Aineiston tiedot

Tekijä (t):Sarvilinna, Auri
Hjerppe, Turo
Arola, Maria
Hämäläinen, Liisa
Jormola, Jukka
Aineiston nimi:Kaupunkipuron kunnostaminen
Verkko-osoite:https://core.ac.uk/download/pdf/14927444.pdf
Aineistolaji:sarjajulkaisu
Asiasanat:elinympäristö - habitaatti, Helsinki, purokunnostukset
Kustantaja:Suomen Ympäristökeskus
Painopaikka:Sastamala
Vuosi:2012
Sivumäärä:76
ISBN/ISSN:978-952-11-3973-4
Lehti/sarja ym.:Ympäristöopas 2012
Lisätietoa:Tämä opas perustuu vuosina 2009–11 toteutettuun Suomen ympäristökeskuksen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Helsingin kaupungin rakennusviraston yhteistyöhankkeeseen ”Valuma-aluelähtöinen purojen tilan parantaminen (PURO II)”. Siinä etsittiin keinoja, joiden avulla voidaan tarkastella puroa ja sen valuma-aluetta kokonaisuutena sekä helpottaa purokunnostuksen kokonaisvaltaista suunnittelua ja toteutusta.
Sijainti:H-vesistökunnostukset (avokotelo 7)