Kalakirjaston arkiston yleisesittely

Evon kalastuskoeasema T. H. Järven aineistoa
Evon kalastajakoulu Kalatutkija Jorma Toivonen
Suomen Kalastusyhdistys –
Kalatalouden Keskusliitto
Kaihuan kalanviljelyslaitos
Kalataloussäätiö Käylän(kosken) kalanviljelyslaitos

Kalatutkija Jorma Toivosen aineistoa: Esittely

Henkilöesittely
Jorma Vihtori Toivonen syntyi 5.4.1930 Viipurissa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Kouvolan Lyseosta 1950. Asevelvollisuuden jälkeen hän aloitti biologisten aineiden opiskelun Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa 1951 pääaineenaan eläintiede. FK -tutkinnon Toivonen suoritti 1959 ja kymmenisen vuotta myöhemmin FL -tutkinnon pääaineenaan morfologis-ekologinen eläintiede.

Työurallaan Jorma Toivonen on toiminut kalatalouden eri tehtävissä: kalastusassistenttina, kalastusbiologina, tutkimusbiologina, kalatutkijana, erikoistutkijana ja hallintovirkamiehenä Kalataloussäätiössä, Maataloushallituksen kalataloudellisessa tutkimustoimistossa ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa kalantutkimusosastolla.

Virkatehtävien lisäksi Jorma Toivonen on ollut asiantuntijana monissa kokoonpanoissa sekä jäsenenä ja edustajana useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä toimikunnissa ja työryhmissä.

Eläkkeelle Jorma Toivonen jäi Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen ja kalastuskoeaseman johtajan tehtävästä.

Ks. lisätietoa: Pintaa syvemmältä : Kalantutkija Jorma Toivonen

Aineistoesittely
Kalatutkija Jorma Toivosen Kalakirjastolle luovuttama aineisto sisältää kirjoituksia, kommentteja, muistioita, suunnitelmia, selvityksiä, tutkimuksia ja kirjeenvaihtoa lukuisista kalaan liittyvistä aiheista.

Aineistossa on Jorma Toivosen monipuolisiin työtehtäviin, asiantuntijuuksiin ja jäsenyyksiin liittyviä asiakirjoja. Arkistoinnissa on pyritty säilyttämään alkuperäinen asiajärjestys tai järjestämään yksittäisistä asiakirjoista asiakokonaisuuksia. Asiakirjoja on kertynyt työvuosien varrelta eri yhteyksistä ympäri maapallon.

Aineisto sisältää Jorma Toivosen hallussa olleita muiden kirjoituksia, julkaisuja ja asiakirjoja. Kirjoittajat mainitaan nimeltä (jos tiedossa) asiayhteydessään.

Arkistotunnus
6

Aineiston laajuus
0,78 hm = 8 koteloa, 3 piirustusvihkoa

Sijoituspaikka
Hylly H
Hylly M, rulokaappi: piirustusvihkot

Luovuttaja
Jorma Toivonen 2010

Käyttö
Aineisto on käytettävissä Kalakirjastossa ja haettavissa Kalakirjaston tietokannasta. Asiakirjoista voi tehdä myös tietopalvelupyynnön Kalakirjastolle.

Kuvailutiedot
Suomen Kalakirjaston arkistosihteeri Päivi Sahlman 12.8.2020

Lähteet
Kalatutkija Jorma Toivosen asiakirjat
Tuunainen, Pekka ja Westman, Kai: Jorma Toivonen – 35 vuotta tutkijana ja kalanviljelijänä. Suomen Kalatalous 56, 1990.

Julkaisut
Jorma Toivosen julkaisutuotanto Kalakirjaston tietokannassa

 

Kalatutkija Jorma Toivosen aineistoa: Luettelo

Aineistovuodet 1952-1991

Kotelo 6.1 (8)

“Myöhä tutkitaakii tää juttu”: Jorma Toivonen 60 vuotta 5.4.1990. Fisun erikoisnumero sisältää ystävien ja kollegoiden tallentamia tarinoita.

