Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto

Kansalliskirjasto tarvitseekin julkisen rahoituksen lisäksi yksityistä rahoitusta ja yhteistyökumppaneita vaalimaan kokoelmiaan ja saattamaan niitä käyttöön. Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto on perustettu edistämään kulttuuriperinnön säilymistä, saatavuutta ja tunnettuutta. Rahastoon tehdyt lahjoitukset käytetään suoraan lahjoituskohteeseen.

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tue-kulttuuriperinnon-sailyttamista#vuosisatamme-verkkoon