Suomen kalastusyhdistys -sarjan julkaisut vuosina 1895-1978, numerot 1-68

Kalakirjaston tietokannasta löytyvät sarjan yhteiset kuvailutiedot.

Sarjan yksittäisten julkaisujen kuvailutiedot löytyvät numerojärjestyksessä alta. Sarjassa on puutteellisuuksia: osasta ei löydy painettua julkaisua, osasta puuttuu pdf-versio ja osasta puuttuvat molemmat.

Suomen kalastusyhdistys ; 1
Cederström, Carl
Handledning i fiskevård afsedd för egare af mindre fiskevatten samt fiskare
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1895.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 1-2
Cederström, Carl
Neuvoja kalastuksen hoidossa : pienempien kalavesien omistajille sekä kalastajille
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1895-1902.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 2
Sjöberg, H.R.A.
Fiska, men låt fisken föröka sig : några allvarliga ord till fiskarene och fiskevattens egarene i Replot skärgård
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1902
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 3
Sandman, J. Alb.
Jäädytyshuoneista : esitelmä, jonka piti Suomen Kalastusyhdistysten syyskokouksessa syyskyyn 30 p:nä 1899 J. Alb. Sandman
Helsinki : Suomen Kalastusyhdistys, 1900.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 3
Sandman, J. Alb.
Om Fryshus : föredrag hållet vid Fiskeriföreningens i Finland höstmöte den 30 sept. 1899
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1900.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 4
Reuter, Ossian
Silakan suolaamisesta ja muunlaisesta säilyttämisestä
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1902.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 5
Otterström, Andreas
Laxfiske med krok vid Bornholm
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1907.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 5
Otterström, Andreas
Lohikalastus pitkälläsiimalla
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1907.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 6
Wallenius, I. M.
Kalastusneuvojen vakuutusyhdistyksistä
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1908.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 6
Wallenius, I. M.
Om föreningar för försäkring af fiskebragder
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1908.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 7
Nordqvist, Oscar Frithiof (kirjoittaja) ; Hellevaara, E. (kääntäjä)
Kalastuksen hoito : opas käytönnölliseen kalatalouteen
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1915.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 8
Artukka, Aino
Enkla fiskrätter
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1918.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 8
Artukka, Aino
Yksinkertaisia kalaruokia
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1918.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 9
Haapala, Adolf
Beredning av kryddströmming
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1925.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 9
Haapala, Adolf
Maustesilakan valmistamisesta
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1925.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 10
Reinilä-Hellman, Edit
Silakkaruokia
Helsinki : Suomen Kalastusyhdistys, 1925.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 11
Haapala, Adolf
Saltning av strömming
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1926.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 11
Haapala, Adolf
Silakan suolauksesta
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1926.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 12
Hinkkanen, Kalle
Lahnanviljelys ja pyynti
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1932.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 13
Forsell, Fredrik
Fiskrökning : råd angående anläggning och skötsel av mindre rökerier
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1930.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 13
Forsell, Fredrik
Kalansavustus : Pienten savustamoiden rakentaminen ja käyttö
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1930.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 14
Hakola, Toivo Pietari
Kuhanviljelys
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1930.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 15
Forsell, Fredrik
Haukiviljelyksen opas
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1930.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 16
Aalberg, A. F.
Lankapyydysten värjäys ja lujitus
Kotka : Suomen kalastusyhdistys, 1932.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 17
Järnefelt, Heikki
Järvityyppimme ja niiden käyttö kalavesinä
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1933.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 18
Olsoni, Kerttu
Kalaruokia
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1934.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 19
Järvi, T. H.
Määräyksiä kalojen ravintoarvosta : 1-3, Silakka, Laatokan kaloja, Lapin siikamuotoja
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1935.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 20
Järvi, T. H.
Gällande bestämmelser om handel med fisk i städerna
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1935.
ISSN 0783-618X
Painettu teos kateissa/etsinnässä