Kirjoitukset
Lisensiaattityö 1968:
Kuhan (Lucioperca lucioperca L.) vaelluksista, kasvusta ja kuolleisuudesta Suomenlahden saaristossa, Saaristomeressä ja Ahvenanmaalla
– suomenkielinen kopio

Alkuperäistä muistiinpanomateriaalia lisensiaattityötä ja mahdollista väitöskirjaa varten
– kirjallista aineistoa: käsikirjoitusversioita ja muistiinpanoja
– kuva-aineistoa: valokuvia, millimetripiirustuksia ja karttapiirustuksia
– taulukoita

Kotelo 6.2 (8)

Kirjoitukset
Englanninkielinen konekirjoituskappale kuhasta ilman kuvia ja taulukoita
– useita englanninkielisiä käsikirjoitusversioita
– saapuneita palautekirjeitä 6-7/1970 13 kpl (Helsingin yliopiston eläintieteen laitos, morfologian ja ekologian osasto, lähettäjä?)

Luokittelemattomia
– lisensiaattityön taulukkosivunumerointia

Lähdeaineistoa:
– Richard A. Ryder: Fish predation by the otter in Michigan
– Von Heinz Helfer: III. Beiträge zur Kenntnis des Zanders (Lucioperca sandra Cuv. et Val.) in deutschen Binnengewässern
– Jean-Paul Currier: The History on Lake Minnewanka with Reference to the Reaction of Lake Trout to Artificial Changes in Environment

Kotelo 6.3 (8)

Kirjoitukset
Kirjoitukset, muistiot, muistiinpanotulkinnat, kommentit, suunnitelmat
Asiakirjat sisältävät myös muiden kirjoituksia

 • Toivonen, Jorma: The stock of salmon in the Gulf of Finland, 1973
 • Toivonen, Jorma: Saimaan säännöstely kalatalouden kannalta, 1978
 • Toivonen, Jorma: Meritaimenmerkintä Oulujoensuulle v. 1962
 • Toivonen, Jorma: Sisävesien kalantuotantotutkimukset
 • Toivonen, Jorma: Lohen luonnonmädinhankinta – emokalaviljely. Itämeren lohitilanne.
  1981 pidetty esitelmä Laukaan Pitkäniemessä valtion kalanviljelyn V neuvottelupäivillä. Sisältää julkaisutarkastuspyynnön Aune Vihervuorelta 1982.
 • Toivonen, Jorma: Metsävyöhykkeen pienvesien kalatuotannosta
 • Kalataloudellisten asioiden pohdintaa
 • Kalatalousopetuksen kehittämistä: Harjun maatalouskoulun soveltuvuus kalastajakoulun opetustarpeisiin sekä kalastajan tai kalatalousteknikon opetusohjelman sopivuus ammattitutkinnon suorittamiseen. Kalataloudellisen ja kalastusteknillisen kenttäkoeaseman tarpeellisuus koulua ja tieteellistä tutkimusta ajatellen.
 • Nuorten haukien kasvusta ja vaelluksista
 • Hauki – jänkäkoira vai talouskala
 • Mitä kalamiehen tulisi tietää bakteerien aiheuttamasta pilaantumisesta ja pilaantumisen kontrollista
 • Pohdiskelua kalalamppujen tehokkuudesta
 • Suhde verkkojen vaikutuksen ja kalaparven käyttäytymisen välillä
 • Tekokuidut pyydysmateriaalina
 • Muistiinpanoja Puruveden muikkukannasta, kalastusoloista ja muikkukalastuksen historiasta
 • Muikunkalastus ja Puruveden kalastus kalatalouden ongelmana
 • Muikun sukupuolisuhteet ja näytteenotto
 • Helsingin alueen kalastusoloista 1950
 • Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja 9/1965 nro 3: Endriini kalamyrkkynä – Onko se liian vaarallista?
 • Lohenkalastuksesta, luonnos 1982
 • Kirjolohen vaikutus lohen menekkiin 1982
 • Nieriä
 • Rotenonmyrkytysten avulla saatuja tietoja eräiden pikkujärvien kokonaiskalamääristä
 • Kalaistutukset: Siikakosken ja Kärkkäälän kalastuskunnat
 • Toivonen J. and Jutila E.: Report on parr population densities, tagging experiments and river catches of the salmon stock of the River Simojoki in 1972-1980. Mukana Eero J:n saatekirje
 • Tuunainen, Pekka ; Tuunainen, Olli ; Dahlström, Harri ; Toivonen, Jorma ; Pirttijärvi, Jukka: Ehdotus Kellankosken Voima Oy:n hallitsemien koskialueiden kalataloudellisesta käytöstä 1970

 

