Kalakirjaston arkiston yleisesittely

Evon kalastajakoulu Evon kalastuskoeasema
Kaihuan kalanviljelyslaitos Kalataloussäätiö
Kalatutkija Jorma Toivonen Käylän kalanviljelylaitos
Perhomestari Lauri Sälevä T. H. Järven aineistoa
Leustojärven kalanviljelylaitos – Tornionjoen kalanviljelylaitos
Suomen Kalastusyhdistys – Kalatalouden Keskusliitto

Leustojärven – Tornionjoen kalanviljelylaitoksen aineisto: Esittely

Muut nimet
Leustojärven kalanviljelylaitos
Tornionjoen kalanviljelylaitos

Toimintavuodet
1988-2001

Toiminta-alue
Tornionjoen vesistöalue

Tietosisältö
Asiakirjat sisältävät kirjauksia kalanviljelylaitoksen päivittäisistä toiminnoista, joista on laadittu yhteenvetoja ja diagrammeja suunnitelmia, tilastoja ja esityksiä varten. Aineistoon on talletettu rakennepiirustuksia sekä laitoksen perustamiseen, vihkimiseen ja lakkauttamiseen liittyviä asiakirjoja.
Aineistossa on joitakin Muonion kalanviljelylaitoksen asiakirjoja, jotka koskevat Tornionjoen vesistöä sekä muiden tahojen tuottamia asiakirjakopioita, esim. kirjoituksia.

Arkistotunnus
9

Aineiston laajuus
0,4 hm = neljä koteloa

Sijoituspaikka
Hylly G

Luovuttaja
RKTL/Ari Savikko, Muonio 2001

Käyttö
Aineisto on käytettävissä Kalakirjastossa ja haettavissa Kalakirjaston tietokannasta.
Asiakirjoista voi tehdä myös tietopalvelupyynnön Kalakirjastolle.

Kuvailutiedot
Suomen Kalakirjaston arkistosihteeri Päivi Sahlman 26.4.2021

Lähteet
Leustojärven kalanviljelylaitoksen ja Tornionjoen kalanviljelylaitoksen asiakirjat ja Ari Savikko

 

Leustojärven – Tornionjoen kalanviljelylaitoksen aineisto: Luettelo

Aineistovuodet 1973-2007

Kotelo 9.1 (4)

Asiakirjat ovat aikajärjestyksessä vuosittain ja ilmoitetut vuodet ovat rajavuosia.

Lypsypöytäkirjat
1990-2001
Asiakirjat sisältävät mm. tietoja missä ja milloin on lypsetty, mikä on lypsettyjen kalojen sukupuoli, paino ja pituus, kuinka paljon mätiä on saatu litroissa ja kappaleissa, mikä on ollut lypsytappio tai mädin kuolleisuus.
Sarjan lopussa on omassa vaippalehdessään muutama yhteenveto rajavuosilta 1990-1996 sekä tilastot, joissa ei ole päivämäärää.

Hautomopöytäkirjat
1991-2000
Asiakirjat sisältävät tietoja mm. päivämääristä, haudontaan tulleiden mätien määristä, allastunnuksista, kalakoodeista, seurannoista, haudontatappioista tai ruskuaispussien kuolleisuudesta.
Sarjan lopussa on omassa vaippalehdessään muutama yhteenveto rajavuosilta 1986-1996 sekä päiväkirjoja haudonnan lämpötiloista 1989-2000.

Istutuksiin liittyvät asiakirjat
Istutuksiin liittyviä asioita on käsitelty myös saapuneissa faxeissa ja sähköposteissa sekä kokousmuistioissa.

Vuosittaiset istutussuunnitelmat ja istutustilastot
1989-2004
4,8/1993 sisältävät karttoja
Asiakirjoissa on mainittu mm. istutusvuosi, -paikka, -tapa, -merkki, -ikä, -määrä kg/kpl,
-pöytäkirjannumero, kasvatuspaikka tai kuljetustiedot.

