Aineiston tiedot

Tekijä (t):Lehtoranta, Virpi
Sarvilinna, Auri
Hjerppe, Turo
Aineiston nimi:Purojen merkitys helsinkiläisille : Helsingin pienvesiohjelman yhteiskunnallinen kannattavuus
Verkko-osoite:https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38748
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Helsinki, kyselytutkimus, pienvedet, puro - purot, purokunnostukset, Uusimaa, vesiekosysteemit, vesienhoito, ympäristö
Kustantaja:Suomen ympäristökeskus
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2012
Sivumäärä:66
ISBN/ISSN:978-952-11-3983-3 ; 1238-7312
Lehti/sarja ym.:Suomen ympäristö ; 5/2012
Lisätietoa:Purovesistöjen arvostus on Suomessa perinteisesti ollut hyvin vähäistä. Puroja on perattu maa- ja metsätalouden kuivatustarpeisiin ja käytetty tukkien uittoväylinä. Kaupunkialueilla pienvedet on tyypillisesti putkitettu pois rakentamisen tieltä tai niitä on muuten muokattu voimakkaasti esim. muuttamalla poikkileikkausta, suoristamalla tai siirtämällä uoman linjausta. Putkitusten ja perkausten myötä menetetään paitsi monimuotoinen puroekosysteemi, myös siihen välittömässä vuorovaikutuksessa oleva puronvarsi ranta- ja tulva-alueineen...
Sijainti:E-Uusimaa: Helsinki: Purot