Om ABU

ABU berör säkert de flesta finländska fiskare. När katalogen Napp och Nytt kom till
butikerna var det ett säkert sommartecken och den lästes med stort intresse.
ABU:s historia är välkänd och mycket omskriven. Till de mest intressanta hör Len
Borgströms historiska skildring Snilledrag, lyckokast och bottennapp, som utkom
2003. Den har även översatts till engelska med titeln What Happened? På finska har
den inte getts ut, vem skulle kunna översätta till finska?

 

ABU:s trycksaker är också mycket kända, såsom flaggskeppet Napp och Nytt. ABU:s
första egna broschyr är Spinnfiske som utkom 1942, men tidningsannonser gavs ut
redan före det. Om ABU:s publiceringshistoria skildrar Daniel Skupien utmärkt i sin
bok Vintage Fishing Reels of Sweden. På sidan 17 skriver han att han tror att ABU:s
första annons kan ha varit i tidningen Sportfisket från 1944.

 

 

När jag gick igenom gamla Sportfisket-tidningar hittade jag ABU:s annonser i ännu
tidigare nummer än det angivna året. Den första fanns i aprilnumret från 1941. På
sidan 81 finns en helsidesannons om Record-spolar och i den anges att spolarnas
garantiunderhåll sköts av A.-B. Urfabriken, Svängsta. Därefter hittar man ABU:s
annonser regelbundet i nästan alla nummer av Sportfisket.
Om ABU har annonserat i andra tidningar före detta har jag inga uppgifter om.
Mycket tidigare kan det dock inte ha varit eftersom Göte Borgström tillverkade de
första Record-spolarna i kommersiellt syfte 1941.
1948 började historien om en av de mest legendariska katalogerna för
fiskeutrustning, Napp och Nytt. Några broschyrer hann dock ges ut före detta. Den
mest imponerande var utan tvekan Ni kan lita på Record från 1946. Den gavs även
ut på spanska och engelska. Innan dess utkom ett litet häfte 1944 med namnet
Record fiske.
De minst kända trycksakerna är spolarnas reservdelskataloger och bruksanvisningar.
Vissa kataloger innehåller även annat än bara reservdelslistor. Till exempel i
Haspelspinn som utkom 1952 finns det ganska grundliga instruktioner om
kastandets hemligheter. Den innehåller även två små berättelser och i den ena
utreder den berömda amerikanska fiskaren Joseph D. Bates om det är svårt att kasta

med haspelspole. Dessa kataloger om bl.a. reservdelar är besvärliga samlarobjekt,
inte minst därför att de flesta saknar uppgifter om tryckåret.
Alla dessa ABU:s tidigaste broschyrer är mycket eftersökta bland samlare, och därför
är även priserna därefter. Detta har även lockat skumma individer att göra ”nya
tryckningar” av de tidigaste Napp och Nytt-katalogerna och åtminstone av häftet Ni
kan lita på Record finns det piratkopior i omlopp.

Ari Savikko