Kalakirjaston arkiston yleisesittely

Evon kalastajakoulu Evon kalastuskoeasema
Kaihuan kalanviljelyslaitos Kalataloussäätiö
Kalatutkija Jorma Toivonen Käylän kalanviljelylaitos
Perhomestari Lauri Sälevä T. H. Järven aineistoa
Leustojärven kalanviljelylaitos – Tornionjoen kalanviljelylaitos
Suomen Kalastusyhdistys – Kalatalouden Keskusliitto

Kalataloussäätiö: Esittely

Nimi
Kalataloussäätiö – Fiskeristiftelsen

Toimintavuodet
1948-1982

Toiminta-alue
Suomi

Historia
Kalataloussäätiön perustava kokous pidettiin 30.1.1948. Säätiön perustamisasiakirjan mukaan tarkoituksena oli edistää ja tukea käytännöllisiin ja teoreettisiin tuloksiin tähtäävää kalataloudellista ja sitä edistävää vesitutkimusta.

Säätiön toimintaa tukemaan perustettiin Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsenses Understödsförening r.y. 4.3.1948. Yhdistyksen tarkoituksena oli tukea ja edistää kalatalouden tutkimustyötä ja siihen liittyvää vesitutkimusta.

Työntäyteisten ja vaiherikkaiden vuosien jälkeen säätiön toiminta lakkautettiin oikeusministeriön päätöksellä 1.4.1982.

Arkistotunnus
4

Aineiston laajuus
0,16 hm = kaksi koteloa

Sijoituspaikka
Hylly H

Käyttö
Aineisto on käytettävissä Kalakirjastossa ja haettavissa Kalakirjaston tietokannasta.
Asiakirjoista voi tehdä myös tietopalvelupyynnön Kalakirjastolle.

Kuvailutiedot
Suomen Kalakirjaston arkistosihteeri Päivi Sahlman 24.7.2020

Julkaisut
Kalataloussäätiön omat:

Kalataloussäätiön omat julkaisut Kalakirjaston aineistotietokannassa

Kalataloussäätiöstä kirjoitettua:

 • Unohdettu Kalataloussäätiö, sivut 93-99
  Luku Kari Kilpisen kirjassa: Tsaarin ajasta EU-aikaan – 125 vuotta kalatalousneuvontaa.
  Helsinki : Kalatalouden Keskusliitto, 2016. – (Kalatalouden Keskusliitto ; julkaisu nro 191)
 • Kalataloussäätiö 1948-1982
  Artikkeli Suomen Kalastuslehdessä nro 3/2010, sivut 16-18
 • Kalataloussäätiö (1948-1982)
  Kalakirjaston verkkosivuilla osion Pintaa syvemmältä alla

 

Kalataloussäätiö: Luettelo

Aineistovuodet 1948-1980

Kotelo 4.1 (2)

Pöytäkirjat (C)
Kalataloussäätiön hallintoneuvoston ja hallituksen kokousten allekirjoittamattomat pöytäkirjat vuosilta 1961-1968.

Kalataloussäätiön hallitus on kokoontunut aikaisemmin samana päivänä kuin hallintoneuvosto, joten pöytäkirjat liitteineen ovat samassa kokonaisuudessa alkuperäisen arkistointitavan mukaan.

Joissakin asiakirjoissa on vain pöytäkirjat, joidenkin sisältäessä vaihtelevasti kokouskutsuja, esityslistoja, hallituksen toimintakertomuksia ja toimintasuunnitelmia talousarvioineen sekä tilastoineen.

Yhdeksän pöytäkirjaotetta hallintoneuvoston kokouksista vuosilta 1956-1963 ja yksi hallituksen kokouksesta 1962.

Kalataloussäätiön alkuperäiset ja allekirjoitetut hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat liitteineen vuosilta 1977-1982.
– Pöytäkirjojen lisäksi asiakirjoissa on esityslistoja, toimintasuunnitelmia, toimintakertomuksia, talousarvioita, tilintarkastuskertomuksia, saapuneita kirjeitä, lähteneitä kirjeitä ja kokouskutsuja sekä pöytäkirjakopioita.
– 9.3.1982 on pidetty edellisen vuoden syyskokous ja kuluvan vuoden kevätkokous, jonka asiakirjoissa on myös pöytäkirjaote Riista- ja kalataloudellisen tutkimuslaitoksen hallituksen kokouksesta 9.3.1982.

Lähteneet asiakirjat (D)
1948-1980
Lähteneet kirjeet (Da)
*Kalataloussäätiön toiminnanjohtajan Tapani Sormusen kirje Kalataloussäätiön hallituksen jäsenille aiheena Hollolan kalanviljelylaitoksen toiminnan suunnittelu ja rahoitus 9/1962. Liitteinä selvitys Osuuskassojen Keskus Oy:n johtokunnalle ja Maataloushallituksen kalatalousosaston kalatalouden tarkastajan lausunto valtion suhtautumisesta uuden alueen lunastamiseen ja tarvittavien rakenteiden rahoittamiseen.

Kalataloussäätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille viisi kirjettä vuosilta 1963, 1965 ja 1969.

Oikeusministeriölle lähteneet kirjeet vuosilta 1952, 1961, 1964-1966, 1969-1973 ja 1975-1980. Kirjeet sisältävät ilmoituksia säätiörekisteriin mm. toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenien muutoksista sekä sääntöjen ja pykälien muutoksista. Lisäksi on lähetetty toiminta- ja tilintarkastuskertomuksia sekä pöytäkirjaotteita.