Kotelo 9.2 (4)

Useamman vuoden yhteenvetotilastot
1973-2006
Istutukset 1973-1991
Lohi-istutukset Tornionjoen vesistöalueella 1976-1989
Tornionjoen lohen istutukset 1986-1995
Leustojärven kvl:n lohi-istutukset 1988-1991, taimenistutukset 1990-1991, kalasto 1991
Tornionjoen kvl:n istutukset 1988-1994
Lohi-istutukset Tornionjoen vesistöön 1988-1999
Tornionjoen kvl:n istutukset Tornionjoen vesistöön 1988-1998, 2 kpl eri päiväyksillä
Tornionjoen kvl:n istutukset Enontekiön kuntaan 1989-1993
Tornionjoen kvl:n istutukset 1989-1994
Lohi-istutukset ja sähkökalatulokset 1989-2000
Tornion- ja Muonionjoen vesistön Suomen ja Ruotsin puoleiset lohi- ja meritaimenistutukset 1990-luvulla, sis. lähteneen kirjeen
Tornionjoen ja Muonion kvl:n istutukset Jietajokeen, Tarvantojokeen ja Lätäsenoon
(Hirvasvuopio-Isokurkkio) 1990-1999
Lohi-istutuksia 1991-1999 Muonion kvl:n toimesta Tornion- ja Muonionjoen vesistöalueelle
Istutukset Torniojoen vesistöalueelle 1992-1999
Tornionjoen kvl:n istutukset Naamijokeen 1993-1996
Tornionjoen kvl:n istutukset Ylä-Lapin hoitoalueelle 1994-1996
Istutustuloksia 1994-1997 Tornionjoen kvl
Lohi-istutuksia 1994-1998 Muonionkvl:n toimesta
Lohi-istutukset Ounasjokeen Muonion- ja Tornionjoen laitoksilta 1999-2001
Lohi-istutukset Tornion-, Simo-, Kuiva-, Kiiminki- ja Pyhäjokeen 2003-2006

Istutuspaikat
Erittely yksivuotiaitten lohenpoikasten istutuspaikoista, 1994
Tornionjoen lohen jokipoikasistutuksiin soveltuvat alueet ja ehdotus istutuksista eri alueille, 1994
Tornion- ja Muonionjoen istutusalueet, ?

Kustannukset
Vuonna 1997 istutuksiin tulevien Tornionjoen lohen ja meritaimenen poikasten eväleikkauksista aiheutuvat kustannukset, 1996
Tornionjoen lohen poikasten eväleikkauksista aiheutuneet kustannusasiakirjat, 2001
Laskelma Pyhäjokeen istutettavien ylimääräisten lohenpoikasten kuljetuskustannuksista, 1997
Istutusveneen käyttötunnit ja polttoaineen kulutus, 2000

Saapuneet asiakirjat
– RKTL:n istutussuunnitelmat Maa- ja metsätalousministeriölle 1999-2004
– RKTL:n lupahakemukset kalanpoikasistutuksiin ja ilmoitukset istutuksista Suomalais-ruotsalaiselle rajajokikomissiolle 1998-2001 liitteineen
– Yhteenveto Tornionjokiprojektin meritaimenistutuksista 1992-1996, asiakirjoja vuosilta 1994 ja 1996

Kirjeistö
RKTL:lle Juha Koivumaan esittämät korvausvaatimusasiakirjat 2002

Emokalastoon liittyvät asiakirjat
Tilastoasiakirjoja ja muita tietoja emokalastoon liittyen 1990-2001
mm.
Leustolle siirrettyjen spa-mätien emot 1990-2000
Emolohiviljely Tornionjoen kvl:lla 1992-1999, jossa tiedot
– emokalaparvet
– mädin tuotanto
– sukupuolijakauma
– lämpötilat
– valorytmi
– viljelyolosuhteet
– lämpösummat lypsystä lypsyyn -kaavio
– emokalojen painokehitys -kaavio
– kappaletta mätiä/emo kg -kaavio
Tornionjoen lohen emokalaparven perustaminen 1994
Tornion- ja Muonionjoen merilohen emokalanpyynti syksyllä 1994
Tornionjokiset kalastot Taivalkoskella, Muoniossa ja Lautiosaaressa syksyllä 1999
Muonionjoen lohiemokalaston pariuttamispöytäkirja ja M 74 kalat syksyllä 1999
Lohen vaelluspoikasten pyynti Lätäsenosta kesällä 2000

Kirjoitukset
Koljonen Marja-Liisa: Tornionjoen lohikannan hoitoon liittyviä geneettisiä kysymyksiä, 1999
Pasanen Pentti: Tornionjoki asiaa

