Kalakirjaston arkiston yleisesittely

Evon kalastajakoulu Evon kalastuskoeasema
Kaihuan kalanviljelyslaitos Kalataloussäätiö
Kalatutkija Jorma Toivonen Käylän kalanviljelylaitos
Perhomestari Lauri Sälevä T. H. Järven aineistoa
Leustojärven kalanviljelylaitos – Tornionjoen kalanviljelylaitos
Suomen Kalastusyhdistys – Kalatalouden Keskusliitto

Kalatutkija Jorma Toivosen aineisto: Esittely

Henkilöesittely
Jorma Vihtori Toivonen syntyi 5.4.1930 Viipurissa ja kuoli 2.4.2021 Enonkoskella. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Kouvolan Lyseosta 1950. Asevelvollisuuden jälkeen hän aloitti biologisten aineiden opiskelun Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa 1951 pääaineenaan eläintiede. FK-tutkinnon Toivonen suoritti 1959 ja kymmenisen vuotta myöhemmin FL-tutkinnon pääaineenaan morfologis-ekologinen eläintiede.

Työurallaan Jorma Toivonen on toiminut kalatalouden eri tehtävissä: kalastusassistenttina, kalastusbiologina, tutkimusbiologina, kalatutkijana, erikoistutkijana ja hallintovirkamiehenä Kalataloussäätiössä, Maataloushallituksen kalataloudellisessa tutkimustoimistossa ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa kalantutkimusosastolla.

Virkatehtävien lisäksi Jorma Toivonen on ollut asiantuntijana monissa kokoonpanoissa sekä jäsenenä ja edustajana useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä toimikunnissa ja työryhmissä.

Eläkkeelle Jorma Toivonen jäi Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen ja kalastuskoeaseman johtajan tehtävästä.

Katso lisätietoa Pintaa syvemmältä: Kalantutkija Jorma Toivonen

Aineistoesittely
Kalatutkija Jorma Toivosen Kalakirjastolle luovuttama aineisto sisältää kirjoituksia, kommentteja, muistioita, suunnitelmia, selvityksiä, tutkimuksia ja kirjeenvaihtoa lukuisista kalaan liittyvistä aiheista.
Aineistossa on Jorma Toivosen monipuolisiin työtehtäviin, asiantuntijuuksiin ja jäsenyyksiin liittyviä asiakirjoja.
Arkistoinnissa on pyritty säilyttämään alkuperäinen asiajärjestys ja -kokonaisuus tai järjestämään yksittäisistä asiakirjoista asiakokonaisuuksia.
Asiakirjoja on kertynyt työvuosien varrelta eri yhteyksistä ympäri maapallon.
Aineisto sisältää myös Jorma Toivosen hallussa olleita muiden kirjoituksia, julkaisuja ja asiakirjoja. Kirjoittajat mainitaan nimeltä (jos tiedossa) asiayhteydessään.

Arkistotunnus
6

Aineiston laajuus
0,95 hm = kymmenen koteloa, kolme piirustusvihkoa

Sijoituspaikka
Hylly H
Hylly M, rulokaappi: Piirustusvihkot

Luovuttaja
Jorma Toivonen 2010

Käyttö
Aineisto on käytettävissä Kalakirjastossa ja haettavissa Kalakirjaston tietokannasta. Asiakirjoista voi tehdä myös tietopalvelupyynnön Kalakirjastolle.

Kuvailutiedot
Suomen Kalakirjaston arkistosihteeri Päivi Sahlman 12.8.2020

Lähteet
Kalatutkija Jorma Toivosen asiakirjat
Tuunainen, Pekka – Westman, Kai: Jorma Toivonen – 35 vuotta tutkijana ja kalanviljelijänä, Suomen Kalatalous 56, 1990

Julkaisut
Jorma Toivosen julkaisutuotanto Kalakirjaston tietokannassa

Kalatutkija Jorma Toivosen aineisto: Luettelo

Aineistovuodet 1952-1991

Kotelo 6.1 (10)

“Myöhä tutkitaakii tää juttu”: Jorma Toivonen 60 vuotta 5.4.1990. Fisun erikoisnumero sisältää ystävien ja kollegoiden tallentamia tarinoita.

