Kalamiehet ry 1937-2018

 

 

 

Kalamiehet ry on kalatalouden ammattilaisten yhteistoimintajärjestö yli puolue- ja järjestörajojen. Yhdistyksen voidaan katsoa syntyneen 1937 kala-alan ammattilaisten koulutusmatkalla, joka suuntautui tuolloin Suomelle kuuluneeseen Petsamoon, kalastuslaivastomme silloiseen Jäämeren tukikohtaan. Perustava kokous pidettiin retken viimeisenä päivänä 5.7.1937 Ivalossa. Vuosikokouksessa 30.3.1938 hyväksyttyyn yhdistykselle säännöt, mitkä merkittiin yhdistysrekisteriin samana vuonna.

lehtijuttu_82

 

Kalamiehet ry vuosikokous 17.3.1957

 

Alkuvuosina yhdistyksen painopiste oli selvästi jäsenistön palkkaetujen ajamisessa. Jäsenistöön kuului etupäässä silloisten kalastajaliittojen ja maanviljelysseurojen neuvojia ja kalanviljelylaitosten mestareita.

Tittelit kalastusmestari ja kalatalousteknikko ovat olleet suuresti yhteydessä Kalamiehet ry:n toimintaan.

Kalamiehet ry kirje 1945 palkkausperusteet

Kalastusmestareita koulutettiin ensin Evolla, sitten vähän aikaa Tarvaalassa ja pidempään Virolahdella. Suomen Kalastusyhdistys ry:n pyynnöstä Kalamiehet ry järjesti 1950 -luvulta 1980 – luvulle virallisen luontoista jatkokoulutusta. Kalatalousteknikko- tutkintoon kuului tuolloin määrätty määrä kurssipäiviä ja teknikkotyö. Myös muutamia ulkomaan opintomatkojakin tehtiin.

 

Kalamiehet ry:n kurssilaisia Muoniossa 1962

 

Sittemmin kalatalouskoulutus laajeni Valtion kalatalousoppilaitoksen sen aloittaessa toimintansa Paraisilla 1980. Kehitys johti siihen, että vanhamuotoinen kalatalousteknikkotutkinto väistyi uuden iktyonomikoulutuksen vakiinnuttaessa asemansa. Suomen koulutusrakenteen muuttuessa jälleen 1990-luvun lopulla Turun ammattikorkeakoulu aloitti kalatalousalan ammattikorkeakoulutuksen perustamalla Paraisille Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelman, josta valmistuneiden tutkintonimike on iktyonomi(AMK).

Yliopistojen kalatalouden opetus on myös kehittynyt Kalamiehet ry:n vuosikymmeninä. Perinteisten eläintieteen ja biologian rinnalle on tullut jopa pääainetasoista kalataloustieteen opetusta.

Yhdistyksen historian aikana maan johtavat kala-alan opettajat, tutkijat ja hallintovirkamiehet ovat myös lukeutuneet jäsenistöömme. Kalamiehet ry:n jäsenmäärä on vakiintunut lähes 400 henkeen.

Yhdistyksen sääntöihin kirjattu tarkoitus kouluttaa jäseniämme, tiedottaa jäsenille kalataloudessa tapahtuvista muutoksista, sekä edistää kalatalouden yleistä kehitystä. Viime aikoina säännöllisten kurssien sijaan Kalamiehet ry on alkanut panostamaan yksittäisiin koulutustilaisuuksiin, joissa käsitellään teemoitta alaa koskettavia tärkeitä asioita.

Järjestössä nykyinen painopiste on muuttunut vapaehtoisen ammatillisen ja sivistävän koulutuksen suuntaan.

Alkujaan järjestö oli varsin miesvaltainen, nimikin puhuu miehistä. Nykyään järjestössä lähes joka kymmenes jäsen on nainen. Jäsenaloitteen pohjalta käytiin keskustelua yhdistyksen nimen muuttamista sukupuolineutraalimpaan suuntaan. Jäsenkyselyn mukaan nimeä kuitenkin pidettiin perinteikkäänä ja sen todettiin viittaavan ammattinimikkeeseen, eikä sukupuoleen.

Yhdistyksen tarve sellaisena toimijana johon se aikoinaan perustettiin on vähentynyt. Niinpä yhdistys lopettaa toimintansa vuoden 2018 aikana.

Kalamiehet ry säännöt

Toimintakertomukset

Kalamiehet r.y. 1937-1950

Kalamiehet ry. kertomus toimintakaudelta 1945-1946

Kalamiehet r.y. toiminta 1960

Kalamiehet ry toiminta v. 1962

Kalamiehet_toimintakertomus_2004

Kalamiehet_toimintakertomus_2005

Kalamiehet_toimintakertomus_2006

Kalamiehet_toimintakertomus_2007

Kalamiehet_toimintakertomus_2008

Kalamiehet_toimintakertomus_2009

vuosikertomus_2010

vuosikertomus_2011

vuosikertomus_2012luonnos

vuosikertomus_2013(2)

vuosikertomus_2014_luonnos

vuosikertomus_2015

vuosikertomus_2016

vuosikertomus_2017_lopullinen

Koulutuspäiviä

Jatkokoulutuskurssi 1970

Jatkokoulutuskurssi 1972

Jatko ja täydennyskoulutus 1990

Jatkokoulutuspäivät 1992

Jatkokoulutuspäivät 1995

jatkokurssi 1996

Jatkokoulutuspäivät 1999

Koulutuspäivät 2003

tampere_koulutusmateriaali 2004

Kurssi 2004 ja 2005

Parainen-koulutusmateriaali_2006 (1)

iktyonomiohjelma_-06_ref

porikoulutusmateriaali 2007

MMM-_96436-v1-Vieraslajistrategia_-_Kalamiehet_ry_n_koulutusp__iv___22_3_2011_pakatut_kuvat

Hy__dylliset_haitalliset_sis__vesiss__

Opintomatka 1952. Suomen Kalastuslehti

Kalamiehet ry ensimmäinen ulkomaan opintomatka

 

Jäsenmatrikkelit

Kalamiehet ry 1980

Jäsen matrikkeli 1997

Johdanto, Kalamiehet ry-kalatalouden kokoaja, Kalamiehet ry:n 60-vuotistaipaleelta ja Tilastotietoa Kalamiehet ry:n jäsenkunnasta

sivut 1-21

Jäsenluettelo A-Pek

s. 22-89

Jäsenluettelo Pel-Å

s.90-160

Muuta

Viimeinen hallitus

Kalamiehet_Strategia_2015-2024

Kalamiehet_Tulevaisuusty__ryhm__n_mietint__