Työryhmämuistiot Kalakirjaston tietokannassa: (Linkki)

Kalakirjastossa saatavilla olevat Maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistiot julkaisemisjärjestyksessä

Työryhmämuistio MMM 2013:2
Siikatyöryhmän mietintö
Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö, 2013
Julkaisun pysyvä osoite:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160642

Työryhmämuistio MMM 2010:2
Saimaannorppa ja kalastusseurantaryhmä II
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2010
ISBN 978-952-453-542-7 (Painettu) ; ISSN 0781-6723 (Painettu)
ISBN 978-952-453-543-4 (Verkkojulkaisu) ; ISSN 1797-4011 (Verkkojulkaisu)
Julkaisun pysyvä osoite:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-543-4

Työryhmämuistio MMM 2010:1
Kalastuslain kokonaisuudistuksen työryhmän välimietintö
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2010
ISBN 978-952-453-532-8 (Painettu) ; ISSN 0781-6723 (Painettu)
ISBN 978-952-453-533-5 (Verkkojulkaisu) ; ISSN 1797-4011 (Verkkojulkaisu)
Julkaisun pysyvä osoite:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80865

Työryhmämuistio MMM 2009: 11
Kalastuslain kokonaisuudistus : Valvontajaoston väliraportti
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2009
ISBN 978-952-453-518-2 (Painettu) ; ISSN 0781-6723 (Painettu)
ISBN 978-952-453-519-9 (Verkkojulkaisu) ; ISSN 1797-4011 (Verkkojulkaisu)
Julkaisun pysyvä osoite:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80893

Työryhmämuistio MMM 2008:3
Kalataloudellisen velvoitetarkkailun kehittämistyöryhmän raportti
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2008
ISBN 978-952-453-373-7 (Painettu) ; ISSN 0781-6723 (Painettu)
ISBN 978-952-453-374-4 (Verkkojulkaisu) ; ISSN 1797-4011 (Verkkojulkaisu)
Julkaisun pysyvä osoite:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160668

Työryhmämuistio MMM 2008:2
Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008-2013
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2008
ISBN 978-952-453-368-3 ; ISSN 1238-2531
Julkaisun pysyvä osoite:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80527

Työryhmämuistio MMM 2004:9
Kalataloudellisten kunnostusten kehittämistyöryhmän raportti
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2004
ISBN 952-453-184-4 ; ISSN 0781-6723
Julkaisun pysyvä osoite:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160484

Työryhmämuistio MMM 2004:6
Kalaistutusten kehittämistyöryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2004
ISBN 952-453-173-9 ; ISSN 0781-6723
Julkaisun pysyvä osoite:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160477

Työryhmämuistio MMM 2004:3
Maa- ja metsätalousministeriön aluekehitysstrategia 2005 – 2008 ja siihen liittyvä taustamuistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2004
ISBN 952-453-174-7 ; ISSN 0781-6273
Julkaisun pysyvä osoite:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160468

Työryhmämuistio MMM 2003:12
Kalataloudellisten istutus- ja maksuvelvoitteiden toimeenpanoa ohjeistavan työryhmän raportti
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2003
ISBN 952-453-123-2 ; ISSN 0781-6723
Julkaisun pysyvä osoite:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160543