Kirjoitukset
Lisensiaattityö 1968

Kuhan (Lucioperca lucioperca L.) vaelluksista, kasvusta ja kuolleisuudesta Suomenlahden saaristossa, Saaristomeressä ja Ahvenanmaalla
– suomenkielinen kopio

Alkuperäistä muistiinpanomateriaalia lisensiaattityötä ja mahdollista väitöskirjaa varten
– kirjallista aineistoa: käsikirjoitusversioita ja muistiinpanoja
– kuva-aineistoa: valokuvia, millimetripiirustuksia ja karttapiirustuksia
– taulukoita

Kotelo 6.2 (10)

Englanninkielinen konekirjoituskappale kuhasta ilman kuvia ja taulukoita
– useita englanninkielisiä käsikirjoitusversioita
– saapuneita palautekirjeitä 6-7/1970 13 kpl (Helsingin yliopiston eläintieteen laitos, morfologian ja ekologian osasto, lähettäjä?)

Luokittelemattomia
– lisensiaattityön taulukkosivunumerointia

Lähdeaineistoa
– Richard A. Ryder: Fish predation by the otter in Michigan
– Von Heinz Helfer: III. Beiträge zur Kenntnis des Zanders (Lucioperca sandra Cuv. et Val.) in deutschen Binnengewässern
– Jean-Paul Currier: The History on Lake Minnewanka with Reference to the Reaction of Lake Trout to Artificial Changes in Environment

Kotelo 6.3 (10)

Kirjoitukset

Referaatit, luennot, esitelmät, raportit, kommentoitavaksi tulleet asiakirjat merkintöineen, yms.
Asiakirjat ovat valmiita kirjoituksia, käsikirjoituksia, luonnoksia tai painettuja artikkeleita.
Asiakirjat sisältävät myös muiden kirjoituksia. Kirjoittajan nimi on mainittu, jos se on tiedossa.

Sarjassa A on Jorma Toivosen (myös oletetut) kirjoitukset, sarjassa B on muiden nimeltä mainittujen kirjoitukset, sarjan C kirjoittaja ei ole tiedossa tai se on organisaatio ja sarjaan D on koottu suomennokset FAO World Fisheries Abstracts tiedotteista 1955-1958.

Sarja A
– Toivonen, Jorma: Meritaimenmerkintä Oulujoensuulle v. 1962
– Toivonen, Jorma: The Stock of salmon in the Gulf of Finland, 1973
– Toivonen, Jorma: Saimaan säännöstely kalatalouden kannalta, 1978
– Toivonen, Jorma: Sisävesien kalantuotantotutkimukset
– Toivonen, Jorma: Metsävyöhykkeen pienvesien kalatuotannosta
– Toivonen, Jorma: Jokien kuninkaasta laitoshoidokki?
– Toivonen, Jorma: Järvitaimenistutusten kannattavuuden edellytyksiä
– Kalataloudellisten asioiden pohdintaa
– Kalatalousopetuksen kehittämistä
– Nuorten haukien kasvusta ja vaelluksista
– Veden viljan väkiluku – Oulujärven haukimerkintöjen väliaikatietoja 1968
– Hauki – jänkäkoira vai talouskala
– Mitä kalamiehen tulisi tietää bakteerien aiheuttamasta pilaantumisesta ja pilaantumisen kontrollista
– Pohdiskelua kalalamppujen tehokkuudesta
– Suhde verkkojen vaikutuksen ja kalaparven käyttäytymisen välillä
– Tekokuidut pyydysmateriaalina
– Kirjoituksia muikusta:
Muistiinpanotulkintoja Puruveden muikkukannasta, kalastusoloista ja muikkukalastuksen historiasta (T. H. Järvi, Jalkanen, Hagman)
Muikunkalastus ja Puruveden kalastus kalatalouden ongelmana
Muikun sukupuolisuhteet ja näytteenotto
– Toivonen, Jorma: Kalataloudellisen tutkimustoimiston tiedonantoja 9/1965 nro 3: Endriini kalamyrkkynä – Onko se liian vaarallista?
Toivonen J. and Jutila E.: Report on parr population densities, tagging experiments and river catches of the salmon stock of the River Simojoki in 1972-1980. Mukana Eero J:n saatekirje 1982
– Tuunainen, Pekka – Tuunainen, Olli – Dahlström, Harri – Toivonen, Jorma – Pirttijärvi, Jukka: Ehdotus Kellankosken Voima Oy:n hallitsemien koskialueiden kalataloudellisesta käytöstä 1970
– Luonnos radioesityksestä Lontoon kalastusteknillinen kongressi
Hämeen läänin maatalouskeskuksesta kalatalouskonsultti Jussi Pennasen lähettämä kirje 16.11.1973, jossa Jorma Toivosen alustuspuheenvuoron muistiinpanoja