 • Apostolski, Kiril: Ensimmäiset kokeet nailonverkoilla Dojranjärvellä
 • Parmanne, Raimo: Silakan kalastus
 • Tuhkanen, Matti: Muikun nuottakalastus Lappajärvessä ja sen kalataloudelliset vaikutukset
 • Huokuna, Kirsti: Kalojen merkinnöistä
 • Hakkarainen, Eljas: Muikusta, sen levinneisyydestä, ekologiasta ja taloudellisesta merkityksestä, 1965 (painettu teksti)
 • Nissinen, Toivo: lehtiartikkelitarjous hauesta
 • Nissinen, Toivo: lehtiartikkelitarjous Puruveden muikkututkimuksesta 1969
 • Nissinen, Toivo: Hauen merkintätutkimukset kertovat kalastustavoista Pohjois-Savossa ja Oulujärvellä
 • Nissilän haukiaineistoa (Rahajoki 1964)
 • Nissinen, Toivo: Veden viljan väkiluku – Oulujärven haukimerkintöjen väliaikatietoja, 1968 (lehtiartikkeli ja luonnokset)
 • Pesosen rasvatutkimus 1956-1957
 • Enderlein Olof, Eriksson Curt, Larsson Per-Olov, Meyer Eivor -työryhmän raportti 1980 lohen merkinnästä, rekisteröinnistä, kustannuksista ja yhteistyöstä
 • Pursiainen, Markku: Ankerias Suomessa ja Itämeressä
 • Tuikkala, Alpo: Pyhäjärven siikakysymyksistä
 • Jurvelius, Juha: Kalakaikuluotaustutkimuksista
 • Sjöblom, Veikko: Purkualueen valinta jätevesiä mereen johdettaessa, esitelmä 1967
 • Eskelinen, Unto: Lohenpoikasten vertailevien kasvatuskokeiden tuloksia, tiivistelmä 1983
 • Koski, Perttu: Kalatautien leviämisen ehkäisy valtion kalanviljelyssä, tiivistelmä 1983
 • Kimmo Karimon puheenvuoro: Ympäristöhallinnon uudistaminen 1981
 • Kemi- ja Iijoen lohivelvoitetyöryhmä: Lohenpoikasten vastaanotto- ja istutusaltaat 1983 ohjeistus
 • Maataloushallitus, Vesiensuojelutoimiston vuoden 1970 valtakunnallinen tutkimusohjelma
 • Koskikalakantojen (erit. taimen, harjus, siika) tilan selvitys Rautalammin reitillä 1982. Osaprojekti, johtajana P. Valkeajärvi
 • Kalanviljelylaitteiden kehittäminen, Porraskoski tutkimusohjelma 1983
 • National Board of Waters. The tasks of Certain Divisions and their Offices
 • Krisna R. Torrissen, Ole J. Torrissen: Protease activities in the digestive tract on Atlantic salmon fry from five different river strains
 • Experiences in the Development and Management of International River and Lake Basins, Proceedings of the United Nations Interregional Meeting of International River Organizations 1981
 • Survival of Atlantic salmon smolts, Released in the course of restocking or sea ranching experiments
 • Westman, Kai: Effects of habitat modification on freshwater crayfish
 • Economic Commission for Europe, note by the secretariat: General Survey of Existing Situation and Future Prospects in the Water Economies of ECE Countries 1967
 • Economic Commission for Europe, note by the secretariat: Examination of Major Problems Encountered and Solutions Found or Being Sought in Regard to the Formulation and Application of Water Resource Policies in Ece Countries 1967

 

 • Sisävesien tuottoa ja laadullista parantamista koskeva koe- ja tutkimustoiminta I Koejärvien yleisluonne ja koekalastuksen saaliit vuonna 1961
 • Selvitys lohen rysäkalastuksesta valtion myöntämillä kalastuspaikolla vuonna 1981
 • Kalantutkimusosaston hajasijoitus -muistio 1984-1988
 • Kalantutkimusosaston toiminta (vajaa)
 • Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hallinnon tehostaminen 1981, muistio
 • Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 1983-1986
 • Hämeen läänin maatalouskeskuksesta kalatalouskonsultti Jussi Pennasen lähettämä kirje 16.11.1973, jossa Jorma Toivosen alustuspuheenvuoron muistiinpanoja
 • Vesistöjen rauhoittaminen voimatalousrakentamiselta
 • Kalojen talvehtimisajat/kalojen ruokailu (puuttuu sivuja)

 

 • Suomennoksia FAO World Fisheries Abstracts tiedotteista vuosilta 1955-1958, mm. sähkökalastuksesta, klortetrasykliinin (aureomysiinin) tunkeutumisesta kalan lihaan ja sen tuhoutumisesta lämmöllä, kalamyrkyistä, ravintoaineiden pakkausmateriaaleista, vakuumikuivatuksesta, ruuan säilytyksestä säteilyn avulla ja kaviaarin valmistuksesta.

