Kalakirjastossa saatavilla olevat komiteanmietinnöt julkaisemisjärjestyksessä

Sijainti hyllyssä: D-Komiteanmietinnöt

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1895: N:o 7
Vesioikeuslaki-toimikunnan mietintö Keisarilliselle Majesteetille alamaisimmasti
Keisarillinen Majesteetti, 1895. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1895: N:o 7)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1898: N:o 4
Kalastuskomitean mietintö Keisarilliselle Majesteetille kalastuskomitealta alamaisimmasti
Keisarillinen Majesteetti, 1898. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1898: N:o 4)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1900: N:o 5
Kalastuskomitean mietintö Keisarilliselle Majesteetille kalastuskomitealta alamaisimmasti
Keisarillinen Majesteetti, 1908. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1900: N:o 5)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1905: N:o 3
Lapin komitean mietintö Keisarilliselle Majesteetille Komitealta Lapinmaan taloudellisten olojen tutkimista varten alamaisimmasti
Keisarillinen Majesteetti, 1905. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1905: N:o 3)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1910: N:o 17
Kalastuskomitean mietintö ja ehdotukset Keisarilliselle Majesteetille Kalastuskomitealta alamaisimmasti = Fiskerikomiténs betänkande och förslag
Keisarillinen Senaatti – Kejserliga Senaten, 1911. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1910: N:o 17)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1923: 9
Virastokomitean mietintö N:o 6
Helsinki : Valtioneuvosto, 1923. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1923: 9)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1933: N:o 9
Kalastuskomitean mietintö huhtikuun 11. päivältä 1933
Helsinki : Valtioneuvosto, 1933. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1933: N:o 9)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1933: N:o 14
Maatalousjärjestötoimikunnan mietintö
Helsinki : Maatalousministeriö, 1933. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1933: 14)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1937: N:o 7
Kalastusvakuutuskomitean mietintö
Helsinki : Kalastusvakuutuskomitea, 1937. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1937: 7)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1938: N:o 8
Lapin taloudelliset olot ja niiden kehittäminen : Lapin komitean mietintö
Helsinki : Valtioneuvosto, 1938. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1938: 8)

Järvikalastuskomitean osamietintö vuodelta 1953 ja sen täydennysosa vuodelta 1958. Osamietinnöt 1 ja 2.

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1956 (ei virallinen komiteanmietintö)
Selvitys: Kolmen kalatalouteen liittyvillä tieteenaloilla tutkimustyötä suorittavan laitoksen, yliopiston limnologian laitoksen, maataloushallituksen kalataloudellisen tutkimuslaitoksen ja Kalataloussäätiön tutkimustoiminnan keskittämisen mahdollisuudet
Helsinki : Valtioneuvosto, 1956,