Sarja B
– Apostolski, Kiril: Ensimmäiset kokeet nailonverkoilla Dojranjärvellä
– Enderlein Olof, Eriksson Curt, Larsson Per-Olov, Meyer Eivor -työryhmän raportti 1980 lohen merkinnästä, rekisteröinnistä, kustannuksista ja yhteistyöstä
– Eskelinen, Unto: Lohenpoikasten vertailevien kasvatuskokeiden tuloksia, tiivistelmä 1983
– Hakkarainen, Eljas: Muikusta, sen levinneisyydestä, ekologiasta ja taloudellisesta merkityksestä, 1965 (painettu teksti)
– Huokuna, Kirsti: Kalojen merkinnöistä
– Jokela, Taskinen: Ylä-Enonveden – Hanhijärven koekalastus, yhteenveto kesä 1985
– Jurvelius, Juha: Kalakaikuluotaustutkimuksista
– Jurvelius, Tuunainen, Tyni: Report on the assessment of fish stocks by scuba-diving in lakes Pitkäniemenjärvi, Ylimmäinen Rautjärvi and Alimmainen Rautjärvi (Evo, Finland) in 1976
– Kimmo Karimon puheenvuoro: Ympäristöhallinnon uudistaminen 1981

– Koski, Perttu: Kalatautien leviämisen ehkäisy valtion kalanviljelyssä, tiivistelmä 1983
– Limnologisymposion 1966, Ekologiset selvitykset ja vesien hyväksikäyttö -referaatit: Tulkki, Aho, Sjöblom, Määttä, Seppänen, Keynäs, Meriläinen, Kangas ja Tikkanen
– Mäkinen, Kyösti: Saimaako seuraava
– Nissinen, Toivo: lehtiartikkelitarjous hauesta, Hauki – jänkäkoira. Onko se henkipatto
– Nissinen, Toivo: Sokajärven haukimerkinnän alustavia tuloksia
– Nissinen, Toivo: lehtiartikkelitarjous Puruveden muikkututkimuksesta 1969
– Parmanne, Raimo: Silakan kalastus
– Pursiainen, Markku: Ankerias Suomessa ja Itämeressä
– Pursiainen, Markku: Rapujen sumputuskokeiden järjestäminen
– Sjöblom, Veikko: Purkualueen valinta jätevesiä mereen johdettaessa, esitelmä 1967
– Tieteellisen toimituskunnan työryhmä: Kalatalous
– Krisna R. Torrissen, Ole J. Torrissen: Protease activities in the digestive tract on Atlantic salmon fry from five different river strains
– Tuhkanen, Matti: Muikun nuottakalastus Lappajärvessä ja sen kalataloudelliset vaikutukset
– Tuikkala, Alpo: Pyhäjärven siikakysymyksistä
– Kemi- ja Iijoen lohivelvoitetyöryhmä: Westman, Juola, Pursiainen, Soivio: Lohenpoikasten vastaanotto- ja istutusaltaat 1983
– Westman, Kai: Effects of habitat modification on freshwater crayfish
– Westman, Kai: TV-1 ohjelma “Jokiteema”