Kolme Kalataloussäätiön hallintoneuvoston puheenjohtajan T. Kaartotien kirjettä hallintoneuvoston jäsenille 1978 ja yksi vastauskirje kuorineen.

Muutosilmoitukset (Db)
Viisi Kalataloussäätiön Kannatusyhdistyksen muutosilmoitusta oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimistolle 9.1.1952 (3 kpl), 30.5.1952 (1 kpl) ja 18.9.1956 (1 kpl).

Muut asiakirjat (Dc)
1948-1953
Kirjelmät, vuosikertomukset

Saapuneet asiakirjat (E)
1948-1979
Saapuneet kirjeet (Ea)
Viisi oikeusministeriöltä saapunutta lisäselvityspyyntöä 1962, 1963, 1966, 1971 ja 1978.
Lauri Liedeksen eroilmoitus Kalataloussäätiön hallituksesta perusteluineen 17.12.1969.

Viranomaisten päätökset (Eb)
Oikeusministeriön päätös säätiön perustamishakemukseen 9.2.1948

Oikeusministeriön päätös säätiön sääntömuutos- ja sääntölisäyshakemukseen 12.6.1961
Oikeusministeriön päätös säätiön sääntömuutoshakemukseen 7.6.1971
Oikeusministeriön päätös säätiön sääntömuutoshakemukseen 3.4.1979

Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 12.3.1948
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 27.7.1951
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 2.11.1956
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 10.2.1964
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 11.4.1967
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 19.7.1967
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 22.12.1969
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 16.6.1971
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 3.12.1973
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 30.7.1975

Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsens Understödsförening ry:n ilmoittaminen yhdistysrekisteriin ja oikeusministeriön päätös 22.3.1948
– Sisältää liitteitä ja virkatodistuksia
Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsens Understödsförening ry:n muutosilmoitus ja oikeusministeriön päätös 22.5.1948
– Sisältää pöytäkirjaotteen ja virkatodistuksen
Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsens Understödsförening ry:n muutosilmoitus ja oikeusministeriön päätös 3.3.1949
– Sisältää pöytäkirjaotteen ja virkatodistuksen
Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsens Understödsförening ry:n muutosilmoitus ja oikeusministeriön päätös 28.2.1951
– Sisältää kaksi pöytäkirjaotetta ja virkatodistuksen
Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsens Understödsförening ry:n muutosilmoitus ja oikeusministeriön päätös 16.7.1952
– Sisältää virkatodistuksen

Kirjeistö (F)
1965-1969, 1980
Kalataloussäätiön, Oikeusministeriön, Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston ja Valtiontalouden tarkastusviraston välistä kirjeenvaihtoa selvitysasiakirjoineen.

Käsiteltävinä aiheina ovat olleet mm. säätiörekisteri-ilmoituksen täydentäminen, valtion myöntämien tutkimusmäärärahojen käyttäminen, keskuskalanviljelyslaitoksen avustusrahojen käyttäminen, tiliselvitykset ja palkkausasiat.

Kotelo 4.2 (2)

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat (H)
Säännöt (Ha)
Kalataloussäätiön ja Kalataloussäätiön Kannatusyhdistyksen säännöt 1948
,
kaksi kappaletta (vihko).

Kokonaisuus, joka on arkistoitu mapista ”Kuusamosuunnitelma” (Hb)
Hallintoasiakirjat: päätökset, pöytäkirjat, pöytäkirjaotteet ja luvat

 • 17.4.1917 Oulun läänin Kuvernöörinviraston päätös Suomen Metsähallituksen toimenpideanomukseen. Tarkoituksena on johdattaa vettä Livojärvestä Kuusamon pitäjässä Kirveskanavan kautta Kaukuajärven Taivalkosken pitäjässä sekä tarvittaessa sulkea Livojärven suu ja padota vettä Livojärvessä lauttausta varten Kirveskanavan kautta.
 • 14.6.1966 kokouspöytäkirja Posion kalastuskuntien neuvottelukokouksesta.
 • 15.6.1966 kokouspöytäkirja Kuusamon kalastuskuntien edustajien neuvottelukokouksesta.
 • 8.8.1966 pöytäkirjanote Kuusamon yhteismetsän hoitokunnan kokouksesta. Asiana Ohtaojan keskuskalanviljelylaitoksen anomus lohikalojen pyydystämiseen Kuusamon yhteismetsän vesialueilta Kitka- ja Oulankajoesta.
 • 16.4.1967 pöytäkirjanote Virrankylän kalastuskunnan johtokunnan pitämästä kokouksesta. Asiana Ohtaojan kalanviljelylaitoksen anomus pyytää taimenia emo- ja tutkimuskaloiksi Virrankylän kalastuskunnan alueelta Kitkajoesta.
 • 1966 viisi Kalataloussäätiölle myönnettyä koekalastuslupaa. Lupia ovat myöntäneet Kuusamon kirkonkylän, Suiningin, Tolvankylän, Vasaraperänkylän ja Ylikitkankylän kalastuskunnat.

Lähteneet ja saapuneet kirjeet

Muistiot, selvitykset, kirjoitukset
Tapani Sormusen, H. Dahlströmin ym. 1966-1968

Tilastoja ja tutkimuksia

Kartat
Iijoen vesistöalueen kartta 1961
Yli-Kitkan ja Ala-Kitkan alueen kartta 1963
Iijoen vesistön kaaviokuva
Iijoen porrastus välillä Meri-Kostonsuvanto

Lähetysluettelo ja kuormakirja Oy Schröder Ab 1967

Luokittelemattomat