Kalaraportteja

http://jukuri.luke.fi/

Kalaraportteja numerot 1-27  – jatkonumerot 28-417 julkaistu nimellä: Kala- ja riistaraportteja

Jätefosforin ja -kiintoaineen virrat ja talteenotto kalanviljelyssä. Selvitys Saimaan vesiviljelyn aiheuttaman vesistökuormituksen osatekijöistä
Markku Pursiainen ja Jarmo Makkonen
Kalaraportteja nro 27 (1995)

Tuloksia Tenojoen, Näätämöjoen ja Tuulomajoen vesistöalueella vuonna 1993 tehdyistä tutkimuksista –
Matti Kylmäaho ja Eero Niemelä
Kalaraportteja nro 26 (1995)

Ulkopaikkakuntalaisten virkistyskalastus Kalddas-, Boratbocka- ja Vetsijoessa 1984-1994 –
Maija Länsman ja Eero Niemelä
Kalaraportteja nro 25 (1995)

Kalaraportteja nro 24 (???)

Vuokkijärven kalasto ja kalastus sekä suositukset kalastuksen, kalakantojen hoidon ja kalataloudellisen tarkkailun kehittämiseksi –
Pekka Korhonen
Kalaraportteja nro 23 (1995)

Suomussalmen Kiantajärven kalanhoitovelvoitteden tuloksellisuus ja kalataloudellisen tarkkailun kehittäminen –
Pekka Korhonen
Kalaraportteja nro 22 (1995)

Sotkamon reitin kalanhoitovelvoitteiden tuloksellisuus ja kalataloudellisen tarkkailun kehittäminen –
Pekka Korhonen
Kalaraportteja nro 21 (1995)

Oulujärven kalanhoitovelvoitteiden tuloksellisuus ja kalataloudellisen tarkkailun kehittäminen –
Teppo Vehanen
Kalaraportteja nro 20 (1995)

Akkunusjoen hajakuormitus, hajakuormituksen vaikutus vedenlaatuun ja kalastoon sekä Akkunusjoen kalaston hoitomahdollisuudet –
Petteri Koponen
Kalaraportteja nro 19 (1995)

Biodiversiteetti ja kalantutkimus – Luonnonvarojen käyttöä koskevien uusien kansainvälisten sopimusten velvoitteet kalantutkimukselle –
Biodiversiteettityöryhmä
Kalaraportteja nro 18 ja 18B (1995)

Ammattikalastus Vuoksen vesistön eteläosissa vuonna 1984 –
Tapani Heikkinen
Kalaraportteja nro 17 (1995)

Lohi- ja meritaimentutkimukset ja niiden kehittäminen –
Lohitutkimustyöryhmä
Kalaraportteja nro 16 (1995)

Järvitaimenen ja järvilohen istutusmenetelmien kehittäminen alasvaeltamisen vähentämiseksi ja istutustuloksen parantamiseksi Oulujärvellä – väliraportti 1992-1994 –
Pekka Hyvärinen
Kalaraportteja nro 15 (1995)

Uittoa varten perattujen koskien kunnostusten vaikutuksista kalojen elinalueen laajuuteen ja laatuun eräissä Iijoen vesistön kunnostuskohteissa –
Ari Huusko
Kalaraportteja nro 14 (1995)

Onginta ja pilkintä kalastusalueilla –
Kalevi Leinonen
Kalaraportteja nro 13 (1995)

Report of the growth trial for Biomar AS at the Mariculture Research Station, Finland 1994 (luottamuksellinen)
Jouni Vielma
Kalaraportteja nro 12 (1995)

Report of the growth trial for FinnEwos Aqua Oy at the Mariculture Research Station, Finland 1994 (luottamuksellinen)
Timo Mäkinen, Olli Norrdahl ja Jouni Vielma
Kalaraportteja nro 11 (1995)

Eri etutahojen tavoitteet, päätöksenteko ja kalatalousjärjestelmän kehittämistarve Inarijärvellä –
Erno Salonen
Kalaraportteja nro 10 (1994)

Eri tahojen suhtautuminen Inarijärven kalatalouteen ja virkistyskäyttöön –
Erno Salonen
Kalaraportteja nro 9 (1994)

Merilohen (nevan kanta) istutuspoikasten fysiologinen tila ja vaellusvalmius eri kalanviljelylaitoksilla keväällä –
Lena Söderholm-Tana ja Leena Forsman
Kalaraportteja nro 8 (1994)

Fritidsfisket i Kvarken år 1992 –
Fiskrapporter nr 7
Pentti Moilanen
Kalaraportteja nro 7 (1994)

Vapaa-ajankalastus Merenkurkussa vuonna 1992 –
Pentti Moilanen
Kalaraportteja nro 6 (1994)

Lohi- ja meritaimenkannan hoitosuunnitelma Kiiminkijoelle –
Simo Kemppainen
Kalaraportteja nro 5 (1994)
Vesiviljelyn kehittämisohjelma. Ehdotus –
VESEK-projektiryhmä
Kalaraportteja nro 4 (1994)

Kalatalous ja tutkimus yhdentyvässä Euroopassa –
Riitta Rahkonen ja Eira Railo (toim.)
Kalaraportteja nro 3 (1994)

Kalan lehti-ilmoitushinnat vuosina 1991-1992 –
Pertti Sulonen ja Jari Setälä
Kalaraportteja nro 2 (1994)

Kalakaupan ja kalanjalostuksen esitutkimus –
Jari Setälä, Kalle Partanen, Pertti Sulonen ja Anne Käyhkö
Kalaraportteja nro 1 (1994)