Kalojen ruokintaan liittyvät asiakirjat
Käytettävien ohjelmien ja raportointien käyttöohjeita, saapuneita faxeja, muistiinpanoja ja kirjoitus: Koskela Juha ja Anttonen Esko/RKTL – Tarkempaan tuotannon hallintaan lohen poikasviljelyssä

Rakennusasiakirjat
Sopimusasiakirjoja 1982
– Leustojärven kalanviljelylaitoksen vedenkäsittelyjärjestelmän suunnittelu
– RKTL/Finnewos Oy
KVL/Leustojärvi 1982, 1985
– asema-, julkisivu-, leikkaus- ja pohjapiirrosluonnoksia
– Arkkitehtuuritoimisto Poskiparta-Norvapalo
Muonion Leustojärven KVL:n laajennus, vaihe 2, 1985
– työselostus, kustannusarvio ja työpiirustukset
– Vesihallitus, Lapin vesipiirin toimisto
Uudisrakennus, KVL/Leustojärvi 1985
– rakennepiirustukset
– Arkkitehtuuritoimisto Poskiparta-Norvapalo

Kotelo 9.3 (4)

Rakennusselitys 1986
– Arkkitehtitoimisto Poskiparta Ky
Työselityksen yhteinen osa 1986
– Arkkitehtitoimisto Poskiparta Ky, Rakennusinsinööritoimisto Paavo Airaksinen, LVI- insinööritoimisto Jorma Toivanen, Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy, Suunnittelukeskus Oy
LVI-laitteiden työselitys 1986
– LVI- insinööritoimisto Jorma Toivanen
Yleissuunnitelma, Leustojärven kalanviljelylaitos 1986
– alustava kustannusarvio, piirustusluettelo ja piirustukset
– LVI-insinööritoimisto Ylitalo&Naamanka
– Insinööritoimisto Voimarakenne Oy

Rakentamiseen liittyvät kirjekopiot liitteineen
26.2.1986 RKTL/Maa- ja metsätalousministeriö
– selvitys yhdistetyn perustamis- ja esisuunnitelman kustannustason noususta
6.5.1987 Rakennushallitus/Insinöörirakentajat Oy
– Leustojärven kalanviljelylaitoksen vastaanottotarkastuspöytäkirja
7.9.1987 ja 21.9.1987 Rakennushallitus/Insinöörirakentajat Oy
– Leustojärven kalanviljelylaitoksen ulkopuolisten töiden jälkitarkastuspöytäkirja

Leustojärven kalanviljelylaitos/RKTL, yleisesittely 1992
– monisteen sivulla kaksi on kerrottu rakennustöiden suunnittelusta, rakentamisesta ja rakentajista

Kalanviljelylaitoksen perustamiseen ja vihkimiseen liittyvät asiakirjat
Lehdistötiedote 11.5.1984
– RKTL/Tutkimuslaitoksen johtajan, professori Pekka Tuunaisen ja tarkastaja Jorma Janatuisen laatima oikaisu julkisuudessa esiintyneisiin virheellisiin tietoihin Leustojärven kalanviljelylaitoksen perustamisasioista

Muistio 11.5.1984
– Särkijärven kalanviljelylaitoksen esimiehen, valtion kalanviljelylaitoksen tarkastajan Jorma Janatuisen selvitys Leustojärven kalanviljelylaitoksen perustamisesta ja sen vaikutuksesta Jerisjärveen, Äkäsjärveen ja Äkäsjokeen

Vihkiäiset 28.-29.1.1992
– Kutsu ja ohjelma Leustojärven kalanviljelylaitoksen vihkiäisiin ja sen yhteydessä pidettävään Tornionjoen lohisymposioon 5.11.1991
– Kutsuvieraslista
– Leustojärven kalanviljelylaitoksen päällikön Jorma Janatuisen lähettämä kirjekopio 20.1.1992
– RKTL:n kalanviljelyosaston lehdistötiedote 24.1.1992 vihkiäisistä

Tornionjoen (ent. Leustojärven) kalanviljelylaitoksen lakkauttamiseen liittyvät asiakirjat
2001, 2002, 2006, 2007

Faxit, sähköpostit ym. yhteydenotot
1994-2004
mm.
– fax T. Friman/J. Iivari, Friman Tuomas: Alustava suunnitelma Tornionjoen kvl:lla v. 1944 tehtävistä ruiskumerkinnöistä, 1994
– fax Sirkka Heinimaa: Merilohen Torniojoen istutuskokeilun tutkimussuunnitelma, 1996
– keskustelumuistio Kare Turtiainen/Kai Westman/Pentti Pasanen, Pentti Pasanen: Tornionjoen lohen istutukset Lätäsenoon ja Könkämäenoon, 1997
– sähköposti Jorma Piironen/Juha Iivari: sukusiitosasteen kaava, 2000
– keskustelumuistio Jukka Säntti/Petri Heinimaa: Meritaimenten istutukset Naamijokeen, 2002
– fax Soivio/Juha Iivari: Paastopoikaset/viivästetty sukukypsyys, ?