Kotelo 6.4 (8)

Lähteneet kirjeet ja asiakirjat (D)
Lähteneitä asiakirjoja on arkistoitu myös sisällön mukaan järjestettyjen kokonaisuuksien yhteyteen (H).

Sarjassa on yhteensä yhteensä 11 kirjettä ja asiakirjaa:
* Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston johtajan, professori Erkki Halmeen ja kalastusbiologi Jorma Toivosen kirje maanviljelysseuroille myönnetystä raha-avustuksesta 8.5.1961
* Kalatalousneuvojille lähetetty kirje koekalastuksen suorittamisesta koejärvillä 5.5.1965
* Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston johtajan, professori Erkki Halmeen ja kalastusbiologi Jorma Toivosen vastauskirje perusteluineen kalatalousosastolle 27.12.1965, aiheena Inarin manttaalikunnan anomus harjuksen rauhoitusajan kumoamisesta Inarin kunnassa
* Maisteri Kyösti Mäkiselle lähetetty tuloksia järvitaimenmerkinnöistä 13.2.1969
* Kalastusbiologi Jorma Toivosen kirje liitteineen koskien Rotenonin käyttöä kalavesien hoidossa fil. tohtori Mikko Raatikaiselle Maatalouden tutkimuskeskukseen 14.4.1969
* Anomus Maa- ja metsätalousministeriölle kalojen ja rapujen pyydystämiseen tieteellistä tutkimusta varten 2.2.1976
* Anomus Metsähallitukselle koekalastuslupaan Kevon luonnonpuiston alueelle 10.5.1976
* Pyyntö Topografikunnalle saada Inarinjärven syvyyskarttajäljennökset virkakäyttöön 13.5.1976
* Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle Urpalanjoen vesistön järjestelyhankkeesta 18.5.1976
* Lausunto Toini Kyytiselle Pekka Kyytisen 1950- ja 1960-lukujen kuvakokoelmasta 23.3.1977
* Tilaus ja tiedustelu työkoneista Lundström & Gustafsson Ab:ltä 3.5.1977

Saapuneet asiakirjat (E)
Saapuneita asiakirjoja on arkistoitu myös sisällön mukaan järjestettyjen kokonaisuuksien yhteyteen (H)

Saapuneet kirjeet, kortit ja muut asiakirjat liitteineen
Saapuneet kirjeet ovat työvuosien aikana kertyneitä yksittäiskappaleita eri lähettäjiltä: yksityisiltä, yhdistyksiltä, yrityksiltä, viranomaisilta, organisaatioilta tai virastoilta kotimaasta ja ulkomailta
Aineistovuodet 1953-1984, mm.
* Keksintösäätiön kirje Jorma Toivoselle 29.11.1976 koskien arkkitehti Pentti Raatikaisen Kalatie -tutkimuksen arviointia. Kirjeen liitteenä ovat Kalatie -raportti, Raatikaisen ja Keksintösäätiön suorittamat tai suorituttamat Kalatie -tutkimukset sekä arviointikaavake
* Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kokouskutsu 16.3.1981 liitteineen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hallituksen jäsenille
Kaksi hallituksen pöytäkirjakopiota 22.9.1981 ja 20.10.1981
* Maataloushallituksen Kalatalousosaston lähettämä selostus 1.7.1953 professori Heikki Järnefeldtin johdolla suoritetuista Vanajaveden kalataloudellisista tutkimuksista (2 kpl)
– sisältää liitteet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 sekä kirjallisuusluettelon
* Rovaniemen maanmittauspiirin/Maanmittaustoimiston lähettämät tulokset kalanviljelystä Morajärvessä 1975

Kirjeistö (F)
Sisältää kaksi kirjekokonaisuutta:
* Kalataloudellinen tutkimustoimisto on saanut kirjeen kalastusseuran puheenjohtaja S. Metsovaaralta Urjalasta 1954. Hän on huolissaan Rutajärven kuolleista kuhista. Tutkimuspyyntö asiasta on välitetty Hämeen läänin maanviljelysseuran kautta. Tutkimus on suoritettu 1955 ja Kalataloudellinen tutkimustoimisto on antanut asiasta lausunnon 7.2.1955.
* Jorma Toivosen ja ranskalaisen Métalimphy yhtiön edustajan tapaaminen 1983 aiheena kalojen merkintämenetelmät.