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1958
Järvikalastuskomitean osamietintö vuodelta 1953 ja sen täydennysosa vuodelta 1958 : (Osamietinnöt I ja II)
Helsinki : Valtioneuvosto, 1958. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1958)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1959
Kalastuslakikomitean osamietintö N:o 1 : Pilkkikalastus
Helsinki : Valtioneuvosto, 1959, – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1959)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1964: B 70
Haapasaari-Virolahden saaristoalueen kalastus- ja metsästysoikeuden käyttämistä koskevien määräysten tarkistamistoimikunnan mietintö
Helsinki : Maatalousministeriö, 1964. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1964: B 70)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1965: B 30
Kalatalouskomitean mietintö
Helsinki : Valtioneuvosto, 1965. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1965: B 30)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1965: B 31
Ehdotus kalataloustilaston kehittämiseksi
Helsinki : Maatalousministeriö, 1965. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1965: B 31)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1966: B 22
Iijoen kalastuskomitean mietintö
Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1966. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1966: B 22)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1966: B 91
Ammattikalastajien tukemisasiaintoimikunnan mietintö
Helsinki : Maatalousministeriö, 1966. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1966: B 91)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1966: B 109
Inarin, Enontekiön ja Utsjoen vesirajatoimikunnan mietintö : 1 osa
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1966. – (Komiteanmietintö 1966: B 109)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1967: B 73
Muuttuvien vesistöjen kalatalouden hoitotoimikunnan mietintö
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1967. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1967: B 73)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1967: B 85
Kalanviljelykomitean mietintö
Helsinki : Valtioneuvosto, 1967. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1967: B 85)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1967: B 95
Valtamerikalastustoimikunnan mietintö
Helsinki : Maatalousministeriö, 1967. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1967: B 95)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1968: B 19
Vesianalyysitoimikunnan mietintö
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1968. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1968: B 19)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1969: A 2
Kuusamon vesistökomitean mietintö
Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1969. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1969: A 2)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1969: B 99
Kalatalousneuvontatoimikunnan mietintö
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1969. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1969: B 99)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1970: B 25
Vuoden 1970 ympäristönsuojelutoimikunnan mietintö 1
Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1970. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1970: B 25)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1970: B 85
Etelä-Saimaan jätevesikomitean mietintö
Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1970. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1970: B 85)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1971: B 15
Vuoden 1970 ympäristönsuojelutoimikunnan mietintö 2 : Ympäristönsuojelun lainsäädännön ja hallinnon kehittäminen
Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1971. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1971: B 15)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1971: B 16
Vuoden 1970 ympäristönsuojelutoimikunnan mietintö 3 : Ympäristönsuojelun koulutuksen ja valistuksen kehittäminen
Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1971. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1971: B 16)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1971: B 69
Inarin, Enontekiön ja Utsjoen vesirajatoimikunnan täydennetty ja tarkistettu mietintö
Helsinki : Maatalousministeriö, 1971. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1971: B 69)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1971: B 99
Kalatalousneuvonnan keskittämiskomitean mietintö
Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1971. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1971: B 99)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1971: B 128
Ohtaojatoimikunnan mietintö
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1971. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1971: B 128)

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1972: B 80
Kalakannan hoitovelvoitetoimikunnan mietintö
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1972. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1972: B 80)
ISBN 951-46-0017-7 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1972: B 120
Vesiasiain neuvottelukunnan mietintö 1 : Selvitys jätevesimaksujärjestelmän vaikutuksista
Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 1972. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1972: B 120)
ISBN 951-46-0283-8

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1972: B 127
Kalavahinkokomitean mietintö
Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1972. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1972: B 127)
ISBN 951-46-0282-X ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietinnöt – Kommittébetänkande 1972: B 134
Vesilain tarkistamiskomitean mietintö
Helsinki : Valtioneuvosto, 1972. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1972: B 134)
ISBN 951-46-0292-7

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1973: 120
Utsjoen maatoimikunnan mietintö
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1973: 120. (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1973: 120)
ISBN 951-46-0229-3 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1973: 143
Virkistysaluekomitean mietintö
Helsinki : Valtioneuvosto, 1973. (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1973: 143)
ISBN 951-46- 0452-0 ; 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1973: 149
Suomen-Norjan rajavesitoimikunnan mietintö
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1973. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1973: 149)
ISBN 951-46-0469-5 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1974: 11
Uittolainsäädännön tarkistamistoimikunnan mietintö
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1974. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1974; 11)
ISBN 951-46-0489-X

Komiteanmietintö _ Kommittébetänkande 1974: 60
Itämeren kalastustoimikunnan mietintö
Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1974. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1974: 60)
ISBN 951-46-0542-X

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1974: 146
Kalan markkinointitoimikunnan mietintö
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1974. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1974: 146)
ISBN 951-46-1112-8 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1975: 103
Meriympäristötoimikunnan mietintö : Havsmiljökommissionens betänkande
Helsinki : Sisäasiainministeriö, 1975. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1975: 103)
ISBN 951-46-1280-9 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1975: 36
Kalatalousopetustoimikunnan mietintö
Helsinki : Opetusministeriö, 1975. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1975: 36)
ISBN 951-46-1168-3 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1975: 45
Pohjoisten kuntien vesialueiden rajankäynnin tarkistustoimikunnan mietintö : Betänkande avgivet av Kommissionen för justering av rågången av de nordliga kommunernas vattenområden
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1975. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1975: 45)
ISBN 951-46-1174-8 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1976: 13
Biotieteiden koulutustoimikunnan 1 osamietintö = Utbildningskomissionen för biovetenskaper delbetänkande 1
Helsinki : Opetusministeriö, 1976. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1976: 13)
ISBN 951-46-1306-6