Sarja C

– Rotenonmyrkytysten avulla saatuja tietoja eräiden pikkujärvien kokonaiskalamääristä
– Lohen vaelluspoikastuotannon turvaaminen Tornionjoessa
– Sähkökalastus
– Kirjolohen vaikutus lohen menekkiin
– Perusteita lohen populaatiogeneettisille tutkimuksille
– Kalastusaluekartoitus
– Riistantutkimusosaston monistettu tiedote nro 10 Katsaus petoeläintilanteeseen talvella 1980/81
– Kalanviljelyaltaiden kehittäminen, Porraskoski, tutkimusohjelma 1983
– Maataloushallitus, Vesiensuojelutoimiston vuoden 1970 valtakunnallinen tutkimusohjelma
– Koskikalakantojen (erit. taimen, harjus, siika) tilan selvitys Rautalammin reitillä 1982, osaprojekti, johtajana P. Valkeajärvi
– National Board of Waters. The tasks of Certain Divisions and their Offices
– Experiences in the Development and Management of International River and Lake Basins, Proceedings of the United Nations Interregional Meeting of International River Organizations 1981
– Survival of Atlantic salmon smolts, Released in the course of restocking or sea ranching experiments
– Sisävesien tuottoa ja laadullista parantamista koskeva koe- ja tutkimustoiminta I, Koejärvien yleisluonne ja koekalastuksen saaliit vuonna 1961
– Kalantutkimusosaston hajasijoitus -muistio 1984-1988
– Kalantutkimusosaston toiminta (vajaa)
– Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hallinnon tehostaminen 1981, muistio
– Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 1983-1986
– Vesistöjen rauhoittaminen voimatalousrakentamiselta
– Kalojen talvehtimisajat/kalojen ruokailu (puuttuu sivuja)

Sarja D
Suomennoksia FAO World Fisheries Abstracts tiedotteista vuosilta 1955-1958, mm. sähkökalastuksesta, klortetrasykliinin (aureomysiinin) tunkeutumisesta kalan lihaan ja sen tuhoutumisesta lämmöllä, kalamyrkyistä, ravintoaineiden pakkausmateriaaleista, vakuumikuivatuksesta, ruuan säilytyksestä säteilyn avulla ja kaviaarin valmistuksesta.

Kotelo 6.4 (10)

Lähteneet kirjeet ja asiakirjat (D)
1961-1977
Lähteneitä asiakirjoja on arkistoitu myös muiden sarjojen yhteyteen sisältöjen mukaan.

Sarjassa on 12 kirjettä tai asiakirjaa
– Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston johtajan, professori Erkki Halmeen ja kalastusbiologi Jorma Toivosen kirje maanviljelysseuroille myönnetystä raha-avustuksesta 8.5.1961
Kalatalousneuvojille lähetetty kirje koekalastuksen suorittamisesta koejärvillä 5.5.1965
– Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston johtajan, professori Erkki Halmeen ja kalastusbiologi Jorma Toivosen vastauskirje perusteluineen kalatalousosastolle 27.12.1965, aiheena Inarin manttaalikunnan anomus harjuksen rauhoitusajan kumoamisesta Inarin kunnassa
– Maisteri Kyösti Mäkiselle lähetetty tuloksia järvitaimenmerkinnöistä 13.2.1969
– Kalastusbiologi Jorma Toivosen kirje liitteineen koskien Rotenonin käyttöä kalavesien hoidossa fil. tohtori Mikko Raatikaiselle Maatalouden tutkimuskeskukseen 14.4.1969
– Anomus Metsähallitukselle 22.4.1974 koekalastuslupaan Koutajoen vesistöön
– Anomus Maa- ja metsätalousministeriölle kalojen ja rapujen pyydystämiseen tieteellistä tutkimusta varten 2.2.1976
– Anomus Metsähallitukselle koekalastuslupaan Kevon luonnonpuiston alueelle 10.5.1976
– Pyyntö Topografikunnalle saada Inarinjärven syvyyskarttajäljennökset virkakäyttöön 13.5.1976
– Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle Urpalanjoen vesistön järjestelyhankkeesta 18.5.1976
– Lausunto Toini Kyytiselle Pekka Kyytisen 1950- ja 1960-lukujen kuvakokoelmasta 23.3.1977
– Tilaus ja tiedustelu työkoneista Lundström & Gustafsson Ab:ltä 3.5.1977

Saapuneet kirjeet ja asiakirjat (E)
1953-1984
Saapuneita asiakirjoja on arkistoitu myös muiden sarjojen yhteyteen sisältöjen mukaan.

