Kalakirjastossa saatavilla olevat Maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistiot julkaisemisjärjestyksessä

Työryhmämuistio MMM 1984:11
Hämeen kalastuspiirin aluelautakunnan ehdotus kalastusaluejaoksi
Hämeenlinna : Maa- ja metsätalousministeriö ja Hämeen kalastuspiirin aluelautakunta, 1984. – (Työryhmämuistio / MMM; 1984:11)

Työryhmämuistio MMM 1984:12
Ehdotus kalastusaluealuejaoksi Keski-Suomen kalastuspiirissä
Jyväskylä : Maa- ja metsätalousministeriö ja Keski-Suomen kalastuspiirin kalastusalue-ltk, 1984. – (Työryhmämuistio / MMM; 1984:12)

Työryhmämuistio MMM 1984:13
Ehdotus kalastusaluejaoksi Kuopion kalastuspiirissä
Kuopio : Maa- ja metsätalousministeriö ja Kuopion kalastuspiirin ltk, 1984. – (Työryhmämuistio / MMM; 1984:13)

Työryhmämuistio MMM 1984:14
Ehdotus kalastusaluejaoksi Kymen kalastuspiirissä = Förslag om fiskeområdesindelning i Kymmene fiskeridistrikt
Kouvola : Maa- ja metsätalousministeriö ja Kymen kalastuspiirin ltk, 1984. – (Työryhmämuistio / MMM; 1984:14)

Työryhmämuistio MMM 1984:15
Ehdotus kalastusaluejaoksi Lapin kalastuspiirissä
Rovaniemi : Maa- ja metsätalousministeriö ja Lapin kalastuspiirin ltk, 1984. – (Työryhmämuistio / MMM; 1984:15)

Työryhmämuistio MMM 1984:20
Ehdotus kalastusaluejaoksi Uudenmaan kalastuspiirissä = Förslag till fiskeområdesindelning i Nylands län
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö ja Uudenmaan kalastusaluejako-ltk, 1984. – (Työryhmämuistio / MMM; 1984:20)

Työryhmämuistio MMM 1984:26
Ankeriastyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1984. – (Työryhmämuistio / MMM; 1984:26)

Työryhmämuistio MMM 1984:29
Kalastuslainsäädännön tarkistamistyöryhmän muistio II (2)
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1984. – (Työryhmämuistio / MMM; 1984:29)

