Lähivesien tilaa voi tarkastella Vesikartta-palvelussa

Suuri osa maamme pintavesistä on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä: 65 % joista, 85 % järvistä ja 25 % rannikkovesistä.

Vesikartalta voi tarkastella pintavesien tilan ja tyypittelyn lisäksi pohjavesiä. Palvelusta on saatavilla myös tietoa vesiä kuormittavasta toiminnasta, kunnostustoimista ja meriympäristön seuranta-asemista. Vesikartasta löytyy kotimaisten aineistojen lisäksi Norjan ja Ruotsin pinta- ja pohjavesien tilatietoja.

Tiedot perustuvat ELY-keskusten, SYKEn ja entisen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luke) seuranta-aineistoihin

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_2_5_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/Vesikartta/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default

 

http://www.ymparisto.fi/pintavesientila

 

Kuva: Ari Savikko

Kuva: Ari Savikko