Kalakirjaston arkiston yleisesittely

Evon kalastajakoulu Evon kalastuskoeasema
Kaihuan kalanviljelyslaitos Kalataloussäätiö
Kalatutkija Jorma Toivonen Käylän kalanviljelylaitos
Perhomestari Lauri Sälevä T. H. Järven aineistoa
Leustojärven kalanviljelylaitos – Tornionjoen kalanviljelylaitos
Suomen Kalastusyhdistys – Kalatalouden Keskusliitto

Käylän kalanviljelylaitos: Esittely

Muut nimet
Käylänkosken Kalanviljelyslaitos
Käylänkosken kalanviljelylaitos
Kuusamon kalanviljelylaitos

Toimintavuodet
1934-2017

Toiminta-alue
Kuusamon ja lähipitäjien vesistöt, pääasiassa Kouta- ja Kemjoen vesialueet (Oulanka-, Kitka-, Kuusinki- ja Pistojoen vesistöt)

Historia
1934 perustettiin Käylänkosken Kalanviljelyslaitos (myöh. Käylän kalanviljelylaitos, Kuusamon kalanviljelylaitos) Kuusamon Käylänkoskelle Kitkajoen etelärannalle Kuusamon ja lähipitäjien vesistöjen kalakantojen (siian, muikun ja järvitaimenen) lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi.
Kalanviljelylaitoksen hoitajat ovat toimineet Maataloushallituksen kalatalousosaston (myöh. Maa- ja metsätalousministeriön, RKTL:n ja Luken) antamien määräysten ja ohjeiden mukaan ja alaisuudessa.

Käylänkosken kalanviljelyslaitoksen rakennukset tuhoutuivat sotatoimien aikana 1944-1945. Uusi hautomo jälleenrakennettiin 1946 ja saneerattiin perusteellisesti vuosina 1983-1987, altaiden kattamistyö on tehty 1990-luvun alussa.

Hallinto-organisaatioiden muutoksissa kalanviljelylaitoksen perustehtävä säilyi samana – työsarkana oli alueellisten luonnonvaraisten kalakantojen säilyttäminen, lisääminen ja hoitaminen. Vuosien kuluessa toiminta ja työtehtävät muokkautuivat aikaansa sopiviksi ja lisääntyivät mm. tutkimuksiin.
1960-luvulla kalastuskuntien järjestäytyminen lisäsi yhteistyötä kalanviljelylaitoksen ja paikallisten kalavesien omistajien kanssa mädinhankinnassa, haudonnassa ja poikasistutuksissa. 1970-luvun lopulla otettiin käyttöön luonnonravintolammikkoviljely ja 1990-luvulla tutkimuskalojen tuotanto.
Kuusamon kalanviljelylaitoksen toiminta ajettiin alas 2017 ja tuotantolaitokset myytiin yksityiselle yrittäjälle, joka jatkaa toimintaa.

Arkistotunnus
8

Aineiston laajuus
0,55 hm = viisi koteloa, kaksi kirjaa

Sijoituspaikka
Hylly G

Luovuttaja
Luke, Taivalkoski 2018

Käyttö
Aineisto on käytettävissä Kalakirjastossa ja haettavissa Kalakirjaston tietokannasta.
Asiakirjoista voi tehdä myös tietopalvelupyynnön Kalakirjastolle.

Kuvailutiedot
Suomen Kalakirjaston arkistosihteeri Päivi Sahlman 20.4.2021

Lähteet
Käylänkosken kalanviljelyslaitoksen ja Käylän kalanviljelylaitoksen asiakirjat sekä Käylän kalanviljelylaitoksen 60-vuotisjuhlasymposium 9.6.1994 moniste

 

Käylän kalanviljelylaitos: Luettelo

Aineistovuodet 1934-2000

Kotelo 8.1 (5)

Diaarit (A)
Postituskirja, rajavuodet 1950-1966, vihko
– lähetetyt kirjeet ym.
Puhelimen käyttöpäiväkirja 4/1969-3/1975, vihko
– soitetut puhelut ja puheluiden hinnat
Päivä- ja muistikirjoja rajavuosilta 1942-1973, 7 vihkoa
– sisältävät muistiinpanoja ja tietoja mm. kutukalojen pyyntien aloituksista, kalanpoikastilauksista ja jakamisesta, todistuksia toimitetuista poikasista, ruokailujen kustannuksista ja hautomon remontin kustannuslaskelmia