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1976: 35
Sisävesikalastustoimikunnan mietintö = Kommissionens för insjöfisket betänkande
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1976. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1976: 35)
ISBN 951-46-2076-3 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1976: 88
Kansallispuistokomitean mietintö
Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1976. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1976: 88)
ISBN 951-46-2859-4 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 12
Maatalousalan opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö : keskiasteen koulunuudistus 6, Nide 23 (27), Kalastajan koulutusammatin opetussuunnitelma : kalatalouden peruslinjaseloste = Betänkande afgivet av Lantbruksbranschens läroplanskommission : reformeringen av mellanstadieutbildningen 6, Band 23 (27), Läroplan för utbildningsyrket fiskare : fiskhushållningsbranschens grundlinjebeskrivning
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1977. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 12, Nide 23)
ISBN 951-46-2739-3 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 12
Maatalousalan opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö : keskiasteen koulunuudistus 6, Nide 24 (27), Kalanviljelijän koulutusammatin opetussuunnitelma : kalatalouden peruslinjaseloste = Betänkande afgivet av Lantbruksbranschens läroplanskommission : reformeringen av mellanstadieutbildningen 6, Band 23 (27), Läroplan för utbildningsyrket fiskare : fiskhushållningsbranschens grundlinjebeskrivning
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1977. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 12, Nide 24)
ISBN 951-46-2740-7 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 12
Maatalousalan opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö : keskiasteen koulunuudistus 6, Nide 25 (27), Kalavedenhoitajan koulutusammatin opetussuunnitelma : kalatalouden peruslinjaseloste = Betänkande afgivet av Lantbruksbranschens läroplanskommission : reformeringen av mellanstadieutbildningen 6, Band 25 (27), Läroplan för utbildningsyrket fiskevattensvårdare : fiskhushållningsbranschens grundlinjebeskrivning
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1977. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 12, Nide 25)
ISBN 951-46-2741-5 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 12
Maatalousalan opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö : keskiasteen koulunuudistus 6, Nide 26 (27), Kalankäsittelijän koulutusammatin opetussuunnitelma : kalatalouden peruslinjaseloste = Betänkande afgivet av Lantbruksbranschens läroplanskommission : reformeringen av mellanstadieutbildningen 6, Band 26 (27), Läroplan för utbildningsyrket fiskebehandlare : fiskhushållningsbranschens grundlinjebeskrivning
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1977. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 12, Nide 26)
ISBN 951-46-2742-3 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 12
Maatalousalan opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö : keskiasteen koulunuudistus 6, Nide 27 (27), Iktyonomin koulutusammatin opetussuunnitelma : kalatalouden peruslinjaseloste = Betänkande afgivet av Lantbruksbranschens läroplanskommission : reformeringen av mellanstadieutbildningen 6, Band 27 (27), Läroplan för utbildningsyrket iktyonom : fiskhushållningsbranschens grundlinjebeskrivning
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1977. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 12, Nide 27)
ISBN 951-46-2743-1 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 47
Kalastuslainsäädäntökomitean mietintö = Kommitténs för fiskerilagstiftning betänkande
Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1977. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 47)
ISBN 951-46-2870-5 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 49
Erityistä suojelua vaativat vedet = Vattendrag som fordrar speciell vård
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1977. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1977: 49)
ISBN 951-46-2921-3 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1979: 41
Kalatalouden tavoitekomitean mietintö = Betänkande avgivet av Målkommittén för fiskerihushållningen
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1979. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1979:41)
ISBN 951-46-3079-3 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1981: 8
Urho Kekkosen kansallispuiston suunnittelutoimikunnan mietintö 1 = Betänkande i avgivet av planeringskommissionen för Urho Kekkonens nationalpark
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1981. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1981: 8)
ISBN 951-46-4215-5 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1982: 12
Kalanviljelyn ympäristöhaittatoimikunnan mietintö = Betänkande avgivet av Kommissionen för förebyggande av miljöskador vid fiskodling
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1982. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1982: 12)
ISBN 951-46-5707-1 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1982: 45
Saimaanhyljetoimikunnan mietintö = Betänkande avgivet av Kommissionen till skydd för Saimensälen
