Lauri Kolin kalakirjat

Helsingin yliopiston eläinmuseon museonhoitajana elämäntyönsä tehnyt Lauri Koli (1929-2022) on perehtynyt kaloihin ja kalakirjallisuuteen pintaa syvemmältä ja on toiminut tiedonvälittäjänä harvinaisen sujuvakynäisenä ja ennen kaikkea selkeäsanaisena. Dosenttina Koli toimi vuodet 1971- 1993. Hän on myös toiminut ansiokkaasti kalakirjallisuuskulttuurin ylläpitäjänä.

 

Retkeilijän kalaoppaan 1. painos

 

Koli on tehnyt tai toimittanut useita kalakirjoa joista ensimmäinen oli Retkeilijän kalaopas, koko nimeltään Retkeilijän kalaopas: kalat, sammakkoeläimet ja matelijat, ilmestyi ensi kerran jo 1961. Sen on kuvittanut Björn Ursing. Siinä on 102 värikuvaa ja lajikuvauksia on 89.

 

 

Tämä painos toimi oppikirjana Valtion kalatalousoppilaitoksessa 1980-luvulla

 

Tästä kirjasta tuli kalojen tunnistusoppaiden klassikko ja vuonna 1995 siitä otettiin jo 8. painos. Painoksia on aina ajanmukaistettu ja tekstejä tarkastettu.

 

Uusittu painos

 

1995 ilmestyi Suomen kalaopas. Sen kustansi WSOY. Tämä on saman tyyppinen kenttäopas kuin Retkeilijän kalaopas.

 

Vuonna 1997 ilmestyi Otavan kalakirja jossa kuvitus on toteutettu kotimaisilla valokuvilla, harvinaisempia kaloja lukuun ottamatta. Kuvia on 15 eri kuvaajalta. Kirjassa on yleisesittely maamme kaloista, niiden elintavoista ja elinympäristöstä. Kalojen elinympäristön kuvaus on melkoisen perusteellista, mutta helposti ymmärrettävää ilman alan korkeampaa koulutusta. Vuonna 2005 kirjasta otettiin jo 4. painos.

 

 

1998 ilmestyi Suomen kalat. Kirja on laajuudessaan (357 s.) ja komean kuvituksen ansiosta yksi kalakirjallisuutemme merkkiteoksia. Koli on voinut valita kirjaansa parhaat kuvat melkoisista klassikoista: Sundmanilta 37, von Wrightin kirjasta 35 (niistä 4 ruotsalaisten piirtämiä) ja 19 kuvaa Grotelta. Suomen kalat -kirjan lukijalle ei jää epäselväksi, tarkoittaako lause tätä vai tuota ja onko kyseessä mielipide, oletus vai tutkimukseen perustuva tieto.

 

 

Kirjasta otettiin 1000 kappaleen numeroitu nahkakansiin sidottu juhlapainos vuonna 1990. Kirja on lajissaan yksi upeimmista kalakirjoista. Kirjan on kustantanut Werner Söderström Osakeyhtiö ja graafisesta suunnittelusta ja taitosta vastaa Irmeli Ilmanen. Kirja on ajanmukaistettu esittely maamme kaloista, jossa pääpaino on kalojen elintavoissa. Kalat on esitelty systemaattisessa järjestyksessä. Yksityiskohtainen systeemi on lajinkuvauksen jälkeen.

 

Numeroitu kokonahkakantinen sidos

 

Lauri Koli toimitti yhdessä Antti Kolin ja Kai Linnilän kanssa 1998 Tammen kustantamana Kalat (kirjan selässä Pohjolan kalat), jonka kuvitus perustuu Wilhelm von Wright piirtämiin kuviin. Teoksen lopussa on Lauri Kolin seikkaperäinen ja upeasti kuvitettu artikkeli suomalaisen kalastus- ja kalakirjallisuuden vaiheista otsikolla Olaus Magnuksesta Juhani Ahoon.

 

Kirjassa on hieno katsaus suomalaiseen kalakirjallisuuteen

 

Tästä kirjasta ilmestyi jo 1997 Amanitan kustantama numeroitu (1000 kpl) suurikokoinen kirja nimeltä Wilhelm von Wright: Kalat. Kirjassa 400 sivua ja lähes 200 värikuvaa jotka on Wilhelm von Wrightin piirtämiä ja värittämiä. Kirjassa esitellään 116 erilaista pohjoisilla vesillä tavattua kalaa. Kirjassa on Professori Jukka Ervamaan kirjoittama artikkeli Wilhelm von Wrightin luonnonkäsityksestä, joka puuttuu Tammen kustantamasta Kalat kirjasta.

 

 

Suomen kalakirjastossa on numeroidusta painoksesta 0000 numero

 

Lauri Koli viettää kesiään Ariman rannalla, Somerolla. Hän on vuosien saatossa kartoittanut Someron vedet ja tehnyt niistä kalastuskunnille seikkaperäisiä selvityksiä. Näistä on syntynyt kirja Someron vedet, jonka Amanita kustansi 1993.

 

 

 

Kolin ansiot kalatietouden levittäjänä tiedetään yleisesti, mutta hän ansioitaan kalakirjallisuuden vaalijana ja kulttuurin tallentaja ei tiedetä niin laajasti. Hänen ansiostaan monet vanhat kalastusaiheiset pienpainatteet, eivät ole ainoastaan säilynee, vaan tulleet yleisempään tietoisuuteen. Hän on ollut tärkeä lenkki kalakirjallisuus kulttuurin siirtymiselle seuraaville sukupolville, mistä voimme kaikki olla hänelle kiitollisia.

 

Kuva: Kalastaja 2017