Kotelo 6.5 (8)

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat (H)
Asiakirjat ovat työvuosien aikana kertynyttä aineistoa useista eri työ- ja edustustehtävistä.
Monipuolinen kokonaisuus on järjestetty työtehtävien tai Jorma Toivosen oman järjestelytavan mukaan.
Asiakirjoissa on puutteellisuuksia. Vuosittain tuotetut asiakirjat voivat olla epätäydellisiä tai osa vuosista puuttuu kokonaan.

Baltic Salmon working group (ICES)
(The Working group on Baltic Salmon)
Kirjeenvaihtoa 1968-1976 selvityksineen, alkuperäinen järjestys säilytetty

Euroopan tiede- ja teknologiayhteistyön (COST) projektin 46 (Mariculture) alaprojekti 46/4 Sea ranching of Atlantic Salmon 1980-1983
Raportteja, tutkimuksia, kokousohjelmia, osallistujaluetteloita ja saapuneita kirjeitä

Kotelo 6.6 (8)

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat (H)
S.C.O.L.
Toronton yliopisto
Sekalaisia asiakirjoja vuosilta 1969-1970

EIFAC
European inland fisheries advisory commission
Sekalaisia asiakirjoja vuosilta 1972, 1976, 1980-1982

Percidae-tapaaminen, symposium, Kanada
Sekalaisia asiakirjoja vuosilta 1974-1976

Suomalais-neuvostoliittolaisen rajavesistöjen käyttökomissio, Suomen ryhmä
Sekalaisia asiakirjoja 1977-1979, 1981, 1983

Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen asioita
– Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lähettämä Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen rakentamiseen liittyvä kalataloudellinen selvitys Maa- ja metsätalousministeriölle 7.11.1979
– Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen rakennusten piirroskopioita 3 kpl, 1982 ja 1983

Kotelo 6.7 (8)

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat (H)
Suomunäyteliuskoja 10 kpl
Valokuvanegatiiviliuska 1 kpl
Sekalaisia tilastoja lohesta
1961-1973, 1976, 1986, 1987
Mm.

 • Perämeren lohimerkintöjen merkkipalautukset alueittain ja pyyntikausittain 1969-1976
 • Arvio lohen vaelluspoikastuotannosta Suomessa vuosina 1982-1986
 • Suomen lohenkalastuksen saaliit Itämerestä vuosina 1962-1979
 • Suomen lohisaaliskiintiöt 1983-1987 ja niiden jakautumat pyyntitavoittain ja -alueittain
 • Kalastuspäiväkirjan tiedot lohen kalastuksesta Ruotsin kalastusvyöhykkeellä 1978 ja 1979 (yli 15 metriset alukset)

Ankeriaskokeilu
1969, 1976, 1978, 1983

Lannoitus- ja kalkituskokeilu
1964 -1970
*Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston yleiskirje maanviljelysseuroille? lannoitus- ja kalkituskokeilusta yhteistyössä Rikkihappo Oy:n kanssa. Tarkoituksena on löytää tutkimukseen sopiva järvi Etelä-Suomesta – lisääkö lannoitus kalatuottoa ko. järvessä. Rikkihappo Oy luovuttaa kalkin ja lannoitteet, tutkimustoimisto vastaa kokeen suorittamisesta ja tilanteen seuraamisesta. Saapuneissa asiakirjoissa on kokonaisuus Mikkelin läänin maanviljelysseuran alueella suoritetusta tutkimuksesta 1964-1970. Tutkittavana kohteena on ollut Mäntyharjussa sijaitseva Kaleton järvi. Asiakirjat sisältävät kirjeenvaihdon, koekalastuspöytäkirjoja, päiväkirjoja, tutkimustuloksia, Jorma Toivosen raportointiaineistoa ja peitepiirroskartan.
Asiakirjoissa on lisäksi joitakin kirjeitä ja näytetuloksia tutkimukseen mukaan ehdotetuista järvistä.

Paasivesi-tutkimus
Neuvottelu 6.5.1983 J. Toivonen, K. Westman, T. Nurmio, O. Heikinheimo-Schmid:
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tietopyyntö Paasiveden ja sen ympäristön kalastuksesta sekä laji- ja pyydyskohtaisista saaliista.