Saapune et kirjeet, kortit ja muut asiakirjat liitteineen
Saapunut aineisto on työvuosien aikana kertynyttä materiaalia eri lähettäjiltä: yksityisiltä, yhdistyksiltä, yrityksiltä, viranomaisilta, organisaatioilta tai virastoilta kotimaasta ja ulkomailta.
Mm.
– Maataloushallituksen Kalatalousosaston lähettämä selostus 1.7.1953 professori Heikki Järnefeldtin johdolla suoritetuista Vanajaveden kalataloudellisista tutkimuksista (2 kpl), sisältää liitteet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 sekä kirjallisuusluettelon
 Rovaniemen maanmittauspiirin/Maanmittaustoimiston lähettämät tulokset kalanviljelystä Morajärvessä 1975
– Keksintösäätiön kirje Jorma Toivoselle 29.11.1976 koskien arkkitehti Pentti Raatikaisen Kalatie-tutkimuksen arviointia. Kirjeen liitteenä ovat Kalatie-raportti, Raatikaisen ja Keksintösäätiön suorittamat tai suorituttamat Kalatie-tutkimukset sekä arviointikaavake
– Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kokouskutsu 16.3.1981 liitteineen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hallituksen jäsenille, kaksi hallituksen pöytäkirjakopiota 22.9.1981 ja 20.10.1981

Ammattijärjestöiltä saapuneet asiakirjat
Jäsenkirjeitä ja toimintakertomuksia liitteineen 1981-1983
Tehtävä-, toimenkuvaus ja palkkausasioita

Kirjeistö (F)
Sisältää kaksi kirjekokonaisuutta
– Kalataloudellinen tutkimustoimisto on saanut kirjeen kalastusseuran puheenjohtaja S. Metsovaaralta Urjalasta 1954. Hän on huolissaan Rutajärven kuolleista kuhista. Tutkimuspyyntö asiasta on välitetty Hämeen läänin maanviljelysseuran kautta. Tutkimus on suoritettu 1955 ja Kalataloudellinen tutkimustoimisto on antanut asiasta lausunnon 7.2.1955
– Jorma Toivosen ja ranskalaisen Métalimphy-yhtiön edustajan tapaaminen 1983 aiheena kalojen merkintämenetelmät

Kotelo 6.5 (10)

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat (H)
1958-1983
Asiakirjoissa on puutteellisuuksia. Vuosittain tuotetut asiakirjat voivat olla epätäydellisiä tai osa vuosista puuttuu kokonaan. Saapuneissa kirjeissä ja asiakirjoissa (E) on myös tähän sarjaan liittyvää.

Työryhmät (Ha)
Baltic Salmon working group (ICES)
(The Working group on Baltic Salmon)
kirjeenvaihtoa 1968-1976 selvityksineen, alkuperäinen järjestys säilytetty
Euroopan tiede- ja teknologiayhteistyön (COST) projektin 46 (Mariculture) alaprojekti 46/4 Sea ranching of Atlantic Salmon 1980-1983
mm.
raportteja, tutkimuksia, kokousohjelmia, osallistujaluetteloita ja saapuneita kirjeitä

Kotelo 6.6 (10)

S.C.O.L. Toronton yliopisto
sekalaisia asiakirjoja vuosilta 1969-1970
EIFAC (European inland fisheries advisory commission)
sekalaisia asiakirjoja vuosilta 1972, 1976, 1980-1982
Percidae-tapaaminen, symposium, Kanada
sekalaisia asiakirjoja vuosilta 1974-1976
Suomalais-Neuvostoliittolaisen rajavesistöjen käyttökomissio, Suomen ryhmä
sekalaisia asiakirjoja 1977-1979, 1981

Kotelo 6.7 (10)

