Kalakirjaston arkiston pääsivu + saatavilla olevat arkistoaineistot:

Arkiston
pääsivu
Evon kalastus-koeasema Evon kalastaja-koulu Kalatalous-
säätiö
Kalatutkija Jorma Toivonen

Kalataloussäätiö: Esittely

Nimi
Kalataloussäätiö – Fiskeristiftelsen

Toimintavuodet
1948-1982

Toiminta-alue
Suomi

Historia
Kalataloussäätiön perustava kokous pidettiin 30.1.1948. Säätiön perustamisasiakirjan mukaan tarkoituksena oli edistää ja tukea käytännöllisiin ja teoreettisiin tuloksiin tähtäävää kalataloudellista ja sitä edistävää vesitutkimusta.

Säätiön toimintaa tukemaan perustettiin Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsenses Understödsförening r.y. 4.3.1948. Yhdistyksen tarkoituksena oli tukea ja edistää kalatalouden tutkimustyötä ja siihen liittyvää vesitutkimusta.

Työntäyteisten ja vaiherikkaiden vuosien jälkeen säätiön toiminta lakkautettiin oikeusministeriön päätöksellä 1.4.1982.

Arkistotunnus
4

Aineiston laajuus
0,1 hm = yksi kotelo

Sijoituspaikka
Hylly F

Käyttö
Aineisto on käytettävissä Kalakirjastossa ja haettavissa Kalakirjaston tietokannasta.
Asiakirjoista voi tehdä myös tietopalvelupyynnön Kalakirjastolle.

Kuvailutiedot
Suomen Kalakirjaston arkistosihteeri Päivi Sahlman 24.7.2020

Julkaisut

Kalataloussäätiön omat:

Kalataloussäätiön omat julkaisut Kalakirjaston aineistotietokannassa

Kalataloussäätiöstä kirjoitettua:

 • Unohdettu Kalataloussäätiö, sivut 93-99
  Luku Kari Kilpisen kirjassa: Tsaarin ajasta EU-aikaan – 125 vuotta kalatalousneuvontaa.
  Helsinki : Kalatalouden Keskusliitto, 2016. – (Kalatalouden Keskusliitto ; julkaisu nro 191)
 • Kalataloussäätiö 1948-1982
  Artikkeli Suomen Kalastuslehdessä nro 3/2010, sivut 16-18
 • Kalataloussäätiö (1948-1982)
  Kalakirjaston verkkosivuilla osion Pintaa syvemmältä alla

 

Kalataloussäätiö: Luettelo

Aineistovuodet 1948-1980

Kotelo 4

Pöytäkirjat (C)
Kalataloussäätiön hallintoneuvoston ja hallituksen kokousten allekirjoittamattomat pöytäkirjat vuosilta 1961-1968.

Kalataloussäätiön hallitus on kokoontunut aikaisemmin samana päivänä kuin hallintoneuvosto, joten pöytäkirjat liitteineen ovat samassa kokonaisuudessa alkuperäisen arkistointitavan mukaan.

Joissakin asiakirjoissa on vain pöytäkirjat, joidenkin sisältäessä vaihtelevasti kokouskutsuja, esityslistoja, hallituksen toimintakertomuksia ja toimintasuunnitelmia talousarvioineen sekä tilastoineen.

Lisäksi yhdeksän pöytäkirjaotetta hallintoneuvoston kokouksista vuosilta 1956-1963 ja yksi hallituksen kokouksesta 1962.

Lähteneet asiakirjat (D)
1948-1980
Lähteneet kirjeet (Da)
*Kalataloussäätiön toiminnanjohtajan Tapani Sormusen kirje Kalataloussäätiön hallituksen jäsenille aiheena Hollolan kalanviljelylaitoksen toiminnan suunnittelu ja rahoitus 9/1962. Liitteinä selvitys Osuuskassojen Keskus Oy:n johtokunnalle ja Maataloushallituksen kalatalousosaston kalatalouden tarkastajan lausunto valtion suhtautumisesta uuden alueen lunastamiseen ja tarvittavien rakenteiden rahoittamiseen.

Kalataloussäätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille viisi kirjettä vuosilta 1963, 1965 ja 1969.

