Pohjois-Suomen kalatutkimus – Ichthyologia Fennica Borealis

Pohjois-Suomen kalatutkimus 1973: 1, sivut 1-30
Lind, E.A. ; Hytinkoski, P. ; Keränen, M. ; Kukko, O.
Särjen, Rutilus rutilus (L.), kudusta ja populaatiorakenteesta Kuusamon Kiutajärvessä
Ichthyologia Fennica Borealis 1973: 1

Pohjois-Suomen kalatutkimus 1973: 2, sivut: 31-54
Tenhunen, A. ; Lind, E.A.
Tagesaktivltät des Barsches, Perca fluviatilis D., in Naturpopulation nähe des Polarkreises = (Selostus Ahvenen, Perca fluvistilis, vuorokausiaktiivisuudesta lähellä Napapiiriä)
Ichthyologia Fennica Borealis 1973: 2

Pohjois-Suomen kalatutkimus 1973: 3, sivut 55-90
Lind, E.A. ; Hytinkoski, P. ; Kaukoranta, E. ; Kukko, O..
Mateen, Lota lota (L.), populaatiorakenteesta Oulujoen suistossa
Ichthyologia Fennica Borealis 1973: 3

Pohjois-Suomen kalatutkimus 1973: 4, sivut 91-136
Lind, E.A. ; Hytinkoski, P. ; Kukko, O. ; Turunen, J.
Ahvenen, Perca fluviatilis L., gonadien kehittymisestä ja ruumiillisen kunnon vuosijaksottaisuudesta Kuusamon Kiutajärvessä
Ichthyologia Fennica Borealis 1973: 4

Pohjois-Suomen kalatutkimus 1974:1, sivut 1-66
Keränen, M. ; Ellonen, T. ; Lind, E.A.
Kudulle nousevan taimenen, Salmo trutta L., ominaisuuksista ja populaatiorakenteesta Oulankajoen Kiutakönkäällä
Ichthyologia Fennica Borealis 1974:1

Pohjois-Suomen kalatutkimus 1974: 2, sivut 67-115
Lind, E.A ; Kukko, O.
Seasonal variation in gonad weight, condition and activity in the roach, Rutilus rutilus (L.), in Lake Kiutajärvi, NE-Finland
Ichthyologia Fennica Borealis 1974: 2

Pohjois-Suomen kalatutkimus 1974: 3, sivut 116-159
Lind, E.A. ; Ellonen, T. ; Keränen, M. ; Kukko, O.
Population structure and production of the perch, Perca fluviatilis L., in Lake Kiutajärvi, NE-Finland
Ichthyologia Fennica Borealis 1974 :3

Pohjois-Suomen kalatutkimus 1974: 4, sivut 160-217
Lind, E.A. ; Kaukoranta, E.
Characteristics, population structure and migration of the whitefish, Coregonus lavaretus (L.), in the Oulujoki river
Ichthyologia Fennica Borealis 1974: 4

Pohjois-Suomen kalatutkimus 1975: 1-2 , sivut 1-40
Kaukoranta, E. ; Lind, E.A.
The pike, Esox lucius L., in the estuary of the Oulujoki river. 1, Ecology
Yhteenveto: Oulujoen suiston hauki, Esox lucius L. : I Ekologia
Ichthyologia Fennica Borealis 1975: 1-2

Pohjois-Suomen kalatutkimus 1975: 3-4, sivut 41-66
Lind, E.A. ; Kaukoranta, E.
The pike, Esox lucius L., in the estuary of the Oulujoki river. 2, Population
Yhteenveto: Oulujoen suiston hauki, Esox lucius L. : II Populaatio.
Ichthyologia Fennica Borealis 1975: 3-4