Tutkimukset ja kokeilut (Hb)
1958-1983
Kemijärven tutkimus 1958, Inarin reeska
Muistikirja
Säkylän Pyhäjärven kalataloutta ja tuotantoa koskeva tutkimus 1977
Asiakirjat sisältävät erikoistutkija Jorma Toivosen ja Turun vesipiirin vesitoimiston toimitusinsinööri Frej Achrénin kirjeenvaihtoa, tutkimusohjelman, -sopimuksen ja -kustannusarvion, Alpo Tuikkalan tutkimustuloksia, lyhennelmän esitelmästä Pyhäjärven muikku (Anneli Niemi) sekä Jorma Toivosen muistiinpanoja.
Paasivesi-tutkimus
Neuvottelu 6.5.1983 J. Toivonen, K. Westman, T. Nurmio, O. Heikinheimo-Schmid: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tietopyyntö Paasiveden ja sen ympäristön kalastuksesta sekä laji- ja pyydyskohtaisista saaliista.
Lannoitus- ja kalkituskokeilu
1964-1970
*Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston yleiskirje maanviljelysseuroille? lannoitus- ja kalkituskokeilusta yhteistyössä Rikkihappo Oy:n kanssa.
Tarkoituksena on löytää tutkimukseen sopiva järvi Etelä-Suomesta – lisääkö lannoitus kalatuottoa ko. järvessä. Rikkihappo Oy luovuttaa kalkin ja lannoitteet, tutkimustoimisto vastaa kokeen suorittamisesta ja tilanteen seuraamisesta.
Saapuneissa asiakirjoissa on kokonaisuus Mikkelin läänin maanviljelysseuran alueella suoritetusta tutkimuksesta 1964-1970. Tutkittavana kohteena on ollut Mäntyharjussa sijaitseva Kaleton järvi.
Asiakirjat sisältävät kirjeenvaihdon, koekalastuspöytäkirjoja, päiväkirjoja, tutkimustuloksia, Jorma Toivosen raportointiaineistoa ja peitepiirroskartan.
Asiakirjoissa on lisäksi joitakin kirjeitä ja näytetuloksia tutkimukseen mukaan ehdotetuista järvistä.
Ankeriaskokeilu
1969, 1976, 1978,1983
Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston järjestämä järvien kalatuottoa selvittävä tutkimus eri puolilla maata 1961
– lehtiartikkeleita tutkimusten tuloksista, lähettäjänä Aulis Blinnikka, Oikeistolehdet ry 8.2.1962
– pöytäkirjajäljennös asiaan liittyen 9.9.1960

Kotelo 6.8 (10)

Asiakokonaisuudet (Hc)
Kirjoitukset
Jorma Toivosen tallettamia asiakokonaisuuksia, jotka sisältävät esim. esitelmiä, kirjeitä, kutsuja, ohjelmia, suunnitelmia, tilastoja ja tutkimuksia.
– Mysis relictan siirtoistutukset Inarissa
– Nissilän hauki
– Pesosen rasvatutkimus
– Vaelluskalojen jokipyynti
– Helsingin alueen kalastusolot 1950
– Kala- ja pohjafauna, oligotrofiset järvet
– Valtion kalanviljelyn V neuvottelupäivät 2.-3.4.1981
– Eduskunnan Eräkerho, Lapinmatka 1981
– Selvitys lohen rysäkalastuksesta valtion myöntämillä kalastuspaikolla vuonna 1981
– Kalantuotannon erikoiskurssi 1983, luentomateriaali
– Lohi
– Tenojoki, Tornionjoki
– Ympäristöasioita
– Kalaistutukset koskissa, Kellan- ja Siikakosken saalistietoja

Muut
Kalanviljelylaitokset
Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen asioita
– Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lähettämä Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen rakentamiseen liittyvä kalataloudellinen selvitys Maa- ja metsätalousministeriölle 7.11.1979
– Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen rakennusten piirroskopioita 3 kpl, 1982 ja 1983
Ilamon kalanviljelylaitos
Laukaan keskuskalanviljelylaitos
Oy Alko Ab
1952, 1959, 1960, 1967-1972, 1974-1983
Lähteneitä kirjeitä ja tilauksia
Saapuneita yleiskirjeitä, päätöksiä, suosituksia, ohjeistuksia, hinnastoja, käyttöturvallisuustiedotteita, kuljetustodistuksia, lähetyslistoja ja lomakepohjia