Oikeusministeriölle lähteneet kirjeet vuosilta 1952, 1961, 1964-1966, 1969-1973 ja 1975-1980.

Kirjeet sisältävät ilmoituksia säätiörekisteriin mm. toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenien muutoksista sekä sääntöjen ja pykälien muutoksista. Lisäksi on lähetetty toiminta- ja tilintarkastuskertomuksia sekä pöytäkirjaotteita.

Muutosilmoitukset (Db)
Viisi Kalataloussäätiön Kannatusyhdistyksen muutosilmoitusta oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimistolle 9.1.1952 (3 kpl), 30.5.1952 (1 kpl) ja 18.9.1956 (1 kpl).

Muut asiakirjat (Dc)
1948-1953
Kirjelmät, vuosikertomukset

 • Erkki Halmeen ehdotus Kalataloussäätiön toiminnan aloittamiseksi 18.2.1948
 • Pääpiirteet Kalataloussäätiön tähänastisesta toiminnasta 1949?, 1950?
 • Tapani Sormusen kirjoitus Kemijoen ja Iijoen lohikalakantojen hoidon kiireellisimpien toimenpiteiden kustannuksista 3.10.1962
 • Vuosikertomukset liitteineen 30.1.1948-1.3.1949, 1.3.1950-1.3.1951, 1.3.1951-1.3.1952 ja 1.3.1952-1.3.1953

Saapuneet asiakirjat (E)
1948-1979
Saapuneet kirjeet (Ea)
Viisi oikeusministeriöltä saapunutta lisäselvityspyyntöä 1962, 1963, 1966, 1971 ja 1978.
Lauri Liedeksen eroilmoitus Kalataloussäätiön hallituksesta perusteluineen 17.12.1969.

Viranomaisten päätökset (Eb)
Oikeusministeriön päätös säätiön perustamishakemukseen 9.2.1948
Oikeusministeriön päätös säätiön sääntömuutos- ja sääntölisäyshakemukseen 12.6.1961
Oikeusministeriön päätös säätiön sääntömuutoshakemukseen 7.6.1971
Oikeusministeriön päätös säätiön sääntömuutoshakemukseen 3.4.1979

Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 12.3.1948
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 27.7.1951
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 2.11.1956
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 10.2.1964
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 11.4.1967
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 19.7.1967
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 22.12.1969
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 16.6.1971
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 3.12.1973
Oikeusministeriön lähettämä ote säätiörekisteristä 30.7.1975

Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsens Understödsförening ry:n ilmoittaminen yhdistysrekisteriin ja oikeusministeriön päätös 22.3.1948
– Sisältää liitteitä ja virkatodistuksia
Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsens Understödsförening ry:n muutosilmoitus ja oikeusministeriön päätös 22.5.1948
– Sisältää pöytäkirjaotteen ja virkatodistuksen
Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsens Understödsförening ry:n muutosilmoitus ja oikeusministeriön päätös 3.3.1949
– Sisältää pöytäkirjaotteen ja virkatodistuksen
Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsens Understödsförening ry:n muutosilmoitus ja oikeusministeriön päätös 28.2.1951
– Sisältää kaksi pöytäkirjaotetta ja virkatodistuksen
Kalataloussäätiön Kannatusyhdistys – Fiskeristiftelsens Understödsförening ry:n muutosilmoitus ja oikeusministeriön päätös 16.7.1952
– Sisältää virkatodistuksen

Kirjeistö (F)
1965-1969, 1980
Kalataloussäätiön, Oikeusministeriön, Maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimustoimiston ja Valtiontalouden tarkastusviraston välistä kirjeenvaihtoa selvitysasiakirjoineen.

Käsiteltävinä aiheina ovat olleet mm. säätiörekisteri-ilmoituksen täydentäminen, valtion myöntämien tutkimusmäärärahojen käyttäminen, keskuskalanviljelyslaitoksen avustusrahojen käyttäminen, tiliselvitykset ja palkkausasiat.

Luokittelemattomat

 • Luettelo hallitukseen tai hallintoneuvostoon valituista ja erovuoroisista jäsenistä?
 • Täytetty säätiöhakemistolomake