Lähteneet asiakirjat (D)
Lähteneet kirjeet (Da)
1957, 1961, 1969, 3 kpl

1970-1975, 24 kpl
? 2 kpl
– kirjeiden lähettäjänä on kalastusmestari Eino Mustonen, saajina mm. Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitos, Maataloushallituksen kalatalousosasto, Lääninhallitus, Lapin läänin Maatalouskeskus ja Sanomalehti Kaleva
– aiheina ovat esim. ilmoitukset mätimääristä, järvitaimenen poikasten keskipainoista ja keskipituuksista sekä esitykset kalustohankinnoista ja luonnonravintolammikoiden rakentamisesta
1986 kalastusmestari Seppo Mustosen kirje Tammelan kalastuskunnalle mädinhankinnasta

Lähteneet toimintakertomukset (Db)
1934-1945
1945-1955, 1957-1958
1961-1963, 1965-1966
1983, 1986, 1988
Muistio toiminnasta 1968-1969
Muistio toiminnasta, kirjoitettu 15.9.1971

Saapuneet kirjeet (E)
Saapuneissa kirjeissä on käsitelty mm. työntekijän palkkaus- ja matkakorvausasioita, ilmoitettu käytettävissä olevista määrärahoista ja toimihenkilö- ja organisaatiomuutoksista, annettu ohjeita kalanviljelyslaitokselle hankittavista työvaatteista, kalastustarvikkeista, pyydyksistä ja rakennustarvikkeista, ilmoitettu toimintaohjeita tilityksiin, tilauksiin, postituksiin ja päivittäisiin työtoimintoihin.

Maataloushallituksen kalatalousosasto
1934-1937, 1939, 17 kpl
1945-1949, 51 kpl
* 16.2.1948 ilmoituskirje saapuneista pitkävartisista kumisaappaista
* 31.3.1948 toimintaohje Simojärveen ym. istutettavista siianpoikasista
* 14.5.1948 ilmoitus valtion kalastuskurssin järjestämisestä Tarvaalassa
* 16.9.1948 ilmoitus Iittalan lasitehtaalta saatavista haudontasuppiloista
1950, 1951, 1954-1956, 1959, 20 kpl
1960-1969, 83 kpl
1971, 1 kpl
1964 yksi lähtenyt kirje Kuusamon verotoimistolle, tiedoksi kalanviljelylaitokselle

Maataloushallituksen tilitoimisto
1971, 2 kpl

Maa- ja metsätalousministeriön kalastus- ja metsästysosasto
1971, 2 kpl

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosasto
1971, 5 kpl
– 11.10.1971 sisältää ilmoituksen kalanviljelylaitoksen kalamäärästä
1972, 9 kpl
1973, 18 kpl
1974, 9 kpl
– 18.12.1974 sisältää lausunnon hajasijoituskomitean loppumietinnöstä
1972 yksi lähtenyt kirje Oulun maatalouskeskukseen, tiedoksi kalanviljelylaitokselle
1974 Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitos, tutkimussuunnitelmaluonnos tarkasteltavaksi

Metsähallinnon Pohjanmaan piirikuntakonttori
1957, 1961, 1966-1969, 1971, 1972, 15 kpl
Metsähallinnon Perä-Pohjolan piirikuntakonttori
1958 (1972 ??), 1 kpl
Sisältävät kalanpoikastilauksia ja ilmoituksia hoitoalueiden istutussuunnitelmista ja ohjeista

Yritysten ja seurojen tarjouksia ja hinnastoja
1973, 1974, ?, 12 kpl

Muut viranomaiset
1961, 1969, 1971, 1974, 6 kpl

Muut
1965, 1967, 1968, 1970-1972, ?, 9 kpl

Kotelo 8.2 (5)

Tiliasiakirjat (G)
Kassatilikirjat (Ga)
1948-1950, vihko
1951-1972, kirja (irrallisena)
– sisältää valokopion korjatusta tili-ilmoituksesta ja saatekirjeen 4.1.1972
1973-1993, kirja
Kassatilikopiot 1963 ja saapunut kirje

Kirjanpitotositteet (Gb)
1946
1961-1969
1970-1974
Kalatilitositteet 1966-1969

Sekalaiset (Gc)
Omaisuusluettelo 1936-1944, 1946-1968, kirja (irrallisena)
Tarvikeluetteloja, ei vuosilukua, 6 kpl
Kustannusarvio Käylänkosken kalanviljelyslaitoksen korjaustöistä 1958
Rahtikirjat 1957, 1965
Ottokorttivihkot 1971-1973, 3 kpl
Tilauslomakevihko 1976-1978