Kotelo 6.9 (10)

Laboratorioauto
1968-1971
Oy Suomen Autoteollisuus Ab / Ajokki Oy
Hakemus-, tarjous- ja laskutusasiakirjoja, mallipiirustuksia, väriluonnos, katalogeja ja Jorma Toivosen vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle
Valtion kalatalousoppilaitoksen lehtori Mikael Himbergin asiakirjat 1982-1991
Valtakirja kuhan pyydystämiseen opetustarkoituksessa Peimarilla
Kirjeenvaihtoa
Opetukseen liittyvää aineistoa
Esitteitä, ohjelmia, raportteja ja matkustusasiakirjoja liittyen konferenssiin MILJÖ 91 ja projektiin the Baltic Sea Project

Kartat, kaaviot, taulukot (I)

Tilastot (K)
Lohi
1961-1973, 1976, 1986, 1987
Mm.
– Perämeren lohimerkintöjen merkkipalautukset alueittain ja pyyntikausittain 1969-1976
– Arvio lohen vaelluspoikastuotannosta Suomessa vuosina 1982-1986
– Suomen lohenkalastuksen saaliit Itämerestä vuosina 1962-1979
– Suomen lohisaaliskiintiöt 1983-1987 ja niiden jakautumat pyyntitavoittain ja -alueittain
– Kalastuspäiväkirjan tiedot lohen kalastuksesta Ruotsin kalastusvyöhykkeellä 1978 ja 1979 (yli 15 metriset alukset)
Siika
– muistiinpanoja
– yhdistelmä tutkituista kääpiösiikakannoista Suomessa
– kiduskaaren lisäkkeiden lukumäärät Inarin ja eräiden sen lähijärvien siikakannoilla
Sekalaiset

Kotelo 6.10 (10)

Muut asiakirjat (U)
Henkilöstöasiat
Jorma Toivosen virkamatkahakemuksia ja -määräyksiä 6 kpl
Työpaikkahakemus liitteineen 1 kpl: Jari Väliniemi 1979
Eläkeasia 1 kpl: Esko Turunen 1982
Vastaavan kalastusmestarin toimen täyttäminen 1983
Reino Ryhäsen lausunto liitteineen kalantutkimusosaston osastonjohtajan virkaa hakeneiden tieteellisestä pätevyydestä 1982

Opintomateriaalit
Kaksi piirustusvihkoa selkärangattomien kurssilta 1952, sijainti hylly M, rulokaappi
Jorma Toivosen osallistuminen mm. Julkaisujen laadinta -seminaariin tai Taulukoiden laadinta -kurssiin.

Raha-asiat
Yksittäiskappaleita 1960-1983
– tilaustositteita, kustannuslaskelmia, kirjanpitoa ja tilityksiä
– hintasuosituksia, kustannusarvioita

Säännöstely- ja lupa-asiakirjoja, selvitysasioita
mm.
– Saimaan säännöstely kalatalouden kannalta, Jorma Toivonen 1978 (vajaa)
– Saimaan juoksutussääntö 1982, luonnos
– Itä-Suomen vesioikeuden päätös Enso-Gutzeit osakeyhtiön jatkolupahakemukseen 1979
– Pudaskosken voimalaitoshanke 1981
– Hiitolanjoen jätevesikuormitus 1978

Kyselykaavakkeet

Luokittelemattomat
Kolme kirjoitus- ja muistiinpanovihkoa
Muistiinpanosivuja
Sekalaisia
Puutteellisia
Suomunäyteliuskoja 10 kpl
Valokuvanegatiiviliuskoja 1 kpl
Saapuneita kokouskutsuja ja pöytäkirjakopioita
Kopioitu kirja: Eschmeyer, Paul: The life history of the Walleye in Michigan

Ari Savikolle omistettu aineisto
Kaksi Jorma Toivosen lähettämää kirjettä 2007
14 Jorma Toivosen saatesanoin allekirjoittamaa julkaisua