Kolartic Salmon loppuraporteja

Lohen vaellusreittejä

Lohen vaellusreittejä

Kolarctic Salmon – Kansainvälistä yhteistyötä Atlantin lohen hyväksi

Norjan, Venäjän ja Suomen väliset raja-alueet ovat ainutlaatuisia luontoarvoiltaan ja luonnonvaroiltaan. Atlantin lohi on turmeltumattoman vesiluonnon vertauskuva ja sillä on merkittävää taloudellista ja kulttuurista merkitystä ammattimaiselle kalastukselle sekä vapaa-ajan kalastukselle. Lohenkalastuksella alueella on pitkät perinteet, joihin kuuluu suuri lukumäärä erilaisia pyyntimenetelmiä ja kalastustekniikoita. Kolarctic Salmon -projekti on hallinnon, tutkimuksen, lohenkalastajien ja kalastusjärjestöjen välistä yhteistyötä kolmessa maassa.

Projektin tavoitteena oli parantaa eri maiden tutkimuksen, hallinnon, merikalastusjärjestöjen ja kalastajien välistä yhteistyötä sekä kehittää pitkäaikainen lohikantojen hoito-ohjelma mereen ja jokiin sekä hankkia tietoa, jonka avulla voidaan laatia lohen hyödyntämiseksi kestävät ja tietoon perustuvat ohjeet. Projektissa yhdistettiin kalastajien kokemusperäiset, paikalliset ja perinteiset tiedot tutkimustietoon sekä selvitettiin lohen sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä sen vaikutuksia lohen vaelluskäyttäytymiseen rannikolla.

Lisäksi arvioitiin kassikasvatuksesta karanneiden lohien määriä ja esiintymistä sekä annettiin suosituksia niin sanottujen karkulaislohien kalastuksesta. Tavoitteena oli myös vaellusmallien tekeminen eräille lohikannoille ja suurempien maantieteellisten alueiden lohikantojen osuuksien arviointi Pohjois-Norjan saaliissa.

Hankkeen tulokset esitellään  valmistuneissa yli 20 tieteellisissä julkaisuissa ja raporteista, jotka löytyvät osoiteesta

http://prosjekt.fylkesmannen.no/Kolarcticsalmon/Documents/Reports/Scientific-reports/

http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/kolarctic_salmon_kansainvalista.html

 

Tenojokisuu. Kuva: Ari Savikko

Tenojokisuu. Kuva: Ari Savikko

 

2017

2017_1 Kolarctic Salmon rapportNO_web-spread

2017_1 Kolarctic Salmon rapportSami_web-spread

2017_1 Kolarctic Salmon reportEN_web-spread