Työryhmämuistio MMM 2002:20
Lohen rannikkokalastuksen kehittämistyöryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2002
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 2002:13
Kalastusmuseotoiminnan rahoitustyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2002
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 2000:13
Tornionjokityöryhmän väliraportti
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2000
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1999:14
Pohjanlahden sekä siihen laskevien vesistöjen lohenkalastus ja sen säätely Suomessa ja Ruotsissa sekä ehdotus toimenpiteiksi ja eräiksi yhdenmukaisiksi säätelyiksi alueen pitkäjännitteisen kestävän lohenkalastuksen varmistamiseksi
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1999
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1999:10
Kalaistukkaiden laatutyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1999
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1998:13
Yhteisaluelainsäädäntötyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1998
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1997:22
Lohityöryhmä 1997
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1997
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1996:19
Kalaston suojelutyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1996
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1996:12
Valtion alueiden virkistyskäyttötyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1996
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1996:1
Uusiutuvat luonnonvarat ja biologinen monimuotoisuus : MMM:n biodiversiteettityöryhmän ehdotus biologisen monimuotoisuuden kestävästä käytöstä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1996
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1995:18
Lohityöryhmä 1995
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1995
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1995:1
Vapakalastustyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1995
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1993:14
Kalataloustukien uudistamistyöryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1993
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1993:6
Kalatalouden valmiustyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1993
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1993:3
Kalataloushallintotyöryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1993
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1992:8
Kemijoen uiton lopettamista selvittänyt työryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1992
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1992:6
Lyijyhaulityöryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1992
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1992:5
Kalataloushallinnon kehittämistyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1992
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1992:2
Maaseutuelinkeinohallinnon kehittämistyöryhmä
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1992
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1991:11
Lohityöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1991
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1991:8
Vesistötöiden tarkistamistyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1991
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1991:6
Raputautityöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1991
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1990:23
Kalataloushallinnon ja -tutkimuksen tietojenkäsittelyn kokonaisselvitys ja kehittämissuunnitelma vuosille 1991-1994
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1990
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:25
Rehukalatyöryhmän muistio = Arbetsgruppens för foderfisk promemoria
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:23
Kalaterveystyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:22
Inarijärven sivuvesistöjen kalastussääntötyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:20
Kalatalousneuvontatyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:15
Ammattikalastuksen toimilupatyöryhmän muistio = Promemoria av licensarbetsgruppen för yrkeskiske
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:8
Turkistarhaustyöryhmän muistio, osa 1
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1989:7
Luonnonvaraisten vaellukalakantojen säilyttäminen ja elvyttäminen
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1989
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1988:18
Kalansaaliin hintatukityöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1988
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1988:17
Lohenkalastuksen säätelytyöryhmän muistio II (2)
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1988
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1988:16
Kalastuspiirien arkistosääntötyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1988
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1988:14
Valtion kalanvilvelyn tavoitetyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1988
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1988:9
Suunnitelma kalataloudellisen tietojärjestelmän kehittämiseksi
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1988
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1988:2
Lohenkalastuksen säätelytyöryhmän muistio 1
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1988
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1987:18
Kalastus- ja metsästyshallinnon normityöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1987
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1987:16
Tuoreen kalan kuljetusjärjestelmän kehittäminen : Loppuraportti
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1987
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1986:22
Iijoen uittoasiain selvittelytyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1986
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1986:20
Silakan kalastuksen säätelytyöryhmän muistio II (2)
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1986
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1986:6
Valtion kalanviljelylaitosten suunnittelua, rahoitusta ja rakentamista selvittäneen työryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1986
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1986:5
Ounasjoen suunnittelun johtoryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1986
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1986:2
Silakan kalastuksen säätelytyöryhmän muistio (1)
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1986
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1985:7
Vaelluskalakantojen elvyttämistyöryhmän mietintö
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1985
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1985:3
Tuoreen kalan kuljetusjärjestelmän kehittäminen
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1985
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1984:29
Kalastuslainsäädännön tarkistamistyöryhmän muistio II (2)
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1984
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1984:26
Ankeriastyöryhmän muistio
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1984
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1984:20
Ehdotus kalastusaluejaoksi Uudenmaan kalastuspiirissä = Förslag till fiskeområdesindelning i Nylands län
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö ja Uudenmaan kalastusaluejako-ltk, 1984
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1984:15
Ehdotus kalastusaluejaoksi Lapin kalastuspiirissä
Rovaniemi : Maa- ja metsätalousministeriö ja Lapin kalastuspiirin ltk, 1984
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1984:14
Ehdotus kalastusaluejaoksi Kymen kalastuspiirissä = Förslag om fiskeområdesindelning i Kymmene fiskeridistrikt
Kouvola : Maa- ja metsätalousministeriö ja Kymen kalastuspiirin ltk, 1984
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1984:13
Ehdotus kalastusaluejaoksi Kuopion kalastuspiirissä
Kuopio : Maa- ja metsätalousministeriö ja Kuopion kalastuspiirin ltk, 1984
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1984:12
Ehdotus kalastusaluealuejaoksi Keski-Suomen kalastuspiirissä
Jyväskylä : Maa- ja metsätalousministeriö ja Keski-Suomen kalastuspiirin kalastusalue-ltk, 1984
ISSN 0781-6723

Työryhmämuistio MMM 1984:11
Hämeen kalastuspiirin aluelautakunnan ehdotus kalastusaluejaoksi
Hämeenlinna : Maa- ja metsätalousministeriö ja Hämeen kalastuspiirin aluelautakunta, 1984
ISSN 0781-6723