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1982. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1982: 45)
ISBN 951-46-5737-3 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1982: 56
Vesirakentamistöiden tarvetoimikunnan mietintö = Betänkande avgivet av Kommissionen för utredning av behovet av vattenbyggnadsarbeten
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1982. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1982: 56)
ISBN 951-46-5765-9 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1982: 72
Koskien suojelutoimikunnan mietintö = Betänkande avgivet av Forskommissionen
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1982. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1982: 7)
ISBN 951-46-5772-1 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1983: 27
Suomussalmen ekokuntakokeilun toimikunnan mietintö = Betänkande avgivet av Kommissionen för ekologikommunexperiment i Suomussalmi
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1983. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1983: 27)
ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1983: 42
Vesihallintotoimikunta 1983:n mietintö : Betänkande avgivet av Vattenförvaltningskommissionen 1983
Helsinki : Sisäasiainministeriö, 1983. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1983: 42)
ISSN 951-46-5830-2 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1983: 50
ympäristöntutkimuksen kehittämistyöryhmän mietintö = Utvecklandet av miljöforskningen : betänkande avgivet av Arbetsgruppen för utvecklandet av miljöforskningen
Helsinki : Sisäasiainministeriö, 1983. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1983: 50)
ISBN 951-46-5837-X ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1983: 78
Mikkelin ekoläänitoimikunnan mietintö : Betänkande avgivet av Ekokommissionen i St. Michels län
Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1984. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1983: 78)
ISBN 951-46-5874-4 ;ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1983: 80
Kalastustulotoimikunnan mietintö = Betänkande av Kommissionen för fiskeinkomsten
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1983. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1983: 80)
ISBN 951-46-5875-2 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1984: 27
Pohjoisten kuntien kalastuslakitoimikunnan mietintö : Betänkande…avgivet av Kommissionen för utformning av bestämmelser om fisket i de nordliga kommunerna. 2
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1984. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1984: 27)
ISBN 951-46-5928-7 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1984: 4
Lohikantojen säätelytoimikunnan mietintö : Betänkande avgivet av Kommissionen för reglering av laxbestånden
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1984. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1984: 4)
ISBN 951-46-5887-6 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1984: 45
Pohjoisten kuntien vesialueiden rajankäynnin tarkistustoimikunnan mietintö : Betänkande avgivet av Kommissionen för justering av rågången av de nordliga kommunernas vattenområden
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1975. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1984: 45)
ISBN 951-46-1174-8 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1984: 50
Kemijokikomitean mietintö = Betänkande av Kommittén för Kemi älv
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1984. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1984: 50)
ISBN 951-46-7771-4 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1984: 68
Vesistöhankkeiden menettelytapatoimikunnan mietintö = Betänkande av Procedurkommissionen för vattendragsprojekt
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1985. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1984: 68)
ISBN 951-46-7796-X ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 9
Tenojoen kalastustoimikunnan mietintö 1 = Betänkande 1 av kommissionen för fisket i Tana älv
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1985. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 9)
ISBN 951-46-7797-8 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 18
Meri- ja järviluonnon suojelun tarveselvitys : Meri- ja järviluonnon suojelutyöryhmän mietintö = Utredning om behovet av havs- och insjönaturskydd : betänkande avgivet av Arbetsgruppen för havs- och insjönaturskydd
Helsinki : Ympäristöministeriö, 1985. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 18)
ISBN 951-46-7809-5 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 31
Vantaanjoki-toimikunnan mietintö = Betänkande av kommissionen för Vanda å
Helsinki : Ympärustöministeriö, 1985. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 31)
ISBN 951-46-7826-5 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 43
Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö : 1, Yleinen osa
Helsinki : Ympäristöministeriö, 1986. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 43, osa 1: Yleinen osa)
ISBN 951-46-7384-6 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 43
Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö : 2, Suomen uhanalaiset eläimet
