Aineiston tiedot

Tekijä (t):
Aineiston nimi:Kestävästi rannikolla : Suomen rannikkostrategia
Verkko-osoite:https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38757/SY15_2006_Kestavasti_rannikolla.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:rannikkoalueet, strategia - strategiat, Suomi
Kustantaja:Ympäristöministeriö
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2006
Sivumäärä:59
ISBN/ISSN:952-11-2267-6 ; 1238-7312
Lehti/sarja ym.:Suomen ympäristö ; 10/2006
Lisätietoa:Tiivistelmä Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 2002 rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan suosituksen, jolla linjataan rannikkoalueiden käytön ohjausta ja sen kehittämistarpeita yhtenäisesti koko unionia koskien. Suomen rannikkostrategia on laadittu suosituksen kansallista toimeenpanoa varten. Hyvistä ohjauskeinoista huolimatta rannikkoalueen tila näyttää yhä huolestuttavammalta. Veden laatu ja luonnon monimuotoisuus kehittyvät huonompaan suuntaan. Rannikon asutus ja elinkeinotoiminta lisääntyvät mutta toisaalta perinteisten elinkeinojen harjoittamismahdollisuudet kapenevat. Merialueen onnettomuusriskit kasvavat ja myös tulvat ja myrskyt voimistuvat ilmastomuutoksen seurauksena. Suomen rannikkostrategiassa esitetään keinoja vastata näihin haasteisiin. Tavoitteena on rannikkoalueen elinvoiman lisääminen ja ympäristön laadun parantaminen jo olemassa olevien, sekä yhdennettyyn käyttöön ja hoitoon parhaiten soveltuvien ohjauskeinojen avulla. Strategia nostaa esiin rannikkoalueen yhtenäisenä toiminnallisena kokonaisuutena, jonka kehittäminen edellyttää johdonmukaisia ja yhteen sovitettuja toimenpiteitä.
Sijainti:A-Luonto, luonnonsuojelu, isokokoiset