Suomen kalastusyhdistys ; 20
Kunnallinen keskustoimisto (yhteisötekijä)
Kalakauppa kaupungeissa : Kunnallisen keskustoimiston laatima selvitys
määräyksistä kalakaupan harjoittamisesta kaupungeissa
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1935.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 21
Forsell, Fredrik
Om fiskeriförsäkring
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1936.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 22
Hinkkanen, Kalle
Kalanpoikasten kuljetus ja istutus
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1937.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 23
Hurme, Seppo
Yleiskalastusoikeudet
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1953.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 24
Forsell, Fredrik
Ruotsin lakisääteinen silakkakauppa
Helsinki : Kalatalouden Keskusliitto, 1953.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 25
Brofeldt, P.
Ankeriaasta ja sen istuttamisesta vesistöihimme
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1955.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 26
Kaartotie, T. ; Ryhänen, R.
Kalavesitutkimus 1 : Fysikaalisia ja kemiallisia määrityksiä
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1957.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 27
Laine, Jorma
Silakan säilönnästä
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1958.
ISSN 0783-618X
Ei saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 28
Bergman, Gösta
Färskfisk : problem och utvägar
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1959.
ISSN 0783-618X
Ei saatavilla pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 29
Tiedoitusryhmä (yhteisötekijä)
Kalavesien rotenonkäsittelystä
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1961.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 30
Forsell, Fredrik
Hauenviljelyn opas
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1961.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 31
Bergman, Gösta
Tuoreen kalan käsittelystä
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1961.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 32
Bergman, Gösta
Om rotenonbehandling av fiskevatten
Lovisa : Fiskeriföreningen i Finland, 1962.
ISSN 0783-618X
Ei saatavilla pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 33
Bergman, Gösta
Kalapaikkaopas -62
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1962
Ei saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 34
Järnefelt, H. ; Naulapää, Ainikki ; Tikkanen, Toini
Planktonopas : Kalavesitutkimus II
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1963.
ISSN 0783-618X
Ei saatavilla pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 35
Bergman, Gösta
Tuttua ja uutta tuoreesta kalasta
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1963.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 36
Bergman, Gösta
Kalapaikkaopas -63
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1963
ISSN 0783-618X
Ei saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 37
Forsell, Fredrik
Hauenviljelyn opas
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1963.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 38
Kalapaikkaopas
Kalapaikkaopas 1964-65
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1965.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 39
Hakola, Toivo Pietari ; Juvonen, Onni
Kuhan viljely ja pyynti
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1964.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 40
Forsell, Fredrik
Hauenviljelyn opas
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys , 1964.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 41
Bergman, Gösta
Tuttua ja uutta tuoreesta kalasta
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1965.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 42
Bergman, Gösta
Jokamiehen kalastuslakia
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1965
ISSN 0783-618X
Ei saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 43
Kalapaikkaopas
Kalapaikkaopas 1965-66
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1964.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 44
Suomen kalastusyhdistys
Vattenskydd
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1965
ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 45
Bergman, Gösta
Färskfisk-ABC
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1966.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 46
Plock ur lagen om fisk
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1967
ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 47
Silakka : terveellinen herkku ympäri vuoden
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1967.
ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 48
Strömming : hälsosam delikatess året runt
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1967.
ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 49
Muikku : lohensukuinen herkku
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1968.
ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 50
Ryhänen, Reino ; Ovaskainen, Risto
Kaikuluotausopas : Kalavesitutkimus III
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1969.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 51
Ryhänen, Reino ; Ovaskainen, Risto
Ekolodet i fisket
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1970.
ISBN 951-95058-0-6 ; ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 52
Ovaskainen, Risto ; Korhonen, Erkki ; Ahvenniemi, Antero
Hauenviljelyopas
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1969.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 53
Kala : arvokas ravintomme
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1970
ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 53
Fisk : vår best mat
Helsingfors : Fiskeriföreningen i Finland, 1970
ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 54
Ahvenniemi, Antero
Kalastuskuntaopas
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1972.
ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 55
Uutta ja hyvää kalasta : kalaruokakilpailun parhaita ohjeita
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1972
ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 56
Hikipää, Seppo
Lomailijakalastajan lakitietoa
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1973
ISBN 951-95058-1-4 ; ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 57
Korhonen, Martti
Luonnonravintolammikot : suunnittelu, rakentaminen, käyttö, kustannukset
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1973.
ISSN 0783-618X
Ei saatavilla pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 58
Bergman, Gösta
Tuttua ja uutta tuoreesta kalasta
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1974
ISBN 951-95058-3-0 ; ISSN 0783-618X

Suomen kalastusyhdistys ; 59
Suomen kalastusyhdistys
Oikea kalan käsittely ja perkaus
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1974.
ISBN 951-95058-8-1 ; ISSN 0783-618X
Ei saatavilla pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 60
Eloranta, Anssi
Kalojen iänmääritys
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1975.
ISBN 951-95058-5-7 ; ISSN 0783-618X
Ei saatavilla pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 61
Kolmonen, Jaakko
Kunnon kalaruokia : Kalastusyhdistyksen Kalaruokakilpailun parhaita 2
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1975
ISBN 951-95058-6-5 ; ISSN 0783-618X
Ei saatavilla pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 62
Mattila, Anna-Liisa
Muikku : lohensukuinen herkku
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1976
ISSN 0783-618X
Ei saatavilla pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 63
Suomen kalastusyhdistys
Rensa fisk rätt och slätt
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1976
ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 64
Liten lagbok för semesterfiske
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1976
ISBN 951-95059-0-3 ; ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla fyysistä teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 65
Tammelin, Jaakko
Verkon paikkaus
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1977
ISSN 0783-618X
Ei saatavilla pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 66
Uutta ja hyvää kalasta
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1977
ISBN 951-99112-9-4 ; ISSN 0783-618X
Kalakirjastossa ei ole saatavilla painettua teosta eikä pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 67
Kuuppo, M., Koivurinne, J. ja Koivistoinen, P.
Piensäilöntäasemien säilöntämenetelmät : I. Ahvenen ja särjen marinointi. Helsinki: Suomen kalastusyhdistys, 1978
ISSN 951-95059-4-6 (osa I) ; ISSN 0783-618X
Ei saatavilla pdf:ää

Suomen kalastusyhdistys ; 68
Korhonen, Martti
Kalanpoikasten luonnonravintoviljely
Helsinki : Suomen kalastusyhdistys, 1978
ISBN 951-95059-5-4 ; ISSN 0783-618X
Ei saatavilla pdf:ää

Suomen kalastusyhdistyksen nimi vaihtui fuusion myötä Kalatalouden Keskusliitoksi. Julkaisusarja jatkoi ilmestymistä uudella nimellä Kalatalouden Keskusliitto ja numerointi jatkui vanhan pohjalta: 69, 70 jne.