Helsinki : Ympäristöministeriö, 1986. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 43, osa 2: Suomen uhanalaiset eläimet)
ISBN 961-46-7835-4 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 43
Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö : 3, Suomen uhanalaiset kasvit
Helsinki : Ympäristöministeriö, 1986. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 43, osa 3: Suomen uhanalaiset kasvit)
ISBN 951-46-7836-2 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 54
Kalateollisuustoimikunnan mietintö = Fiskindustrikommisionens betänkande
Helsinki : Kauppa- ja teollisuusministeriö, 1985. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1985: 54)
ISBN 951-46-7857-5 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö -1986: 3
Tenojoen kalastustoimikunnan mietintö 2 = Betänkande 2 av Kommissionen för fisket i Tana älv
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1986. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1986: 3)
ISBN 951-46-7861-3 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1986: 42
Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 1995 = Målprogram för vattenvården till år 1995
Helsinki : Vesiasiain neuvottelukunta, 1987. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1986: 42)
ISBN 951-46-7920-2 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1987: 29
Saimaan-tutkimuksen kehittäminen = Utvecklandet av Saimenforskningen
Helsinki : Opetusministeriö, 1987. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1987: 29)
ISBN 951-46-7944-X ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1987: 62
Metsä- ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunnan mietintö = Betänkande av Kommissionen för vattenskydd inom skogs- och torvhushållningen
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1988. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1987: 62)
ISBN 951-47-1208-0 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1988: 39
Erämaakomitean mietintö = Ödemarkskommitténs betänkande
Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1989. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1988: 39)
ISBN 951-47-1225-0 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1989:9
Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunnan mietintö = Betänkande av Finlands kommission för miljö och utveckling
Helsinki . Ympäristöministeriö, 1989. – (Komiteanmietintö – Kommittebetänkande 1989: 9
ISBN 951-47-7898-2 ; 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1989: 52
Ympäristölupakomitean mietintö = Betänkande av Kommittén för tillståndssystem inom miljövården
Helsinki : Ympäristöministeriö, 1989. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1989: 52)
ISBN 951-47-3169-7 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1990: 18
Kotimaisen kalan toimikunnan mietintö = Betänkande av Kommissionen för inhemsk fisk
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1990. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1990: 18)
ISBN 951-47-3198-0 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1990: 32
Saamelaisasiain neuvottelukunnan mietintö 1 : Ehdotus saamelaislaiksi ja erinäisten lakien muuttamiseksi = Samedelegationens betänkande 1 : Forslag till en samelag och ändring av vissa lagar
Helsinki : Sisäasiainministeriö, 1990. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1990: 32)
ISBN 951-47-3217-0; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1991: 20
Kalanviljelyn tavoiteohjelma : Kalanviljely 2020 -toimikunnan mietintö = Ett målprogram för fiskodling : betänkande av Kommissionen fiskodling 2020
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1991. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1991: 20)
ISBN 951-47-3819-5 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1991: 30
Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö = Betänkande av Kommissionen för övervakning av hotade djur och växter
Helsinki : Ympäristöministeriö, 1992. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1991: 30)
ISBN 951-47-5265-1 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1992: 21
VESTA-toimikunnan mietintö : ehdotus vesilainsäädännön ja terveydenhoitolainsäädännön sopeuttamisesta Euroopan talousaluetta koskevaan sopimukseen = Betänkande av VESTA-kommissionen : förslag om harmonisering av vattenlagstiftningen och hälsovårdslagstiftningen med avtalet om det europeiska ekonomiska området
Helsinki : Ympäristöministeriö, 1992. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1992: 21)
ISBN 951-47-5283-X ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1993: 13
Vesilupatoimikunnan mietintö = Betänkande av Kommissionen för vattenrättsliga tillstånd
Helsinki : Oikeusministeriö, 1993. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1993: 13)
ISBN 951-47-7447-7 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1995: 9
Kalastusmatkailutoimikunnan mietintö = Betänkande av Kommissionen för fisketurism
Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 1995. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 1995: 9)
ISBN 951-53-0443-1 ; ISSN 0356-9470

Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 2004: 2
Vesilakitoimikunnan mietintö = Vattenlagskommissionens betänkande
Helsinki : Oikeusministeriö, 2004. – (Komiteanmietintö – Kommittébetänkande 2004: 2)
ISBN 952-466-135-7 ; ISSN 0356-9470