Kotelo 8.3 (5)

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat (H)
Hallinto (Ha)
Henkilöstön asiakirjat
Palkanmaksuasiakirjoja 1962-1973
Matka-anomukset ja matkalaskut 1967-1974, 1976
Kesätyöhakemus 1968
RKTL:n todistus Kuusamon verotoimistolle 1973
Työharjoittelijan työsopimus 1977
Palkka- ja eläkeohjeita

Saapuneet päätökset ja valtakirjat
Maataloushallituksen myöntämät päätökset 1934, 1952, 1957, 3 kpl
– lohien, siikojen, taimenien ja harjusten pyydystämiseen rauhoitusaikana Kuusamon pitäjän kalavesissä mädin hankintaa varten

RKTL:n kalantutkimusosaston myöntämät valtakirjat Käylän kalanviljelylaitokselle saatekirjeineen 1972-1975, 7 kpl
– koekalastukseen ja mädinhankintaan Kuusamon, Posion ja Sallan alueella sekä Käylän kalanviljelylaitoksen toimialueella
– puheoikeus Kuusamon maanmittauspiirin maanmittaustoimiston kokoukseen

Metsähallinnon Kuusamon hoitoalueen aluemetsänhoitajan myöntämä valtakirja siian mätipyyntiin Kuusamon hoitoalueen Oulangan seudun rajavyöhykkeen vesialueilla 1974

Pöytäkirjat ja -otteet
11.9.1922 Alakitkan lohkokunnan kokous
– metsänvartija Iisak Mustoselle on luovutettu Käylänkosken rantatonttimaat ja vesiosuus myllylaitoksen ym. perustamista varten
1938 jakokuntien ja kalastuskuntien kokouksia 7 kpl
– aiheina kalaistutukset ja pyyntö Maataloushallituksen kalatalousosastolle, että kalanistutukset toimitettaisiin Kuusamon Käylän kalanviljelyslaitokselta
– 3.4.1939 Maataloushallituksen kalatalousosaston kirje kunnallislautakunnille ja 11.4.1939 kirje kalastusmestari I. Mustoselle kalanistutuksiin liittyen
– 17.4.1939 Kuusamon kunnan kunnallislautakunnan kokouksen pöytäkirjaote
18.7.1953 Käylän-Seudun Mylly ja sahaosuuskunnan perustava kokous
– Käylän Mylly- ja sahaosuuskunnan lakkauttaminen ja Käylän-Seudun Mylly ja sahaosuuskunnan perustaminen
14.4.1967 Kuusamon Yhteismetsän hoitokunnan kokous
– myönteinen vastaus pyyntianomukseen Kitka- ja Oulankajoesta
15.7.1968 Kuusamon kunnan kylien yhteisten vesialueiden kalastuskunnan johtokunnan kokous
– myönteinen vastaus kutulohen pyyntianomukseen Kitka- ja Oulankajoesta
17.3.1974 Onkamon kalastuskunnan vuosikokous
– mädin hankkiminen Käylän kalanviljelylaitokselle

Todistukset ja luvat
– Kalanviljelylaitokselta on luovutettu kaloja esim. kunnalliskodille ja puolustusvoimille,
14 todistusta vuosilta 1939, 1941-1943, 1946, 1947
– Haudonta-, istutus- ja pyyntitodistuksia sekä mätien ja poikasten luovutustodistuksia,
10 todistusta vuosilta 1948, 1966-1968, 1971, 1973
– Välineiden lainaustodistuksia 2 kappaletta 1946, 1947
– Ongintalupia mato-ongintaan 4 kappaletta 1966

Kirjoitukset ja ohjeet (Hb)
Ohjeet
Uusi menetelmä mätimunien lukumäärän määräämiseksi litroittain, P. Brofeldt 1935
Äkilliset lämmönvaihtelut eivät ole kaloilla niin vaarallisia kuin ennen on luultu, P. Brofeldt
Hauen mädin puhdistamisesta NaCl-liuoksen avulla, M. Tjäder 1941
Siian mädin inkubatiosta, M. Tjäder
MS-222 SANDOZ nukutusaineen vaikutus taimenen mätimunien hedelmöitymiseen, prof. H. Mann, Hampuri 1969
Formaliinikylpy, Jukka ? 1970
Käylän kalanviljelylaitos – ruokinta kesällä 1970, Jukka ? 1970
Tavallisimpia kalojen kylvetykseen käytettyjä aineita sekä niiden käyttötarkoitus
Ohjeet mahdollisen suppopadon varalta

Raportit, luennot, muistiot ja alustukset
Asiakirjat sisältävät luentokalvoja ja niissä on myös tilastoja. Niput on säilytetty alkuperäisinä kokonaisuuksina. Kirjoittajina ovat olleet kalanviljelylaitoksen toimihenkilöt tai alan muut edustajat.

