkien niin ammattilaisten kuin harrastajien tarpeisiin. Julkaisuja on niin kalankäsittelystä, kalavedenhoidosta, kalanviljelystä, kalapaikkoista kuin itse kalastuksesta. Niiden koko on vaihdellut muutaman sivun lehtisistä yli 100-sivuisiin kirjoihin.

Julkaisuja on kertynyt niin että Kalatalouden Keskusliiton täyttäessä 100 vuotta vuonna 1991 ilmestyi myös 100. julkaisu Kalatalouden Keskusliitto. 100 vuotta kalatalousneuvontaa. Kirjan ovat kirjoittaneet Markku Myllylä ja Rauno Kostiainen.

 

 

 

Kari Kilpinen ja Tsaarin ajasta EU-aikaan -125 vuotta kalatalousneuvontaa

Kari Kilpinen työskenteli Kalatalouden Keskusliitossa kalastusbiologina ja osastopäällikkönä vuosina 1981-2010. Teoksen takakannen mukaan Tsaarin ajasta EU-aikaan (Kalatalouden Keskusliitto 2016) ”ei ole Kalatalouden Keskusliiton historiikki, vaan artikkelikokoelma ajan virrasta siepatuista kalatalouden tapahtumista, joissa kalastusneuvonta on ollut mukana”.

 

 

Julkaisut 1895-2016

Kalatalouden Keskusliiton julkaisut 1895-2016

 

Linkki:

http://www.ahven.net/