Työryhmämuistio MMM 1985:7
Vaelluskalakantojen elvyttämistyöryhmän
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1985. – (Työryhmämuistio / MMM; 1985:7)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1986:20
Silakan kalastuksen säätelytyöryhmän muistio II (2)
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1986. – (Työryhmämuistio / MMM; 1986:20)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1987:18
Kalastus- ja metsästyshallinnon normityöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1987. – (Työryhmämuistio / MMM; 1987:18)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1988:09
Suunnitelma kalataloudellisen tietojärjestelmän kehittämiseksi
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1988. – (Työryhmämuistio / MMM; 1988:09)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1988:14
Valtion kalanvilvelyn tavoitetyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1988. – (Työryhmämuistio / MMM; 1988:14)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1988:17
Lohenkalastuksen säätelytyöryhmän muistio II (2)
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1988. – (Työryhmämuistio / MMM; 1988:17)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1988:18
Kalansaaliin hintatukityöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1988. – (Työryhmämuistio / MMM; 1988:18)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:07
Luonnonvaraisten vaellukalakantojen säilyttäminen ja elvyttäminen
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989. – (Työryhmämuistio / MMM; 1989:07)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:08
Turkistarhaustyöryhmän muistio, osa 1
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989. – (Työryhmämuistio / MMM; 1989:08)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:15
Ammattikalastuksen toimilupatyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989. – (Työryhmämuistio / MMM; 1989:15)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:23
Kalaterveystyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989. – (Työryhmämuistio / MMM; 1989:23)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:25
Rehukalatyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989. – (Työryhmämuistio / MMM; 1989:25)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1991:06
Raputautityöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1991. – (Työryhmämuistio / MMM; 1991:06)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1991:08
Vesistötöiden tarkistamistyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1991. – (Työryhmämuistio / MMM; 1991:08)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1991:11
Lohityöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1991. – (Työryhmämuistio / MMM; 1991:11)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1992:2
Maaseutuelinkeinohallinnon kehittämistyöryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1992. – (Työryhmämuistio / MMM; 1992:2)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1992:5
Kalataloushallinnon kehittämistyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1992. – (Työryhmämuistio / MMM; 1992:5)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1992:6
Lyijyhaulityöryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1992. – (Työryhmämuistio / MMM; 1992:6)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1993:03
Kalataloushallintotyöryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1993. – (Työryhmämuistio / MMM; 1993:03)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1993:06
Kalatalouden valmiustyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1993. – (Työryhmämuistio / MMM; 1984:06)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1993:14
Kalataloustukien uudistamistyöryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1993. – (Työryhmämuistio / MMM; 1993:14)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1995:1
Vapakalastustyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1995. – (Työryhmämuistio / MMM; 1995:1)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1995:18
Lohityöryhmä 1995
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1995. – (Työryhmämuistio / MMM; 1995:18)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1996:1
Uusiutuvat luonnonvarat ja biologinen monimuotoisuus : MMM:n biodiversiteettityöryhmän ehdotus biologisen monimuotoisuuden kestävästä käytöstä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1996. – (Työryhmämuistio / MMM; 1996:1)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1996:12
Valtion alueiden virkistyskäyttötyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1996. – (Työryhmämuistio / MMM; 1996:12)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1996:19
Kalaston suojelutyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1996. – (Työryhmämuistio / MMM; 1996:19)
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1997:22
Lohityöryhmä 1997
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1997. – (Työryhmämuistio / MMM; 1997:22)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1998:13
Yhteisaluelainsäädäntötyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1998. – (Työryhmämuistio / MMM; 1998:13)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1999:14
Pohjanlahden sekä siihen laskevien vesistöjen lohenkalastus ja sen säätely Suomessa ja Ruotsissa sekä ehdotus toimenpiteiksi ja eräiksi yhdenmukaisiksi säätelyiksi alueen pitkäjännitteisen kestävän lohenkalastuksen varmistamiseksi
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1999. – (Työryhmämuistio / MMM; 1999:14)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 2000:13
Tornionjokityöryhmän väliraportti
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2000. – (Työryhmämuistio / MMM; 2000:13)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 2002:13
Kalastusmuseotoiminnan rahoitustyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2002. – (Työryhmämuistio / MMM; 2002:13)
0781-6723

Työryhmämuistio MMM 2003:12
Kalataloudellisten istutus- ja maksuvelvoitteiden toimeenpanoa ohjeistavan työryhmän raportti
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2003. – (Työryhmämuistio / MMM; 2003:12)
952-453-123-2 ; 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 2004:3
Maa- ja metsätalousministeriön aluekehitysstrategia 2005 – 2008 ja siihen liittyvä taustamuistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2004. – (Työryhmämuistio / MMM; 2004:3)
952-453-174-7 ; 0781-6273

Työryhmämuistio MMM 2004:6
Kalaistutusten kehittämistyöryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2004. – (Työryhmämuistio / MMM; 2004:6)
ISBN 952-453-173-9 ; 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 2004:9
Kalataloudellisten kunnostusten kehittämistyöryhmän raportti
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2004. – (Työryhmämuistio / MMM; 2004:9)
952-453-184-4 ; 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 2008:3
Kalataloudellisen velvoitetarkkailun kehittämistyöryhmän raportti
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2008. – (Työryhmämuistio / MMM; 2008:3)
978-952-453-373-7 ; 0781-6723