Alustava suunnitelma Kitkajärvien järvitaimenkannan luonnonravintomenetelmällä toteutettavaa hoitoa varten, Sormunen Tapani 1971
Kalatien tai kiinniottolaitteen rakentaminen Kuusinkijokeen, 1981
Kitkajärvien kalataloustutkimus, Hyytinen L. 1985
Raportit siianmädinhankinnasta, Määttä Raimo 1985-1987, 3 kpl
Luonnonravintolammikoiden suunnittelu, Mustonen Seppo 1987
Luonnonravintolammikon käyttö ja tyhjennys: tuoton arviointi Petersson-menetelmällä, Mustonen Seppo 1987
Luonnonravintolammikoiden tuotannosta, tuotantoon vaikuttavista tekijöistä ja tuotannon parantamismahdollisuuksista, Niemitalo V. 1987
Soilun velvoite ja koekalastus, Mustonen Seppo 1990
Raportti Kitkan taimenprojektista vuosina 1987-1991, Mustonen Seppo
Kitkan taimensaaliit ja taimenen hoitotuloksia, Hyytinen Lasse 1991
– Kitkan taimentutkimuksen esittelytilaisuuden luentoasiakirjat 1992
Koutajoen vesistöalueen esittely 1991
Kitkajoen Jyrävän yläpuolen järvitaimenen mädinhankinta 1930-1980-luvuilla, Mustonen Seppo 1992
Valtion kalanviljelyn XVII neuvottelupäivät, luentomonisteet ja -muistiinpanot 1993
Altaiden kattamisen vaikutus tuotantotehokkuuteen, Mustonen Seppo 1994
Ajankohtaista kalanviljelystä – Rehukerroin alemmaksi, Mustonen Seppo 1996
Järvitaimenen luonnonpoikastuotanto Kitkajoen yläosalla vuosina 1995-2000, Mustonen Seppo ja Määttä Raimo
Kuusamon taimenten säilyttämisstrategia, Mustonen Seppo
Koekalastuksen kenttätyösuunnitelma Kitkajärvi/Kuusamo, Hoikkala Mikko 1973
Kaksi luokittelematonta kalvosarjaa

Kalanviljelylaitoksen esittelyt, 60-vuotisjuhlasymposium ja kysely
Käylänkosken kalanviljelylaitoksen esittely, Seppo Mustonen
Käylän kalanviljelylaitoksen 60-vuotisjuhlasymposium 9.6.1994 moniste, 2 kpl
Käylän kalanviljelylaitoksen esittely, painotuote
– painotuotteen suunnitelmat ja käsikirjoitukset
Asiakastyytyväisyyskysely-raportti 1996

Kotelo 8.4 (5)

Julkaisuja
– Kuusinkijoen vesistöalueen kalalaitosten kuormitus- ja vesistötarkkailun tulokset, Pohjois-Suomen vesitutkimustoimiston julkaisut 1977, 1978, 1979, 1981 ja 1982
– Selvitys Kuusamon kalanviljelylaitoksen aiheuttaman vesistökuormituksen osatekijöistä, Kala- riistaraportteja nro 143, RKTL 1999
– Taimenistutusten vaikutus Kitkajärvien muikkukantaan ja kalansaaliiseen, Kalatutkimuksia nro 160, RKTL 1999
– Virkistyskalastus Kuusinki-, Kitka- ja Oulankajoella, Kalatutkimuksia nro 125, RKTL 1997
– Yleisimpien kalanviljelylaitoksilla esiintyvien mikroskooppisten loisten tunnistus- ja kylvetysohjeita, RKTL 1986

Rakennus- ja remonttiasiakirjat (Hc)
– Tarjous hautomon ja varaston kattojen uusimisesta ja siianpoikasaltaiden korjauksesta 1968

