Aineiston tiedot

Tekijä (t):Suuronen, Petri
Lehtonen, Esa
Lehmonen, Roope
Hopkins, Juhani
Helminen, Jani
Aineiston nimi:Hyljekarkottimet kalastuksessa : mahdollisuudet ja soveltuvuus hylkeiden kalastukselle aiheuttamien vahinkojen torjunnassa
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/554765/luke-luobio_16_2024.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:sarjajulkaisu
Asiasanat:ammattikalastus, hyljekarkotin, hyljevahingot, kalastus
Kustantaja:Luke
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2024
Sivumäärä:68
ISBN/ISSN:978-952-380-882-9
Lehti/sarja ym.:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 16/2024
Lisätietoa:Itämeren hyljekannat ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet nopeasti ja aiheuttavat rannikkokalastukselle sekä kalankasvatukselle merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Näitä vahinkoja on yritetty vähentää muun muassa pyydysteknisin keinoin ja hyljekarkottimien avulla. Karkotin lähettää ympäröivään veteen lyhyitä tauotettuja äänipulsseja, jotka hylkeet kokevat siinä määrin epämiellyttäväksi, että ne liikkuvat poispäin karkottimesta. Hylkeitä voidaan karkottimen avulla estää lähestymästä esimerkiksi kalanpyydystä tai verkkoallasta.
Sijainti:Verkkojulkaisu