Kokousmuistiot
1996-2001

Raportit
Tornionjoen kalanviljelylaitoksen kalataloustarkkailu vuonna 1997, Paksuniemi Simo/Lapin vesitutkimus Oy 18.5.1998

Sekalaiset
Tilastot
Luonnonravintolammikoiden tuotto vuosina 1973-1997
Leustojärven koekalastus 1972, 1996
Leustojärvi näytteenotto ?
Peled-siian lämpökasvatus Tornionjoen kalanviljelylaitoksella 2000?
Valorytmi asiakirjoja 1990-1992
Koe meritaimenten kalalista 1990?
Mätimäärät ja niistä saadut poikaset Leustojärven kvl:lla 1987-1989
Mätitietoja 1990-luvun alku

Esitteet
Leustojärven kalanviljelylaitos, Muonio/RKTL, laatinut Jorma Janatuinen 23.1.1992
Muonio/RKTL, Tornionjoki ja kalanviljelylaitokset, painotuote

Lomakkeet
Kalankasvatuslaitoksen velvoitetarkkailun vuosiraportti 1992, 25.1.1993 täytetty lomake, allekirjoittamaton
Täytettyjä kalanmerkintälomakekopioita

Tutkimussuunnitelmat
Luonnonvaellukselta pyydettyjen lohien ja taimenten ruskuaispussipoikasten kuolleisuus, tutkimusesitys vuodelle 1993
Tutkimussuunnitelma Atso Romakkaniemi: Tornionjoen lohien alkuperä- ja iänmääritysten sekä vaelluspoikastuotannon arviointi kuonomerkinnöillä, 2000

Sekalaiset
Yksittäisiä muistiinpanoja ja kopioita eri aiheista

Kotelo 9.4 (4)

Kirjoitukset
Iivari Juha: Kokemuksia Tornionjoen lohen luonnonmädistä ja laitosmädistä
Piironen J.: Maidin pakastusohjeita, 1996
?: Maidin pakastaminen
Piironen Jorma, Hyvärinen Heikki, Puhakka Ossi: Lohikalojen maidin säilömismahdollisuuksista kalanviljelyn ja kalanjalostuksen tarpeisiin
Parviainen Tapani: Maidin laimennus/Aktivointi bikarbonaattiliuoksella
Mäkinen Timo, Erkamo Esa, Bomberg Jukka: Suojaavan substraatin käyttö lohen mädin haudonnassa
?: Mädin puhdistuskoneen testaus
Piironen Jorma: Emokalojen yksilöseuranta
Koskela Juha: Eräitä lohikalojen viljelyn riskitekijöitä emokalojen lypsyn ja pienpoikasvaiheen välisenä aikana, 1992
?: Desifiointi on mädin mekaanista ja kemiallista käsittelyä
Niemitalo Vesa, Karjalainen Matti, Määttä Vesa: Lohen haudontatappioiden pienentäminen
Forsman Leena, Raciborski Krzysztof, Soivio Antti: Lohen haudontaan vaikuttavista tekijöistä
Huttunen Tarja: Mädin ja ruskuaispussipoikasten sairauksista
Antila Erkki: Kalojen lisääntymisen hormonaalinen säätely
Kaukoranta Markku: Hormonien käyttö mädintuotannossa
Virtanen Erkki: Mädin käsittelyn kriittiset vaiheet
Rissanen Ilkka, Valle Jouni, Sillman-Valle Sinikka, Nuutinen Seppo, Kukkonen Arja, Pulkkinen Kyösti: Kylmämerkin ja eväleikkauksen käyttö kirjolohen poikasten merkinnässä
Concluding remarks and the status of the stocks in the River Tornionjoki

Tornionjoen kalanviljelylaitoksen toiminnan lopettaminen 6.4.2021 (MMM Dnro 1435/714/2001)