Aineiston tiedot

Tekijä (t):Sarjamo, Hilkka
Jääskö, Outi
Ahvonen, Anssi
Aineiston nimi:Inarin kunnan vesien kalakantojen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536912/inarin_kunnan_vesien_kalakantojen_kaytto_ja_hoitosuunnitelma_nro_96.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:moniste
Asiasanat:Inari, Inarijärvi, kalakannat, kalavedet, kalavesienhoito, käyttö- ja hoitosuunnitelmat (KHS), Luttojoen vesistö, Näätämöjoen vesistö, Paatsjoen vesistö, Tenojoen vesistö, Uutuanjoen vesistö, vesistöt
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:1989
Sivumäärä:182+ liitteet
ISBN/ISSN:
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:
Sijainti:E-Paatsjoen vesistö: Inari: Kalakannat