Säkylän Pyhäjärven kalataloutta ja tuotantoa koskeva tutkimus
1977
Asiakirjat sisältävät erikoistutkija Jorma Toivosen ja Turun vesipiirin vesitoimiston toimitusinsinööri Frej Achrénin kirjeenvaihtoa, tutkimusohjelman, -sopimuksen ja -kustannusarvion, Alpo Tuikkalan tutkimustuloksia, lyhennelmän esitelmästä Pyhäjärven muikku (Anneli Niemi) sekä Jorma Toivosen muistiinpanoja.

Oy Alko Ab
1952, 1959, 1960, 1967-1972, 1974-1983
Lähteneitä kirjeitä ja tilauksia
Saapuneita yleiskirjeitä, päätöksiä, suosituksia, ohjeistuksia, hinnastoja, käyttöturvallisuustiedotteita, kuljetustodistuksia, lähetyslistoja ja lomakepohjia

Laboratorioauto
1968-1971
Oy Suomen Autoteollisuus Ab / Ajokki Oy
Hakemus-, tarjous- ja laskutusasiakirjoja, mallipiirustuksia, väriluonnos, katalogeja ja Jorma Toivosen vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle

Lehtileikkeet
Sisältää tutkimustuloksia
Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston järjestämä järvien kalatuottoa selvittävä tutkimus eri puolilla maata 1961
– Lehtiartikkeleita tutkimusten tuloksista, lähettäjänä Aulis Blinnikka, Oikeistolehdet ry 8.2.1962

Kotelo 6.8 (8)

Henkilöstöasioita
Jorma Toivosen virkamatkahakemuksia ja -määräyksiä 6 kpl
Työpaikkahakemus liitteineen 1 kpl: Jari Väliniemi 1979
Eläkeasia 1 kpl: Esko Turunen 1982
Vastaavan kalastusmestarin toimen täyttäminen 1983

Vesi- ja Kalatalousalan Ammattijärjestö VKA r.y.
Jäsenkirjeitä ja toimintakertomuksia liitteineen 1981, 1982, 1983

Valtion kalatalousoppilaitoksen lehtori Mikael Himbergin asiakirjoja 1982-1991:
Valtakirja kuhan pyydystämiseen opetustarkoituksessa Peimarilla
Kirjeenvaihtoa
Opetukseen liittyvää aineistoa
Esitteitä, ohjelmia, raportteja ja matkustusasiakirjoja liittyen konferenssiin MILJÖ 91 ja projektiin the Baltic Sea Project

Opintomateriaalia
Kaksi piirustusvihkoa selkärangattomien kurssilta 1952
Jorma Toivosen osallistuminen mm. Julkaisujen laadinta -seminaariin sekä Taulukoiden laadinta -kurssiin

Raha-asioita
Yksittäiskappaleita 1960-1983
Tilaustositteita, kustannuslaskelmia, kirjanpitoa ja tilityksiä

Kyselykaavakkeita, muistivihko

Sekalaisia asiakirjoja, joissa on yksittäisiä kirjoituksia eri aiheista
Jorma Toivosen omia sekä hänen hallussaan olleita muiden laatimia asiakirjoja: kirjeluonnoksia, muistiinpanoja, taulukoita, piirustuksia, kuvia ja karttoja

Mm.

 • Piirustusvihko
 • Kemijärven tutkimus 1958, Inarin reeska
 • Loheen liittyvänä mm. lehdistötiedote 6.9.1982: Uhanalaisen Saimaan lohen istutuskokeilu käynnistettiin
 • Tenojoen tutkimussuunnitelma 1980
 • Tornionjoen selvitys -osaprojekti 1982
 • Säännöstely- ja lupa-asiakirjoja:
  – Saimaan juoksutussääntö 1982 -luonnos
  – Itä-Suomen vesioikeuden päätös Enso-Gutzeit osakeyhtiön jatkolupahakemukseen 1979
  – Padaskosken voimalaitoshanke 1981
  – Hiitolanjoen jätevesikuormitus 1978
 • Riistantutkimusosaston monistettu tiedote 1.10.1981:
  Katsaus petoeläintilanteeseen talvella 1980-1981
 • Täyssäilykkeen valmistus kalasta
 • Luokittelemattomat, puutteelliset

Luokittelemattomat ja puutteelliset

Ari Savikolle omistettu aineisto
Kaksi Jorma Toivosen lähettämää kirjettä 2007
14 Jorma Toivosen saatesanoin allekirjoittamaa julkaisua