Kalastussäädöksiä 2016 julkaistu

Uusi kalastuslaki ja -asetus astuivat voimaan 1.1.2016. Kalatalouden Keskusliitto on julkaissut uudistetun painoksen Kalastussäädöksiä julkaisusta, jossa esitellään kalastusta koskevat lait ja asetukset. Kirjaa voi ostaa Kalatalouden Keskusliitosta.

http://www.ahven.net/index.php?os=0&subos=4&lan=fi&year=2016#03.02.650

 

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta

Uusi kalastusasetus tukee uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä. Hallituksen 26. marraskuuta antama asetus nostaa useiden kalalajien suojelun tasoa nykyisestä rauhoitusten ja pyyntimittojen avulla. Etenkin vaelluskalojen suojaa parannetaan

http://mmm.fi/documents/1410837/1801522/VNa-kalastuksesta-1360-2015.pdf/c399b458-d5e4-4d50-98ff-75b0d96d6d33