– Kunnanhallituksen vetoomus Maataloushallituksen kalatalousosastolle Käylänkosken kalanviljelylaitoksen peruskorjauksesta ja kehittämisestä 1969
– Oulun maanviljelysinsinööripiirin työselitys Käylänkosken kalanviljelylaitoksen rakennusten kunnostamistyöstä 1969 alkaen
– Urakkatarjousasiakirjat Käylän kalanviljelylaitoksen sähköistämisestä 1970-1971 (1969)
– Katselmusmuistio Käylän kalanviljelylaitoksen hoidossa olevien Lapin vesi- ja ympäristöpiirin rakentamien luonnonravintolammikoiden kunnostustarpeesta 1988
– Käylän kalanviljelylaitoksen perusparannus ja laajennus -asiakirjat 1981
– Käylän kalanviljelylaitoksen sijoitus- ja rakennepiirustukset/Oulun Vesipiirin vesitoimisto, Insinööritoimisto Voimarakenne Oy 1984
– Käylän kalanviljelylaitoksen rakennepiirustukset ja -luettelo/Insinööritoimisto Reino Niemitalo Oy 1991
– Käylän kalanviljelylaitoksen LVI-piirustukset ja -luettelo, työselitys, yksikköhintaluettelo/ Insinööritoimisto Ylitalo Oy 1991
– Käylän kalanviljelylaitoksen sähköpiirustukset ja -luettelo, työselitys, yksikköhintaluettelo/ Insinööritoimisto Ylitalo Oy 1991
– Takuutarkastuspöytäkirja 1993

Sekalaiset (Hd)
Kalatautitarkkailun asiakirjat 1969, 1973, 1974
– Valtion eläinlääketieteellinen laitos – Käylän kalanviljelylaitos – RKTL

Kotelo 8.5 (5)

Tilastot ja luettelot (K)
Tilastoja on myös sarjassa Hb: raportit, luennot, muistiot ja alustukset

Hautomoaltaiden ja -koneiden tietoja 1961, 1965-1968
Taimenen poikasten kuolevaisuusluettelo 1970-1972, vihko
Poikasistutukset
– ilmoituksia ja suunnitelmia istutettavista, istutetuista ja luovutetuista poikasista
– asiakirjoissa on mainittu esim. ilmoittaja, kalalaji, istutusmäärät kappaleina tai litroina ja istutusvesistöjen pituus, leveys ja syvyys
– asiakirjat ovat vuosilta 1934-1946, 1935, 1938, 1960, ?, 1965-1968, 1970-1977, 1989
– vihkot ovat rajavuosilta 1957-1973, 5 kpl
Istutukset ja luovutukset 1980, 1982-1989
Kuusinkijoen vesistöalueelle toimitetut järvitaimenistukkaat 1974-1999
Taimenistutukset Kitka-järviin Kuusamon taimenprojektin yhteydessä 1991
Kitkan taimensaaliit 1981-1989
Sähkökalastuksen tulokset Koutajoen vesistössä 1975
Luovutettujen mätimäärien muistiinpanolappuja 1975, 55 kpl
– luovuttajina ovat olleet esim. Kuusamon Osuuskauppa, Arvokala Oy, eri kalastuskunnat
Luonnonravintolammikkokortit 3 kpl
– Salla: Isolehdonlampi, Järvenpää, Leusaava 1977-1989
Luonnonravintolammikoiden tuotto 1983, 1986
Luonnonravintolammikoiden käyttö 1986
Kalaston käyttösuunnitelmat 1984-1989
Mäti- ja poikasmäärät 1983
Kalamäärät 1985-1987, 1992
Mätitilastoja 1978-1993
Taimen- ja muikkusaalis 1980-1991
Kasvatettavat istukkaat sekä arvio niistä saatavasta saaliista ja sen arvosta 1992, 1996
Syksyn 1993 siikojen ja harjuksen hinnoittelu
Vastakuoriutuneiden poikasten jakautuminen 1984, 1987
Virrankylän kalastuskunnan keräämien kalanäytteiden jakaumat 1987
Vedentarkkailu päiväkirjoja 11/1984-12/1984, 8/1985-112/1985

Luokittelemattomat
Asiayhteydestään irronneita asiakirjoja, 4 kpl
Lomakepohjia ja -mallikappaleita, yleisiä ohjeita
RKTL:n kirjaston uutuuskirjaluettelo 1974
Koe-eläintentieteen kurssin monistevihko
Monark-perämoottorin käyttöohje
Kuvernöörin päätös vuodelta 1864, lehtileikekopio 16.11.1994